++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

กลิ่นหญ้ามีส่วนช่วยให้คนขับรถใจเย็น

ดร.เดวิด เลวิส ที่ปรึกษานักจิตวิทยา ในอังกฤษ ทำการศึกษา เพื่อจะดูว่าอะไรที่ทำให้คนขับรถรู้สึกนิ่ง ใจเย็นได้ โดยเขาได้ให้ผู้เข้าร่วมทดลอง 25 ราย ได้สูดดมกลิ่นหญ้าเดวอนเชียร์ของจริง กับที่เป็นกลิ่นหญ้าจากสเปรย์ แล้วให้จอดรถออกไปเดินเท้า เปล่าสัมผัสกับความรู้สึกที่หญ้าอยู่ ใต้ฝ่าเท้า จากนั้นวัดดูความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และความเครียดที่ส่งผ่านมาทางผิวหนัง เมื่อคนขับรถออกไปนอกเมือง
ผู้เข้าร่วมทดลองยังถูกขอร้องว่า จะต้องนั่งนิ่งๆ แต่จากการตรวจร่างกายพบว่า พวกเขามีความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเมื่อได้ดมกลิ่น และสัมผัสกับผืนหญ้าที่อยู่รอบๆ ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาด้านความเครียดรายนี้บอกว่า การสัมผัสและได้กลิ่นเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ คนเราสร้างภาพว่าตัวเองอยู่ในที่สงบนอกเมืองได้
ดร.เลวิสบอกว่า เป็นที่คาดหมายได้ว่า คนขับจะรู้สึกใจเย็นเมื่อได้ขับรถออกนอกเมือง เพราะการจราจรน้อย แต่สิ่งที่รายงานชิ้นนี้ต้องการเสนอ คือการผสมผสานระหว่างความเงียบในรถยนต์ กลิ่นของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเงียบสงบจริงๆ.