++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ในหลวง สนทนาธรรม เรื่อง พุทธภูมิ กับหลวงตามหาบัว

"ในหลวง สนทนาธรรมเรื่อง"พุทธภูมิ"กับองค์หลวงตาพระมหาบัว"

..เหตุการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดคือ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จไปนิมนต์หลวง ตาไปในงานในวัง ปกติหลวงตาท่านไม่ค่อยไปไหน แต่ตอนที่พระเจ้าอยู่หัวฯ ไปนิมนต์ ท่านไปนิมนต์ด้วยพระองค์เอง

วันนั้นเป็นวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๑ เป็นปีเฉลิมราชรัชมังคลาภิเษกที่ทรงครองราชย์มากกว่ากษัตริย์ใด ในประวัติ ศาสตร์ไทย ท่านได้เสด็จมานิมนต์หลวงตาเข้าวัง มาเป็นขบวนใหญ่ หลวงตาท่านจะอยู่ที่กุฏิ พระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จมาตอน ๖ โมงเย็น

เมื่อขบวนเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมาถึง เรายืนตรงนี้ ผู้ว่าฯ หมออวย แล้วใครต่อใครยืนเป็นแถวรอรับเสด็จ แล้วท่านก็ขึ้นไปข้างบนซึ่งหลวงตารอท่านอยู่แล้ว ส่วนเราก็อยู่ตรงบันได ส่วนหลวงตาอยู่ข้างบน ที่ขึ้นไปก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ตามเสด็จครบหมดเลย พระราชินี พระบรมฯ พระเทพฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ หมดทั้งครอบครัวเพื่อจะนิมนต์หลวงตาไปงานพิธีในวัง

พอพระองค์ท่านกราบหลวงตาเสร็จ ท่านก็ถวายคำถามแรก
( พระเจ้าอยู่หัวเรียกหลวงตาว่า "หลวงปู่" )

"หลวง ปู่... สาวกภูมิกับพุทธภูมิต่างกันอย่างไร" โอ้... พระเจ้าอยู่หัวถามปัญหาหลวงตาขนาดนี้

หลวงตาตอบว่า...
"..พุทธภูมิ ก็เหมือน ดั่งเรานั่งรถไฟ นั่งรถไฟไปเชียงใหม่หรือนั่งรถไฟไปอุดรนั่นแหละพุทธภูมิ แต่ถ้าเรานั่งจักรยานมาหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นแหละ...สาวกภูมิ เพราะฉะนั้นการเป็นพุทธภูมิก็คือการ นำคนไปได้เยอะ ๆ ส่วนสาวกภูมินั้นนำไปได้น้อยๆ ไม่ได้มากนัก อย่างเก่งก็ ๑ คน หรือ ๓-๔ คน ก็ว่ากันไป นั่นคือสาวกภูมิ เข้าใจไหมล่ะพ่อหลวง.."

พระเจ้าอยู่หัวฯ ตอบหลวงตาว่า "..เข้าใจแล้วหลวงปู่ แล้วนิพพานเป็นอย่างไรนะ หลวงปู่.."

หลวงตาตอบ : "..อ้อ พ่อหลวงเหมือนพ่อหลวงมาวัดป่าบ้านตาดนี่แหละ! รู้ไหมว่าวัดป่าบ้านตาดอยู่ตรงไหน อยุ่บนกุฏินี่เหรอ วัดป่าบ้านตาดอยู่ไหนล่ะ แต่พอพระมหากษัตริย์มาถึงนี่แล้ว บริเวณนี้ทั้งหมดคือวัดป่าบ้านตาดนี้แหละ แต่จะชี้ลงไปว่าที่กุฏิอาตมาก็ไม่ใช่ ที่กุฏิพระก็ไม่ใช่ ที่ศาลาก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เมื่อรวมกันทั้งหมดในกำแพงวัดนี้นี่แหละคือวัดป่าบ้านตาด นี่แหละพระนิพพานก็มีความหมายแบบเดียวกัน.."

..และเมื่อพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอบารมีหลวงตาช่วยต่ออายุให้แม่หลวง (คือสมเด็จย่า) ตอนนั้นสมเด็จย่าทรงประชวรอยู่ หลวงตาท่านก็ตอบปฏิเสธเลยว่า... "พ่อหลวงนั่นแหละก็ จัดการเองได้ ขอเองได้" ท่านว่างั้นนะ... "พ่อ หลวงก็สามารถจัดการได้เอง" ท่านบอกไปเลยนะว่า... ให้พระเจ้าอยู่หัวขอเอง จัดการเอง จัดการเองอาตมาต่อให้ไม่ได้หรอก

พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้กราบลาว่า "..เอาล่ะ ได้เวลาแล้ว จะกลับแล้ว ท่านหลวงปู่มีอะไรจะบอกไหม.."

หลวงตาท่านได้เทศน์สั้น ๆ ว่า..

"..การเป็น พุทธภูมิ สร้างบารมีเพื่อความเป็นพุทธะ พอจบพุทธภูมิได้ก็เป็นพระพุทธเจ้า แล้ว พระพุทธเจ้าก็มีพุทธกิจ ๕ คือ ตอนเช้าบิณฑบาต ตอนบ่ายสอนคหบดีมนุษย์ทั่วไป ตกเย็นสอนนักบวช สมณะชีพราหมณ์ ตอนกลางคืนแก้ปัญหาเทวดา พอมาตอนเช้ามืดเล็งญาณดูสัตว์โลก สัตว์โลกตัวไหนมีกิเลสเบาบางพอที่จะบรรลุธรรมได้ ท่านก็จะเล็งญาณดูรีบไปโปรดก่อน พระพุทธเจ้าสร้างบารมีพุทธภูมิจนได้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็มีพระพุทธกิจ 5 อย่างนี้ แต่... ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของประเทศไทยปรารถนาอะไร ทำงานกันจนไม่มีเวลาจะพักผ่อน..เอาล่ะ ๆ ... อาตมาจะให้พร.."

พอฟังมาถึงตรงนี้นะ เรายังจำได้แม่น เพราะพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านถามเรื่องพุทธภูมิ เสร็จแล้วพอท่านจะลากลับ หลวงตาท่านสรุปให้เสร็จสรรพเลย... "..ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทยทำงานปรารถนาความเป็นอะไร... ทำงานกันจนไม่มีเวลาพักผ่อน... เอาล่ะ ๆ ...อาตมาจะให้พร.."

เมื่อพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จลงมา ท่านก็ตรัสว่า อยากให้ท่านอาจารย์อยู่กับหลวงตาไปนาน ๆ ...เราก็ได้ตอบท่านว่า เจริญพร...มหาบพิตร อาตมาก็อยากจะอยู่ แต่ถ้าถึงเวลาที่อาตมาจะต้องเอา ตัวเองให้รอด อาตมาก็ขอเอาตัวเองให้รอดก่อน เพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงเวลาไปก็ต้องไปเหมือนกัน แล้วพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็บอกขอทำบุญกับหลวงตา ๒๐๐,๐๐๐ ถวายอาจารย์ ๒๐,๐๐๐ แล้วท่านก็ถามว่าพระที่อยู่ในวัดนี้กี่รูป เราก็ตอบท่านทั้งหมด ๒๙ รูปรวมหลวงตานั่นแหละ... ท่านจึงถวายให้รูปล่ะ ๒,๐๐๐ "แล้ว ปัจจัยจะให้ไว้กับใคร" ท่านถาม...ท่านหยิบออกมาให้เลยนะ ท่านผู้ว่าฯ ยังรับมือสั่น พระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงมากราบหลวงตา ท่านมาที่วัดท่านยังมาทำบุญกับพระด้วยปัจจัยที่เตรียมพร้อมจากพระหัตถ์ของท่านเอง จากนั้นพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็เสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนแล้วก็ขึ้นรถไป

..นั่นแหละ!เราได้ฟังมา เรื่องของพุทธภูมิ เรื่องของพระโพธิสัตว์ สาวกภูมิกับพุทธภูมิต่างกันอย่างไร เสร็จแล้วพอตอนจบขอพร หลวงตาท่านก็สรุปและให้พร จึงบอกได้ว่าเป็นบทสนทนาของจอมปราชญ์..

ที่มา:นิตยสาร น่านฟ้า ปีที่๑ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า๑๘

จนกว่า คุณจะได้เจ็บเอง

สุวิไล บุญทิวาพร
4 ชม. ·
คงไม่มีใครสามารถบรรยายได้ว่า
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง หอมมากมายแค่ไหน
จนกว่า.. คุณจะได้ดมกลิ่นมันด้วยตัวเอง
คงไม่มีใครบอกคุณได้ว่า
ขนมชนิดหนึ่ง ..อร่อยมากแค่ไหน
จนกว่าคุณจะได้กินเอง
ความเจ็บปวดจากความรัก...ก็เช่นกัน
ไม่มีใครบอกคุณได้หรอกว่า..
มันเจ็บขนาดไหน ยามรักไม่สมหวัง
จนกว่า..คุณจะได้ "เจ็บเอง"...
จงอย่า "รำคาญหรือสมน้ำหน้า"
คนที่ "บาดเจ็บ" จากความรัก..
วันใดที่คุณ "บาดเจ็บ" ขึ้นมา..
จะมี "คนสมน้ำหน้าคุณ".. เช่นกัน.

เคล็ดลับ ทำให้ปลาแช่แข็ง สด นาน

สัตว์)ปลาแช่แข็งที่นำออกจากตู้เย็น ไม่ควรล้างน้ำ ควรใส่ถุงมัดให้แน่น ทิ้งไว้จนละลาย นำมาปรุงอาหาร แม้แช่ปลาไว้นาน ปลายังสด เนื้อหวาน ไม่คาว

from sms farmerInfo

รู้ทันเรื่อง "พรุน"

รู้ทันเรื่อง "พรุน"
" ในปัจจุบัน มีการนำพรุน หรืออีกชื่อหนึ่งคือลูกพลัมตากแห้ง มาสกัดให้เข้มข้น แล้วใช้กินเพื่อให้ช่วยในการขับถ่ายที่ดีขึ้น
ประวัติการกินน้ำลูกพรุนนั้น มีมานานแล้ว ในประเทศแถบตะวันตก นิยมกินน้ำลูกพรุนแทนยาถ่าย แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสูตรยาสามัญเลยทีเดียว โดยเฉพาะในคนที่มีอาการท้องผูกไม่มากนัก (mild constipation)
สมบัติสำคัญของพรุนที่มีฤทธิ์ในการช่วยให้ถ่ายได้ง่ายนั้นมาจากสารสำคัญในพรุนคือ sorbitol และ dihydrophenylisatin ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้มีฤทธิ์ดึงน้ำให้เข้ามาสู่ลำไส้มากขึ้น อุจจาระนุ่มลง และช่วยให้ขับถ่ายได้มากขึ้นนั่นเอง (จัดเป็นยาระบายกลุ่ม osmotic agents)
สิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจผิดมากๆๆๆๆ เกี่ยวกับพรุนคือ การที่โดนโฆษณาหลอกว่า พรุนมีใยอาหารมากจึงช่วยให้ขับถ่ายได้ดี
จริงอยู่ที่เราจัดว่าพรุนเป็นหนึ่งในอาหารที่มีส่วนของใยอาหารสูง แต่ขอโทษเถอะครับ ปริมาณใยอาหารในพรุนสกัด 1 แก้วนั้น (มีใยอาหารประมาณ 2-3 กรัม) อาจจะน้อยกว่าที่ได้จากการกินกล้วย 1 ลูกเสียอีก (ประมาณ 3-4 กรัม) และมันจะยิ่งน้อยมากๆเมื่อเทียบกับปริมารใยอาหารที่ได้จากถั่ว 1 ถ้วย (ประมาณ 8-9 กรัม)
ดังนั้น ผลของการกินพรุนสกัดบ่อยๆ จึงไม่ได้ต่างอะไรไปจากการใช้ยาระบายเลย นั่นคือเมื่อใช้ไปนานๆแล้ว ร่างกายก็จะเริ่มชิน และต้องเพิ่มขนาดยา ถึงจะได้ผล หากวันใดไม่ใช้ ร่างกายอาจไม่สามารถขับถ่ายเองได้ตามปกติ
สารอาหารตัวอื่นที่พบมากในพรุนได้แก่ Vitamin C และ Vitamin B6 (ประมาณ15 และ 25% ของ RDI ตามลำดับ) ซึ่งปริมาณเหล่านี้ ไม่ได้มีมากมายไปกว่าผักผลไม้หรืออาหารอื่นๆแต่อย่างใด
และถึงแม้การกินพรุนจะสามารถใช้เป็นยาถ่ายอย่างอ่อนได้ แต่ยังไม่มีวิจัยว่า การกินพรุนสกัดเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อร่างกาย
ส่วนที่เห็นในโฆษณาว่าให้ดื่มแล้วไปนอนนั้น จริงๆแล้ว จะกินตอนไหนร่างกายก็ได้รับประโยชน์เท่าๆกัน ไม่เกี่ยวกับเวลา
ข้อควรระวัง
ในพรุนสกัด จะมี potassium อยู่ในปริมาณสูง ใน 1 แก้ว อาจมีถึง 700-800 มิลลิกรัม คนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นโรคไต ควรจำกัดปริมาณในการกิน (ไม่ควรได้รับเกิน 2000 มิลลิกรัม/วัน)
ที่มา http://www.bloggang.com

รู้ไว้ ก็ดีว่า เซลล์เม็ดเลือดมีอายุขัยดังนี้

รู้ไว้ ก็ดีว่า เซลล์เม็ดเลือดมีอายุขัยดังนี้
เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วัน
เม็ดเลือดขาวพวกแกรนูโลไซต์มีอายุประมาณ 2 – 14 วัน
เม็ดเลือดขาวพวกลิมโฟไซต์และโมโนไซต์มีอายุนานถึง 100 – 300 วัน
เกล็ดเลือดอายุเพียง 7 – 8 วัน
โดยปกติเม็ดเลือดแดงจะถูกทำลายประมาณวินาทีละ 2 ล้านเซลล์เท่า ๆ กับที่สร้างขึ้นมา

“แคลเซียม” กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

“แคลเซียม” กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
แคลเซียมเป็นแร่ธาตุเสริมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีที่กลัวภาวะกระดูกพรุน หน่วยงานวิชาการส่วนใหญ่แนะนำให้ผู้สูงอายุได้รับแคลเซียมเสริมอย่างน้อยวันละ 1,000 - 1,200 มก. ต่อวัน ทั้งนี้นับรวมถึงอาหารที่เรารับประทานต่อวันด้วย อาหารที่เรารับประทานมีแคลเซียมอยู่วันละประมาณ 360 กรัม ดังนั้นความต้องการแคลเซียมเสริมส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 600- 800 มก. ต่อวัน
แคลเซียมที่หาได้ทั่วไปและราคาถูกอยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมชนิดนี้มีปริมาณแคลเซียมอยู่ประมาณ 40% แต่อัตราการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายค่อนข้างต่ำและต้องการภาวะกรดของกระเพาะอาหารในการแตกตัวและดูดซึม แคลเซียมคาร์บอนเนต อาจทำให้มีอาการท้องอืด ไม่สบายท้อง บางรายจะมีอาการท้องผูกมาก
แคลเซียมที่ดูดซึมง่ายกว่าและไม่ต้องการภาวะกรดในกระเพาะอาหารในการแตกตัวเพื่อการดูดซึม คือ แคลเซียมซิเทรท แคลเซียมซิเทรทอาจรับประทานในขณะที่ท้องว่างได้ ข้อเสียคือราคาสูงกว่าและมีปริมาณแคลเซียมต่ำกว่าแคลเซียมคาร์บอเนต อย่างไรก็ตามการดูดซึมแคลเซียมซิเทรทดีกว่าแคลเซียมคาร์บอนเนตมากทำให้สามารถชดเชยกันได้
แคลเซียมที่นิยมมากอีกชนิดหนึ่ง คือ แคลเซียมเม็ดฟู่ที่ต้องนำไปละลายน้ำก่อนดื่ม มักมีการปรุงรสให้น่ารับประทานหรือผสมวิตามินซีเพื่อให้รสชาติดีขึ้น แคลเซียมเม็ดฟู่มักมีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอนเนตเพื่อให้มีปริมาณแคลเซียมมากๆและผสมแคลเซียมแลคโตกลูโคเนตช่วยการดูดซึม แคลเซียมชนิดนี้มีราคาแพงกว่าแคลเซียมคาร์บอนเนต แต่อาจทำให้มีอาการท้องอืดได้เช่นกันเนื่องจากมีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอนเนตด้วย
แคลเซียมที่ดูดซึมดีอีกชนิดหนึ่ง คือ คลอรอลแคลเซียมซึ่งทำมาจากปะการัง มีปริมาณแคลเซียมมาก ดูดซึมดี แต่มีราคาแพง
แคลเซียมทุกชนิดไม่ควรทานพร้อมยาประเภทอื่นเพราะทำให้การดูดซึมยานั้นๆน้อยลง และไม่ควรทานหลังอาหารที่มีผักมากๆ เนื่องจากทำให้การดูดซึมน้อยลงและอาจจับกับผักทำให้อืดแน่นท้อง
เมื่อทานแคลเซียมควรรับประทานอาหารที่มีความสมดุลย์ของโปรตีนเพื่อลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะ การดูดซึมแคลเซียมยังขึ้นกับภาวะความปกติของระดับวิตามินดีในร่างกาย ถ้ามีภาวะขาดวิตามินดี ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้น้อย เมื่อดูดซึมแล้วร่างกายก็ไม่สามารถนำแคลเซียมไปใช้ในการสร้างกระดูกได้ดี จากการศึกษาพบว่าคนไทยขาดวิตามินดีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรออกกำลังกายในที่ที่มีแสงแดดบ้างเพื่อรับวิตามินดีให้พอเพียง หรือรับประทานวิตามินดีเสริมด้วยก็จะทำให้ไม่พร่องวิตามินดี นมเป็นแหล่งที่มีแคลเซียมในปริมาณมาก
แคลเซียมแลคเทตจากนมดูดซึมได้ดีและในนมมักมีวิตามินดีเสริมอยู่ด้วย หากกังวลใจเรื่องไขมันอาจรับนมสดพร่องมันเนยก็จะมีประโยชน์มาก นมถั่วเหลืองมีปริมาณแคลเซียมค่อนข้างน้อย เต้าหู้ก้อนมีแคลเซียมมากกว่า ผักใบแข็งก็มีแคลเซียมเช่นกัน ฉะนั้นควรเลือกแคลเซียมที่ชอบและเหมาะสมกับเราดีที่สุด
ที่มา รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ภาควิชาออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ http://www.pr.chula.ac.th

ฅนของแผ่นดิน : การขนส่งสินค้าฯ

ฅนของแผ่นดิน : การขนส่งสินค้าฯ
สารคดีแนวคิดสร้างสรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ?พระเจ้าอยู่หัว
"การพบกันของ 84 เจ้าความรู้ กับ 84 เจ้าหนูช่างสงสัย"
จัดทำโดย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=XOyNVF5lizI๕๖ "หมอหลวง หมอของปวงชน" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๕๖ "หมอหลวง หมอของปวงชน"
"ความหมายของแพทย์พระราชทาน ในเริ่มต้นก็คือว่า เวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปต่างจังหวัดในถิ่นทุรกันดาร บางทีก็ต้องมีแพทย์ที่จะช่วยถวายการดูแล แต่พอไปถึงแล้ว เมื่อพระองค์ท่านทรงเห็นว่ามีประชาชนที่เจ?็บไข้ได้ป่วยมากมาย ดังนั้นแพทย์ที่มาเพื่อจะถวายการดูแลพระอง?ค์ท่านก็ควรที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับประชา?ชน ผู้ป่วยที่มาแววตาเขามีความศรัทธาอย่างยิ่?งว่านี่คือแพทย์ที่พระราชทานลงมาให้ดูแลพว?กเขา นั่นเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นในวันแรกๆ และก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อผู้ป่วยและเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วย อย่าง จ.นราธิวาสแค่ภาษาไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะว่าชาวบ้านก็จะพูดภาษายาวี แพทย์ก็ต้องไปเรียน พระองค์ท่านก็ทรงโปรดให้ฝึกภาษายาวีเพื่อส?ื่อสารกับคนไข้ได้บ้าง พระองค์ท่านทรงรับสั่งเสมอว่า เขาเป็นคนไทย ถึงแม้จะอยู่ที่ใดก็ตาม ฉันก็พร้อมที่จะไปเยี่ยมพวกเขาให้ได้ พระองค์ท่านทรงไม่กลัวภยันตรายและความยากล?ำบากในการที่จะเสด็จไปในทุกๆแห่ง ทำให้พวกเราที่เป็นหมอเอง ขนาดพระองค์ท่านยังทำได้เพียงนี้ แล้วเราล่ะ พระองค์ท่านทรงเป้นตัวอย่าง ทรงไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและทรงมีพระเม?ตตากรุณาต่อประชาชนของพระองค์ท่านอย่างแท้?จริง" ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายแพทย์ผู้ถวายงานxd
https://www.youtube.com/watch?v=Dtmm2iGt9Ocวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ระวัง ปอบ กระสือ ขโมยของหน้าด้านๆที่สนามบิน

ประสบการณ์ การกลับบ้าน ... เมืองไทยของเรา...ประทับใจมากกกก...
มีเรื่องอยากเล่าตั้งแต่ กลับไทย เมื่อคราวปีใหม่ที่ผ่านมา แต่ไม่มีเวลามานั่งหน้าจอเพื่อเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อน ๆ พี่น้อง ฟังซักที เรื่องมันก็มีอยู่ว่า...

