++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2552

การทำสังฆทานตามวันเกิด

โดย อ . ฐานะวัตร
การทำสังฆทานซึ่งจะกระทำได้นั้นตามพุทธบัญญัติกล่าวนั้นต้องมีพระภิกษุ 4 รูปขึ้นไป จึงกระทำสังฆทานได้ ถ้าวัดนั้นมีไม่ถึงเราจะเรียกว่าถวายไทยธรรม มักจะมีคนถามเรื่องการถวายสังฆทานว่าทำอย่างไร หรือต้องเตรียมอะไรไปถวายพระด้วย จึงจะเหมาะสมกับตัวเรา ตามยุคตามสมัย ผู้เขียนจึงอยากจะแนะนำดังนี้

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ท่านควรเตรียมเครื่องสังฆทานดังนี้ เครื่องบริโภคได้แก่ ข้าวสารอาหารแห้ง เกลือ น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง อาหารกระป๋อง เช่น ผักกาดดอง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋องฯลฯ เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเป็นน้ำปาณะ ส่วนเครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า หนังสือสวดมนต์ ร่ม รองเท้า ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูปปางถวายเนตร 1 องค์ เงินใส่ซองตามศรัทธา ลงด้วย เศษ 6 บาท เช่น 116 , 126 , 226 เป็นต้น ท่านก็จะได้อานิสงค์เต็มเปี่ยม จะส่งบุญกุศลอย่างแรงตามจิตอธิษฐานในทุก ๆ ด้าน ควรทำในวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ท่านที่เกิดวันจันทร์ ท่านควรเตรียมเครื่องสังฆทานดังนี้ เครื่องบริโภคได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กะปิ น้ำปลา เกลือ น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ส่วนกับข้าว ได้แก่ แกงกระป๋อง ปลากระป๋อง แตงกวากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเป็นน้ำปาณะ ส่วนเครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า หนังสือสวดมนต์ ร่ม รองเท้า ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูปปางห้ามญาติ 1 องค์ เงินใส่ซองตามศรัทธา ลงด้วย เศษ 15 บาท เช่น 115 , 215 , 515 เป็นต้นท่านก็จะได้อานิสงค์เต็มเปี่ยม จะส่งบุญกุศลอย่างแรงตามจิตอธิษฐานในทุก ๆ ด้าน ควรทำในวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ท่านที่เกิดวันอังคาร ท่านควรเตรียมเครื่องสังฆทานดังนี้ เครื่องบริโภคได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กะปิ น้ำปลา เกลือ น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ส่วนกับข้าว ได้แก่ แกงกระป๋อง ปลากระป๋อง แตงกวากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเป็นน้ำปาณะ ส่วนเครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า หนังสือสวดมนต์ ร่ม รองเท้า ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูปปางห้ามไสยญาติ 1 องค์ เงินใส่ซองตามศรัทธา ลงด้วย เศษ 8 บาท เช่น 18 , 218 , 318 เป็นต้นท่านก็จะได้อานิสงค์เต็มเปี่ยม จะส่งบุญกุศลอย่างแรงตามจิตอธิษฐานในทุก ๆ ด้าน ควรทำในวันศุกร์

ผู้ที่เกิดวันพุธ

ท่านที่เกิดวันพุธ ท่านควรเตรียมเครื่องสังฆทานดังนี้ เครื่องบริโภคได้แก่ ข้าวกล้อง น้ำปลา เกลือ น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ส่วนกับข้าว ได้แก่ แกงกระป๋อง ปลากระป๋อง แตงกวากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเป็นน้ำปาณะ ส่วนเครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า หนังสือสวดมนต์ ร่ม ผ้าเช็ดเท้า ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 1 องค์ เงินใส่ซองตามศรัทธา ลงด้วย เศษ 17 บาท เช่น 117 , 217 , 517 เป็นต้นท่านก็จะได้อานิสงค์เต็มเปี่ยม จะส่งบุญกุศลอย่างแรงตามจิตอธิษฐานในทุก ๆ ด้าน ควรทำในวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันพฤหัส

ท่านที่เกิดวันพฤหัส ท่านควรเตรียมเครื่องสังฆทานดังนี้ เครื่องบริโภคได้แก่ ข้าวกล้อง น้ำปลา เกลือ น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ส่วนกับข้าว ได้แก่ ใจผักกระป๋อง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเป็นน้ำปาณะ ส่วนเครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า หนังสือสวดมนต์ ร่ม ผ้าเช็ดเท้า ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ เงินใส่ซองตามศรัทธา ลงด้วย เศษ 19 บาท เช่น 19 , 119 , 219 เป็นต้นท่านก็จะได้อานิสงค์เต็มเปี่ยม จะส่งบุญกุศลอย่างแรงตามจิตอธิษฐานในทุก ๆ ด้าน ควรทำในวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ท่านที่เกิดวันศุกร์ ท่านควรเตรียมเครื่องสังฆทานดังนี้ เครื่องบริโภคได้แก่ ข้าวกล้อง น้ำปลา เกลือ น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ส่วนกับข้าว ได้แก่ ใจผักกระป๋อง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเป็นน้ำปาณะ ส่วนเครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า หนังสือสวดมนต์ ร่ม ผ้าเช็ดเท้า ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูปปางถวายเนตร 1 องค์ เงินใส่ซองตามศรัทธา ลงด้วย เศษ 21 บาท เช่น 21 , 121 , 521 เป็นต้นท่านก็จะได้อานิสงค์เต็มเปี่ยม จะส่งบุญกุศลอย่างแรงตามจิตอธิษฐานในทุก ๆ ด้าน ควรทำในวันอังคาร

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ท่านควรเตรียมเครื่องสังฆทานดังนี้ เครื่องบริโภคได้แก่ ข้าวกล้อง น้ำปลา เกลือ น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ส่วนกับข้าว ได้แก่ ใจผักกระป๋อง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเป็นน้ำปาณะ ส่วนเครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า หนังสือสวดมนต์ ร่ม ผ้าเช็ดเท้า ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูปปางนาคปรก 1 องค์ เงินใส่ซองตามศรัทธา ลงด้วย เศษ 21 บาท เช่น 21 , 121 , 521 เป็นต้นท่านก็จะได้อานิสงค์เต็มเปี่ยม จะส่งบุญกุศลอย่างแรงตามจิตอธิษฐานในทุก ๆ ด้าน ควรทำในวันพุธ กลางคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น