++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2552

เสื้อเหลือง-เสื้อแดง

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช    


       ผมเคยให้สัมภาษณ์ว่า การเมืองไทยไม่มีทางออก และไม่เห็นว่าการปฏิรูปทางการเมืองจะช่วยอะไรได้ ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ก็คือ อุปนิสัย และพฤติกรรมของคนไทยจำนวนหนึ่งซึ่งต้องการการปฏิรูปทางสังคม การเรียนรู้ การอบรมบ่มนิสัย และการกล่อมเกลามากกว่า นี่คือพื้นฐานหลักที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง
      
       ในระหว่างวันสงกรานต์นี้ เราได้เห็นการแสดงออกที่บ่งบอกถึงภูมิหลังทางการอบรมบ่มนิสัยอย่างชัดเจน การปลุกระดมโดยกลุ่มคนเป็นแกนนำที่เติบโตขึ้นจากการได้รับการเลี้ยงดูที่ บกพร่องครอบครัวแตกแยก มีชีวิตที่แร้นแค้นลำเค็ญ มีความโกรธเคืองสังคม และคนที่มีชีวิตดีกว่าคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีแบบอย่างที่ดีและไม่มีความสุขในชีวิต
      
       คนเหล่านี้มารวมกันเพื่อคนคนเดียว การแสดงออกด้วยความเคียดแค้น และความรุนแรง ดังเห็นได้จากการล้อมและทุบรถนายกรัฐมนตรี รุมซ้อมเจ้าหน้าที่และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำให้เราต้องยอมรับว่า สังคมไทยป่วยหนัก และจำต้องมุ่งแก้ปัญหานี้ก่อนที่จะมีความรุนแรงมากกว่านี้ ก่อนที่จะไปพูดถึงการปฏิรูปทางการเมือง เราควรพูดถึงการปฏิรูปการเลี้ยงดูเด็ก แม้จะเป็นเรื่องระยะยาวแต่ก็จำเป็นต้องทำ
      
       การปลุกระดมให้เกิดความเคียดแค้น จนถึงมีการ “ล่าตัว” ผู้นำประเทศ เป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับสังคมไทย แกนนำที่ขึ้นมาปลุกระดมเกือบทั้งหมดเป็นคนที่มีปัญหาลึกมากทางจิต ฝูงชนที่บ้าคลั่งก็ประกอบไปด้วยคนที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น หลายคนขาดสติเพราะความมึนเมา
      
       เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของ “คนเสื้อเหลือง” แล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกันมาก พอจะสรุปได้ดังนี้
      
       เสื้อเหลือง                                                         เสื้อแดง
      
       1. มีประเด็นทางการเมืองที่ชัดเจน                           1. ไม่มีประเด็นทางการเมือง
      
       2. โจมตีพฤติกรรมและการกระทำของนักการเมือง      2. มุ่งก่อให้เกิดอารมณ์
       โดยมีตัวอย่าง                                                     เกลียดชังผู้นำประเทศโดย
                                                                              ไม่มีเหตุผล
      
       3. มีผู้สนับสนุนจำนวนมาก                                     3. มีผู้สนับสนุนจำนวนน้อย
      
       4. ผู้ขึ้นเวทีมีความหลากหลาย และมีคุณภาพ   4. ผู้ขึ้นเวทีเป็นคนกลุ่มเดียว และไม่
                                                                    เป็นที่รู้จัก ยอมรับของสังคม  
      
       5. มีการกระจายการชุมนุมเป็นจุดๆ โดยสงบเรียบร้อย 5. มีการกระจายเพื่อสร้าง
                                                                             ความรุนแรง
       
       6. ถูกฝ่ายรัฐบาลปราบปรามโดยมีผู้บาดเจ็บล้มตาย 6. รัฐบาลเป็นฝ่ายถูกกระทำ
                                                                          ด้วย 
      
       7. มีผู้บาดเจ็บล้มตาย                                    7. มีผู้บาดเจ็บ และทำให้ผู้อื่นตาย
      
       8. มีการปิดสนามบิน                        8. มีการปิดถนน และปิดการประชุมอาเซียน
      
       9. มี ASTV และหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือ      9. มี D-TV เป็นเครื่องมือในการ
       ในการเคลื่อนไหว                                      เคลื่อนไหว
      
       10. การเคลื่อนไหวเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 10. การเคลื่อนไหวมุ่งโจมตีบุคคล
                                                                      ที่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์
                                                                      และมีคนในขบวนการตลอดจน
                                                                      สื่อที่มุ่งทำลายสถาบัน
                                                                      พระมหากษัตริย์ 
      
       11. แกนนำในต่างจังหวัดเป็นนักธุรกิจ    11. แกนนำในต่างจังหวัดเป็นนักการเมือง
                                                            และวิทยุชุมชน
      
       12. ภายหลังการชุมนุมยังมีกิจกรรม      12. มีการประกาศลงใต้ดิน และแกนนำหนี
       ให้การศึกษาความรู้ทางการเมือง          มวลชนเพื่อเอาตัวรอด
       อย่างต่อเนื่อง
      
                   มีคำถามว่า เสื้อแดงจะเลิกหรือไม่เลิก เหตุการณ์ลอบสังหารสนธิ ลิ้มทองกุล ด้วยอาวุธสงครามรุ่งสางกลางเมือง บ่งบอกว่า แม้การชุมนุมของคนเสื้อแดงจะจบไปแล้ว แต่การเมืองไทยยังคงล้างกันไม่เสร็จ รัฐบาลอภิสิทธิ์ขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนขั้ว โดยมีทหารใหญ่ช่วย เป็นเรื่องแปลกที่พรรคประชาธิปัตย์มักมีอำนาจได้เพราะทหารช่วยเหลือ ทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปรับคณะรัฐมนตรีได้ง่ายๆ เพราะอยู่ท่ามกลางพรรคร่วมรัฐบาล และกลุ่มทหารซึ่งมีผลประโยชน์ในการรักษาตำแหน่งไว้ สนธิน่าจะได้รับอันตรายจากกลุ่มคนมีสีที่จะเสียประโยชน์จากการวิจารณ์ และเสนอแนะรัฐบาลให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในตำแหน่งสำคัญ ไม่น่าจะมาจากกลุ่มเสื้อแดง เพราะถ้าจะทำน่าจะทำเสียนานแล้วในสมัยชุมนุม ก็มีการยิงด้วยอาวุธธรรมดา แต่เหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน ผู้ทำต้องมีศักยภาพสูงมากเพราะอุกอาจ และมั่นใจ
      
       เวลานี้สังคมไทยจึงมีปัญหาวิกฤตสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นด้านสังคม อีกด้านหนึ่งเป็นด้านการเมืองที่ทหารและตำรวจรวมตัวกันอย่างเงียบๆ เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารไม่ได้ ก็ต้องทำอย่างอื่น ผมคิดว่าการล้อมรถนายกฯ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากมีการวางแผน และเปิดโอกาสให้กลุ่มเสื้อแดงทำ
      
       ด้วย ความรักและปรารถนาดีต่อคุณอภิสิทธิ์ และครอบครัว การเมืองแบบนี้ไม่คุ้มกับการเข้าไปข้องแวะหรอกครับ ถ้าผมเป็นคุณอภิสิทธิ์ ผมจะมีทางเลือกสองทางเท่านั้น คือเดินหน้าจัดการกับคนแวดล้อม และผู้มีตำแหน่งสำคัญ หรือไม่ก็เลิกไปเลย

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000043739

65 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2552 20:04

  พ่อหลวงของเราทรงรักลูกหลานทุกๆคนเท่าเทียมกัน พวกเราควรทำให้พ่อหลวงของเราภูมิใจมากกว่าให้ท่านเสียใจ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2552 20:29

  ทำไมพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นล่ะครับ
  นี่หรอคนที่มีความสุขในชีวิต
  อนาจจริงๆ
  ผมขอแนะนำให้เข้าวัดเข้าวาบ้างเถอะ
  จะได้ปล่อยวางแก่แล้ว อย่าทำตัวให้น่าสมเพช
  แก่เด็กๆเลย

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2552 09:09

  ลำเอียงนี่
  วิเคราะไม่ตรงไม่ว่า
  เเต่อย่าใส่ร้าย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2552 22:15

  เปิดใจให้กว้างกว่านี้หน่อยนะค่ะเพราะสังคมมีคนแบบคุณมากเกินไปรึป่าวประเทศถึงได้ย่ำแย่อย่างทุกวันนี้ ก่อนจะทำอะไรคุณคิดก่อนทำรึเปล่าค่ะ ไม่น่าจะคิดก่อนนะ เพราะถ้าคิดก่อน ขอบอกว่าความคิดของคุณมันเหมือนไม่ได้ใช่สมองอ่ะค่ะ มีคนเคยบอกคุณบ้างรึเปล่า อ้อ!ขอโทษด้วยนะค่ะ รู้ไว้นิดเก็บไปคิดหน่อยก้อดี จะกลุ่มเสื้อเหลือง-เสื้อแดงก็คนไทยเหมือนกันไม่ใช่หรอค่ะ อย่าทำให้พี่น้องแตกแยกกันไปกว่านี้เลย คนนอกบ้านเค้าหัวเราะเยาะยังไม่สำนึกอีกหรอ หัวมีไว้ใส่สมอง น่าจะเอาไปคิดว่าจะทำไงให้ประเทศเจริญ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2552 22:41

  ฉันว่าคุณเริ่มเข้าข้างเสื้อเหลืองแล้วนะคะ รู้สึกว่าเสื้อเหลืองจะดีกว่าเสื้อแดงแทบทุกอย่าง ฉันเชื่อว่าทุคนต้องมีด้านดีและด้านเลวคะ เลื้อเหลืองก็ต้องมีด้านไม่ดีบ้าง เสื้อแดงก็ต้องมีด้านดีบ้าง แต่คุณเองเลือกไม่มองมันมากกว่าคะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2552 11:16

  สงสัย โดน astv ล้างหัวมาเลยไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ความเปงจิงในวันนี้คือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเพราะคุณมองเหรียญด้านเดียว กลับไปคิดมาใหม่ แล้วคุณอาจจะเข้าใจในการเคลื่อนไหวของสองกลุ่มคนว่ามันคืออะไร.....

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ25 พฤศจิกายน 2552 14:17

  ก้อว่า......นะ


  เพราะความซื่อตรงของคนไทยเป็นแบบคนนี้งัย  ประเทศมันถึงไม่เจริญ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2552 15:00

  เพราะมีแต่พวกเอาเปรียบกันทั้งนั้นเห็นแก่ตัว อีกฝั่งก็ทำเพื่อเล่นการเมืองเองอีกฝั่งก็ทำเพื่อ ใครบางคน ไม่ว่ารัฐบาลไหนมันก็โกงกินกันทั้งนั้นแหละครับแต่รัฐบาลของนายกมาร์คไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่ปากระป๋องเน่ากะเช็กห่วยๆและก็เครื่องมือแพทย์แบบเก่าทั้งที่ซื้อเป็นของรุ่นใหม่ ...

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2552 00:26

  ผมคนหนึ่งอยากเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ครับบอกตรง ๆ ว่าสีแดงระยำและ เหี ย ๆๆๆๆๆ มาก พนักงานบริษัทของผมมีเสื้อครุมเป็นสีฟ้าแถบน้ำเงินได้เดินเข้าไปฟังนักพูดสีแดงที่พูดเก่ง ๆ เป็นชาวใต้
  คิดว่ามาฟังตลกมาพูดเพราะฟังแล้วทุกคนชอบหัวเราะขำไปวันที่10/12/52เวลา22.30 น.ขณะที่เดินอยู่นั้นจู่ ๆ ก็มีพวกกราดย์หรือพวกทหารแต่งชุดดำหรือพวกหน่วยซิวหรือซิลหรือพวกอยากโก้ได้มาโอบล้อมตัวผมหาว่าเป็นชาวต่างด้าวขอดูบัตรประชาชนผมไม่อยากให้เพราะไม่รู้จักมาขอดูได้ยังไง
  ผมดึงเวลาอยู่นานให้พวกคุ้มครองสีแดงได้บอกว่าจะให้หรือไม่ให้ผมใจไม่ดีแล้วต้องให้เลยจากนั้นมันก็คืนให้แล้วบอกว่าทำไมต้องแต่งสีฟ้าด้วยทำไมไม่ใส่สีแดงนึกว่าเป็นชาวต่างด้าวผมมาคิดดูว่าพวกที่มาควบคุมผมนะหน้ามันเหมื่อนพวกลาวที่จ้างมาเรื่องมียาวมากครับก็เอาแค่นี้ก่อน

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม 2552 00:28

  ผมคนนึงที่เคยคิดว่าตัวเองเป็น "กลาง" แล้วก็เคยรู้สึกรำคาญกับการปราศัยของพันธมิตรฯ ผมคอยต่อว่าพวกเสื้อเหลืองและเสื้อแดงตลอดว่าไม่สามัคคี ทำคนไทยแตกแยก ฯลฯ ผมเริ่มเปิดใจฟังสื่อของทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงเมื่อไม่นานมานี้เอง ผมนึงได้เปลี่ยนตนเองและเลือกสีเสื้อไปเรียบร้อยแล้ว

  การที่ผมเคยเป็น "กลาง" นั้นทำให้ผมรู้สึกละอายใจจริงๆ ครับ เพราะคนที่เป็นกลางได้นั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ 1. ไม่ใส่ใจข่าวสารการเมือง 2. ไม่สนใจอุดมการณ์ 3. สนใจแต่ตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมยอมรับว่าเคยเป็นครับ

  ผมไม่ได้ต้องการจะชวนคนอื่นมาใส่สีเสื้อนะครับ แค่สนับสนุนให้ติดตามข่าวสารข้อมูลและใช้ความคิดแยกแยะ ดูจากข่าวหลายๆ แหล่งนะครับ รวมถึงของต่างชาติด้วยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร เมื่อคุณมีความสนใจการเมือง เมื่อนั้นแหละ คุณถึงจะคู่ควรอยู่ในประเทศประชาธิปไตย หาจุดยืนของตัวเองให้พบครับ

  ตอบลบ
 11. จะทะเลาะกันทำไม คนไทยด้วยกัน
  ยิ่งแบ่งพรรคแบ่งสีกันอย่างนี้
  ประเทศชาติคงไม่มีวันเจริญหรอ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ3 มกราคม 2553 00:27

  โธ่ ไอ้ท้องทุ่งนา เขียนผิดแล้วมั้งไอ้คนเขียน ไม่รู้จะด่าด้วยคำไหน
  มันยึดสนามบินคิดว่าดูดีนักหรือยังมีน่ายกย่องกันอีก บ้าไปแล้ว
  ประเทศนี้ไม่มีวันสงบหากยังขาดความยุติธรรมเสื้อแดงต้องการความยุติธรรม
  และต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เผด็จการไม่อย่างนั้นจะมีประชาชนไว้ทำไมละครับ แล้วทำไมสื่อทุกวันนี้ถึงได้เอียงนักก็ไม่รู้ (สงสัยได้เงินเยอะมั้ง)มีความหวังเดียวเสื้อแดงไม่ได้ต้องการอะไรมากถ้ามีการเลือกตั้งจะสงบเพราะประชาชนเป็นคนตัดสิน วันนี้อยากให้คนไทยได้รู้ว่าประชาชนรากหญ้ากำลังจะลำบากเพราะจะต้องใช้หนี้ผ่านภาษีที่แพงขึ้นท่านที่สนับสนุนเราไม่ไดว่าอะไรแต่ยังไงก็อยากให้ลองฟังความเห็นของคนเสื้อแดงกันบ้าง อยากให้ประชาชนได้ลองคิดดูทั้งสองด้านว่าเขาทำไปทำไม ในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่ง อยากบอกคนไทยว่าสังคมไทยวันนี้มันขาดความยุติธรรม เกิดความลำเอียงของสื่อต่างๆ ไม่ได้ใส่ร้ายแต่ให้ลองดูผมถามคัวเองว่าเบื่อไหมกับการมานั่งดูคนไทยตีกันเองตอบได้ว่าเบื่อ แต่จะให้ทำยังไงได้ มองให้ลึก ดูให้เป็น และอย่าไปเชื่อกับสิ่งที่ไม่เห็น