มีเหตุให้สองแม่ลูก ต้องเดินทางออกจาก เมืองไทย ไปทำธุระที่สิงคโปร์ สามสี่วัน ด้วย ไฟร์ท TG 413 กรุงเทพฯ-สิงค์โปร์ เวลา 11:30 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในวันเดินทางออกนอกประเทศ ที่ชั้นบนของอาคารผู้โดย สารขาออก ที่มีเจ้าหน้าที่คอยเอ็กซเรย์ สัมภาระที่ผู้โดยสารจะต้องนำติดตัวเพื่อขึ้นเครื่องนั้น ได้เกิดเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับเราสองแม่ลูก คือ เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง หน้าตา แบบที่ใส่รูปให้ดูนี่ เขาได้แอบหยิบเงินออกจากกระเป๋าเงินของลูกชาย ขณะที่ลูกเดินผ่านช่องที่สแกนด์ แล้วเดินไปรอรับของที่ปลายทาง เมื่อสัมภาระของเขาจะต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์

ด้วยเป็นคนช่างสังเกต และ ตาไว้ ฉันเดินตามลูกมาติด ๆ เพื่อที่จะเอาสัมภาระของตัวเองเข้าเครื่องเหมือนกัน ตาก็ดันไปเห็น นายคนนั้น หยิบเงินดอลล่าห์สิงคโปร์ ที่เพิ่งแลกมาเพื่อเอาไปใช้ มีอยู่แค่ สองใบให้ลูกติดตัวไว้ เขาหยิบเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ไปอย่างรวดเร็วมาก แบบมืออาชีพเลยทีเดียว แต่ไม่พ้นสายตาของฉัน ฉันจึงตะโกนขึ้นถามดัง ๆ ว่า “ นั่นคุณกำลังทำอะไร ” เขาขยำและกำเงินในมือแน่น ฉันจึงพูดว่า “ แบมือออกมาเดี๋ยวนี้ ” เขาหน้าถอดสี แล้ว พยายามหาทางหลีกเลี่ยง แต่ ฉันก็คาดคั้นให้เขา แบมือออกมาให้ดูจนได้ ในที่สุดดิ้นไม่หลุด จำนน ต่อหลักฐานในมือ เขาก็พูดขึ้นว่า “ ผู้โดยสารคนนั้นทำเงินตก ผมกำลังจะหยิบคืนใส่กระเป๋าให้เค้า ” ฉันก็สวนขึ้นไปทันทีว่า “ แต่ฉันเห็นคุณหยิบออกไปจากกระเป๋าสตางค์ของลูกชายฉันนะ แก้ตัวไม่ขึ้นหรอก เสียงของฉันดังพอที่ ทุกคนในบริเวณนั้นจะได้ยิน คนตรงนั้นพร้อมเจ้าหน้าที่ต่างก็หยุดดูเหตุการณ์ แต่ไม่เห็นมีใครพูดอะไร ปกติฉันก็เป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดอยู่แล้ว นายคนนั้นรีบเดินหนี และ เราก็ต้องเดินผ่านออกไปแล้ว เรื่องจึงจบที่ฉันได้เงินคืน แต่ มันคาใจ...

ฉันได้เงินคืนก็จริง แต่มันไม่หายเจ็บใจ ทำไมขี้ขโมยอย่างนี้ เอากันซึ่ง ๆ หน้าอย่างหน้าด้าน ๆ ปล่อยไว้ คงไม่ใช่ สุรัสวดีแน่ ๆ เมื่อออกพ้นประตูไป ฉันจึง ออกไปจากห้องผู้โดยสารขาออก ไปแจ้งความที่ สน.สุวรรณภูมิ แล้วก็ต้องกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของการบินไทย ให้ความสะดวก เพราะ กลัวจะกลับไปขึ้นเครื่องบินไม่ทัน ดี ที่มาก่อนเวลาเครื่องออกถึงสองชั่วโมง

ร้อยเวร สารวัตรสอบสวนที่ สน.สุวรรณภูมิ ที่เข้าเวรในวันนั้น คือ ร.ต.ท.ไพศาล วีรกิจพานิช รับแจ้งเหตุ และ ลงบันทึกประจำวันเสร็จ ก็อนุญาตให้ฉันรีบกลับไปขึ้นเครื่องให้ทันเที่ยวบินที่จองไว้ และ สัญญาว่าจะรวบรวมหลักฐานและข้อมูล เพื่อจัดการกับแก็งค์มิจฉาชีพในคราบเจ้าหน้าที่ของการท่าต่อไป

เมื่อกลับเข้าไปใหม่ ฉันจงใจที่จะเดินไปเข้าแถว ที่ผู้ชายคนนี้ยืนทำงานอยู่ น่าแปลกใจตรงที่พวกเจ้าหน้าที่ด้วยกัน ตรงนั้น หรือ เจ้านายของพวกเขา ไม่มีใครแสดงอาการอะไรเลย ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีการสอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือ มีอะไรให้ช่วยไม๊... ไม่มีเลย เหมือนว่า พอเห็นเราสองแม่ลูก กลับเข้ามาอีกครั้ง และ ตั้งใจเดินตรงไปที่ผู้ชายคนนี้อีก เขาก็สะกิดกันให้คนนี้หลบไปทำงานที่ช่องทางอื่น ฉันก็เลยบอกให้ลูกถ่ายรูปเขาไว้ ฉันไม่ปล่อยคนแบบนี้ให้ลอยนวล แน่ ๆ คนพวกนี้ ทำงานกันเป็นกระบวนการ เป็นทีม คือ ขโมยแล้วเอามาแบ่งกันในกลุ่มของคนทำงานตรงนั้นหรือเปล่า ความรู้สึก มันเป็นแบบนั้นจริง ๆ นะ เค้าเล่นกันเป็นทีมแน่ ๆ ไม่อย่างนั้น จะเดินลอยหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร...

ตอนที่ไปแจ้งความและเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟัง ตำรวจก็บอกว่า ทำอะไรไม่ได้หรอกครับส่วนมากผู้โดยสารไม่รู้ตัว แล้วก็ ผ่านไป เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว อย่ากรณีแบบนี้ ถ้าเอาเรื่องเขาถูกจับ คุณก็ต้องกลับมาเพื่อชี้ตัวผู้ต้องหา เงินไม่มากมายอะไร ส่วนมาก็ปล่อยผ่าน เสียเงินค่าตั๋วเครื่องบิน กลับมาขึ้นศาลเพื่อชี้ตัวมันก็ไม่คุ้ม ใครจะทำ

นี่เราจะทำอะไรกับ พวกปอบ กระสือ ที่เบียดเบียนคนอื่น ขโมยของคนอื่นอย่างหน้าด้าน ๆ ไม่ได้เลยเหรอเนี่ย เรา ทำได้แค่ เอารูปเขามาลงเพื่อให้คนอื่นรับรู้ แค่นั้นเองหรือ อย่างว่าแหละ ตีหมา ยังต้องดูเจ้าของ แล้วนี่ มาเฟียสนามบินพวกนี้ ใครจะไปทำอะไรมันได้ นอกจาก ระวังตัว ระวังกระเป๋าเงิน หรือ สิ่งของที่มีค่า ของเราเองให้ดี ไม่อย่างนั้น ทั้ง ปอบ ทั้งกระสือ กระหังแถว สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยของเรา มันก็ คงทำการ ขโมย ๆๆๆๆ เอาของ ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอย่างหน้าด้าน ๆ แถมแก้ตัว แถไปอย่างน้ำขุ่น ๆ ว่า เค้าทำเงินตก กระเป๋าเงิน แบบพับ ของผู้ชาย หนีบเงินเอาไว้ วางไว้เฉย ๆ ในกะบะ เพื่อส่งเข้าเอ็กซเรย์ มันจะหล่นออกมาเองได้อย่างไร ขนาดเอาออกมาเขย่า ๆ สลัด ๆ ยังไงก็ไม่หล่น ...วิธีที่ฉันจะตอบโต้ได้ ก็คือ บอกต่อให้สังคมได้รับรู้ดีกว่า แล้วทุกคนก็จะได้ระวังตัวกันด้วย

ฉะนั้น ใครที่เดินทางกลับเมืองไทยหรือ ใครที่ต้องออกไปต่างประเทศ โปรดระวัง ปอบตัวนี้ให้ดีนะคะ....มันจะล้วงเงินในกระเป๋าของคุณ ถ้าเก็บไม่ดี หวานมันแหละ

ค่าใช้จ่ายการทำวิทยุออนไลน์ มีค2558

อัตราค่าใช้จ่ายทำ วิทยุออนไลน์
1.ของ 10GB RADIO
- ฟังได้ 100คน - 5บาท/ วัน autoDj 1GB
- ฟังได้ 300คน - 10บ./วัน autoDj 3GB
- ฟังได้ 500คน - 15บ./วัน autoDj 5GB
- ฟังได้ 1000คน - 20บ./วัน audoDj 10GB

ของ platong dot net
ราคาจะเพิ่ม+ลด ตามจำนวนคนฟังพร้อมกันได้ ระหว่าง 100-5,000คน

ที่ 500คน
1 เดือน - 376.50บ
3 เดือน - 1004บ
6 เดือน - 2008บ
1 ปี - 3765 บ
2 ปี 7530 บ
3 ปี 11,295 บ

ถ้าเลือก 100คน 1 เดือน ก็คิดที่ 90บาท

ถ้าเพิ่ม autoDj 1gb - 50บาท/ เดือน
2gb - 100บาท/ เดือน
3gb - 150 บาท/ เดือน

ควันหลงเรื่องการถูกฆาตกรรมของพระบัณฑิต

ควันหลงจากเรื่องการถูกฆาตกรรมของพระบัณฑิต
"ท่านรู้ล่วงหน้าแล้ว จากเหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง

1. คืนก่อนท่านสิ้น ท่านเทศน์เรื่องกรรมยาวมาก ประมาณว่าผู้ใดทำกรรมไว้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมไม่อาจหลีกเลี่ยง

2. เช้าวันเกิดเหตุท่านจับ "เจ้าเสือ" สุนัขที่วัดใส่กรง ไม่ให้ตามท่าน

3. ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ ท่านบอกให้ลูกศิษย์ที่ปกติเดินตามหลังท่าน ให้เดินล่วงหน้าไปก่อน

4. ปกติท่านให้ยาโยมแม่ อาทิตย์ต่ออาทิตย์ แต่ครั้งสุดท้ายท่านให้ยาโยมแม่ไว้สำหรับกินทั้งปี"

ทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าจากจากศิษย์ใกล้ชิด กราบขอขมาท่านพระอาจารย์หากพิมพ์ขาดตกบกพร่อง ฯลฯ

คัดบางส่วน มาจากข้อเขียนของ เปลว สีเงิน พุธที่ 4 มีนาคม 2558 ...

พูดถึงพระ ผมปลงไม่ตกมา ๒-๓ วัน แล้ว คือยังเศร้า-เหงาใจ กับข่าววันก่อนที่....."คนเอ๋ย...คน"......
แน่หรือว่า เจ้าคือคน.......ใจเจ้าทำด้วยอะไรกันแน่?
ฆ่าได้กระทั่ง "พระสงฆ์สาวก" ขณะบิณฑบาตโปรดญาติโยม จนมรณะคาถนน!

ท่านคงทราบจากข่าวกันแล้ว "พระบัณฑิต สุปัณฑิโต" อดีตเป็นนายแพทย์มาบวชเป็นพระปฏิบัติธรรมครัดเคร่ง ที่อุดรธานี
เมื่อวาน อ่านเรื่องที่ "พระนิคม ปัญญาโร" โพสต์ fb ไว้ ดังนี้

"วันนี้ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ วันประชุมเพลิงท่านหมอ พระอาจารย์บัณฑิต สุปณฺฑิโต เจ้าอาวาสวัดป่าตอสีเสียด, โนนเดื่อ, อุดรธานี
ท่านมรณะ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ้นอายุขัยตามวิบากกรรมที่ตามมาตั้งแต่ชาติปางก่อน ท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง
ตั้งใจปฏิบัติให้ถึงแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า เมื่อปี ๒๕๓๘ เราป่วยไม่สบายมาก ก็ได้ท่านหมอนี้แหละมารักษา
ตอนนั้นอดอาหารภาวนา ๒๑ วัน ร่างกายสู้ไม่ไหวเลยป่วยหนัก ไม่มีแรง ก็ได้ท่านหมอมาช่วยรักษา ตอนนั้นท่านหมอบวชใหม่ๆ.........
ท่านพระอาจารย์บัณฑิต สุปณฺฑิโต นามสกุล สงวนแก้ว ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ พรรษา ๒๐ สิริอายุรวม ๔๘ ปี
โยมบิดาของท่านชื่อ หลวงปู่สุข โยมมารดาชื่อ รุวณี ท่านพระอาจารย์มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวนทั้งหมด ๓ คน โดยมีพี่สาว ๑ คน และน้องสาว ๑ คน

การศึกษาและอุปสมบท
ท่านเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๐๓ และจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.๒๕๓๔
หลังจากจบการศึกษา ท่านได้เริ่มต้นชีวิตราชการ ณ โรงพยาบาลโนนสะอาด และย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยวาน
ซึ่งที่นี่เอง ท่านได้มีโอกาสฟังธรรม ปฏิบัติธรรม กับพระอาจารย์บุญจันทร์ กมโล วัดปาสันติกาวาส อ.ไชยวาน
ทำให้ท่านมีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่
ช่วงก่อนปี พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งเป็นปีอุปสมบท ท่านกำลังจะเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางที่จุฬาฯ
แต่ท่านพระอาจารย์บุญจันทร์ กมโล ได้กล่าวไว้กับท่านว่า
'วิชาทางโลกเรียนเท่าใดก็ไม่รู้จบ แต่วิชาทางธรรมนั้นเรียนจบ'
จึงเป็นเหตุให้ท่านหักเหชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา
ก่อนบวชท่านได้ย้ายมาอยู่ประจำ ณ โรงพยาบาลนายูง และลาออกจากราชการเพื่ออุปสมบท ณ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
โดยมีพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เป็นองค์อุปัชฌาย์ของท่าน
โดยความเป็นผู้มีกตเวทิตาคุณต่อองค์อุปัชฌาย์ ท่านได้มีโอกาสถวายงานมาโดยตลอด ทั้งเป็นเลขาฯ สมุห์บัญชี
และแพทย์ประจำของท่านได้เป็นหลักสำคัญในการสร้างเจดีย์ สร้างโรงพยาบาล
และในหลวงก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมสร้างโรงพยาบาลผ่านท่านหมอ ๒๒ ล้านบาท

ในความดีที่ท่านหมอทำไว้ ท่านต้องไปสู่ภพภูมิที่ดีแน่นอน
คนเราเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งไม่มีใครมาฆ่า ก็ต้องตายกันทุกๆ คน
# พระนิคม ปัญญาโร"

อืมม....เป็นวันมาฆบูชาที่ผม "เหงาในใจ" ยากนำความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อเรื่องนี้ออกมาพูดผ่านตัวหนังสือจริงๆ
เห็นภาพพุทธบุตรทอดร่างกลางเถื่อนถนน ธงชัยพุทธศาสน์คือผ้าจีวรชุ่มด้วยเลือด...เลือดของสงฆ์สาวก
ผู้เดินตามรอยบาทพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นพุทธบิดร ในดินแดนอุดรธานี
ใจผมมันแห้งแล้งแต่นั้นแล้ว!

อ่านจากข่าว บิดาท่าน ซึ่งก็บวชเป็นพุทธบุตรเช่นกัน "หลวงปู่สุข"
เมื่อทราบข่าว พระลูกชายถูกคนใจร้ายดักยิงมรณภาพคาถนน ท่านก็รีบไปดู...
เห็นผ้าเหลืองชุ่มเลือดห่มร่างพระลูกชาย...ไร้ชีวิตพระ...ผู้เป็นพ่อ อุ้มช้อนร่างลูก..........
ใครจะเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเท่า "พ่อ" และพ่อคนไหนจะเป็นได้เท่า "หลวงปู่สุข" เห็นจะยากนักแล้ว
สมแล้วที่ท่านเป็นนักรบธรรม ในทัพพุทธศาสน์!
ก็ในขณะ "ศพ" พระลูกชายแนบอก ด้วยใจอันชุ่มแล้วด้วยยางแห่งธรรมจากโอษฐ์พระพุทธองค์
ด้วยสติระลึกรู้-ตั้งมั่น และด้วยการเคี่ยวกรำในธรรมปฏิบัติสู่วิมุตติ
พ่อพระผู้เป็นพ่อ กล่าวกับทุกคน และทุกตำรวจที่รายล้อมว่า
"..........ในทางพระ ขออโหสิกรรมให้คนร้ายที่ยิงลูกชาย พระขออโหสิกรรม
ไม่ขอจองเวร ขอให้จบกันในชาตินี้ ถือว่าชดใช้เวรกรรมแล้ว"

ครับ...เป็นครั้งแรกในชีวิต เขียนถึงพระสงฆ์แล้ว
........ร้องไห้!

การเดินเท้าเปล่า บนพื้นดิน พิ้นหญ้า เพื่อสุขภาพ

นำของดีมาเล่าสู่กันฟัง........

มาปล่อยไฟฟ้าสถิต จากตัวเรา ลงดินเถอะ เพื่อสุขภาพ

คุณทราบไหมว่า การยืนเท้าเปล่า ใต้ต้นไม้ นำผลดีต่อสุขภาพ และชะลอ ความแก่ได้

เหตุผล คือ พื้นดินใต้ต้นไม้ มีความชื้น ที่พอเหมาะ เมื่อเทียบกับ พื้นคอนกรีต หรือพื้นกลางแดด ที่แห้งแล้ง ซึ่งมีความชื้นต่ำไป ไม่อาจเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ประจุไฟฟ้าจึง ถ่ายเทไม่ได้ นี่คือเหตุผล ที่สายดินล่อฟ้า ต้องปักลึกเข้าไปใต้ดิน ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ซึ่งเป็นเนื้อดิน ที่มีความชึ้น ค่อนข้างคงที่ สะดวกต่อ การเหนี่ยวนำไฟฟ้า เข้าสู่โลก

หมอจีนผู้หนึ่ง ซึ่งอพยพไปอยู่ อเมริกานานปี เล่าเรื่อง ตัวอย่างชีวิตจริงว่า

ลูกชายเขา บังเอิญ ได้มีโอกาสฟัง การบรรยายของ Dr. Christopher ซึ่งเน้นให้ คนเราต้อง สัมผัสกับพื้นดิน เพื่อปล่อย ประจุไฟฟ้าสถิต ออกจากร่างกาย ลูกชาย จึงพาคุณพ่อ เดินเท้าเปล่า บนสนามหญ้า ที่ชื้นนิ่ม โดยใช้เวลา 10 นาที รุ่งเช้าวันต่อมา ปรากฏว่า ท่านประธาน นอนหลับสบาย ตลอดคืน ตื่นขึ้นมา มีอารมณ์สดชื่น กระปรี้กระเปร่า

ญึ่ปุ่น เป็นประเทศ ที่คนอายุยืน มีกฎหมาย กำหนดให้ รองเท้าเด็ก ไม่ใช้พื้นยาง

เพราะสวมใส่รองเท้า พื้นยางพารา หรือยางเทียม เท่ากับเป็นฉนวน ตัดขาดจากพื้นดิน
ประจุไฟฟ้าสถิต จะสะสม ในร่างกายเกินควร ทำให้แก่เกินวัย ภูมิคุ้มกันถดถอย มีอาการนอนไม่หลับ ร่างกายเสียสมดุล เป็นมะเร็งได้ง่าย (ปัจจุบัน ผู้ใหญ่เป็นมะเร็ง โดยเฉลี่ยเกือบ 33%)

ร่างกายเรา เปรียบเหมือน bio-electromagnetic field ที่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของ สนามแม่เหล็กโลก ตราบใดที่ ความสมดุลทางธรรมชาติ แปรเปลี่ยน หรือถูกกีดขวาง ก็จะทำให้ร่างกาย และจิตใจไม่สบาย
คนสมัยใหม่ ใช้ชีวิตโดย ไม่สัมผัส กับพื้นดิน ตลอดทั้งวันก็ว่าได้

ดังนั้น แต่ละวันควรเดินเท้าเปล่า บนสนามหญ้า พื้นดิน ผิวลูกรัง หรือชายหาด สักช่วงหนึ่ง เป็นดีที่สุด

ผู้ป่วย ยิ่งต้องสัมผัสกับ ธรรมชาติให้มาก อย่าลืม ถอดรองเท้าพื้นยาง มิฉะนั้น จะหายใจลึกยังไง หรือเดินทอดน่อง นานแค่ไหน ก็ช่วยได้ไม่มาก

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืม ถอดรองเท้า แล้วมาเดินเท้าเปล่า บนพื้นดิน พื้นหญ้า กันบ้างนะครับ

การลดปัญหาแมลงวันก่อกวน

พืช)ลดปัญหาแมลงวันก่อกวนจำนวนมาก ในบริเวณซื้อ-ขายหรือเก็บเศษยาง ด้วยการวางถาดน้ำยางสดที่กรีดได้5-10นาที เอาไว้ดักจับในบริเวณดังกล่าว

จาก sms farmerInfo

ขอขมา อโหสิกรรม. หากทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่น

ทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นลองอ่านก่อน
.................
ตั้งใจอ่านให้ดีนะคะ อ่านจบอย่าเก็บไว้คนเดียวช่วยแชร์ให้ด้วย
แพทย์ผ่าตัดโรคหัวใจมือ1 เล่าเรื่อง ประสบการณ์ ขอขมา เจ้ากรรมนายเวร และบทขอขมา อโหสิกรรมว่า ปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบท "นโมตัสสะ ฯลฯ" กราบ 3 ครั้ง แล้วนอนเลย แต่เมื่อก่อนปีใหม่ ได้หนังสือสวดมนต์มา ก็เลยได้สวดบทขอขมาอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร

ตอนสวดครั้งแรก ก็ไม่คิดอะไรมาก คิดแค่ว่า เป็นบทที่น่าสวดดี
หลังจากสวดเสร็จ คืนนั้น ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดง มานั่งคุยด้วย เธอบอกว่า เมื่อก่อนโกรธเรามาก แต่มาวันนี้ ไม่โกรธแล้ว พอเราตื่นขึ้นมา เรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูก คุยกับแม่ แม่ว่า คงเป็นเจ้ากรรมนายเวร เขามาอโหสิกรรมให้ ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง เพื่อนก็เลย
ขอให้ส่งบทสวดบทนั้นให้ พอเพื่อนเราสวด เธอก็ฝันเห็น เด็กตัวเล็ก ๆ บอกเธอว่า เขากำลังจะไปเกิด เธอบอกว่า เธอรู้สึกดีมาก ๆ ก็เลยอยากจะแชร์บทสวดมนต์ให้เพื่อนๆ เผื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิฐานขออโหสิกรรม
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ

สัญญาณธรรมชาติ การขาดธาตุอาหารของใบปาล์ม

พืช)ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า หากใบปาล์มน้ำมันไม่มีสีขาวนวลเกาะอยู่+ใบไม่โน้มลงดิน แสดงว่ากำลังขาดธาตุอาหาร(ไม่พร้อมให้ผลผลิต)ต้องเร่งบำรุงด่วน

from sms farmerInfo

5ข้อคิดดีๆ ประจำวันที่ 30มีค2558

1. "ความทุกข์ที่มีอยู่กอดไว้ทำไม ปล่อยมันออกไปให้ใจเราสบาย" หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

2. 'เคยพยายาม เคยล้มเหลว' ไม่เป็นไร พยายามอีก ล้มเหลวอีก ให้ดีขึ้นกว่าเดิม - ซามูเอล เบคเกตต์

3.การลงโทษที่ดีหลังจากเด็กฝืนกฎแล้ว ก็คือ การเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมแง่บวก กำหนดบทลงโทษ แต่ทั้งหมดต้องมาจากความรัก - สสส.

4."เมื่อมีสติกับปัญญา มาเป็นกระจกส่องดูจิตของตนเอง ก็ย่อมจะรู้จักจิตของตนเองว่า เป็นอย่างไร - "สมเด็จพระญาณสังวร "

5.สิ่งที่ได้มาเปล่า คือ ความเฒ่าชรา สิงที่ต้องแสวงมา คือ คุณค่าของชีวิต - หลวงปู่จันทร์ กุสโล

ค้นพบแล้ว ดีปลีดินพืชวงศ์พริกไทยชนิดใหม่ของโลก

พืช)คณะวิทย์ฯ มก.-มข.ค้นพบดีปลีดิน พืชวงศ์พริกไทยชนิดใหม่ของโลก อยู่ระหว่างศึกษาลักษณะทางกายวิภาคฯ พบมีลักษณะคล้ายกับดีปลี แต่เป็นพืชล้มลุก

เป็นข่าวดีในวงการวิชาการเกษตรของไทยเลยทีเดียว

สูตรยาถ่ายพยาธิสัตว์

สัตว์)ยาถ่ายพยาธิสัตว์ ตั้งน้ำเดือด10ลิตร ใส่ใบเหมือดแอฉีก2กก. ต้มจนน้ำเหลือ3/4 ให้กินวันละครั้ง หากสัตว์ตัวใหญให้กินมาก ตัวเล็กควรลดปริมาณ

from sms farmerInfo

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทานข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างไรให้ไกลมะเร็ง(ลำไส้)

ทานข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างไรให้ไกลมะเร็ง(ลำไส้)
เวลาที่เราซื้อหมูปิ้ง เคยสังเกตหรือไม่ว่า เมื่อน้ำมันหมูหยดลงบนถ่าน ก็มักจะเกิดควันลอยขึ้นมาเกาะติดที่หมูปิ้งด้วย ควันเหล่านี้นี่แหละ คือสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่า PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์ เช่น ไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์ น้ำมัน และไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญในบ้านเราทุกวันนี้
(ถ้าหายใจเอาสารPAHเข้าไปจะเกิดมะเร็งปอด ถ้ากินจะเป็นมะเร็งลำไส้)
ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีแต่หากอยากทาน ห้ามใจไม่ไหว ก็ลองปฏิบัติตามคำแนะนำนี้นะครับ
1 เลือกซื้อหมูปิ้งที่ไม่ติดมัน และไม่ไหม้เกรียม หรือตัดส่วนที่ไหม้เกรียมออกให้มากที่สุดก่อนรับประทาน
2 เลือกรับประทานอาหารประเภทอื่นบ้าง เพื่อลดโอกาสในการสะสมสารก่อมะเร็งที่ได้จากอาหารปิ้ง ย่าง
3 นำเนื้อสัตว์เข้าเตาไมโครเวฟ 1 - 2 นาที จะพบว่ามีน้ำจากเนื้อสัตว์ออกมา ให้เทน้ำนั้นทิ้ง แล้วจึงนำไปปิ้ง หรือย่าง เนื่องจากครีอะตินีนจะออกมากับน้ำดังกล่าว เมื่อครีอะตินีนลดลง การเกิด Heterocyclic amine ก็จะน้อยลง
4 ควรใช้ไฟอ่อนๆ และใช้อะลูมินัมฟรอยด์ หรือใบตองห่อ ก่อนนำไปปิ้ง ย่าง
5 ผู้ที่มีอาชีพในการปิ้ง ย่างอาหารขาย ควรติดตั้งพัดลมในครัวเพื่อขจัดควัน เป็นการลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการสูดดมสาร PAH และ Heterocyclic amine เข้าสู่ร่างกาย
6 หันมาใช้เตาไฟฟ้า (ไร้ควัน) ซึ่งสามารถควบคุมระดับความร้อนได้มากกว่าการใช้เตาถ่าน
7 เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น เนื้อเค็ม เนื้อแห้ง หมูแห้ง ปลาเค็ม หมูเค็ม ปลาแห้ง กุนเชียง ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อช่วยรักษาสภาพของเนื้อสัตว์ และลดการเกิดสาร secondary amine
8 ควรบริโภคผัก และผลไม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อทำให้ระบบการขับถ่าย และการกำจัดของเสียออกจากร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาพบว่า ถ้ากินผลไม้ทันทีหลังมื้ออาหาร วิตามินซีในผลไม้จะช่วยลดการเกิดสารประกอบไนโตรซามีนขึ้นในกระเพาะอาหาร จึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
• ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา

@ แรงอธิษฐาน..สู่ หมอชีวก

@ แรงอธิษฐาน..สู่ หมอชีวก
ย้อนหลังจากภัทรกัปนี้ไปแสนกัป สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ปทุมุตระ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ประสูติที่เมืองจัมปา เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอสมะ กับพระนางอสมา ก่อนเสด็จออกทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางอุตรา มีพระโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า รัมมะ ภายหลังทรงรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศผู้ครองเรือนจึงเสด็จออกทรงผนวชบำเพ็ญพรต จนสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเสด็จไปประกาศพระศาสนา โดยได้แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกชื่อ ธนัญชุยยานสูตร ไม่นาน มีผู้เลื่อมใสมอบตนเป็นสาวกมากขึ้นตามลำดับ ในจำนวนนี้มีพระภราดาทั้งสองของพระองค์คือ เจ้าชายสาละ กับเจ้าชายอุปสาละ รวมอยู่ด้วยซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาในตำแหน่งเอตทัคะ เป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวา และฝ่ายซ้าย ตามลำดับ (๑)
สมัยนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ เกิดทันเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาเห็นชายคนหนึ่งท่าทางภูมิฐาน เดินเข้าเดินออกพระอารามที่ประทับของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ อยากรู้ว่า ชายคนนี้ไปวัดทำไมบ่อยๆ วันหนึ่ง จึงได้ไปดักรออยู่นอกประตูวัด พอชายคนนั้นเดินออกนอกประตูมา เขาจึงกรากเข้าไปถามว่า
“นี่คุณ ผมเห็นคุณเดินเข้าเดินออกวัดทุกวัน ผมอยากทราบว่าคุณไปทำไม”
สุภาพบุรุษคนนั้น มองเขาแวบหนึ่ง แล้วตอบอย่างสุภาพว่า
“ผมเป็นนายแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า ผมไปเฝ้าพระองค์ทุกวัน เพื่อรับพระโอวาท และถวายการรักษาในคราวที่ทรงพระประชวร”
“แหมคุณช่างมีตำแหน่งน่าสรรเสริญจริงๆ ทำอย่างไงผมจะได้เป็นอย่างคุณบ้างนะ”
“หน้าที่อย่างนี้ ชั่วพุทธกาลหนึ่งก็มีเพียงคนเดียว ถ้าคุณอยากเป็นอย่างผมก็ตั้งอธิษฐานไว้ชาติหน้าสิ ผมไปละจะรีบไปดูคนไข้ในเมือง”
แล้วหมอก็รีบผละไป ปล่อยให้เขายืนคิดอยู่คนเดียว “ถ้าคุณอยากเป็นอย่างผม ก็ตั้งอธิษฐานไว้ชาติหน้าสิ” คำพูดของหมอยังก้องอยู่ในใจ ชาติหน้ามีจริงหรือ ? อธิษฐานจิตมีผลถึงชาติหน้าจริงหรือ ? ฯลฯ คำถามเหล่านี้เรียงคิวเข้ามาสู่สมองของเขาเป็นทิวแถว แต่ก็ให้คำตอบแก่ตัวเองไม่ได้ พลันนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้จึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ยังพระอารามกราบทูลถามข้อข้องใจต่างๆ พระองค์ก็ทรงประทานวิสัชนาให้เป็นที่หายสงสัยหมดสิ้น เป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสได้เข้าเฝ้าและสนทนาอย่างใกล้ชิดกับพระผู้เป็นศาสดาเอกในโลก ให้รู้สึกปีติดีใจเหลือพรรณนา หลังจากได้รับรสพระธรรมจากพระองค์เป็นที่ชุ่มชื่นใจแล้ว เขาได้กราบทูลอาราธนาพระองค์ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของเขาพร้อมกับภิกษุสงฆ์ พระองค์ทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ
หลังจากถวายภัตตาหาร แด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแล้ว เขาเข้าไปกราบแทบพระยุคลบาท กล่าวคำอธิษฐาน ต่อพระพักตร์ว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายภัตตาหารครั้งนี้ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าจงเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าในอนาคต เช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้อุปัฏฐากพระองค์เถิด”
“เอวํ โหตุ ขอให้สัมฤทธิ์ดังปรารถนาเถิด”
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงดำรัสตอบ ทรงประทานอนุโมทนากถา เสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังพระอาราม (๒)
ดับขันธ์จากชาตินั้นแล้ว เขาได้เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ดีบ้าง ชั่วบ้าง ตามแรงกรรมที่ก่อสร้างไว้ กาลผ่านไปเป็นระยะเวลานานนับได้แสนกัป ในที่สุด “แรงอธิษฐาน” ของเขาก็สัมฤทธิ์ผล เมื่อเขาได้มาถือกำเนิดเป็น ชีวกโกมารภัจจ์ โอรสบุญธรรมของเจ้าฟ้าอภัย พระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร เจ้าแห่งมคธรัฐ ...
ขอบคุณที่มา Dhammajak.net

วันเวลาที่ผ่านไป ปัญหา กับความคิด...

ดูเวลา นาทีนี้ วินาทีนี้ ตอนนี้ วันนี้ เวลานี้
... จะมีคน ร้อน หนาว เจ็บ ปวด มึน ทุกข์.. มากๆ หนักหนาแค่ไหน...
... เมื่อ เวลาผ่านไป นาทีโน้น วินาทีโน้น ตอนโน้น วันโน้น เวลาโน้น....
.. ที่เคยร้อน หนาว เจ็บ ปวด มึน ทุกข์ ... คงจะหายไป ... ลดน้อยลง...

..ถ้า คิด แก้ปัญหา ได้ ถูกต้อง!!

8เรื่อง กับความเปลี่ยนแปลงของโลก อ่านไว้เป็นข้อมูล

ลองอ่านดูครับ เชื่อ ไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องครับ มีคน
ส่งมาให้อ่าน

1. เศรษกิจทั้งโลก กำลังจะล้ม ยิ่งกว่าปีที่ฟองสบู่แตก ปลายปีนี้ ใครที่จะมีโครงการ เป็นหนี้ระยะยาว ให้หยุดก่อน!
2. น้ำจะท่วมมาก ในรอบ100ปี จนเรียกว่า ตก 7วัน7คืน กำลังจะมา ใครที่บ้านอยู่ต่ำกว่าสระบุรี ให้ระวัง!
3. สมณะชีพราหมณ์ จะทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่อยากพูดมาก เดี๋ยวบาป เริ่มแล้ว !
4. สงครามใหญ่ (WW3)กำลังจะเกิด ไม่เกิน 17 กค. 2558 ใครอยู่นอกประเทศ มีสิทธิ์หมดโอกาส กลับมาสุวรรณภูมิ! ไทยดูจะปลอดภัยที่สุด
5. ปลายปีจะเกิด Ice ace คือหนาวสุดในรอบ 1000ปี อาจจะเห็นการอพยพใหญ่ ของมนุษย์อีกคราหนึ่ง!
6. พระอาทิตย์ดวงที่2 จะเริ่มปรากฏให้เห็น ด้วยตาเปล่า เป็นตัวบ่งบอกถึง การเริ่มเปลี่ยนยุค จากถิ่นกาขาว เป็นชาวศิวิไลย์ ใครที่มีศีล5 ไม่ครบ มีสิทธิ์ตายแบบแปลกๆ เพราะเริ่มมีการคัดคน!
7. ความเจริญทางวัตถุ เริ่มมาถึงจุดสูงสุด เเต่ศีลธรรม เสื่อมสุด ภัยจากดินน้ำลมไฟ ก็จะมากขึ้น เพื่อคัดคน ให้เหลือ30% ตามพุทธทำนาย ใครศีล5 ไม่ครบ มีสิทธิ์เป็น โอปาติกะอีกนาน! ยัดเงินใต้โต๊ะไม่ได้ด้วย เพราะเทวดาไม่รับสินบน ท่านจะเลือกเอง
8. การเปลี่ยนแปลงของโลก จะเกิดตั้งแต่ปลายปีนี้ จนถึง2562 สติๆๆๆๆๆ +บุญ ประกอบกับ ศีลธรรมเท่านั้น ที่จะพาท่านรอด
ขอให้โชคดี ...DR.Kritpet

5ข้อคิดดีๆ ประจำวันที่ 29มีค2558

1.ชีวิตจะเจอเรื่องราวใหม่ๆได้ยังไง หากมัวแต่เปิดอ่านหนังสือชีวิตเล่มเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า

2.คนเราไม่ควรวัดกันที่ "รูปร่างหน้าตา" หลายครั้ง มักไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด

3.ให้กำลังใจคนอื่น ก็อย่าลืมให้กำลังใจ "ตัวเอง"

4.ชีวิต.. อาจทำให้เราล้มไปบ้าง แต่เราเลือกได้ว่า "จะยอมแพ้" หรือ "ลุกขึ้นสู้" - เฉินหลง

5.ไม่ต้องเอาตัวเองไปวัดกับใครหรอก เราดีกว่าเขาเราก็ลำพอง เราแย่กว่าเขา เราก็ท้อใจ ทำชีวิตเราในแบบที่เราเป็น และคิดว่าดีแล้ว ก็พอ...

ที่มา : สาระอัพเดท

นิทาน...พ่อ เหลือกับข้าวไว้ให้แม่บ้าง!

นิทาน...พ่อ เหลือกับข้าวไว้ให้แม่บ้าง!
เช้าวันหนึ่ง ที่โต๊ะทานข้าว พ่อกับลูกอีก 3คน รีบรับประทานอาหาร
เพราะต้องรีบไปส่งที่โรงเรียนและพ่อก็ต้องไปทำงาน ทานกันไปคุยกันไป
จนกับข้าวร่อยหรอลง ในขณะที่แม่ที่เป็นคนทำอาหารกำลังไปอาบน้ำแต่งตัว
ทันใดนั้นขณะที่พ่อกำลังจะตักแกงทีีเหลือประมาณ1/3ของถ้วยลูกสาวคนโต ก็ร้องทักเสียงกร้าวเลยว่า พ่อเหลือกับข้าวให้แม่บ้าง ผู้เป็นพ่อสะดุ้ง ถึงกับ ช้อนตกจากมือ เพราะในอดีตที่ผ่านมา ตนเองไม่เคยคิดถึงคนที่ได้ทำอาหารให้ทุกวันเลย เวลากลับมาและหิวข้าว ก็พรวดพราดไปที่ห้องครัว เปิดดูกับข้าวว่ามีอะไรที่พอจะทานได้บ้าง แล้วก็เอาออกมาทานอย่างเอร็ดอร่อย ตรงข้ามกับลูกอีก3คนที่คอยดูแลใส่ใจแม่ที่เหน็ดเหนื่อย และคอยกันอาหารให้แม่เสมอ เพราะแม่จะมาทานอาหารเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนออกจากบ้านไป...ชายผู้เป็นพ่อขอปลีกตัวเข้าห้องน้ำ น้ำตาเขาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ใช่สินะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าที่บ้าน ที่ทำงาน การประชุมใดๆ หรือแม้แต่ในตลาดที่มีการลดราคาสินค้า เขาไม่เคยพลาดที่รีบเป็นคนที่ได้คิวแรกๆในการได้ การซื้อ การตักอาหารเยอะๆมาทานโดยไม่เคยคิดถึงคนอื่น จนบางครั้งอาหารก็เหลือ ในตลาดถ้ามีสิ่งที่ถูกใจ ราคาไม่แพงก็มักจะกวาดซื้อจนเกินพอดี หลายครั้งก็เอามาเก็บไว้เฉยๆ เน่าเสียไปก็มาก ...เขาทบทวนพฤติกรรมที่เห็นแก่ตนเองนี้นานเกือบ๑๐นาที จนลูกมาเรียก พ่อเสร็จหรือยัง เดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทัน เขาจึงใช้น้ำลูบหน้าที่เปื้อนด้วยน้ำตา ออกไปกอดลูกคนโต" พ่อขอโทษที่ช้าไปนะ เอ้าไปกันได้ละ..
จากวันนั้นมา ชายผู้เป็นพ่อได้เลิกพฤติกรรมเห็นแก่ตนเองไปจนหมด จากที่เคยคิดแต่จะได้จะเอาจะมี เขากลับมาคิดถึงผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบ และรู้จักขอบคุณทุกคนทีมีส่วนช่วยงาน เปลี่ยนเป็นคนที่ใหัแก่คนอื่นก่อนเสมอ..

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 206 พิกุลทอง ห้องทดลองปลายด้ามขวาน

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 206 พิกุลทอง ห้องทดลองปลายด้ามขวาน

http://youtu.be/3Ep-7zpxqmY


รายการรักพ่อ206 พิกุลทอง ห้องทดลองปลายด้ามขวาน

ฟังรายการทั้งหมด http://www.youtube.com/playlist?list=PLVsD_y46lu19IBjGZuLlduIOhOAgJrXSq

พบกับสารคดี
พิกุลทอง ห้องทดลองปลายด้ามขวาน  -เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา, เสียงการปฏิญาณตนของกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ, คำกลอนสอนธรรมะ - ช่างหัวมัน , กลเมล็ดเคล็ดลับ กับการพึ่งตนเอง, ช่วงรักพ่อ-มุสลิม
"หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น", คติเตือนใจและพระราชดำรัส, ฟังเพลงแผ่นดินของป่า (อัลบั้ม ๙) แฟรี่ , พระภูมิพล, ผนึกแรงแสดงพลัง,


มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

๕๕ "ดอกไม้แห่งอันดามัน" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๕๕ "ดอกไม้แห่งอันดามัน"
ในท้องทะเลลึกสีสันหลากหลายถูกแต่งแต้มไว้?อย่างงดงาม หนึ่งในนั้นคือหอยมือเสือ ที่ได้ชื่อว่าเป็นดั่งดอกไม้แห่งท้องทะเล หากไม่ช่วยกันรักษาไว้หอยมือเสือ ดอกไม้ที่เคยประดับท้องทะเลแห่งนี้ก็จะสูญ?พันธุ์ไปในที่สุด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการหอยมือเสือไว้ในพระบรมราชูปถ?ัมภ์ ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในสภาพแวดล้อม?ของพระองค์ท่าน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเกิดจิตอนุ?รักษ์ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา หอยมือเสือถูกปล่อยลงสู่ทะเลอันดามันนับแส?นตัว เพื่อนำอากาศบริสุทธิ์สู่ท้องทะเลและเสมือ?นได้คืนชีวิตให้แก่อันดามันอีกครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=LZdZYPZH-Tsวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

The power of smile.. (ข้อมูลจากกระปุกดอทคอม)

The power of smile.. (ข้อมูลจากกระปุกดอทคอม)
1. ยิ้มแล้วอายุยืน
ในปี 2010 ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ของรอยยิ้มกับการมีชีวิตยืนยาวจากรูปถ่ายนักเบสบอลถึง 1952 ฤดูการแข่งขัน และพบว่า เหล่าคนที่ยิ้มอย่างเต็มที่ จะมีอายุเฉลี่ยได้ถึง 80 ปี ขณะที่คนที่ชอบอมยิ้มหรือยิ้มน้อย ๆ จะมีอายุได้ถึง 75 ปี ส่วนคนที่ไม่ค่อยยิ้ม จะมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ได้ถึง 72 ปีเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า รอยยิ้มอย่างเดียวจะสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ แต่มันมีผลทางจิตวิทยาต่างหากค่ะ เพราะการจะยิ้มเต็มที่ หรือยิ้มน้อย ๆ ล้วนหมายถึงระดับความสุขของผู้ยิ้มนั่นเอง
2. ยิ้มแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตสมรส
DePauw University ก็ได้ทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของรอยยิ้มกับชีวิตสมรสเช่นกัน โดยวิจัยจากรูปถ่ายศิษย์เก่าจำนวน 100 คน และพบว่า คนที่ยิ้มบ่อย ๆ จะมีอัตราการหย่าร้างแค่ 1 ใน 20 เท่านั้น แต่เหล่าคนที่ไม่ค่อยยิ้มจะมีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 5 ใน 20 เพราะรอยยิ้มบ่งบอกถึงความสุข ความมั่นคงในอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ยาวนานขึ้นค่ะ
3. ยิ้มแล้วหน้าเด็ก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มีผลการวิจัยขอฮอลแลนด์ บอกไว้ว่า สาวใหญ่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไปที่ยิ้มบ่อย ๆ จะมีใบหน้าอ่อนกว่าวัย ฉะนั้นสำหรับสาวใหญ่ที่ต้องการลดอายุตัวเอง ให้หน้าดูอ่อนวัยอยู่เสมอ ก็ฉีกยิ้มบ่อย ๆ นะคะ
4. รอยยิ้มสร้างเสน่ห์
แน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่ใบหน้าฉาบด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอ ๆ จะดูน่ามองกว่าคนที่ทำหน้าบึ้ง เพราะรอยยิ้มจะเป็นเหมือนยาเสน่ห์ที่ทำให้คนพบเห็นประทับใจได้ง่าย ๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไร ก็ยิ้มเอาไว้ก่อนค่ะ เชื่อเถอะว่ามันทำให้คุณดูดีขึ้นได้จริงๆ
5. รอยยิ้มจริงใจสร้างรายได้ที่มากขึ้น
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้การยิ้มเป็นกฎปฏิบัติอันดับแรกของงานบริการ เพราะผลวิจัยจากหลายแห่งได้ยืนยันแล้วว่า พนักงานบริการที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจ จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และมักจะได้รางวัลเป็นทิปมากกว่าพนักงานที่หน้าบึ้ง นอกจากนี้พนักงานขายที่ยิ้มด้วยความจริงใจ ก็จะขายสินค้าได้ดีกว่าคนที่ยิ้มตามมารยาทด้วยล่ะ
6.รอยยิ้มลดความตึงเครียดได้
รอยยิ้มเหมือนมีพลังวิเศษ ที่ไม่ว่าใครได้พบเห็นก็จะสามารถรู้สึกดีขึ้นได้ แม้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็ตาม ถ้าไม่เชื่อจะลองยิ้มให้ตัวเองในขณะที่กำลังเผชิญกับรถติดอย่างหนักดูก็ได้ค่ะ แล้วคุณจะรู้สึกหงุดหงิดน้อยลงไปเลยล่ะ
7. รอยยิ้มสร้างความสุขได้เทียบเท่าการกินช็อกโกแลต
ช็อกโกแลตสามารถสร้างความสุขและกระตุ้นการทำงานของสมองได้มากก็จริง แต่การวิจัยจาก One British ก็พบว่า รอยยิ้มก็ทำให้มีความสุขและกระตุ้นการทำงานของสมองได้เช่นกัน โดยยิ้ม 1 ครั้ง ก็จะได้รับความสุขเทียบเท่าการกินช็อกโกแลต 2000 ชิ้นเลยเชียวละ
8. รอยยิ้มของลูกช่วยการทำงานของสมองคุณแม่
จากการศึกษาทางกุมารเวชศาสตร์พบว่า รอยยิ้มของเด็กทารกวัย 5-10 เดือน จะมีผลต่อการทำงานของสมองคนเป็นแม่อย่างมาก โดยได้ใช้เครื่องสแกน MRI จับคลื่นสมองของคุณแม่ที่ดูรูปถ่ายของลูกตัวเอง และพบว่า รูปถ่ายหน้ายิ้มของลูก จะกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนกลางให้คุณแม่ได้มากขึ้น
9. ผู้หญิงยิ้มง่ายกว่าผู้ชาย
ผลการวิจัยของ Psychological Bulletin พบว่า ผู้หญิงจะยิ้มได้ง่ายกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกเป็นเป้าสายตาอยู่ และผู้ชายกับผู้หญิงจะยิ้มให้กันได้ง่ายขึ้น หากเขามีหน้าที่การงาน และสถานะทางสังคมที่ใกล้เคียงกัน
10. รอยยิ้มของผู้นำมีพลัง และสร้างความเชื่อมั่น
ผู้นำประเทศถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ ดังนั้นเขาเหล่านี้จึงใช้รอยยิ้มเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ว่าจะสามารถนำพาประเทศให้พัฒนาไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ถือเป็นการแสดงออกเป็นนัย ๆ ว่า ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ไม่เกินความสามารถของเขาแน่นอน
11. รอยยิ้มจริงใจดูได้จากกล้ามเนื้อบนใบหน้า
หากอยากพิสูจน์ว่ายิ้มที่คุณได้รับนั้น จะเป็นยิ้มที่จริงใจแค่ไหน ก็ให้สังเกตแววตา และกล้ามเนื้อช่วงมุมปากและหางตาให้ดี เพราะยิ้มที่ออกมาจากใจจริง ๆ จะส่งสัญญาณไปที่แววตาให้ยิ้มด้วย และจะเป็นยิ้มที่กว้างจนกล้ามเนื้อในช่วงมุมปากและหางตาขยับได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นเหตุผลที่คนรักสวยรักงามส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะยิ้มแบบนี้ เพราะกลัวปัญหาเรื่องริ้วรอยบนใบหน้านั่นเอง
12. เด็กยิ้มง่ายกว่าผู้ใหญ่
เด็ก ๆ จะมีความสดใสและร่าเริงอยู่เสมอ บวกกับชีวิตยังไม่มีภาระที่มากมายเท่าผู้ใหญ่ จึงทำให้พวกเขายิ้มได้ง่ายกว่าเรามาก ฉะนั้นหากอยากมีความสดใสเหมือนเด็ก ๆ ก็ยิ้มให้กับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสิคะ แล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ยากอย่างที่คิดสักเท่าไรหรอก
รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหา ไม่มีราคา แต่มีพลังได้มากมายจนคาดไม่ถึงเลยนะคะ อย่างสัญลักษณ์หน้ายิ้มที่เราใช้เป็นอีโมติคอนกันมาตั้งแต่สมัยก่อน คนออกแบบสัญลักษณ์นี้ได้ค่าตอบแทนเพียง 45 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,300 บาทเท่านั้นเอง แต่ใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลกเลยจริง ๆ

"แต๋ม"ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็น"ซีอีโอ"บริษัทไทยคม

"แต๋ม"ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็น"ซีอีโอ"บริษัทไทยคม
ตอนที่เธอมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ "ไทยคม"ขาดทุนต่อเนื่องมานานถึง 6 ปี
นี่คือ ปัญหาใหญ่ที่ต้องรับแก้ไข
"แต๋ม"เลือกใช้หลัก 80:20 ครับ
เลือกทำในสิ่งที่ควรทำ
ทำ 20 ให้ได้ผล 80
"แต๋ม"จบมาด้านบัญชี เคยเป็นซีเอฟโอมาก่อน
เธอเอางบดุลของไทยคมมาดูอย่างละเอียด
เลาะทีละบรรทัด
นักบัญชีอาจจะเห็นแค่"ตัวเลข"
แต่"แต๋ม"เป็นนักบัญชีและอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่"ไอบีเอ็ม"มาก่อน
เธอจึงมองทะลุจาก"ตัวเลข"เป็น"การจัดการ"
เช่น ถ้าเราขายของได้ แต่ยังเก็บเงินไม่ได้
เราจะต้องตั้ง"สำรอง"
"แต๋ม"เร่งทีมการตลาดให้เร่งการเก็บเงินเร็วขึ้น
ตัวเลขตัวนี้จะไหลไปที่"กำไร"ทันที
สต็อคสินค้าที่มีอยู่ถ้าเร่งการขายได้
ตัวเลขก็จะไหลไปที่"กำไร"เช่นกัน
ในระยะเวลาสั้นๆ "แต๋ม"เลือกทำเรื่องนี้ก่อน
ผ่านไป 3 เดือน "ไทยคม"ประกาศงบดุลไตรมาสใหม่
"ไทยคม"กำไร 16 ล้านบาท
กำไรครั้งแรกในรอบหลายปี
แม้จะน้อย แต่ก็มีผลทางจิตวิทยาสูงมาก
พนักงานเริ่มมีขวัญกำลังใจ
ที่สำคัญ ในเชิงการบริหาร ผลงานครั้งนี้ทำให้พนักงานไทยคมยอมรับในตัวผู้หญิงเก่งคนนี้มากขึ้น
จากนั้นเธอก็เริ่มบุกตลาดต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
เลือกขายช่องสัญญานให้"ญี่ปุ่น"
เพราะถ้า"ญี่ปุ่น"ซื้อ แสดงว่าเป็นของดี มีคุณภาพ
นำเครดิตนี้ไปขายต่อได้อีก
สุดยอดจริงๆ

แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมาก
เมื่อมีคนถามว่า Role model หรือคนที่เธอยึดเป็นต้นแบบคือใคร
“แต๋ม”บอกว่ามีหลายคน
และหนึ่งในคนต้นแบบของเธอ ก็คือ “ลูกชาย”
เพราะลูกชายไม่เคยตัดสินใครเร็ว หรือสรุปใครก่อน
“คนเราเวลามีประสบการณ์เยอะๆ เวลาเจออะไรก็จะคิดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แน่เลย เช่น ลูกน้องมาสายก็คิดว่าขี้เกียจ แต่ลูกจะคิดว่าเขาอาจมีปัญหาอื่นก็ได้”
“วิธีคิด”ของลูกเตือน "แม่”ที่เป็น"ซีอีโอ"ไม่ให้ตัดสินใจใครเร็วเกินไป
“สิ่งที่เราเห็น อาจไม่ใช้สิ่งที่เป็นจริง”
นี่คือ สิ่งที่เธอเรียนรู้จาก"ลูก"
น่ารักมากครับ

" กับดักความดี "

" กับดักความดี "
: ชายผู้หนึ่งเป็นคนชอบทำบุญ ช่วยงานวัดไม่ขาด ส่วนลูกชายนั้นไม่สนใจเข้าวัดเลย ชอบสนุกตามประสาวัยรุ่น พ่อพยายามเคี่ยวเข็นอย่างไรก็ไม่เป็นผล จึงไม่พอใจลูก ในที่สุดก็มีปากเสียงกันจนลูกไม่คุยกับพ่อ พ่อยิ่งขุ่นเคืองใจหนักขึ้นเพราะไม่คิดว่าลูกจะปฏิบัติกับพ่ออย่างนั้น
วันหนึ่งลูกขอยืมรถพ่อขับไปบ้านเพื่อน พ่อปฏิเสธเพราะค่ำแล้ว ลูกควรอยู่บ้าน แต่พอพ่อเผลอ ลูกก็แอบเอารถพ่อไปใช้ พ่อโกรธมากที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อ ไปตามลูกกลับมา เมื่อถึงบ้านก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง ด้วยอารมณ์โกรธชั่ววูบ พ่อเห็นปืนอยู่ใกล้ ๆ จึงคว้าปืนมายิงลูกตาย พอรู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไป ก็ทำใจไม่ได้ ยิงตัวตายไปพร้อมกับลูก
พ่อนั้นเป็นคนธัมมะธัมโม อยากให้ลูกเป็นคนดี แต่พอลูกไม่ดีอย่างที่ตนคิด ก็ไม่พอใจลูก ทั้ง ๆ ที่ลูกไม่ได้เที่ยวสำมะเลเทเมาที่ไหน ความไม่พอใจกลายเป็นความโกรธเมื่อลูกมึนตึงกับตน เพราะคนดีย่อมไม่ทำเช่นนั้นกับพ่อบังเกิดเกล้า ยิ่งลูกขัดขืนคำสั่งของพ่อ แถมไม่ยอมรับผิด เถียงพ่อไม่หยุดหย่อน ใช้ถ้อยคำรุนแรง ขาดสัมมาคารวะ พ่อก็ยิ่งโกรธลูก จากความโกรธก็ลามเป็นความเกลียด จนในที่สุดก็ห้ามใจไม่อยู่ ยิงลูกตายคาที่
ความดีนั้นหากยึดติดถือมั่นมาก สามารถนำไปสู่การทำชั่วได้ไม่ยาก เพราะเมื่อพบว่าคนอื่นไม่ดีเหมือนตน หรือไม่ดีตามความคิดของตน ย่อมเกิดความเกลียดและโกรธตามมา ถ้าไม่รู้ทัน ปล่อยให้มันครองใจ ก็สามารถทำร้ายเขาได้ง่ายมาก ไม่ด้วยการกระทำก็ด้วยคำพูด
ส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง กับดักความดี โดยพอจ ไพศาล วิสาโล

ฅนของแผ่นดิน : มิเตอร์ไฟฟ้าฯ

ฅนของแผ่นดิน : มิเตอร์ไฟฟ้าฯ
สารคดีแนวคิดสร้างสรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ?พระเจ้าอยู่หัว
"การพบกันของ 84 เจ้าความรู้ กับ 84 เจ้าหนูช่างสงสัย"
จัดทำโดย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=2L7im5T1hb8๕๔ "คืนชีวิตสู่สายน้ำ" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๕๔ "คืนชีวิตสู่สายน้ำ"
ความสมบูรณ์ของสายน้ำเจ้าพระยาแหล่งกำเนิด?และหากินของชีวิตน้อยใหญ่ กำลังเสื่อมถอยลงไปทุกขณะ จึงทำให้กุ้งก้ามกรามขยายพันธุ์เองตามธรรม?ชาติไม่ได้ ชาวบ้านแถวบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เคยยึดอาชีพตกกุ้งเรื่อยมา จึงประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ แต่แล้วชีวิตน้อยๆ รุ่นใหม่ก็ได้ปรากฎสู่สายน้ำอีกครั้ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปราถนาให้สายน้ำเจ้าพระยากลับมาเป็นแหล?่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครั?ว จึงมีแนวพระราชดำริให้หาวิธีฟื้นฟูวงจรของ?ชีวิตกุ้งก้ามกราม ด้วยการเพาะพันธุ์และปล่อยลงสู่แม่น้ำไป นับถึงวันนี้ก็หลายสิบล้านตัว จนชาวบ้านแถวนี้ขนานนามว่า "กุ้งสมเด็จ" สายน้ำเจ้าพระยากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง กุ้งสมเด็จกลายเป็นแหล่งรายได้ให้กับชาวบ้?านบางไทร จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระ?นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
https://www.youtube.com/watch?v=BOf2iCP3s6cวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชื่อสกุล สุดแปลก ในประเทศไทย

เผยชื่อ สกุล สุดแปลก มีอยู่จริงในประเทศไทย
จิรายุ บินทะลุบ้าน
วริศรา รอดคงรวย
จรัสวิภา กล้านอนหงาย
กิตติมา ฆ่าไม่ตาย
สังหาร สาหัส
หล่อ พิลึก
ไชโย โห่สามที
สัญญา ชอบโกหก
แสง บาดตาสาว
ประสบ อุบัติเหตุ
เชื้อ ร้ายแรง
ปัญญา อ่อน
สมศักดิ์ หวังกระแทกคาง
หวังนที จู๋ยืนยง
ณรงค์ นัดใช้ปืน
กันภัย สูญสิ้นภัย
อูโน่ หลาวทอง
อธิป จู๋กระจ่าง
ศักดิพันธ์ ชอบนอนหงาย
บรรจง หนึ่งในยุทธจักร
กนกกร เม่งเวหา
รรรรรร (อ่านว่า ระ – รัน – รอน)
ท่านฮ่องเต้ สมลุนาวัน
นารัตน์ พัดลม
พล.อ.การุณ เก่งระดมยิง
ลำเทียน จ้องผสมพันธุ์
มนศักดิ์ กางมุ้งคอย
สร้อยเหม็น ฟางน้อย
ไพรัตน์ หม้อน้ำร้อน
ภาคภูมิ ด้วนรู้ที่
หรูหรา ออมตอง
วรุณนาโศรก จันทรคดี
หรินาท ปรปักษ์เป็นจุล
ชัยยศ พรหมจารีย์พินาศ
ชาติหมา(ชา – ติ – หะ – มา)
วรต อกระโทก
(ชื่อ )บริสุทธิ์ (ตอนโทรศัพท์ มักถามว่า… บริสุทธิ์อยู่ไหม?)
ติ๊บ บุญนำ
แคน อัครฮาก
บรรพต เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
ชาติชาญ เล่นเอาขำ
จันมี โถรองมูล
(ชื่อ) สามศร
นนนที ปล้ำกะโทก
การหาญ โดนอม (อ่านว่า โด – นอม)

สายใจ เกาะมหาสนุก
ณรงค์ นัด ใช้ปืน

ตายนานแล้ว ลืมจำไม่ได้


ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง3และMthai

การใช้ปูทำอาหารเสริมให้เป็ด

สัตว์)เพียงนำเปลือกปูและกระดองปูต้มที่แกะเนื้อออกแล้ว ให้เป็ดกินเป็นอาหารเสริม ไข่แดงที่ได้จะมีสีแดงสดและช่วยให้เปลือกไข่หนากว่าเดิมด้วย

จาก sms farmerInfo

ธรรมะ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ.....