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2553 01:52

  คนรวย...กู้เพื่อทำกำไร


  คนจน...กู้เพราะไม่มีใช้

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2553 23:32

  ควายเหลืองนี่เอง มองในมุมของมึงคนเดียว คนอื่นเขาก็มีความคิด มึงไม่ต้องมาวิเคราะห์หรอก ถ้ามึงคิดแล้วใจหนึ่งของมึงยังเข้าข้างสิ่งที่มึงชื่นชอบ ขอเถอะ พวกกูไม่ได้แดกหญ้าขน ไอ้ควาย

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2553 12:21

  ไอ้พวกควายแดง อ่านแค่นี้จะดิ้นตายเชียวเหรอมึง

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2553 16:25

  ...เราลองมองมุมกว้าง ๆ คิดกว้าง ๆ เปิดตา และเปิดใจ
  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอะไรแอบแฝงทั้งหมดแหละ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2553 22:16

  ...

  guu คิดว่า ไอพวกไร้สมองพวกนี้อะ จับไปทำอาหารหมา ยังมีประโยชน์ กว่าอีก ไร้สาระ วันหลังกุตั้งกลุ่ม ไม่ใส่เสื้อบ้าง ไอสัด
  จะบอกให้นะ ไอที่ว่า มานมีความคิดหรืออุดม การอะไรนั้นอะ มรึงถามตัวเองว่า มรึงโง่ หรือ มรึง โง่ เค้าหลอก หรือเปล่า คิดบ้างไหม เชื่ออะไรง่ายๆ ว่าทำไม บ้านเมืองไม่เจริญ พวกมรึงนั้นแหละที่ ทำให้เป็นเช่นนี้


  กุไม่อยู่ฝั่งไหน ไม่ต้องเถียงกันว่ากุด่าใคร ด่ามรึง ทั้ง 2 ข้างนั้นแหละ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2553 12:36

  ไอ้พวกกลางกลวง ถึงไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหน

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2553 18:24

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2553 10:38

  ควายเรียกพี่เลย เหลืองชัดๆ ลูกน้องอำมาตย์เก แก่ 5555

  โดนมันเอาตูดมาล่ะสิท่า เดี๋ยวหาว่าตูจาบจ้วงสถาบันอีก ตายห่า

  คิดได้แค่นี้หรอ กำเอ๋ย แปดมาตรฐานจริงๆ เส้นใหญ่จริงๆ ไอ้ตูดเหลืองๆกันนิ

  55555

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2553 14:26

  เจ้าของ กระทู้นี้สงสัยจะเสื้อเหลือง ชัด ๆ
  5555555555555555555555555555
  ทำอย่างนี้ไง ลูกหลานประเทศเราถึงไม่เจริญ
  สู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้ เพราะเราไม่รักกัน !

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2553 16:59

  พวกคุณทุกคนก็แค่ตกเป็นเครื่องมือของอุดมการณ์อันสวยหรูโดยกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวระดับชาติ

  น่าเศร้าดีครับ :)

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม 2553 21:44

  ถ้า หนู มีอำนาจ หนูจะฆ่าล้างเผ่าพันธ์ให้แม่งหมดเลย..

  ก้ อิ แค่ ผลประโยชน์ส่วนตัว แน่ จิง คุนๆหยุดดิคะ เด็กๆ จะได้หันมาสนใจผู้ใหญ่ที่เค้าทำตัวดีๆ บ้าง ไม่ใช่ มาแสดง ความเขลาให้พวกหนูได้เห็น มันตลกนะคะ ไม่สร้างสรรค์เลย...


  ...การชุมนุมที่มี ก้ ไม่ใช่งานแสดงนู้นที่สวยงามเหมือนต่างประเทศเลยนะคะ...


  ..เวลาพูดอะไรมา ก็โทษฝั่งโน้นฝั่งนี้ ทำไม ไม่ลองโทษตัวเอง แล้วเอาไปคิดอะไรดีๆ ที่ มนุษย์พึงมีบ้าง ....


  ..

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม 2553 21:44

  อีกอย่าง หนู ข้องใจจัง ที่ คห ที่ บอกว่า เลือกตั้งใหม่ จะเป็นประชาธิปไตย ไหงพอผลออกมา ไม่ยอมรับกัน เหมือนที่พูดไว้ล่ะ พวกผู้ใหญ่ทั้งหลาย มั่ว มากไปป่าวคะ ทำตัว ข้างๆ คู น่าเบื่อ ....


  ..ตามที่หนูเข้าใจ ( สมองของนักศึกษาคนนึ่ง) หนูคิดว่า พวกผู้ใหญ่ กำลัง เอาประชาธิปไตย มาหากิน(อำนาจ) ให้ตัวเองรึป่าว...

  ..แล้ว ฝาก ด่า ไอ้ พวกที่ชอบด่า คนที่เปนกลางด้วย คนแบบนี้ เขาเรียก ผู้มีปัญญา เพราะ แบ่งเสื้อแล้ว เรียกร้องให้ทำโน่นทำนี่ พอเค้าทำแล้ว แม่ง ตัวเองไม่ได้ผลประโยนช์ ก้ไม่ยอม ซะงั้น....

  ...เอาตรงๆกันเลยคือ ว่า กุ เบื่อ พวกผู้ใหญ่สมองกลวง เหนแก่ตัว ไม่รุจักพอ บ้า อำนาจ .......


  ......สะกด คำว่า พอ เปนมั้ย พวกผู้ใหญ่ ที่ใส่ เสื้อ ทุกๆสี ถ้าไม่เป็น เดี๋ยวเด็กอนุบาล เค้าจะด่า เอา 55555+++....


  ..........เลิก ตีกัน ทะเลาะกัน รวมตัวกัน ซะที ไอ้ พวกผู้ใหญ่ เอเลี่ยน ...

  ตอบลบ
 25. กูถามคำนึง จะเลือกใคร
  ในหลวง ท่านทักษิณ
  คิดดูเองละกันนะ
  ทุกคนมีจิตสำนึก ถ้าไม่มีก็โคตรควายแล้ว

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 20:17

  แม่งเหี้ย กันทั้งสองฝ่าย ไม่คิดถุงการกระทำของตัวเอง และไม่คิดถุงประเทศชาติ ไอ้หน้าเหีย พวกมุงไม่รู้รึไงว่าแต่ก่อนพวกเรารักกันแค่ไหน แต่พอพวกมุงมาประเทศก็ล่มจมแตกความสามัคคี โปรดจำไว้ว่าการกระทำของพวกมึงส่งผลกระทบกับพวกกุ :A22: :A16: :A15: :A12:

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 20:24

  พวกมึงทั้งสองฝ่ายมันก็เลวพอๆกัน เด็กๆต้องขาดเรียนก็เพราะพวกมึง แหมไอ้เหี้ยบ้านเมืองจะไม่เป็นสุขกันแล้วว้อย กูล่ะอยากไล่พวกมึงออกจากประเทศจริงๆอยู่ไปก็หนักโลกไอ้พวกเวร และอีกอย่างในหลวงท่านคงอยู่ไม่เปงสุขเหมือนกับกูนี่แหละ
  แทนที่ตอนที่ท่านไม่สบายพวกมึงจะทำให้ท่านหายป่วยๆก็ไม่ได้ แต่กลับทำตัวเหี้ย

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2553 01:10

  โคตรปัญญาอ่อนทั้งสองฝ่ายน้านแหละ


  ไม่มีสมองจะคิดกันรึงัยมานั่งสร้างความเดือดร้องความวุ่นวายกันอยู่นั้นแหละ
  เด่วก้ชุมนุมตรงโน้นเด่วก้ชุมนุมตรงนี้ ปัญญาอ่อน!!!ปิดถนนตรงโน้นตรงนี้

  ได้คิดบ้างมั้ยว่าเค้าเดือดร้อนกันขนาดไหนการเมืองก้เรื่องของมันเถอะดูแลครอบครัวตัวเองดีกว่าเอาเวลามานั่งทำงานไม่ดีกว่าเหรอคับ?????