ธรรมะ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ.....
" คิดถึงอายุของตน
วันนี้อายุเท่าใด
วันไหนจะตาย
ตายไปด้วยอะไร
ตายแล้วถืออะไรไป .
วันหนึ่งวันหนึ่ง
นึกถึงตนกี่ครั้ง
นึกถึงความตายกี่ครั้ง
รู้ไหมว่าตัวเองมันแก่เฒ่าทุกวัน
อะไรบ้างจะเป็นสมบัติของตน .
คนได้สุขก็เมาสุข
คนได้ทุกข์ก็เมาทุกข์
คนเมาก็เมา
คนศึกษาก็เมาศึกษา
คนปฏิบัติก็เมาปฏิบัติ
ความรู้สึกตัวมันมีน้อย
จึงไม่ค่อยรู้จักตนเอง"

ความทุกข์สอนอะไรๆ ให้เราได้ดีกว่าความสุข

" ความทุกข์สอนอะไรๆ ให้เราได้ดีกว่าความสุข
คือ สอนตรงกว่า มากกว่า รุนแรงกว่า
ความสุขมีแต่ทำให้ลืมตัว เหลิงเจิ้ง ไม่ทันรู้
และไม่ค่อยสอนอะไร ขอขอบใจความทุกข์
ซึ่งเป็นเสมือน "เพชร" ในหัวคางคก...."
ธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุ

การแมะ คือการใช้นิ้วมือทั้งสาม (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง) แตะลงบนชีพจรตรงบริเวณเส้นเลือดแดง

การแมะ คือการใช้นิ้วมือทั้งสาม (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง) แตะลงบนชีพจรตรงบริเวณเส้นเลือดแดงใกล้ข้อมือฝั่งนิ้วโป้ง โดยนิ้วกลางจะวางตรงบริเวณที่กระดูกข้อมือนูนขึ้นมา(จุดชุ่น?) นิ้วชี้วางถัดจากนิ้วกลางไปทางปลายนิ้วผู้ป่วย(จุดกวน?) นิ้วนางวางถัดจากนิ้วกลางไปทางต้นแขน(จุดฉื่อ?) สามนิ้ววางเรียงกัน
การแมะ เป็นเพียง 1ใน 4 ของวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนจีน ซึ่งก็คือการมอง(?) การดมและการฟัง(?) การถาม(?) และการแมะ(?) แพทย์จีนจะใช้ 4 วิธีนี้ควบคู่กันไปในการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด
https://www.youtube.com/watch?v=Ps1eneTqnq8

คุณเห็นอะไรในการทดลองนี้ : ขำขำ

คลายเครียดกันหน่อยนะ
ภรรยากำลังหาวิธีให้สามีเลิกดื่มเหล้า
จึงนำแก้วเปล่ามา 2 ใบ แล้วเรียกสามีมาดู
เธอเทน้ำเปล่าใส่แก้วใบหนึ่ง อีกแก้วเทเหล้าลงไป..แล้วเธอก็หยิบไส้เดือนใส่ในแก้วทั้ง 2 ใบ
ปรากฏว่า**ไส้เดือนในแก้วน้ำเปล่า ว่ายน้ำอย่างปกติ
ส่วนไส้เดือนในแก้วเหล้า ชักดิ้นชักงอ แล้วก็ตายอย่างอนาถ
ภรรยาจึงถามสามีว่า"คุณเห็นอะไรในการทดลองนี้"
สามีตอบ "ถ้าเราดื่มเหล้า.. เราจะไม่เป็นโรคพยาธิ"
ภรรยา.."ไอ้ hear..."
(from ONE Browser)

ฅนของแผ่นดิน : คอมพิวเตอร์ฯ


สารคดีแนวคิดสร้างสรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ?พระเจ้าอยู่หัว
"การพบกันของ 84 เจ้าความรู้ กับ 84 เจ้าหนูช่างสงสัย"
จัดทำโดย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=vc3UglTCmy0๕๓ "ชีวิตใหม่ที่บ้านขุนแตะ" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๕๓ "ชีวิตใหม่ที่บ้านขุนแตะ"
ในปีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ แรงงานชาวไทยภูเขาต่างตกงาน ต้องอพยพขึ้นดอย กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอันแล้งแคลน อดยาก ที่พวกเขาเคยจากไป จนกระทั่งในวันที่ชาวบ้านต่างพากันมารอรับ?เสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือและได้ทรงจั?ดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น ดังมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้ว่า "...ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างนี้ เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้น จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินและต้องก?ารให้ทุกๆ คน ที่ข้าพเจ้าพบเห็นได้มีอาชีพ ได้มีทางทำมาหากิน..." โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มต้?นขึ้นที่หมู่บ้านขุนแตะเป็นแห่งแรกและขยาย?ผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๙๐ แห่ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ด?ีให้กับชุมชนสืบไป
https://www.youtube.com/watch?v=RIabp0lc6EUวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

มืออาชีพ : Professional

@ มืออาชีพ : Professional
P : Possibility : เป็นได้
R : Result orientation มุ่งมั่นความสำเร็จ
O : Observation : การสังเกต
F : Faith. : ศรัทธา
E : Expertise : เชี่ยวชาญ
S : Success : สำเร็จ
S : Strength : จุดแข็ง
I : Inspiration : แรงบันดาลใจ
O : Opportunity : โอกาส
N : network : เครือข่าย
A : Achievement : บรรลุตามเป้าหมาย
L : Loyalty : ซื่อสัตย์
ที่มา กลุ่มไลน์

มรณาสันนวิถี

มรณาสันนวิถี

มรณาสันนวิถี คือ วิถีจิตเมื่อใกล้จะตาย หมายถึง ภวังคจิตได้เปลี่ยนมาเป็นจุติจิต ซึ่งเป็นจิตสุดท้ายในภพชาตินั้น

เมื่อจุติจิตดับลงแล้ว ปฎิสนธิจิตดวงใหม่ก็จะปรากฎขึ้นครั้งแรกในภพชาติใหม่ด้วยอำนาจแห่งการสืบต่อ เพราะยังไม่สิ้นกรรม

กรรมที่นำให้ไปเกิดในภพชาติใหม่คือ ชนกกรรม ทำหน้าที่สร้างรูปนามขึ้นในภพใหม่ แล้ว อุปถัมภกกรรม ก็จะมาอุดหนุนให้ รูปนามนั้นเจริญขึ้นและดำรงอยู่ต่อไป จนกระทั่งสิ้นอายุขัยหรือสิ้นกรรมอีกวาระหนึ่ง

การตายมาจากเหตุ ๔ ประการคือ

๑. อายุกฺขยมรณ เพราะสิ้นอายุ
๒. กมฺมกฺขยมรณ เพราะสิ้นกรรม
๓. อุภยกฺขยมรณ เพราะสิ้นอายุ และ สิ้นกรรม
๔. อุปจฺเฉทกมรณ เพราะประสบอุบัติเหตุทั้ง ๆ ที่กรรมยังไม่สิ้น

ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับตะเกียงจุดไว้ตามบ้านเรือน ย่อมจะดับลงได้ด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ เพราะหมดไส้ตะเกียงหมดอย่างหนึ่ง , เพราะหมดน้ำมันอย่างหนึ่ง , เพราะหมดทั้งไส้ทั้งน้ำมันทั้งสองอย่าง และเพราะโดนลมพัดหรือเป่าให้ดับอีกอย่างหนึ่ง รวมเป็น ๔ ประการด้วยกัน

มรณาสันนวิถี มี ๒ ประเภทใหญ่คือ ปัญจทวารมรณาสันนวิถี และ มโนทวารมรณาสันนวิถี

ขึ้นอยู่กับ อารมณ์ที่มาปรากฎเมื่อใกล้ตายนั้นมาปรากฎทางทวารไหน ถ้าปรากฎทางตา คือได้เห็น ทางหูคือได้ยิน ทางจมูกคือได้กลิ่น ทางลิ้น คือได้รส ทางกายคือได้สัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็ง ก็เป็น ปัญจทวารมรณาสันนวิถี

ถ้าอารมณ์เมื่อใกล้ตายปรากฎทางใจ ก็เป็น มโนทวารมรณาสันนวิถี

ในขณะเมื่อใกล้ตายนั้น กำลังของหทัยวัตถุก็อ่อนลง จึงไม่มีกำลังสามรถจะบังคับอารมณ์ได้ อารมณ์ที่มาปรากฎจึงเป็นกรรมที่เคยทำมาแล้วในชาตินี้ หรือ ชาติก่อนมาแสดงให้ปรากฎ มี ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ

ก . กรรมอารมณ์ ( อารมณ์คือกรรม ) คือความรู้สึกเดิมที่เคยทำทั้งที่เป็น กุศล และ อกุศล

กรรมอารมณ์ ที่เกี่ยวกับกุศลนั้น ได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล การฟังธรรม หรือการเจริญภาวนา ในสมัยเมื่อตนได้สร้างบุญกุศลเหล่านี้ มีปิติโสมนัสอย่างไร เมื่อจวนจะใกล้ตาย ก็จะเป็นเหตุให้นึกถึงบุญกุศลนั้น ทำให้มีปิติดโสมนัสเกิดขึ้นเหมือนที่เคยทำมานั้น คือมีจิตใจหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานคล้ายกับว่าตนกำลังทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม หรือเจริญภาวนาอยู่ในขณะนั้น จึงมักตายจากไปอย่างสงบ ไม่หลงตาย

ส่วนกรรมอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั้น คือ ตนเคยทำบาปอกุศลอย่างใดมา เช่น เคยฆ่าคน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เคยถูกจองจำเพราะทำทุจริตหรือเคยโกรธแค้นพยาบาท เป็นต้น ก็ให้นึกบาปกรรมที่ตนเคยทำไว้ ทำให้มีความทุกข์ใจ มีความเศร้าหมอง หรือมีความโกรธขึ้น คล้าย ๆ กับว่าตนกำลังทำกรรมชั่วเหล่านั้น หรือกรรมเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นแก่ตนอยู่ ในขณะเมื่อจวนจะตายนั้น จึงมักตายจากไปอย่างกระสับกระส่าย หรือหลงตาย

กรรมารมณ์เป็นความรู้สึกทางใจ จึงปรากฏได้ทางใจหรือทางมโนทวารอย่างเดียว

ข . กรรมนิมิตอารมณ์ คือ นิมิต หรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำกรรม หรือวัสดุ สิ่งก่อสร้างที่ตนเคยทำไว้แล้ว ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ย่อมแสดงนิมิตเครื่องหมายออกมาให้ปรากฏเมื่อจวนจะตาย

ถ้าเป็นฝ่ายบุญกุศล ก็ทำให้รู้เห็นเครื่องหมาย แห่งบุญกุศลที่ตนเคยทำไว้ เช่น โบสถ์ วิหาร โรงเรียน โรงพยาบาลที่ตนเคยสร้าง เห็นภาพพระภิกษุที่ตนเคยบวช หรือบวชลูกหลาน เห็นพระพุทธรูปที่ตนเองเคยสร้าง เห็นขันข้าวหรือทัพพีที่ตนเคยตักบาตรเป็นต้น หรือภาพนิมิตแห่งกิริยาอาการที่ตนเคยทำบุญกุศลนั้น ๆ มาปรากฏแก่ตนในเมื่อเวลาจวนจะตาย เมื่อจิตได้หน่วงเอาภาพนิมิตนั้นมาเป็นอารมณ์ ให้เห็นเป็นนิมิตเครื่องหมาย หรืออุปกรณ์ในการทำบุญกุศลต่าง ๆ เหล่านั้นที่ตนเคยทำมาก็ย่อมนำไปเกิดในสุคติ เพราะมีจิตใจเบิกบานไม่เศร้าหมอง

แต่ถ้ากรรมนิมิตที่เป็นอกุศลกรรม เช่น เคยฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ มาปรากฏ ก็ทำให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำกรรม เช่น เห็นหอก ดาบ อวน เห็น เครื่องประหารเบียดเบียนสัตว์ที่เคยใช้ในการทำบาปมาแล้ว บางคนทำให้สะดุ้งหวาดเสียว ร้องไห้เสียงลั่น คิดว่าจะมีคนทำร้ายตน บางคนถ้าเคยฆ่าหมู ก็ร้องเสียงเหมือนหมู ฆ่าวัวก็ร้องเสียงเหมือนวัว ถ้าเคยชนไก่ก็เอาหัวแม่มือทั้ง ๒ ของตนชนกันแล้วร้องเหมือนเสียงไก่ชน ถ้ากรรมนิมิตฝ่ายบาปอกุศลมาปรากฏเป็นอารมณ์เมื่อจวนตายเช่นนี้ ก็ย่อมนำไปเกิดในทุคติ

กรรมนิมิตทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลดังกล่าวมาแล้ว ถ้าเป็นเพียงคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น นิมิตนั้น ๆ จะปรากฏทางมโทวาร เป็นอดีตารมณ์ ( อารมณ์อดีต ) แต่ถ้าเห็นด้วยตาจริง ๆ ได้ยินด้วยหูจริง ๆ ได้กลิ่น รู้รส ถูกต้องสัมผัสทางกายจริง ๆ ก็เป็นนิมิตที่ปรากฏทางปัญจทวาร และเป็นอารมณ์ในทางปัจจุบัน

ค . คตินิมิตอารมณ์ คือ นิมิต หรือเครื่องหมายที่บ่งบอกให้ทราบถึงที่จะไปเกิดใหม่

ถ้าเป็นคตินิมิตที่จะนำไปสู่สุคติ ก็จะปรากฏเป็นปราสาท ราชวัง วิมาน ทิพยสมบัติ เทพบุตร เทพธิดา เห็นครรภ์มารดา เห็นวัดวาอาราม เห็นบ้านเรือนผู้คน หรือพระภิกษุสามเณร ซึ่งล้วนแต่เห็นสิ่งที่ดี ๆ

ถ้าเป็นคตินิมิต ที่จะนำไปสู่ทุกคติ ถ้าจะไปเกิดในนรก ก็ปรากฏเห็นเป็นเปลวไฟนรก เห้นนายนิรยบาล เห็นสุนัข เห็นแร้ง กา เป็นต้น ที่กำลังจะเข้าทำร้ายตน ถ้าต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็จะเห็นเหว ถ้ำ ป่าทึบ หรือทุ่งหญ้า หนองน้ำ เป็นต้น ที่ตนจะต้องไปเกิด

คตินิมิต จะปรากฏได้ในทวาร ทั้ง ๖ แต่ที่ปรากฏส่วนมากทางจักษุทวารและมโนทวาร คือ เห็นทางตา และทางใจเป็นส่วนมาก และจัดเป็นอารมณ์ในปัจจุบัน

อารมณ์ของมรณาสันนวิถีนี้ ย่อมเป็นกรรมอารมณ์ กรรมนิมิตหรือคตินิมิต อย่างใดอย่างหนึ่ง มาปรากฏแก่วิถีจิตที่ใกล้ชิดกับจุติจิตที่สุด หรือจะเรียกว่า “ เป็นการฝันครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ได้ ” ถ้าฝันไม่ดี คือเห็นอารมณ์นิมิตไม่ดี ก็ไปเกิดในทุคติ ถ้าฝันดี คือเห็นอารมณ์ที่ดีก็ไปเกิดในสุคติ

ฟังเพลง การศึกษาสร้างคน ศิษย์องค์ภูมิพล รวมพลคนสร้างชาติ : งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 9

เพลงประจำงานชื่อยาว... ที่ไก่ แมลงสาบ + สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ร่วมกันเขียนในตอนเช้า 16มีค2558 และขึ้นเวที ร้องเพลงนี้ เป็นครั้งแรก ในตอนเที่ยง เพลง "การศึกษาสร้างคน ศิษย์องค์ภูมิพล รวมพลคนสร้างชาติ" ...

ในงาน
มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙
"การศึกษาสร้างคน ศิษย์องค์ภูมิพล รวมพลคนสร้างชาติ"
ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
(link ยูทูป): http://youtu.be/P99eLnZmh5M

ความสุขจากการให้ หมายถึง.อะไร

มีชายหนุ่มคนหนึ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ หน้าตาหล่อเหลา มีการศึกษาสูง มีงานการที่มั่นคง มีอนาคตที่สดใส และ มีสาวๆมาชอบมากมาย เรียกว่าใครเห็นเป็นต้องอิจฉา วันหนึ่งชีวิตที่สมบูรณ์แบบของชายคนนี้ยิ่งสุดยอดสมบูรณ์แบบมากขึ้น เมื่อพี่ของเขายอมควักเงินก้อนโตซื้อรถสปอร์ตคันงามเป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องชาย…ไม่ต้องบอกว่าเจ้าตัวจะดีใจแค่ไหน

รถสปอร์ตสุดหรูคันนี้ ชายหนุ่มฝันอยาก เป็นเจ้าของมานานแล้ว เมื่อความฝันเป็นจริง สิ่งที่เขาคิดทำอย่างแรกคือ ขับเจ้ารถสปอร์ตตระเวนไปตามที่ต่างๆให้สมอยาก ใจหนึ่งต้องการทดสอบว่าจะรถจะแรงเต็มที่ขนาดไหน อีกใจก็แน่นอนว่า ใครที่มีรถสวยและแรงขนาดนี้คงไม่บ้าเก็บเอาไว้ดู ตามลำพังที่โรงรถในบ้านแน่ หลังจากขับรถโฉบเฉี่ยวไปมาสักพัก ก็จอดพักชมวิวข้างทางเพื่อพักผ่อน

ระหว่างที่กำลังพักผ่อนอยู่นั้น มีเด็กคนหนึ่งเดินลูบๆคลำๆ รอบรถคันงามด้วยกิริยาท่าทีชื่นชอบรถสปอร์ตอย่างเห็นได้ชัด ชายหนุ่มรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของสิ่งที่หลายต่อหลายคนใฝ่ฝัน เขาเดินยืดอกมาที่รถ พร้อมพูดจาทักทายเด็กคนนั้นด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจ และภูมิใจตัวเองมาก “ระวังหน่อยน้อง เดี๋ยวเป็นรอย” เขาบอก เด็กคนนั้นมองไปยังชายหนุ่มเจ้าของเสียง ก่อนจะพูดตอบ “รถของพี่เหรอ สุดยอดจริงๆ” “แน่นอน” เขาตอบ
“พี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่” เด็กถาม
“คนอื่นอาจต้องควักเงินซื้อเอง แต่พี่ไม่ต้อง เพราะพี่ชายพี่ซื้อให้ เป็นของขวัญ”
“โอ้โห! ดีจัง ผมอยาก….” เด็กพูดตะกุกตะกักชะงักในตอนท้าย

ชายหนุ่มคิดในใจว่า เด็กคนนี้คงไม่กล้าพูดต่อ เพราะที่เด็กอยากจะพูดแต่ยั้งปากยั้งคำไว้นั้น คงต้องการบอกว่า อิจฉาตัวเขาเอง อยากจะเป็นอย่างเขาบ้าง…มีพี่ที่แสนดีซื้อรถสุดหรูให้เป็นของขวัญ… แต่สิ่งที่ชายหนุ่มคิดกลับผิดถนัด
“โอ้โห ดีจัง ผมอยาก….เป็นอย่างพี่ชายของพี่จัง” เด็กคนนั้นพูด“ผมจะได้ซื้อรถให้น้องชายผมนั่งบ้าง”

ชายหนุ่มถึงกับอึ้ง ในสังคมทุกวันนี้ที่ใครๆ ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะรับ หรือบางคนไม่ยอมรอ ใช้กำลังความได้เปรียบแย่งชิงของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง แต่เด็กคนนี้กลับคิดสวนทางใครๆ …เขาอยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ…ชายหนุ่มมองเด็กด้วยความรู้สึกทึ่งและพูดออกมาทันทีว่า “อยากนั่งรถเล่นกับฉันไหม”
“ครับ อยากมากเลย” หลังจากขับรถเล่นอยู่พักหนึ่ง เด็กชายหันมาพูดด้วยดวงตาวาวแวว“พี่จะกรุณาขับรถไปหน้าบ้านผมได้ไหมครับ”

ชายหนุ่มยิ้มน้อยๆ เขาคิดว่าเขารู้ดีว่าเด็กหนุ่มต้องการอะไร เขาคงต้องการให้เพื่อนบ้านเห็นว่าเขาได้นั่งรถหรูกลับบ้านแต่ชายหนุ่มคิดผิดอีกแล้ว …… “พี่จอดตรงบันไดนั่นล่ะครับ” เขาวิ่งขึ้นบันได จากนั้นสักครู่จึงกลับมา………แต่เขาไม่ได้วิ่ง เขาอุ้มน้องตัวเล็กๆที่ขาพิการมาด้วย และวางน้องลงที่บันไดล่าง กอดไว้และชี้ไปที่รถ

“นั่นไง บัดดี้ รถคันที่พี่เล่าให้ฟังพี่ชายของเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด เขาไม่ต้องเสียเงินเลย สักวันหนึ่งพี่จะซื้อให้น้องบ้าง น้องจะได้ดูของสวยๆงามๆด้วยตา ของน้องเองเหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟัง”

ชายหนุ่มลงจากรถ แล้วอุ้มเด็กน้อยขึ้นรถ พี่ชายปีนตามขึ้นมานั่งใกล้ และแล้วทั้งสามก็เริ่มออกเดินทาง ชายหนุ่มรู้แล้วว่า
“ความสุขจากการให้” หมายถึงอะไร

5ข้อคิด จาก suthisak

1.ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ทำทุกวันของเราให้สวยงาม

2.ทำความฝันของคุณให้ใหญ่กว่า ความวิตกกังวล

3.รอยยิ้มคือ เมคอัพที่สวยที่สุด

4.ฝันตอนหลับ ลืมได้ แต่ฝันตอนตื่น ห้ามลืม

5.คู่รักมีอยู่สองจำพวก 1.คู่ที่เข้ากันได้ดี 2.คู่ที่มุ่งทำลายล้าง - จอห์น กอตแมน

Cr.@suthisak

บทสวดมนต์ช่วยบรรเทาโรคภัย

ใครมีญาติป่วย หรือใครเป็นหมอเป็นพยาบาล เป็น อสม...แต่ละวันลองหาเวลาสวดมนต์บรรเทาโรคภัยมอบให้คนป่วยกันนะครับ......
@ บทสวดโพชฌังคปริตร (บทสวดมนต์ช่วยบรรเทาโรคภัย)
ตั้งจิตอยู่ในอาการสงบ แล้วสวด นะโม ๓ จบ ตั้งจิตอธิษฐาน ถึงท่านที่เราจะสวดให้ แล้วสวดดังนี้
โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
(โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์)
วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
(วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์)
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
(สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์)
สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา
(7ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว)
ภาวิตา พะหุลีกะตา
(อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว)
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
(ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน)
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
(ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้)
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
(ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ)
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา
(ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก)
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
(จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง)
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา
(ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม)
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
(โรคก็หายได้ในบัดดล)
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
(ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้)
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
(ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ)
เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
(ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก)
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
(รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ)
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
(ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน)
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
(ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้)
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
(ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ)
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
(ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก)
มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
(ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา)
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
(ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้)
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
(ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ)
หลังจากสวดมนต์จบ น้อมจิตเข้าหาตัวเรา สงบนิ่งพักอยู่จนจิตสงบ
พอจิตเราสงบ มีอาการโปร่งโล่งสบาย ก็พร้อมเหมาะควรแก่การอธิษฐานจิตถวายแก่ท่านที่เราจะสวดมนต์ให้ครับ
ที่มา http://suadmondaily.blogspot.com

ฅนของแผ่นดิน : วิศวกรรมการเงิน

ฅนของแผ่นดิน : วิศวกรรมการเงิน
สารคดีแนวคิดสร้างสรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ?พระเจ้าอยู่หัว
"การพบกันของ 84 เจ้าความรู้ กับ 84 เจ้าหนูช่างสงสัย"
จัดทำโดย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=S7laKUoF9OI๕๒ "อดีตในปัจจุบัน" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๕๒ "อดีตในปัจจุบัน"
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีหน้าที่ที่จะทำประวัติศาสตร์ชุดไทยในอดี?ตให้มีชีวิตขึ้นมา และไม่ได้มุ่งหวังที่จะจัดแสดงให้ชมเพียงค?วามวิจิตรตระการตาเท่านั้น แต่อยากให้เห็นว่าฉลองพระองค์ทุกองค์นั้น ตัดมาจากผ้าทอฝีมือของชาวบ้าน ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า พระองค์ท่านทรงนึกถึงราษฎรของพระองค์ตลอดเ?วลา การที่พระองค์ท่านนำเอาผ้าทอเหล่านี้มาตัด?เย็บเป็นฉลองพระองค์ก็เพื่อที่อยากให้ราษฎ?รของพระองค์ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมัน?มีคุณค่า มันช่วยให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ จากพระราชดำริในการฟื้นฟูผ้าไทยในวันนั้น ส่งผลให้ผ้าทอในพื้นบ้านหลากหลายท้องถิ่นไ?ด้รับการฟื้นคืนและสืบสานงานทอผ้าเรื่อยมา?จนถึงทุกวันนี้
https://www.youtube.com/watch?v=alUFsdnGwPkวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่องเล่าถึงพ่อ โดย พระพยอม

#เรื่องเล่าถึงพ่อ ..

โยมพ่อของอาตมาเป็นคนขี้เหล้า... หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็กินเหล้าหมด
พอเมาก็ดุด่าโยมแม่กับอาตมา อาตมาไม่ชอบพ่อมาก.......
วันหนึ่ง โยมพ่อเมากลับบ้านไม่ได้ มีคนให้อาตมาพายเรือไปรับ
ตอนนั้น อาตมายังเป็นวัยรุ่น ทำงานมาทั้งวันก็อยากจะนอน....อยากพักผ่อน....
อาตมารู้สึกโมโหมาก
พอพายเรือกลับบ้าน ก็ทิ้งโยมพ่อไว้ในเรือ
แต่พ่อเมามากลุกไม่ไหว ตะโกนเรียก....
“ ไอ้ยอม... ไอ้ยอม... มาอุ้มกูขึ้นบ้านหน่อย... กูขึ้นไม่ไหว ”
ไอ้เราก็ทนรำคาญไม่ไหว เดินกระทืบเท้า ตึง.. ตึง.. ตึง..
กระชากร่างพ่ออุ้ม ในขณะที่อุ้ม..
ความรู้สึกเจ็บแค้นที่พ่อทำให้เราลำบาก ชอบด่าว่าเราเจ็บๆ
พออุ้มพ่อขึ้นมาจากเรือ... ถึงหัวสะพาน
จับร่างพ่อกระแทกกับหัวสะพาน ก้นพ่อกระแทกกับ พื้นไม้อย่างแรง เสียงดังโครม....
พ่อแกร้องไห้.... แล้วพูดว่า
“ ไอ้ยอมนะ... ไอ้ยอม.. กูอุ้มมึงมาแต่เล็กแต่น้อย....
กูนอนหลับ.. แต่มึงไม่ยอมนอน... ร้องไห้กวน..
กูต้องลุกมาอุ้มมึง...ร้องเพลงกล่อมให้มึงนอน
จะไปไหนมึงไม่ไหว.. มึงเหนื่อย. . กูก็ต้องอุ้มมึง.. ทั้งที่กูก็เหนื่อย
กูอุ้มมึง.. มึงทั้งขี้..ทั้งเยี่ยว.. ใส่กู
แต่กูไม่เคยทุ่มมึงลงกับพื้นเลย....
เพราะกูรักมึง......
วันนี้...มึงอุ้มกู เหล้ากูไม่ได้หกโดนมึงสักนิด มึงทุ่มกูลงพื้นทำไม.....”
พอพ่อพูดจบ น้ำตาไม่รู้มาจากไหน มันไหลพรูลงมาอาบสองแก้ม
อาตมาเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน
ก้มลงกราบพ่อ แล้วพูดว่า
“ พ่อครับ ต่อจากนี้ไป... ผมจะอุ้มพ่อตลอดชีวิต
โดยไม่บ่นและทุ่มพ่อ ลงพื้นอีกแล้วละครับ”
หลังจากนั้น อาตมาทำงานอย่างหนักเพื่อมาให้พ่อ หวังให้พ่อสบายขึ้น
แต่เมื่อถึงวันนั้น มันก็สายไปแล้ว
โยมพ่อได้จากอาตมาไปแล้ว
คิดแล้วมันทรมานใจเหลือเกิน อาตมาทำผิดพลาดไปแล้ว และแก้ไขไม่ได้
จึงอยากเตือนทุกคนเอาไว้ ไม่อยากให้เสียใจไปตลอดชีวิต
แล้วคุณล่ะ เคยทำอะไรให้พ่อเสียใจบ้างหรือเปล่า
บางครั้งเราอาจเข้าใจท่านผิดบ้าง
บางครั้งท่านเฉยเราก็คิดว่าท่านไม่สนใจ
แต่พอเราโตเราก็จะรู้เองว่า
สิ่งที่ท่านทํากับเรามันเป็นสิ่งที่ท่านหวังดีกับเราเสมอ
ขอให้รู้จักค้นหาหัวใจตัวเองให้ทันเวลา
ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป....."
-------------------------------------
ขอขอบพระคุณเรื่องจาก พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ

ข้อดี 10 อย่างของกะปิ

ข้อดี 10 อย่างของกะปิ รู้เเล้วอึ้ง

1. บำรุงกระดูก แคลเซียมจะถูกปลดปล่อยจากกะปิถ้าผ่านความร้อน เช่น ตอนปิ้งกะปิหรือทำข้าวคลุกกะปิด้วยข้าวสวยร้อน ๆ ถ้าเบื่อดื่มนมมากก็ขอให้ลองหากะปิมาทานบ้างเพราะให้แคลเซียมมากกว่านมวัวหลายเท่านัก

2. ถูกกับเลือดจาง กะปิมีวิตามินบี 12 ซึ่งต้องได้จากภายนอกเท่านั้ ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ แต่มีในกะปิ วิตามินชนิดนี้ดีกับเลือดมาก หากขาดจะทำให้ป่วยเลือดจางได้เช่นเดียวกับท่านที่กินมังสวิรัติ

3. ไม่ให้ร้างฟัน มีการศึกษาโดยคุณหมอฟันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า กะปิที่ผ่านความร้อนช่วยให้ฟันไม่ผุ ทำให้ชาวใต้ที่รับประทานกะปิและน้ำบูดูบ่อย ไม่ค่อยพบปัญหาฟันผุฟันสึกมากเหมือนพี่น้องภาคอื่น ๆ

4. บำรุงมันปลา มีน้ำมันโอเมก้า 3 ชนิดเดียวกับที่อยู่ในปลาน้ำลึกมาก เพราะเป็นตัวแม่ที่แท้จริงที่สร้างน้ำมันดีชนิดนี้ แถมมีมากและดูดซึมได้ดีด้วย ลองช่วยกินสลับกับปลาสดบ้างก็ดี ไม่ต้องกลัวธาตุเค็ม หรือ โซเดียม เกินจากกะปิ เพราะถ้าเทียบกันแล้วอาหารใกล้ตัวหลายอย่างมีมากกว่า อย่างปลาเค็ม ไส้กรอก แหนมและขนมกรุบ กรอบใส่ผงชูรส

5. หาจุลินทรีย์ เป็นเชื้อดีที่หมักอยู่ในกะปิมีสารพัดจุลินทรีย์ที่ช่วยเป็น ?โปรไบโอติกส์? ในลำไส้ เสริมภูมิให้เชื้อผู้ร้ายไม่มาแผ้วพาน แต่ข้อสำคัญคือต้องเลือกกะปิที่สะอาดดีจริงไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเพิ่มเชื้อร้ายให้ท้องไส้เสียกันไปได้

6. มีป้องกันตา มีแอนตี้ออกซิแดนท์สำคัญคือ แอสตาแซนทิน กินแล้วช่วยคลายเครียดให้ตา ให้ไม่เหนื่อยล้าเมื่อยตา และล้างสนิมแก่ออกจากตาได้ดี

7. พาวิตามินดี นอกจากแสงแดดแล้วกะปิเป็นแหล่งวิตามินดีที่แสนดีที่นอกจากช่วยกระดูกแล้ว ยังช่วยคลายเครียดให้อารมณ์ผ่องใสได้ เพราะคนที่ไร้วิตามินดีมาก ๆ นั้นจะมีอารมณ์ออกไปทางซึมเศร้าเฉาชีวิต

8. ไม่มีเลือดหนืด ด้วยอานิสงส์จากน้ำมันดีในกะปิอีกแล้วที่ช่วยหล่อลื่นให้เลือดไหลปรูดปราดไม่ขาดช่วง ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามที่สำคัญอย่างหัวสมองและหัวใจ ออกฤทธิ์คล้าย ๆ พี่ใหญ่แอสไพรินทีเดียว

9. ไม่จืดความคิด โอเมก้า 3 ช่วยหล่อลื่นให้สมองแล่นไวเหมือนกับได้น้ำมันออโต้ลู้บบำรุงสมอง และน้ำมันในกะปิเป็นของที่ละลายผ่านไขมันได้ดี จะช่วยบำรุงส่วนประสาทที่มีชั้นไขมันเคลือบอยู่ได้มาก

10. พิชิตโรคใจ ทั้งปกป้องห้องหัวใจและป้องกันหัวสมองที่เป็นดั่งดวงใจ ยกเว้นว่าอย่าทานเค็มจัดเกินไปเพราะในกะปิมีตัวช่วยสำคัญคือน้ำมันที่ช่วยหลอดเลือดอยู่ ทั้งในสมองและหัวใจเป็นเสมือนชุมทาง

ข้อมูลจาก: โรงพยาบาลราชวิถี

รู้มั้ยว่า ตอนนี้เรา ไอคิว ระดับไหน?

อันนี้ดีมากนะคะ จะได้รู้ว่าตัวเรา ระดับไหน ลองดูนะคะ http://memorado.click/iq_test
Test IQ
140 ขึ้นไป อัจฉริยะ ฉลาดมากที่สุด (very superior)
120 - 139 ฉลาดมาก (superior)
110 - 119 ฉลาดกว่าระดับปกติ (higher average)
90 - 109 ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ (average)
80 -89 ต่ำกว่าปกติ (low average)
70 -79 คาบเส้นปัญญาอ่อน (borderline mentalretardation)
ต่ำกว่า 70 ปัญญาอ่อน (mental ratardation)

ถ้าว่างลองทดสอบเล่นๆดูนะคร้าาา

การดื่มชาเย็นบ่อย เป็นนิ่วที่ไตได้

การดื่มชาเย็นบ่อย เป็นนิ่วที่ไตได้
ชาเย็นนั้นหากดื่มมาก ๆ อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ทางการแพทย์ได้เตือนว่า…ผู้ที่ดื่มชาเย็นเป็นประจำไม่ควรจะดื่มมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นนิ่วในไตได้ เนื่องจากชาเย็นจะมีปริมาณกรดออกซาลิกสะสมอยู่มากซึ่งเป็นสารเคมีที่สำคัญที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วในไต (การดื่มชาร้อนก็จะมีกรดออกซาลิกเหมือนกัน แต่โอกาสที่จะทำให้เป็นนิ่วได้นั้นจะยากกว่าการดื่มชาเย็น)
ดร.จอห์น มิลเลอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะโรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงเรียนแพทย์สตริตช์ มหาวิทยาลัยโลโยลาแห่งชิคาโก กล่าวว่าผู้ที่เป็นนิ่วในไตง่ายไม่ควรดื่มชาเย็นเป็นอันขาดทั้งผุ้ชายและผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนจะมีฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนน้อย และสตรีที่ได้ทำการผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วมีโอกาสที่จะเป็นนิ่วได้ง่ายนิ่วในไตมีลักษณะเป็นก้อนผลึกเล็ก ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุและเกลือที่มีอยู่ในปัสสาวะมักเกิดขึ้นในไต หรือท่อซึ่งเป็นท่อปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ
ที่มา http://milliontipsforgood.blogspot.com

@ ภัยใกล้ตัว…มลพิษขณะใช้รถใช้ถนน เปิดแอร์ช่วยได้

@ ภัยใกล้ตัว…มลพิษขณะใช้รถใช้ถนน เปิดแอร์ช่วยได้
1 มีงานวิจัยหนึ่งของเยอรมนีที่พบว่าผู้คนที่ติดอยู่ในการจราจรที่คับคั่งมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า ที่จะเกิดภาวะหัวใจพิบัติในช่วงเวลารถติดนั้น แม้นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ชัดว่า ภาวะหัวใจพิบัตินั้นเกิดจากความเครียดที่ต้องติดอยู่บนท้องถนน หรือเป็นเพราะได้รับมลพิษในอากาศมากเกินไป นอกจากนี้ฝุ่นและก๊าซโอโซนมีผลต่อระบบทางเดินหายใจผิดปกติ โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และผู้เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นจากผลกระทบนี้อีกด้วย
2 ผลการทดลองหลังจากให้กลุ่มตัวอย่างในไต้หวัน ให้เปิดแอร์ในรถยนต์ไว้ในระหว่างการเดินทาง 2 ชั่วโมง พบว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจพวกเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพหลอดเลือดหัวใจ ดีขึ้นกว่าคนที่เปิดหน้าต่างรถแทนถึง 32 เปอร์เซ็นต์ ดร.ไค-เจน เชือง ผู้เขียนรายงานวิจัย กล่าวว่า แอร์จะช่วยกรองอนุภาคไอเสียจากควันรถ ซึ่งเป็นมลพิษที่ทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างการอย่างต่อเนื่อง เมื่อผ่านไปนานๆ การอักเสบนี้อาจทำให้สัญญาณไฟฟ้าของหัวใจขัดข้อง
ที่มา http://nstda.or.th

รับสมัครคนทำงานจิตอาสา ของสโมสรมิตรภาพ

รับสมัครคนทำงานแบบจิตอาสา ทำงานกิจกรรมซึ่งจะมีกิจกรรม สโมสรเสวนา-จัดการเอกสาร-ผู้สืีอข่าวอาสา และกิจกรรม "ร่องรอยกาลเวลา" และดูแล เว็บไซต์ของมูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล http://icfc.or.th/

#‎คุณค่ามะขามเปรี้ยวมีมาก‬...