  เพราะได้เงินใช่มั้ยหละคับถึงได้ทำกันไปนั่งกินข้าวกินน้ามฟรีโคตรเสียศักศรีเลยทุเรดมากคนเก็บขยะยังมีความคิดมากกว่าเลยทหารเค้าต้องมายืนเฝ้าแดดก็ร้อนไม้สงสารเค้าบ้างรึงัยเด่วก้ปิดสุวรรนภูมิ โง่ที่สุด

  สนามบินเปนเส้นทางหลักในการติดต่อธุระกิจกับต่างประเทดเปนทางผ่านของนักท่องเที่ยวเปนล้านคนตอนนี้ต่างประเทดเค้าก้ประกาดว่าประเทดไทยเปนประเทดอันตรายแล้ว ไทยนี้รักสงบ เคยคิดจะร้องกันบ้างมั้ยเพลงชาติเนี้ยทำตัวอย่างนี้ไปอยู่ประเทดอื่นเถอะ

  เมื่อไหร่คิดได้ก้คงสายไปแล้วหละคับ


  เฮ้อๆๆๆๆๆๆๆ

  เซงสุดๆคับเราประชาชนมีหน้าที่ทำงานไป
  หาเลี้ยงครอบครัวไป

  ไม่ได้มีความจำเปนต้องมายุ่งกะการเมืองเรยยย


  ไอ้พวกบัดซบเอ้ยยยยย


  ...............


  ถ้าคำพูดไหนที่มันแรงไปก้ขอประทานโทดด้วยผมก้แค่อยากหั้ยทุกท่ายได้คิดกันบ้างทำเพื่อประเทดชาดบ้าง

  ก็เท่านั้นแหละคับ
  .........

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2553 11:42

  ทุกคนทุกสีมีเหตุผลเป็นของตัวเองครับลองเปิดใจให้กว้างแล้วคิดดูดี ๆ น่ะครับ ผมว่าคนไทยยังมีสมองอยู่น่ะครับ ข้างไหนคิดว่ามีประโยชน์กับชาติมากที่สุด เราก็ต้องช่วยให้ข้างนั้นชนะแหละครับ ดูดี ๆ น่ะครับ สื่อ TV เชื่อไม่ได้มากหรอกน่ะครับผมถูกกดดันจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ลองดูสื่ออื่น ๆ ดูน่ะครับแล้วให้ หลักเหตุผลธรรมดาของมนุษย์คิดดูครับไม่จำเป็นต้องเรียนจบสูงหรือมีความรู้อะไรมากมายก็จะคิดได้เองครับ

  ผมตอบกระทู้บนน่ะครับ ถ้าใครช่วยประเทศได้มากกว่ากันก็คนนั้นแหละครับ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2553 16:34

  โง่รึปล่าว


  มีสมองมั้ย??


  สิ่งที่ทำกันอยู่นี่คือการช่วยประเทศหรอ??

  มีแต่จะสร้างความวุ่นวายปล่าวๆ

  เมื่อไหร่จะคิดกันได้สักทีไอ้พวกคนโง่ทั้งหลายเอ้ยยย!!!!


  .........

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2553 16:44

  อีกอย่างนะคับมันไม่มีทางชนะหรอก

  ถ้าจะเอาชนะกันก้ต้องยิงกันตายเท่านั้นแหละ

  หรือไม่วันไหนทหารเค้าทนไม่ไหวก้คงยิงทิ้งทั้งสองฝ่ายแหละ

  น่ารำคาญ

  ทำอย่างงี้ไม่เรียกมีสมองหรอกเรียกปาเถื่อนมากกว่าคนดีๆเค้าไม่ทำกันหรอกที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายถึงพวกแกนนำหรอกนะ เพราะพวกนั้นทำก้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แล้ว แต่หมายถึงพวกที่มาชุมนุมกันอะโง่สุดๆไม่มีความคิดเปนของตัวเองคัยบอกอะไรก้เชื่อไปหมด ไม่ก้ทำเพราะได้เงิน

  ไอ้พวกคนชั้นต่ำก้คิดได้แค่นี้แหละ

  .....

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม 2553 02:29

  ได้ใช้สมองคิดหรือเปล่าครับ

  หรือว่ากินหญ้าแทนข้าว

  รู้สึกเอามาเปรียบเทียบเหลืองจะดีกว่าทุกอย่างนะครับ

  คนที่เอามาเปรียบเทียบคือเสื้อเหลืองสินะ

  ถ้าไม่ใช่เสื้อเหลืองก็คงกินหญ้าแทนข้าว

  โดนล้างสมองหมดแล้ว

  เหอๆ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม 2553 22:34

  อยากให้เอาแกนำทั้งสองฝ่ายมานั่งตอบโต้กกัน
  แล้วมีคนกลางมาคอยมานั่งฟังอยากรู้จริงใครจะจนมุนก่อนกัน
  เห็นด้วยไหมจะได้รู้ไปเลยว่าใครทำเพื่อใคร
  ถ้ามัวแต่ต่างฝ่ายต่างพูดไม่จบหรอกชาตินี้

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ16 มีนาคม 2553 22:50

  คนข้างบนนี้


  พูดถูกเปนอย่างยิ่งง

  น่าเอามาคุยกันให้รู้เรื่องไปเลย

  ถ้าไม่โดนยิงตายซะก่อนนะ

  .............

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2553 23:53

  โดนล้างสมองมาแน่เลย
  ไอพวกที่บอกว่า ด่าทั้งสองฝ่ายผมว่าเปนพวกเหนแก่ตัวนะคับ
  เค้าทำเพื่ออะไรคุนรู้มั้ย ถ้าไม่เพื่อตัวเองและคัยที่จะดูแลชาติให้เจริญหละ
  งั้นคุนก้อไปอยู่ไอที่ที่ไม่มีนายกได้หละสิ จิงมั้ย
  แต่ผมว่าสื่อเอียงไปข้างนึงนะคับ
  ผมก้อไม่รู้ว่าเสื้อเหลืองทำเพื่อคัย
  แต่เพื่อยู่รอดและประชาธิปไตย คนเดือนตุลาต้องเสียเลือดเมื่อไม่มี
  ประชาธิปไตย เสื้อแดงจึงเรียกร้องการปกครองที่รัดไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และคนจำนนวนมากไม่ใช่คนรากหญ้าเลยทั้งนั้นที่มาชุมนุม
  เค้าก้อมีความคิดของเค้าที่เค้าคิดว่านั้นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2553 22:13

  อิสัตว์นรก

  มึงใช้อะไรคิดวะ

  แล้วไอ้ที่มันทำอะ

  เพื่ออะไร

  นายกก้มีอยู่แล้ว

  ถ้าพวกมึงไม่พอใจ

  ก้รอเค้าหมดสมัยเค้าก้ออกเองแล้วทีหลังก่อนมึงจะเลือกคัยก้คิดดูก่อนละกัน

  สมัครพวกมึงก้เลือกกันเอง

  ทักสินพวกมึงก้เลือกกันเองแต่ทีนี่พวกมึงเรื่องมากงัยเค้าก้เรยหาคนมาแทนหั้ยจะได้ไม่วุ่นวายพวกมึงก้ปัญญานิ่มกันซะเหลือเกิน


  ทีหลังไปสร้างประเทดตัวเองอยู่เถอะจะวุ่นวายทำบ้าอาร้ายยยยย!!!!