#‎คุณค่ามะขามเปรี้ยวมีมาก‬...
มะขามชนิดเปรี้ยว มีกรดอินทรีย์หลายตัว เช่น กรดทาร์ทาร์ริค กรดซิตริค กรดมาลิค
ทำให้ออกฤทธิ์ระบายลดความร้อนของร่างกาย โดยเฉพาะกรดมาลิค มีประสิทธิภาพในการรักษาผิวหน้า ช่วยทำให้มีการหลุดลอกของผิวชั้นนอก และกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ ทำให้ผิวหนังอ่อนวัยลบรอยเหี่ยวย่น ให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังในชั้นผิวหนังแท้ดีขึ้น
คนไทยเมื่อครั้งอดีตนำมะขามอ่อนมาใช้ประโยชน์เป็นยาระบาย ยาถ่าย รักษาอาการขัดเบา รักษาอาการเหน็บชา รักษาอัมพาต รักษาอาการนอนไม่หลับ ช่วยขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว แก้ไข้หวัด แก้ปวดหลังและบั้นเอว แก้หืด ไอ เป็นต้น
ที่มา http://www.dailynews.co.th

ทุกอย่างต้องแลกมาด้วยเงินจริงๆ

ทุกอยากต้องแลกมาด้วยเงินจริงๆๆ
ช . แต่งงานกับผมเถอะ
ญ . มีบ้านไม๊ ?
ช . เช่าเขาอยู่...
ญ . มีรถไม๊ ?
ช . จักรยาน...
ญ . เงินเดือนเท่าไหร่ ?
ช . 200,000...ต่อปี
ญ . 555...แล้วคุณคิดว่า มีดีอะไรที่ฉันจะแต่งด้วย
ช . ผมเอ็นดูเธอน่ะ
ญ . เอ็นดู กี่โลกี่ขีด
ช . ผมรักเธอน่ะ
ญ . รัก ! กินแทนข้าวได้ปล่าว ? ผู้ชายหูแดง หน้าแดง เดินหนีไป.........

สองปีต่อมา
ช . ผม..แต่งงานกับเธอน่ะ
ญ . มีบ้านไม๊ ?
ช . คฤหาสน์ ริมชายทะเล
ญ . มีรถไม๊ ?
ช . เบ๊นช์
ญ . เงินเดือนเท่าไหร่ ?
ช . ไม่มี....ผมจ่ายเงินเดือนให้คนอื่น
ญ . งั้น..ก็ได้ ฉันแต่งให้เธอ ผู้หญิงจึงได้แต่งให้ผู้ชาย แต่เธอลืมไปว่า ครั้งนี้ผู้ชายไม่ได้บอกรักเธอ...

สิบปีต่อมา..
ช . เราหย่ากันเถอะ
ญ . เธอพูดอะไร ?
ช . เราหย่ากันเถอะ
ญ . เพราะอะไร ?
ช . ผมมีผู้หญิงคนใหม่แล้ว เธอ..สวยไม่เท่า..
ญ . แต่ฉันเป็นภรรยาคุณ
ช . ไม่..เธอเป็นผู้หญิงที่ผมแลกมาด้วยบ้าน เงินและรถ
ญ . คุณรักฉันไม่ใช่หรือ ? ฉันจำได้ว่าคุณเคยพูด
ช . แต่ครั้งนั้น..เธอไม่ได้รับปาก ครั้งที่รับปาก ผมไม่ได้พูด

ชีวิต~ความรัก ที่เรียบๆง่ายๆ เหนือกว่าสิ่งอื่นใด ทะนุถนอมหวงแหนคน

ฅนของแผ่นดิน : จุลินทรีย์ช่วยบำบัดฯ

ฅนของแผ่นดิน : จุลินทรีย์ช่วยบำบัดฯ
สารคดีแนวคิดสร้างสรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ?พระเจ้าอยู่หัว
"การพบกันของ 84 เจ้าความรู้ กับ 84 เจ้าหนูช่างสงสัย"
จัดทำโดย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=fLQhYyml-Doเหตุเกิดที่สถานฑูตเยอรมัน

" ไม่ให้เกียรติกันอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกัน "
เหตุการณ์ที่สถานทูตเยอรมันวันนี้

ในบรรดาเจ้าหน้าที่สถานทูตที่คนไทยจะต้องไปขอวีซ่านั้น เยอรมันเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรืองนามที่สุดว่าเจ้าหน้าที่กระด้าง ไร้ความปรานี ถึงขั้นดูถูกคนไทยด้วยภาษา แววตา กิริยาที่ค่อนข้างแย่มาก

เหตุการณ์เมื่อเช้านี้ ผมแทบไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ที่เป็นปูชนียบุคคลของประเทศ เป็นบุคคลที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเดินไปแห่งหนตำบลไหนของประเทศไทยก็มีแต่คนยกมือไหว้ด้วยความเคารพ อาจจะถึงขั้นบูชาเสียด้วยซ้ำ เพราะท่านเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน เป็นราษฎรอาวุโส เป็นอะไรอีกมากมายที่ผมจาระไนไม่หมด

นอกจากในประเทศไทยแล้ว ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งก็ว่าได้ เนื่องจากคุณงามความดี และผลงานในระดับโลกที่ท่านได้สร้างเอาไว้นั้นมากมายเกินกว่าจะสาธยายได้หมด รางวัลต่างๆ ที่นานาประเทศบรรจงมอบให้ท่านนั้นก็มากมายกว่าใคร

หากแต่ ประสบการณ์ที่ได้พบมาด้วยตัวเองเมื่อเช้านี้ มันย้อนอะไรหลายอย่างในตัวคนไทยด้วยกันเองว่า สังคมของเราได้เปลี่ยนไปมากอย่างเหลือเชื่อ วัฒนธรรมของคนไทยที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึง การเคารพนบนอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็แทบจะอันตรธานหายไปอย่างน่าเศร้า

ท่านมีเรื่องจะต้องเดินทางไปที่ประเทศเดนมาร์กตามคำเชิญของผู้ดูแล archive และร่วมชมพันธุ์ไม้หายากของ Gunnar Seidenfaden อดีตท่านทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และ botanist ชื่อดังของโลกที่เมือง Copenhagen เพื่องานวิจัยของทั้งสองประเทศ เนื่องจากเป็นพันธุ์กล้วยไม้หายากหลายชนิดที่ยังไม่มีข้อมูลและชื่อพันธุ์ไม้ จึงเฝ้าเรียนเชิญอาจารย์มาหลายปี

หลังจากเดนมาร์กท่านได้รับเชิญจากประธานกล้วยไม้โลกให้เดินทางมาร่วมงาน European Orchid Show and Conference 2015 ที่ Kew Gardens London และได้รับเชิญให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีปิดด้วย

หลังจาก EOC 2015 ท่านได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Messe ที่เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยในการไปรับ Royal Violin ที่สร้างโดย Violin Atelier's ระดับมาสเตอร์ของโลก Stefano Trabucchi

ไวโอลิน ที่สร้างขึ้นมานี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการออกแบบอักษรย่อพระนาม ภปร. และเขียนขึ้นมาแบบวิธีโบราณของช่างอิตาเลียน และขอมอบให้ท่านอาจารย์ระพี สาคริก ในฐานะตัวแทนคนไทย เพื่อนำกลับประเทศไทย

โดยปกติแล้วท่านอาจารย์เป็นคนที่ทำงานติดดินในทุกเรื่อง และไม่ชอบระบบไหว้วานหรือฝากให้ใครทำอะไรด้วยวิธีการพิเศษ ในการขอวีซ่าไปแต่ละประเทศท่านเองจึงไปตามสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาท่านได้เดินทางไปรับรางวัลเหรียญทองเชิดชูเกียรติสูงสุดของสมาคมกล้วยไม้โลกที่ประเทศอเมริกาใต้ ไล่เรียงกับการเดินทางไปเปิดงานกล้วยไม้ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง Okinawa ซึ่งท่านรับเชิญไปเปิดงานให้มาตลอด 29 ปีที่ผ่านมา ถัดมาอีกสองอาทิตย์ก็เดินทางไปเปิดงาน Taiwan International Orchid Show ที่ท่านเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษามาโดยตลอด

เหตุการณ์ที่สถานทูตเยอรมันเมื่อเช้านี้ เป็นเจ้าหน้าที่เด็กคนไทยเป็นชายอายุประมาณสามสิบ ซึ่งมาถึงก็ไล่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจากกรมที่เป็นผู้เตรียมเอกสารให้ออกไปจากห้อง คงเหลืออาจารย์และผู้ร่วมเดินทางอีกคนหนึ่งคือผมในฐานะเลขาและพยาบาลส่วนตัวเพื่อสัมภาษย์ในห้องหมายเลข 10

คำถามแรกก็คืออายุเท่าไร โสด หรือสมรส แล้วมีลูกกี่คน เมื่อท่านตอบแต่ละคำถามเสร็จก็เจอคำถามถัดมาว่า " นี่อายุขนาดนี้แล้วจะไปทำไม? มีใบตรวจร่างกาย และประกันชีวิตรึเปล่า?

อาจารย์ท่านได้นิ่งไปตั้งแต่คำถามนี้ และผู้ติดตามซึ่งเป็นผมเองในฐานะเลขาจึงตอบให้ว่า ท่านเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยอาศรมศิลป์ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ก็ได้รับการยิงคำถามกลับมาว่าแล้วทำไมไม่เอาใบรับรองมา ไม่มีใบรับรองเงินเดือน ด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างหงุดหงิด ผมจึงตอบให้ว่าขอโทษนะครับทั้งสองตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่มีรายได้ เจ้าหน้าที่คนเดิมก็เปลี่ยนไปเรื่องว่าทำไมไม่มีใบรับรองการตรวจร่างกาย ซึ่งทางสถานทูตบังคับให้ไปตรวจเฉพาะที่โรงพยาบาล BNH และต้องตรวจกับแพทย์ที่เขาระบุเท่านั้น

ผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าและได้แวะไปโรงพยาบาลดังกล่าวมาให้แล้ว แต่แพทย์ที่มีชื่อตามที่ระบุนั้นวันนี้ไม่เข้าเวรและสถานทูตให้คิวมายื่นเรื่องวันนี้ ส่วนเรื่องประกันชีวิตนั้นท่านมีอยู่แล้วรวมทั้งการประกันเดินทางจากบัตร wisdom ที่ท่านอาจารย์ใช้อยู่ เขาก็แสดงสีหน้าไม่พอใจและบอกว่า ไม่มีเอกสารตามนี้ก็ยื่นเรื่องให้ไม่ได้หรอก พร้อมกับผลักกองเอกสารมาที่พวกเราเหมือนกับเป็นการไล่ประมาณนั้น

ในขณะเดียวกันก็เห็นจดหมายรับรองจากบริษัท Lips Publishing จึงเริ่มคำถามใหม่ด้วยภาษาอย่างนี้ว่า "แล้วนี่อ่ะ เป็นอะไรกับหนังสือลิปส์" ผมอธิบายให้ว่า บริษัทและสำนักพิมพ์ออกใบรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ เพราะท่านเป็นที่ปรึกษาและสำนักพิมพ์ตั้งใจจะร่วมเดินทางไปทำ scoop เพื่อนำกลับมาเผยแพร่

ถึงตรงนี้คุณพ่อก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่านี่คุณเป็นคนไทยรึเปล่า ทำไมถึงไม่สุภาพ ผมตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมนะ แล้วผมก็ช่วยประเทศเยอรมันมาตั้งหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการตลาดของกล้วยไม้ เมื่อปีที่แล้วเขายังเชิญผมไปช่วยที่เมือง Dressdren เลย ....มาซักหรือสอบสวนกันขนาดนี้ผมไม่เอาแล้ว ...แล้วก็ลุกเดินออกไปจากห้อง

เมื่อออกมาถึงหน้าห้อง เจ้าหน้าที่คนเดิม ก็วิ่งหน้าซีดตามมาแล้วบอกว่า "นี่อ่ะ เดี๋ยวจะรับเรื่องไว้ก่อนก็ได้ ให้เข้าไปพิมพ์นิ้วมือ"

ท่านตอบกลับไปว่า "ผมไม่เอาแล้ว ผมไม่อยากได้ ไม่ให้เกียรติกันอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกัน"

แล้วก็ขึ้นรถกลับบ้าน

อานิสงส์ของการมี line

󾠓󾀂️󾠓. ใครก็ไม่รู้ ช่างแต่ง เหมือน รู้ใจคนวัยเดียวกัน จริงๆ 󾆠👬

"อานิสงส์ของการมี line"
󾔥󾔸󾔦󾔸󾔥󾔸󾔥

อานิสงส์
ของ line
...ได้ทายทัก

เพื่อนฝูงทั้ง
ที่รู้จัก
...ไม่รู้จัก

แม้ห่างหาย
กันไป
...หลายปีนัก

ได้ตระหนัก
ถึงตำนาน
...ที่ผ่านมา󾟙

อาจหลงลืม
กันไปบ้าง
...ต่างวิถี

เมื่อเล่น line
กลับยินดี
...ที่พบหน้า

แม้รูปทรง
จะเปลี่ยนไป
...ไม่คุ้นตา

ดูจากรูป
ที่โพสต์ท่า
...พางวยงง󾆶

ได้ถามไถ่
สารทุกข์
...ทั้งสุกดิบ

จะอยู่ใกล้
หรือไกลลิบ
...มิลืมหลง

ได้รับรู้
ความผูกพัน
...ยังมั่นคง

มีทั้งส่ง
รูปภาพ
...กับข้อความ󾟰

มีสัปดน
วันละนิด
...จิตแจ่มใส

เรทเอ็กซ์ อาร์
ว่ากันไป
...ใจวาบหวาม

มิถือสา
ก็เพราะว่า
...อายุอานาม

ต่างก้าวข้าม
ความเดียงสา
...มานานวัน󾆶

เศรษฐกิจ
การเมือง
...เรื่องจุกจิก

ได้หัวร่อ
ต่อกระซิก
...ร่วมสังสรรค์

คติธรรม
ล้ำค่า
...สาระพัน

มีขำขัน
ให้ข้อคิด
...แก่มิตรรัก󾟙

สรุปว่า
หากขาด line
...ใจคงเหงา

ยิ่งกว่าเสพ
ยาและเหล้า
...ขนาดหนัก

ขอฝากถ้อย
ร้อยมาลัย
...ด้วยใจภักดิ์

เพื่อทอถัก
เป็นสายใย....
...ไปชั่วกาล󾆢


󾍒โอ้ชีวิต
ต้องใช้ไลน์
ในตอนแก่

󾍑สุดจะแย่
แก้ไม่หาย
ไลน์ไม่ห่าง

󾆴ก่อนจะหลับ
ต้องส่งไลน์
จึงได้วาง

󾍗อยู่ข้างๆ
ไม่ห่างไลน์
ให้ไกลตา

󾆗พอตื่นมา
ก็คว้าไลน์
มาไล่อ่าน

󾆘ใครส่งสาส์น
อ่านแล้วไลน์
กลับไปหา

󾆣ถ้าไม่มี
มันน่าเศร้า
เปล่าอุรา

󾍚ไลน์ไม่มา
หน้าไม่ล้าง
ช่างหัวมัน

󾍙ไลน์ตอนแก่
แย่ชิบ_า_
ไม่มีแว่น

󾍓มองหาแป้น
รีบพิมพ์
จิ้มจนสั่น

󾍗อยากจะแอ๊พ
ทำไม่ถูก
ถามลูกมัน

󾍒จิ้มผิดถูก
ก็จิ้มกัน
มันจุงเบย󾆢
󾠓󾠓󾠓󾠓󾠓󾠓󾠓555

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ช่วงนี้ 20มีค-4เม.ย.58

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เกิดขึ้นบนท้องฟ้า ซึ่งปีหนึ่งจะมีปรากฏการณ์แบบนี้ 4 ครั้ง โดยครั้งแรกของปีคือวันพรุ่งนี้ เรียกว่า 'สุริยุปราคา' หรือราหูอมอาทิตย์แบบเต็มดวง และถัดไปไม่กี่สัปดาห์ วันที่ 4 เมษายน จะเกิดปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์อมแบบเต็มดวงเช่นกัน

- ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 4 เมษายน จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญบนท้องฟ้าทั้งราหูอมอาทิตย์แบบเต็มดวง และราหูอมจันทร์อมแบบเต็มดวงในรอบ2สัปดาห์

3คติธรรม จากธรรมะอินเทรนด์ 21มีค2558

1.ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมามัวดราม่าและแคร์ไปซะทุกเรื่อง บอกใจตัวเองไว้เถอะว่า.."ช่างมัน" ปลดทุกข์ที่รุงรังหัวใจเพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคงดีกว่า

2. อย่างที่เราเป็น อาจไม่ดีที่สุดในความคิดของใครๆ แต่ขอให้ใจเรารู้ว่าดีเท่านี้พอ อย่าไปรู้สึกแย่ๆ ต่อคำของใคร เพราะหัวใจเป็นของเราเอง

3. เข้าใจธรรมดาอันเป็นไปของโลกของชีวิตและยอมรับได้แล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวฟูแฟบ เมื่อถูกกระทบ #dhamma

ที่มา : ธรรมะอินเทรนด์

๕๑ "รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๕๑ "รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น  : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๕๑ "รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น
จากสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้ การสูญเสียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเล?ี่ยงไม่ได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงการขาดภาวะผู้นำของครอบครัวผ?ู้สูญเสีย จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งหมู่บ้าน?พึ่ีงพาตนเอง สำหรับครอบครัวของผู้เสียสละเหล่านี้ พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้จัดซื้อที่ดินเ?พื่อช่วยครอบครัวที่สามีเสียชีวิต ทั้งหมด ๗๒๓ ไร่ ที่บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ก่อตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ?ฟาร์มตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ครอบครัวละ ๒ ไร่ ทำเป็นแปลงเกษตรและฟาร์มตัวอย่าง ให้มีอาชีพอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้เลย ทำในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ส่งครูไปฝึกสอนอาชีพให้ ปัจจุบัน ๑๕๐ ครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้หมดแล้ว ถึงแม้จะสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไป แต่หญิงไทยพุทธและไทยมุสลิมเหล่านี้ ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่สามัคคี ก็ด้วยเพราะพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระ?องค์
https://www.youtube.com/watch?v=Dv_SlRfu5CAรถอยู่ที่ใหน : ขำขำ

หลังจากขับรถออกจากบ้านไป 2 นาที 󾟥󾒰 󾍚ภรรยามือใหม่หัดขับก็เดินกลับมาที่บ้าน

สามี : เอ้าทำไมเดินกลับมาบ้านอีกล่ะ
ภรรยา: รถเสีย.... สงสัยน้ำเข้าหัวเทียน
สามี: ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมดูให้ แล้วรถอยู่ไหนล่ะ
ภรรยา: ในคลองหน้าบ้าน...!!! 🚣

ความจริงที่น่าคิด : บ่นว่าโลกร้อน

จริงมั้ย..

- มีใครในบ้านเมืองนี้ที่คิดว่า ปีนี้จะเพิ่มป่ากี่ไร่ ปีหน้าจะเพิ่มป่ากี่ไร่ เห็นมีแต่คนบ่นว่าโลกร้อน แต่ไม่มีใครคิดจะทำให้โลกเย็น @ golf_Joom

- คนญี่ปุ่นบอกว่า คุณมีใบหน้า 3 ใบ ใบแรกคุณโชว์ให้โลกเห็น ใบสอง คุณโชว์เฉพาะครอบครัวและเพื่อน ส่วนใบสาม คุณเท่านั้นที่รู้จักมัน #นิรนาม

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

5 ข้อคิดที่น่าสนใจจากคาลิล ยิบราน (ทรายกับฟองคลื่น)

1.ความขัดแย้ง อาจเป็นทางลัดระหว่างสองความคิด

2.เราทั้งหลายต่างก็แสวงหายอดสุดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ แต่ทางเดินของเราจะไม่สั้นลงหรือ ถ้าเราถือเอาอดีตเป็นแผนผัง และมิใช่ผู้นำทาง

3.ถ้าหากฉันบรรจเอาทุกสิ่งที่เธอรู้ไว้ในตน จะเหลือเนื้อที่แค่ไหนกัน สำหรับบรรจุสิ่งที่เธอไม่รู้

4.การขยายความเกินจริง เป็นสัจธรรมที่บันดาลโทสะ

5.ฉันได้เรียนรู้จักเงียบจากคนช่างพูด
เรียนรู้ความใจกว้างจากคนใจแคบ
และรู้จักความกรุณาจากคนไร้ปราณี
แต่ก็น่าแปลก ที่ฉันไม่สำนึกบุญคุณของคนเหล่านี้..

ชีวิต กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศิลปินเพื่อชีวิต

ณ ห้องบันทึกเสียงที่หมู่บ้านกานดา เพลส ... ริมคลอง3 ถ.พระราม2 กม.18 จ.สมุทรสาคร เลยศาลพันท้ายนรสิงห์ไป เกือบ 2 กม.