  ...................

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ24 มีนาคม 2553 17:59

  ไอที่ปิดแอร์พอต กับ เอาประจำเดือนไปถูพระบรมรูปของกษัตย์ไทยรัชกาลที่5ล่ะ ดีมากเลยซินะ ไอพวกควา.ย แล้วมาบอกรัก ในหลวง รัชกาลที่5คือตาของในหลวง มึงยังทำขนาดนี้ กะในหลวงมึงจะขนาดไหน ไอพวกกบฎ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ24 มีนาคม 2553 18:04

  ผลงานของประชาธิปปัตย์ใน 1ปีที่ผ่านมา
  -รถเมล์4000คันโกงไปกว่า50000ล้าน
  -รถพยาบาลโกงไปกว่า 40000ล้าน
  -เครื่องมือแพทย์ อาวุธปัญญอ่อน เรือเหาะถ่ายละครอีกกว่า 35000ล้าน
  นี่ยังมี(เมก้าโปรเจคโกง)อีกหลายเรื่องที่กำลังจะเกิดประเทศไม่ชิปหายรอบนี้ ก็ไม่รู้จะชิปหายรอบไหนแล้วล่ะ ผลงานของ ไอเทือกตั้งแต่เป็น สส.มาคือ แย่งเมียเพื่อน เก่งจริงๆครับ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ24 มีนาคม 2553 23:28

  ไม่ต้องแย่งก้านนนนนนน พี่น้องงงงงงง ประเทศไทยยังอยู่ ยังมีให้โกงอีกเยอะ ก็แบ่งๆ กันพลัดกันเป็นนายก ผลัดกันกิน ใครหมดสมัยแล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นบ้าง อย่าหวงไว้ให้แต่พวกเดียวกัน ประเทศไทยเป็นของทุกคน ทุกคนมีสิทธิ์โกงประเทศชาติเท่าๆ กัน เชิญตามสบาย แต่ให้มันสงบกันจิงๆ สักที

  ขออีกอย่างคับพี่น้อง ในหลวงท่านพระชนมายุก็ไม่ใช่น้อยๆ อายุมากกว่าอากงผมอีก ซึ่งตอนนี้อากงผมก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วด้วย พวกคุณจะให้ท่านมารับผิดชอบอะไร นักหนา ทั้ง เหลือง ทั้ง แดง โอยยยยย เลิกดึงคนอื่นมายุ่งสักที จะทะเลาะกันก็เชิญ ผมอนุม๊าตตตตตตตตตตตตตต อนุมัติๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม 2553 15:43

  อิอิ อนุมัติด้วยคน 5555555+ ไม่อยากเครียดกัวแก่เร็ว หุหุ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม 2553 16:16

  ผมก็เป็นแค่อีกหนึ่งเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่ง ที่คิดว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตขั้นรุนแรง ไม่ได้ผิดเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอก ปัญหาหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นจากการกระทำของแต่ละฝ่าย ที่ประเทศสูญเงินไปหลายหมื่นแสนล้านน่ะ จะมาโทษว่าเป็นความผิดของรัฐ (ว่าโกง)หรือความผิดผู้ชุมนุมทั้งหลาย (ก่อความเสียหาย) มันไม่ได้หรอกนะ จริงอยู่ที่ว่ารัฐอาจจะโกง (หรือโกงจริงๆก็ได้) หรือผู้ชุมนุมก่อความเสียหาย แต่โดยรวมแล้วทุกฝ่ายก็ผิดหมดแหละ หากท่านจะมาหาว่า "บ้านี่ ไม่คิดจะทำอะไรซักอย่างแล้วยังจะมาด่าชาวบ้านอีก"

  อ่ะ ผมถามพวกท่านตรงๆ

  ถ้าสมมติว่าพวกท่านประสบความสำเร็จในการล้มล้างรัฐบาลได้แล้วท่านไม่กลัวว่าจะมีอีกฝ่ายที่ไม่พอใจออกมาก่อม็อบอีกเหรอ ถ้าสมมติเสื้อแดงยึดได้ ทักษินได้เป็นประธานาธิบดี (ซึ่งผมไม่อยากจะคิด)ท่านคิดว่าจะไม่มีเสื้อเหลืองออกมาชุมนุมต่อต้านอีกเหรอครับ

  ทั้งหมดที่พวกท่านทำไปเพื่อประเทศชาติ อีกไม่นานมันก็จะกลับมาวุ่นวาย
  เหมือนเดิมไม่รู้จบ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างเนี้ย แล้วเราประชาชนทั่วไปเป็นไงล่ะครับ ต้องคอยระวังทุกฝีก้าวเมื่อออกจากบ้าน ประเทศไม่มีความปลอดภัย ชาติจะเจริญได้อย่างไร เยาว์ชนทั้งหลาย (ผมด้วย) จะใช้ชีวิตในสังคมยุคนี้อย่างไร

  ในหลวงท่านจะรู้สึกอย่างไร

  พวกท่านเชื่อมั้ยครับว่าตอนนี้ มีคนด่าในหลวง!!!

  ว่าท่านปล่อยให้ประชาชนทะเลาะกัน ไม่คอยเข้ามาดูแล!!!

  ถามหน่อยเถอะครับ ว่าท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไง ในเมื่อไม่มีใครฟังท่านเลย

  ผมรักในหลวง แต่ที่ผมไม่ทำอะไรเลยเพราะผมทำไม่ได้ ไม่ใช่ไม่มีปัญญาทำหรอก แต่เพราะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยต่างหาก

  พ่อผมสอนผมว่า ทุกปัญหามีทางแก้ แต่เราแก้คนเดียว ฝ่ายเดียว ไม่ได้
  เราต้องร่วมมือกัน ขจัดปัญหาที่ต้นเหตุ (ที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
  ไม่่พอใจรัฐบาลก็ก่อม็อบกดดัน รัฐบาลก็นิ่งเฉย ไม่สนใจ แก้อะไรไม่ได้)

  ผมก็แนะนำได้แค่นี้แหละครับ

  เราคนไทย ใส่เสื้อต่างสี แต่มีเลือดสีเดียวกัน หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ

  ปล.ผมเป็นเด็กไทยอายุ 15 ชาวกรุงเทพฯ ชีวิต 3 ปีที่ผ่านมามีแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับการเมือง แต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองเท่าไหร่หรอก (ไม่ค่อยดูข่าว) แต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดี ก็แค่นั้น

  เด็กฉลาด (แต่) ชาติไม่เจริญ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2553 22:01

  ชัยอนันต์ สมุทวณิช ใช้ส้นตีนคิดหรือสมอง การเขียนบทความใช้อคติโดยสิ้นเชิง
  ก่อนเขียนกรุณาทำใจให้เป็นกลางก่อน อ่านแล้วส่อได้ชัดเจนว่าไม่เป็นกลาง และ
  ไม่รู้จริง เป็นนักเขียนที่เขียนเป็นอย่างเดียวแต่ไม่ใช้วิจารณญาณ ไม่ลงไปสัมผัส สำรวจ ตอนเขียนนั่งเทียนพร้อมเปิดสมองรับฟังแต่เสื้อเหลืองอย่างเดียวหรือไร เสียดายจริงๆ อุตส่าห์เสียเวลานั่งเขียนบทความ อนาถ!!!!!!!

  ดิฉันฟังทั้งเหลืองและแดง ลงไปลุยมาด้วย จึงรู้ดีกว่าคุณ
  เพราะมีสมองในการรับฟังก่อนเขียน

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ31 มีนาคม 2553 16:02

  สนับสนุนคนแดกประเทศ ระดมคนมาด่าในหลวง คิดเอาเองว่ามันเป็นคนประเภทไหน? ไม่ต้องให้บอกหรอก..พูดไปก้อมีสมองกันทุกคน
  คิดเองได้โตแล้ว...

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ31 มีนาคม 2553 20:58

  พวกมานสร้างนู้นสร้างนี่ มาโกงไม่รู้ต่อไหนแล้ว คนแดกประเทศจะหมดยังไม่รู้ห่าอารัยเลย เห้อเนอะๆๆ เหนอยู่ตำตา พวกนี่หนิน่าไม่ให้มาเกิดอิก

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ31 มีนาคม 2553 22:25

  เราแยกประเทศกันเลยดีกว่าเพราะเมื่ออดีตกาลเราไม่ใช่ประเทศไทยอยู่แล้วใครอยากอยู่ประเทศอะไรก็เลือกไปเลยดีมั้ย เสื้อแดงประเทศนึง เสื้อเหลืองประเทศนึง คนที่ไม่เลือกฝ่ายก็เร่ร่อนไปแล้วกันเพราะแต่ละสีเค้าก้อมาจากที่ๆเหมือนกันแบ่งตามแนวขวางเลยดีกว่าในแผนที่น่ะเหนือกะใต้แบ่งไปเลย อย่างกะเกาหลีเหนือกะเกาหลีใต้ไง

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2553 15:19

  เป็นคนไทยกันไหมเนี่ย คิดที่จะเอาประโยชน์ส่วนตัว ไม่เคยมองเห็นเลยว่าสิ่งที่ตามมาจากการกระทำของคุณนั้นมันจะเป็นอย่างไร สะใจแล้วใช่ไหม

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2553 10:56

  พวกคุณเป็นเเค่เบี๊ยอย่ามาอะไรมากมายเลย พรุ่งนี้เค้าสั่งไปไหนก้อทำตามเเค่นั้นพอคับ

  วันไหนมันเลิกจ้างขึ้นมา คุณจารู้สึกคับ เพราะอาจจะทำงานไม่เป็นเเล้วม้งคับ

  ง่อยเเดรก

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2553 15:44

  [color=red][size=medium]เราเป็นคนหนึ่งไม่ใช่คนมีการศึกษา ไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมาย ถึงจะเป็นคนชั้นรากหญ้า ก็ยังดีกว่าพวกมีการศึกษาแต่จิตใจชั้นต่ำ
  [/size][/color]
  [color=brown][size=large]ถ้าพวกคุณจะมาวัดคนอื่นที่การศึกษาแต่ไม่เคยวัดคุณค่าของมนุษย์ พวกคุณก็ไม่ต่างอะไรกับคนชั้นต่ำอย่างพวกเราหรอก[/size][/color]

  [color=blue][size=medium]หวยใต้ดินถูกจับ ยาบ้าไม่ระบาด ใช้บัตรทองในการรักษา โครงการบ้านเอื้ออาทร พัฒนาถนน นำคอมพิวเตอร์เข้าโรงเรียน เพราะใครล่ะ จะไม่ให้เรานับถือทักษิณได้อย่างไร ดิฉันอายุ 62 ปี ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเท่าไร นายกคนก่อนๆไม่เคยทำอะไรเลย ปล่อยให้ชาวบ้านอดอยาก แย่งชิงเก้าอี้กัน แต่พอทักษิณมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เขานี่แหละผู้บุกเบิกอย่างแท้จริง มีหรือที่ในชีวิตของคุณเกิดมาจะไม่โกงใคร ถึงแม้เค้าจะโกงบ้างแต่เค้าไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ก่อนที่เขาจะขึ้นเป็นนายก รัฐบาลก่อนกู้เงินมาเป็น แสนๆล้าน ทักษิณขึ้นมาภายใน 2 ปีใช้ได้หมด[/size][/color]

  สิ่งที่ทักษิณสร้างคงจะไปขัดผลประโยชน์ใคร คนดีๆจึงอยู่ไม่ได้นานเพราะอย่างงี้แหละ ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เรา

  พอทักษิณได้เป็นก็ปฏิวัติ แต่ประชาชนก็ยังเลือกทักษิณอยู่ดี แล้วจู่ๆประชาธิปปัตย์ก็เข้ามาเป็นรัฐบาลได้อย่างไร้ยางอาย ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

  แน่จริงคุณก็ยุบสภาสิ ถ้าประชาชนรักคุณจริง ประชาชนก็เลือกคุณเองล่ะ แล้วคุณจะกลัวอะไร

  หรือหนังหน้าของคุณมันด้านไร้เทียมทานยิ่งกว่ายางมะตอย

  จาก คนบ้านนอกผู้ไม่มีการศึกษา !!!

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2553 19:55

  ไม่เบื่อกันหรือไงทั้งเสื้อเหลือง-เสื้อแดง มานั่งด่ากันอยู่ทุกวันไม่จบสิ้น อยากให้มันสงบไว ๆ จัง

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ14 เมษายน 2553 21:55

  "พอทักษิณได้เป็นก็ปฏิวัติ แต่ประชาชนก็ยังเลือกทักษิณอยู่ดี แล้วจู่ๆประชาธิปปัตย์ก็เข้ามาเป็นรัฐบาลได้อย่างไร้ยางอาย ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน" ????

  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญมีการโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีคนใหม่

  ก็มี พล.ต.อ ท่านหนึ่ง เเต่คะเเนน สู้ ประชาธิปปัตย์ ไม่ใด้

  ก็สงสัยว่าถ้า พล.ต.อ ท่านนี้ได้เป็นนายก เสื้อเเดงจะมีการเรียกร้อง เเบบทุกวันนี้ใหม

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ14 เมษายน 2553 22:45

  เเต่ ก่อนจะมาถึงจุดนี้ มีคนถูกหักหลังอย่างจัง ท่านสมัคร ต้องมาจบชีวิตทางการเมืองลง อย่างหมดท่า ตอนที่ท่านเดิน คอตกขึ้นรถผมรู้สึกเศร้าใจ จริงๆๆ

  เเต่ยิ่งรู้สึกเศร้าใจ หนักคือความขัดเเย้ง ในสังคม คิดง่ายๆนะถ้าเรา บอกว่า
  รักชาติจริงๆ เเล้ว สามารถหยุดปัญหา หรือรู้ตัวว่า ตัวเองเป็นคนก่อปัญหา
  ก็เเค่หยุดเสีย ไม่มีอะไรได้ดังใจเราทุกอย่างหรอก
  เเล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เเต่หลายๆคนคิดว่าดี มันจะดีจริงใหม เคยให้เขามา 6 ปีเเล้ว คนจนหมดไปใหม

  ก็เข้า ใจ...นะความดี ที่ทำไว้มีมากอยู่ เเต่เมื่อทำผิด เป็นลูกผู้ชายก็ ยอมรับผิดเสีย
  ถึงจะเเสดงให้เห็นว่ารักชาติจริง เเละไม่ต้องกลัว เป็นคนดี ไม่ต้องกลัว เเม้เเต่ความตายเพื่อประเทศชาติ

  ( จากเรา......คนที่ได้เลือกท่านมาเป็นนายก ก็เหมือนเราเป็นส่วนหนี่งของการทำลายประเทศนี้ ที่เลือกท่านมา )

  ตอบลบ
 52. สีเสื้อยังแบ่งแยกพวกพ้องเดียวกันได้
  คนหนึ่งคนทำให้คนหลายคนแบ่งแยกได้ แล้วคนหลายคยก็ต้องมานั่งทุกใจ ทั้งที่คนๆเดียวนั่งอยุ่ในห้องแอร์

  คนที่มาชุมนุมเรียกร้องผลประโยชน์ ก็ไม่ต่างจากคนที่อกตัญญู ต่อชาติที่เป็นของส่วนรวมและทุกคน
  รักพระเจ้าอยู่หัว ถ้ารักแล้วทำให้พระองลำบากใจทำไม?

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2553 08:42

  เเผนการเขาวางมาดี ตีทุกด้าน

  ให้คน บ้านนอก เกลียดคน ในเมือง
  ให้คน บ้านนอก มาระบายอารมณ์ ทำลายล้าง ให้คนในเมืองเห็น
  เมื่อคนในเมืองเห็น ก็ต้องออกมา....เจอ m79 ,ตำรวจ

  เเล้วก็ได้ตามเเผน คน 3 ผ่ายมาตีกัน เเละทำให้ประชาชนเกลียดตำรวจ (เหตุการที่เราเห็นบางที่อาจไม่เป็นอย่างที่เราคิด )

  ควบคุมไม่ได้ ( มีคนไกลเขารอเหตุการนี้อยู่ )
  ตำรวจ ก็ช่วยให้ความรูสึกนี้ชัดขึ้นไปอีก ไม่รู้จะมีไว้ทำไม มีเรื่องอะไรเกิดมาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเลยมีเเต่มาขอเงิน ( เงินเดือนเขาน้อยก็น่าเห็นใจเเละส่วนดีก็มีอยู่ )

  จึงไม่อยากให้เห็น เเดงเเท้เป็น ฝ่ายตรงข้ามกัน กับ เหลือง
  ( เเต่ เเท้-เทียม งง นะ เเต่เจอเเดงเทียมละก็เป็นเรื่องเเน่ ๆ )
  เเล้วใครละเเดงเทียม หรือว่าคือ ต.ร หว่า?? น่าจะใช่เพราะพ่อเขาก็มีอาชีพ เดียวกัน
  อ่าวเจอเเล้วปัญาหาของชาติ อยู่ที่ ต.ร นี้เองที่ทำให้กฎหมายหายไป เเบบนี้เรียก 2 มาตรฐานปะ
  เจอเเล้วปัญาหาของ ชาติอยู่ที่ ต.ร นี้เอง!!!!!!!

  คน2ฝ่ายออกมามากเท่าไรก็มีเเต่เจ็บ ตาย เเละเข้าแผนเขามากเท่านั้น ไม่ได้เเก้ปัญหาเลย
  ต้องเเก้โครงสร้าง ต.ร ก่อน

  00111000 เด็กบ้านนอกครับ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ29 เมษายน 2553 17:36

  แน่ใจหรือว่าคนสนับสนุนมากกว่า
  แน่ใจหรือว่าแกนนำไม่หนี สนธิไปไหน

  เหตุผลล้มเจ้าน่าจะให้พวกเสื้อเหลือง มากกว่าเพราะชอบดึงฟ้าต่ำ ทำเสื้อสีเหลืองหมดค่า แสวงหาผลประโยชน์เขาตัวเองว่าแต่เสื้อแดง ศรัญูยิ่งคนอื่นเห็นกันทั่งประเทศนั้นหรือไม่หาเรื่องไม่มีความรุ่นแรง น้องโบว์โดนระเบิดปิงปองตาย นั้นหรือชุมนุมโดยสงบ

  ไปร่วมชุมนุมจะกลับบ้านก็ไม่ให้กลับเสื้อเหลืองบ้าไปแล้ว

  เสื้อแดงตีกันกับทหารน่าจะมาจากเสื้อเหลืองเป็นคนไปแฝงตัวยิงทหารเพราะเสื้อเหลืองเคยออกประการ

  พกอาวุธได้ทางแกนนำจะออกใบอนุญาตให้เอง คนที่ไปชุมนุมเสื้อเหลืองจริงต้องได้ยิน

  เหลืองกลับใจมีมากมาย

  ทักษิณไม่ดี แล้วแกนนำเสื้อเหลืองดีนักหรือก็พวกเดียวกันขัดผลประโยชน์นั้นแหละ แล้วประชาธิปัดที่ชอบ ปัดความรับผิดชอบ นะ พวกใคร ก็พวกเดียวกันกับพันธมิตร เพราะเกณฑ์คนมาให้อย่าปฎิเสธ เพราะหนึ่งในนั้นมีพวกข้าอยู่ รับเงิน รับสิทธิตามมากมาย กินฟรี พักฟรี เที่ยวฟรี ใครไม่ไป แล้วอย่างนี้เรียกว่าหลอกลวงหรือไม่ละ เสื้อเหลือง

  ไม่ต้องโทษคนอื่นตัวเองก็มีเช่นกัน จ้าง วางแผน ใส่ร้าย ล้มเจ้า

  ตีท้ายวั.... ใคร ถ้าไม่ใช่เสื้อเหลือง
  ใครได้ผลประโยชน์ที่ประชาชนเสื้อแดงตีกับทหาร ถ้าไม่ใช่พันธมิตร
  ทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวกันทั่งนั้นเสื้อเหลืองก็ว่าเสื้อเหลืองถูก เสื้อแดงก็ว่าเสื้อแดงถูก
  พอให้ประชนส่วนใหญ่ตัดสินพอเขาออกมาก็ว่าเขาโง่โดนชักนำ โดนหลอก ถึงจะโดนหลอกหรือไม่ในเมื่อเขามีสิทธิเท่าเทียมกันก็ต้องเคารพ
  ไม่ใช่คนเรียนหนังสือมีความรู้แล้วจะมีสิทธิกว่าคนจนไม่มีความรู้ ในระบบประชาธิปไตย โง่หรือฉลาดไม่ได้เป็นส่วนตัดสิน
  หากในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เลือกควายมาให้บริหารประเทศ คนในประเทศที่เหลือก็ต้องยอมรับหากอยู่ในระบบประชาธิปไตย
  แต่ที่ผ่านมาเสื้อเหลืองเคยมองถึงตรงนี้บ้างไหม
  มีแต่รับไม่ได้ ฉันฉลาด ฉันไม่ให้คนโง่มาบริหารประเทศ อายสังคมโลก
  เสื้อแดงไม่ได้คัดค้านว่าใครจะมาบริหารประเทศแต่ขอให้มาโดยถูกต้องและชอบธรรม
  แต่ตอนนี้รัฐบาล สังคม พันธมิตรสู้ความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย เปลี่ยนประเด็น ใส่ร้าย ปิดหู ปิดตา หาว่าเสื้อแดงบิดเบือน ถ้าเสื้อแดงบิดเบือนจริงประชาชนจะตัดสินเช่นเดียวกับที่ตัดสินพวกเสื้อเหลือง หรือพันธมิตร
  ว่าโกหกหลอกลวงเพราะได้สัมผ้ส และเปรียบเทียบความจริงที่เกิดขึ้น
  กับการกระทำที่ไม่ตรงกับคำพูด

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2553 00:03

  ในระบบประชาธิปไตย ???

  1 .ต้องไม่บุกเข้าโรงพยาบาล ,ไม่พูดจาหรือเสดงการข่มขู่เจ้าหน้าที่,ไม่ตั้งด่านขึ้นเอง

  2 .ในที่ชุมนุมต้องไม่มี ถังเเก็ซ,ไม้เเหลม ,อาวุธ

  เรี่องว่าใครโกหก หลอกลวง ???
  เอาง่ายๆเลย
  หลายวันก่อนเเกนนำบอกเราหยุดการเจรจาเเล้ว จะยกระดับความรุนเเรง ให้รัฐบาลยอมเอง
  ( ขัดกับประชาธิปไตย อีกเเล้ว "ความรุนเเรง " )
  แต่วันนี้บอกยังไม่หยุด การเจรจา

  คนทีแฝงตัวไปยิงทหาร ???
  ถ้าเป็นพวกเสื้อเหลืองจริง ต้องมีคนของเสื้อแดง จับได้เเน่ๆเพราะ อาวุธที่ยิงทหารมีความเเรงของกระสุนมาก
  ดังนั้นต้องมีขนาดใหญ่ หรือการยิงระยะไกล พวกอาวุธสงครามมากกว่า (ของเเบบนี้คนธรรมดาคงไม่ได้เล่น)

  เสื้อแดงไม่ได้คัดค้านว่าใครจะมาบริหารประเทศแต่ขอให้มาโดยถูกต้องและชอบธรรม ???
  อะไรที่บอก ว่าไม่ชอบธรรม ?? ลองอ่านก่อนหน้าดูนะ

  "ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญมีการโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีคนใหม่

  ก็มี พล.ต.อ ท่านหนึ่ง เเต่คะเเนน สู้ ประชาธิปปัตย์ ไม่ใด้

  ก็ต่อสู้กันมาทั้ง 2 ฝ่าย ก็ต้องชอบธรรมเเล้วนะ


  ตอนนี้อยากให้มีการเข้าชม ในพื้นที่การชุมนุมทั้งหมดนะ เพื่อเเสดงความบริสุทธิ์ใจ
  คนมาเรียก ประชาธิปไตย อย่ามาทำลายเสียเอง ไม่ต้องการทุกม็อบ
  (คนหากินเดือดร้อน )

  อยากถาม 3เเกนนำว่า "เกิดมาทำคุณประโยชน์อะไร ให้ประเทศชาติไว้เเล้วบ้าง " ???

  ความเเตกต่างของคน ก็มีมานานเเล้ว มันอาจอยู่ที่เราด้วย ว่าใจเราเลือกเเบบไหน???
  ใจเลือกความดี การทำดี ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อดออม ก็น่าจะมีความสุข
  ยิ่งรักษาศีล 5 ได้ ก็จะไม่เกิดเรื่องเเบบทุกวันนี้ (อย่าไปหลงเเต่วัตถุ)

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ5 พฤษภาคม 2553 22:04

  นายก ไปยอมเจรจากับคนทำผิด ทำไม่ ???

  1.การตั้งด่านปิดถนน,ปิด BTS
  2.การบุกค้นโรงพยาบาล (เพื่อทำลายหลักฐานอะไรด้วยไหม)
  3.ในที่ชุมนุมมี ถังเเก็ซ,ไม้เเหลม ,อาวุธ

  การเจรจาก็เท่ากับว่า นายก ยอมรับ,เห็นด้วยกับสี่งที่เขาทำมา

  ม็อบก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำมาถูกกฎหมาย
  เเล้วจะมีใครเคารพ กฏหมายอีก ยังรักษากฏหมายไม่ได้
  เเล้วจะไปหาเสียงกันอย่างไร

  สมานฉันท์กับกลุ่มก่อการร้าย เพราะกลัวคนทำผิดตาย
  เเล้วก็คงต้องยกประเทศให้เขาด้วยไหม เพื่อความสงบ

  ตอบลบ
 57. ความคิดของบทนำนี้ ต่ำเตี้ยเหมือนไอ้คนเขียนเลย เอาดีแต่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น น่าอายโคตร!

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2553 17:46

  ม็อบที่ผิดกฏหมายรู้สึกจะตั้งแต่เสื้อเหลืองแล้วไม่ใช่หรือ ??

  ถ้าเสื้อเหลืองไม่ทำโมเดลขึ้นมาเป็นตัวอย่างแบบนี้,,คงไม่มีม็อบไหนทำตามหรอกนะ

  ที่บอกรักษากฏหมายไว้ไม่ได้,,รู้สึกจะรักษาไม่ไ้ตั้งแต่ที่ พธม.ออกมาชุมนุมละ

  มีอย่างที่ไหนให้"ผู้ก่อการร้าย"นั่งตำแหน่งรัฐมนตรี(กระทรวงการต่างประเทศ)

  ถ้าจะกล่าวหาใครว่าเป็นผู้ก่อการร้าย,,ก็ช่วยไปเอาไอ้ผู้ก่อการร้ายตัวจริงลงมาจากเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนเถิดดดดดดดดดดดด

  แต่ก็ขำๆดีนะ รัฐบาลนี้ได้ตำแหน่งมาด้วยการช่วยเหลือจากพวก"ผู้ก่อการร้ายสากล"

  *เมื่อใดที่ระบอบการปกครองใช้อำนาจไปในทางที่ผิด
  และช่วงชิงสิทธิเสรีภาพประชาชน
  ทำให้เกิดความต้องการที่จะโค่นล้ม"รัฐบาลทรราช"
  เมื่อนั้นประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะลุกขึ้นต่อต้าน
  เพื่อขับไล่รัฐบาลนั้นเสีย..และจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อความผาสุข*

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2553 12:13

  ดิฉันคิดว่าท่านลำเอียงมากเลยค่ะ

  เห็นได้ชัดๆๆๆๆๆ

  ดิฉันว่า กลุ่นคนพวกนี้ที่ชักจูงประชาชนมา สารเลวหมดแหล่ะ

  สร้างแต่ความวุ่นวายให้แกสังคม

  เลิกเถอะ เบื่อมาก เบื่อ โคตรๆๆๆ

  ตอบลบ
 60. เบือทั้งสองสี เบื่อแดงมากกว่า ในเรื่อง "พระมหากษัตริย์" ยอมรับไม่ได้จริงๆ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2554 03:59

  เบื่อๆ โครต โง้ ชิบ หาย ท่าสมมุติ นะ ว่าผม ประ จาร ใครผมจะบอกเหรอว่า เป็นตัวผม ผม ก็บอกว่า กูมาจากที่ อืน สิครับ

  ตอบลบ
 62. เหลือกับแดงมันก็มีความเลวแฝงกันอยู่ทั้งคู่แหละ แต่รู้สึกว่าการเปรียบเทียบข้างบนจะเข้าข้างเหลืองอย่างยิ่งเลยน่ะ อายเค้ามั้ยเนี้ยก่อนที่จะเอามาลงเว็ป แม่งลำเอียง เหนเค้าโง่กันหรือยังงัย !!!

  ตอบลบ
 63. Gclubclick ศูนย์รวมคาสิโนดัง พนันบอล แค่คลิกเดียวที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆ เช่น GClub , Royal1688 , Ruby888 , Holiday-Palace , Genting-Crown ,Reddragon88 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง sภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์การ เล่นตื่น เต้นเราใจ และนอกจากคาสิโนคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้ ท่าน แล้วทาง
  Gclubclick.com เองยังมี SportBetting Onlineให้ท่านได้เลือกเดิมพนันกีฬาโปรด ที่ท่านชื่นชอบอย่างจุใจ อาทิ เช่น SBOBET ,IBCBET , WinningFT , MMMBET ท่าน สามารถเปิดเล่นกับเราได้แล้ววันนี้ ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
  ติดต่อสอบถาม 24 ชัวโมง
  081-122-5019 , 081-122-4019 , 080-559-7275
  http://www.Gclubclick.com
  http://gclubclick.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. เหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
  มีมากมายเกินกว่าจะบรรยายแต่ถ้าจะให้พูดสั้นก็ น่าจะเป็นเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้ "ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก" และทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดยาก ที่จะหาบุคคลใดเทียบได้ โดยเฉพาะทรงมีทศพิธราชธรรม
  ในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ ดังพระราชดำรัสที่ทรงตรัสว่า…
  "เราจะครองแผ่นโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยาม”
  ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป /ข้าราชการโรงเรียเสนาธิการทหารบก

  ตอบลบ