ศิลปินเพื่อชีวิตใต้ดิน เดินทางมาที่ห้องบันทึกเสียง...
.. เดินทางมาจากอีสาน มาเข้าห้องอัด
... ทำผลงานเพลงชุดใหม่ ได้สปอนเซอร์ที่เห็นคุณค่าในผลงานเพลง
... สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้

... ได้เงินก้อนใหญ่ ก็แบ่งไปใช้จ่ายส่วนอื่นๆ..
... ไปๆมาๆ เงินทองร่อยหรอ
... เมื่อต้องเดินทางมาทำงานเพลงบ่อยๆ
... ค่าแท็กซี่ ไปกลับครั้งนึง ปาไปตั้ง 400บาทกว่าๆ...
...อยู่หลายวัน เงินทองก็ร่อยหรอ
.. เมื่อมาทั้งที ก็ต้องทำให้เสร็จซะที
.. วันวาน จ่ายค่าแท็กซี่ 400บาท จนตังค์จะหมดกระเป๋าแล้ว
... ยังต้องอยู่อีกหลายวัน ชักลำบาก..
... เพื่อนมิตร เลยแนะนำ ให้ลดค่าใช้จ่าย ในยามยาก..
.. ลองเดินทางด้วยรถโดยสาร และรถสองแถวบ้าง
.. นั่งจากหน้าบ้านมาเดอะมอล คนละ 5 บาท
.. จากเดอะมอล บางแค นั่งรถเมล์สาย 147 มาลงที่โลตัส พระราม2 จ่ายคนละ 9 บาท
.. นั่งรถสองแถว จากโลตัส เข้ากานดาเพลส คนละ 10บาท

ในยามยาก คงต้องคิดให้รอบคอบแบบนี้ล่ะ

กว่าจะบันทุกเสียงเสร็จ คงอีกหลายวัน.

20มีค2558
15.01น

สิ่งที่เราต้องเปลี่ยน ก่อนที่จะเปลี่ยนโลก

เมื่อเกิดความไม่พอใจในชีวิตตัวเอง
คนส่วนมาก จะพยายามเปลี่ยนโลกภายนอก
พยายามเปลี่ยนผู้คน 
พยายามเปลี่ยนสถานการณ์..
เป็นวิธีที่ไม่เคยได้ผล..
.
สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือ 
"ความคิด" ของตัวเราเอง
เพราะโลกที่เราดูแล้วไม่ชอบ
จริงๆแล้วมันก็คือ "ความคิด" ที่เรามีต่อโลก
.
คิดจะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนผู้คน 
จึงไม่ง่ายและไม่ใช่
ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนความคิดของตัวเราเอง..

เรื่องเตือนสติ... สิ่งที่เรามองข้าม...

อ่านกี่ทีก็ชอบ.... เตือนสติดีมาก...

สิ่งที่เรามองข้าม

บทความนี้เขียนขึ้นโดย จอร์จ คอลลิน ซึ่งเป็นดาราตลกที่โด่งดัง เขาเขียนขึ้นในวันที่ 11 กันยายน (ตึกเวิรด์เทรดถล่ม) หลังจากที่ทราบว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตในตึกนั้นด้วย..

ทำ..ในสิ่งที่อยากจะทำ

ทุกวันนี้เรามีตึกสูงขึ้น มีถนนกว้างขึ้นแต่ความอดกลั้นน้อยลง

เรามีบ้านใหญ่ขึ้น แต่ ครอบครัวเรากลับเล็กลง

เรามียาใหม่ ๆ มากขึ้น แต่สุขภาพกลับแย่ลง

เรามีความรักน้อยลง แต่มีความเกลียดมากขึ้น

เราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้ว แต่เรากลับพบว่า

แค่การข้ามถนนไปทักทายเพื่อนบ้านกลับยากเย็น

เราพิชิตห้วงอวกาศมาแล้วแต่แค่ห้วงในหัวใจกลับไม่อาจสัมผัสถึง

เรามีรายได้สูงขึ้น แต่ศีลธรรมกลับตกต่ำลง

เรามีอาหารดี ๆ มากขึ้นแต่สุขภาพแย่ลง

ทุกวันนี้ ทุกบ้านมีคนหารายได้ได้ถึง 2 คน แต่การ หย่าร้างกลับเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นจากนี้ไปขอให้พวกเรา

อย่าเก็บของดี ๆ ไว้โดยอ้าง ว่าเพื่อโอกาสพิเศษ

เพราะทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่คือโอกาสที่พิเศษสุดแล้ว

จงแสวงหา การหยั่งรู้

จงนั่งตรงระเบียงบ้านเพื่อชื่นชมกับการมีชีวิตอยู่ โดยไม่ใส่ใจกับความอยาก

จงใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูงคนที่รักให้มากขึ้น

กินอาหารให้อร่อย ไปเที่ยวในที่ที่อยากจะไป

ชีวิตคือ โซ่ห่วงของนาที แห่งความสุข ไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ให้รอด

เอาแก้วเจียระไนที่มีอยู่มาใช้เสีย

น้ำหอมดี ๆ ที่ชอบ จงหยิบมาใช้เมื่ออยากจะใช้

เอาคำพูดที่ว่า "สักวันหนึ่ง……" ออกไปเสียจากพจนานุกรม

บอกคนที่เรารักทุกคนว่า เรารักพวกเขาเหล่านั้น แค่ไหน

อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ที่จะทำอะไรก็ตาม ที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้น

ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที มีความหมาย เราไม่รู้เลย ว่าเมื่อไรมันจะสิ้นสุดลง

และเวลานี้….

ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลา ที่จะ copy ข้อความนี้ ไป ให้คนที่คุณรักอ่าน แล้วคิด ว่า "สักวันหนึ่งค่อยส่ง"
คุณอาจไม่มีโอกาสมานั่ง ตรงนี้ เพื่อทำอย่างที่คุณ ต้องการอีกก็ได้

ภัยแอบแฝงจากน้ำแข็งยูนิค

พึ่งจะรู้ว่าน้ำแข็ง
ยูนิคที่กินกันผสม
ฟอร์มาลีนเพื่อ
ไม่ให้ละลายเร็ว ในน้ำก็มีคลอรีน
วันๆคนไทยเรากินความตายเข้าไป
ทุกวันตื่นมาหิวน้ำก็ก็กินคลอรีน สายร้อนกินน้ำ
แข็งก็มีฟอร์มาลีน มิฉะนั้นน้ำแข็งจะ
ไม่แข็งตัวจับเป็น
ก้อน แปลว่าวันหนึ่ง
อย่างน้อยกินไป
แล้ว๒อย่างทุกวัน มิน่าคนไทยไป
ด้วย
มะเร็งเป็นอันดับ๑
ของโลก พึ่งจะรู้ว่าน้ำแข็งยูนิคที่กินกันผสมฟอร์มารีนเพื่อไม่ให้ละลายเร็ว ในน้ำก็มีคอลีนวันๆคนไทยเรากินความตายเข้าไปทุกวันตื่นมาหิวน้ำก็ก็กินคอลีน สายร้อนกินน้ำแข็งก็มีฟอร์มาลีน มิฉะนั้นน้ำแข็งจะไม่แแข็งตัวจับเป็นก้อน แปลว่าวันหนึ่งอย่างน้อยกินไปแล้ว๒อย่างทุกวัน มิน่าคนไทยไป
ด้วยมะเร็งเป็น
อันดับ๑ของโลก

ต้นไม้ปัญหากับความสุขในชีวิต

ต้นไม้ปัญหา
ช่างไม้ที่ฉันจ้างมาซ่อมบ้านต่างจังหวัด เพิ่งเสร็จงานอย่างทุลักทุเล ยางรถที่แตก
ทำให้เขาเสียเวลางานไปกว่าชั่วโมง เลื่อยไฟฟ้าก็เสีย แล้วนี่รถปิ๊คอัพโกโรโกโส
ก็สตาร์ทไม่ติดเสียอีก ฉันจึงต้องขับรถไปส่งเขาที่บ้าน เขานั่งเงียบตลอดทาง
เมื่อไปถึงเขาพาฉันไปรู้จักกับสมาชิกในครอบครัว ในระหว่างที่เราเดินผ่านประตูรั้ว
เขาหยุดครู่หนึ่งที่ต้นไม้หน้าบ้าน เอามือทั้งสองขึ้นไปเหนี่ยวกิ่งใหญ่ชั่วครู่หนึ่ง
เมื่อไปถึงประตูบ้าน สีหน้าของเขาแช่มชื่นเป็นคนละคน เขาสวมกอดลูกชายเล็กๆ ทั้งสอง
รวมทั้งหอมแก้มภรรยาหลังจากนั้น เขาก็เดินมาส่งฉันที่รถ เราเดินผ่านต้นไม้ต้นเดิม
ฉันอดไม่ได้ที่จะถามเขาด้วยความอยากรู้ว่า
เขายกมือทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม้ตอนขาเข้ามาทำไม
อ้อ..นั่นมันต้นไม้ปัญหาของผมเอง เขาตอบ ปัญหาในการทำงานเกิดขึ้นกับผมเสมอๆ
แต่ที่แน่ๆ สิ่งหนึ่งก็คือ ปัญหาต่างๆ พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกๆ
ดังนั้นผมก็เลยแขวนปัญหาทั้งหมดที่มีในแต่ละวันไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้ก่อนเข้าบ้าน
แล้วผมก็จะเอาปัญหาที่แขวนไว้ออกไปกับผมใหม่ในตอนเช้า
เขายิ้ม คุณรู้ไหม?
ที่แปลกก็คือ ดูเหมือนปัญหาที่ผมเอาติดตัวกลับไปทำงานในทุกเช้า
ไม่เคยมากเท่าตอนเอามาแขวนเลยสักที"

เวลาไม่เคยย้อนกลับ...

• เวลาไม่เคยย้อนกลับ
อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง...
ความจริงที่จับต้องได้คือปัจจุบัน...
ดังนั้นจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่า

• ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด...
วันนี้ถ้าทำอะไรผิด ก็จงยอมรับ เพื่อแก้ไข

• ถ้ามัวแต่กังวลกับอดีต ก็จะไม่ก้าวไป...
ดังนั้น จงลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้ว เพื่อก้าวไปข้างหน้า

• เวลาคิดฟุ้งซ่าน
ให้ตัดใจทิ้งเรื่องไร้สาระไปเหมือนกับทิ้งขยะ
แล้วจิตใจจะมีพื้นที่สำหรับเก็บสิ่งดีๆเยอะขึ้น

• คนที่โกรธ
ก็เหมือนไฟที่สุมอยู่ที่ตัวเองให้อภัยคนอื่นให้ได้
และอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วย

• คนที่พูดให้ร้าย ส่วนมากเพียงเพราะเขากำลังกลัวเรา
คนที่ทำร้ายคนอื่น ส่วนมากก็เพราะตัวเองอ่อนแอ... 

• ถ้าเราเริ่มกลัว เราก็จะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเอง
และอาจจะเริ่มพูดหรือทำอะไรร้ายๆ
ดังนั้น จงเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเอง...
ไม่มีใครทำอะไรกับจิตใจของเราได้
นอกจากเราจะรับมาเอง

🌞🌞🌞🌞🌞🌝🌞🌞🌞🌞🌞
อรุณสวัสดิ์ค่ะ solwol so you
จะรอทำไมถ้าใจอยากสวย

ต้องการเวลาที่มีคุณภาพ

มองไปที่บ้าน ของเล่นที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดี แยกประเภท แยกบรรจุเพื่อความง่าย บางครั้ง หลายคน หลายบ้านก็มี แต่บอกลูกไม่เล่น จนต้องขายต่อ เคล็ดลับคือ ต้องปล่อย ต้องวางค่ะ ไม่ใช่หมายถึง การทำใจว่า ลูกไม่เล่น แล้วประกาศขายต่อ "ปล่อย"คือ ปล่อยให้ตัวเราเป็นอิสระเรื่องเวลาเพื่อเล่นกับลูก "วาง" หมายถึง วางมือถือ วาง Ipad ลง แล้ว เริ่มเล่น Play and Learn กับลูก "เงิน" ซื้อของเล่นให้ลูกได้ แต่ที่เค้าอยากได้ คือ "เวลาที่มีคุณภาพ" ที่คนเป็นพ่อ แม่ พึงมีแก่เค้า อย่าบอกว่าลูกไม่เล่น ลูกเบื่อง่าย หรือ ไม่มีสมาธิ เพราะตัวเราเองต่างหาก ที่เบื่อ ยุ่ง และไม่มีสมาธิกับลูก ด้วยรักและปรารถนาดี จากใจแม่คนนึง CR. Tuktafashioncenter

Clip video ครูสร้างคน คนสร้างชาติ ..ครูแบบไหนที่ชาติต้องการ จากงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙

ครูสร้างคน คนสร้างชาติ (ครูแบบไหนที่ชาติต้องการ)
เวทีเสวนาที่น่าสนใจ มีสาระเข้มข้นมากๆ จากงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
: http://youtu.be/bbrQFD4VB5Y

ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน

นี่คือความจริงที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยเฉพาะการบินในสหรัฐอเมริกา ดังนี้ เมื่อคุณเริ่มเห็นว่า จู่ๆราคาตั๋วก็พุ่งขึ้นในขณะที่คุณกำลังจะจองตั๋ว หรือไฟล์ทของคุณดีเลย์ไป 45 นาที หรือกระเป๋าของคุณถูกส่งไปท่าอากาศยานอื่นอย่างไรไม่รู้ มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องหยุดและคิด ว่าสายการบินปกปิดอะไรเอาไว้บ้าง อันที่จริงสายการบินนั้นมีความลับมากมาย อย่างเช่นเมื่อคุณได้คูปองทานอาหารเช้าฟรี สำหรับอาหารเช้าราคาแพงกว่าราคาตลาดในสนามบิน อันที่จริงคุณมีสิทธิ์ที่จะได้มากกว่านั้น และนี่ก็เป็นหนึ่งในความลับที่สายการบินไม่อยากให้คุณรู้
1.อย่ารับคูปองส่วนลดหรือคูปองแทนเงิน – คุณจะได้รับแค่เงินกระดาษพร้อมเงื่อนไข อย่ายอมรับเพียงแค่คูปองส่วนลด หรือคูปองแทนเงิน ในกรณีที่คุณไม่ได้ที่นั่งบนเครื่องบินทั้งที่จองมาแล้ว เพราะมีการจองเกินจำนวนจริง ตามกฏหมายคมนาคมของสหรัฐนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 1,300 ดอลล่าร์ ทันทีหากสายการบินไม่สามารถหาไฟล์ทชดเชยให้คุณได้ภายใน 2 ชั่วโมง แต่โดยส่วนมากทางสายการบินมักจะเสนอคูปองเงินสด หรือคูปองส่วนลดให้คุณก่อนเสมอ ซึ่ง
2.แม้จะได้ไฟล์ทชดเชย คุณก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย แม้ทางสายการบินจะสามารถหาไฟล์ททดแทนให้คุณได้ภายใน 2 ชั่วโมงสำหรับไฟล์ทในประเทศ และ สี่ชั่วโมงสำหรับไฟลท์ต่างประเทศ แต่สายการบินก็ยังต้องให้เงินค่าชดเชยกับคุณ 2 เท่าแต่ไม่มากกว่า 650 ดอลล่าร์ เป็นค่าเสียเวลา
3.วันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์ เป็นวันที่ถูกที่สุดที่จะบิน โดยทั่วไปคนที่จะเดินทางในวันดังกล่าวมักจะมีจำนวนน้อยกว่าวันอื่นๆ และมักจะมีที่ว่างจำนวนมากกว่า
4.หากสัมภาระของคุณดีเลย์ สายการบินติดค้างคุณมากกว่าที่เสนอทั่วไป หากสัมภาระของคุณดีเลย์ (ไม่หาย) สายการบินจะพยายามเสนอเงินให้คุณ 25 ถึง 50 ดอลล่าร์ต่อวัน แต่ในความเป็นจริงมันไปพอเอาซะเลยสำหรับการชดเชย งานแต่ง วันหยุดพักผ่อน หรือนัดทำงานสำคัญที่คุณจองตั่วเครื่องบินเพื่อเดินทางไป สายการบินในประเทศอเมริกานั้นต้องให้คุณสูงถึง 3,300 ดอลล่าร์ หากสัมภาระของคุณดีเลย์ อย่างไรก็ดี คุณจำเป็นที่จะต้องมีเอกสารรับรองว่าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ของในสัมภาระนั้น
5.หากเครื่องบินจอดนิ่งมากกว่า 3 ชั่วโมง คุณมีสิทธื์ที่จะออกได้ สำหรับสายการบินภายในประเทศอเมริกาไม่มีสิทธิ์ห้ามคุณออกจากเครื่อง หากเครื่องบินจอดอยู่เฉยๆนานกว่า 3 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง สำหรับเครื่องบินระหว่างประเทศ และยังเป็นกฏอีกด้วยที่ว่าจะต้องมีบริการน้ำและอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมงบนเครื่องบิน
6.หากเที่ยวบินของคุณต้องมีการเปลี่ยน สายการบินต้องรับผิดชอบทั้งหมด ในกรณีที่เครื่องของคุณดีเลย์ และถูกยกเลิกโดยสายการบิน หากสายการบินตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินของคุณไปยังสายการบินอื่น สายการบินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด แม้แต่หากสายการบินอื่นจะมีที่นั่งเหลือเพียงแค่ชั้น 1 สายการบินก็ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น
7.แม้แต่ตั๋วที่ไม่มีบริการคืนเงินก็สามารถคืนเงินได้ หากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไฟล์ทเกิดจาก สายการบิน เป็นหน้าที่ของสายการบินที่จะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่คุณ แม้ว่าตั๋วที่คุณซื้อมาเป็นตั๋วแบบไม่คืนเงินก็ตาม

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com - http://terrabkk.com/?p=50912

ลดอาการพริกเฝือใบ.- เร่งการออกดอก

พืช)ลดอาการพริกเฝือใบ เร่งการออกดอก ติดผลของพริกด้วยการเด็ดใบแก่ตรงโคนกิ่งออกครึ่งหนึ่งของจำนวนใบที่อยู่ในกิ่งทั้งหมดและงดปุ๋ย-ฮอร์โมน 7 วัน

จาก sms farmerInfo

7มูลนิธิต่อไปนี้ อย่าไปหลงทำบุญด้วยล่ะ

พบเห็นมูลนิธิดังต่อไปนี้ อย่าได้หลงทำบุญเพราะไม่ใช่มูลนิธิจริงๆ
1.มูลนิธิพุทธคุณธรรม
2.มูลนิธิพุทธธรรมนิมิตร
3.มูลนิธิธนพร บุญเหลือ เพื่อการกุศล
4.มูลนิธิอินทร บุญฤทธิ์ เจริญกรรมการกุศล
5.มูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม
6.มูลนิธิบ่วง สื่อ เต็ก เซี่ยงตึ่ง
7.สมาคมสว่างพรพัฒนาการดกุศล
หากพบเห็นมูลนิธิ ดังกล่าว หรือใช้ชื่ออื่นแอบแฝง โปรดแจ้ง จนท.ตำรวจ ให้จับกุม เนื่องจากได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
โปรดแชร์ต่อ คนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ*
งานเรี่ยไร่ กรมการปกครอง 02 3569544 ร้องเรียนได้

ยุคนี้ คนไทยขาดสติใจร้อน ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต

คนยุคนี้ ขาดสติ ขาดความอดทน ใจร้อน ขาดความรอบคอบ มีเหตุผล มีสำนึกเหลือน้อย ทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่ แม้เราจะมีสติ มีความรอบคอบ ก็ต้องระมัดระวังในการคบหากับบุคคลเหล่านี้....

บางจังหวะ อาจจะเป็นเคราะห์หาม ยามซวย ไปกระทบกระทั่ง ไปเหยียบตีนมันแบบไม่ตั้งใจ ถ้าเป็นแบบนี้ ชีวิตของท่านอาจจะสะดุด เกิดปัญหาได้.....

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ปลา ด้วยต้นผักหนาม

สัตว์)ปลูกต้นผักหนามรอบบ่อปลา เมื่อผักหนามขยายหน่อ-ลำต้น จนแช่อยู่ในบ่อ ปลาจะตอดกินเหง้าและรากที่เปื่อยยุ่ย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ปลา

from sms farmerInfo

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

อย่าลืมเช็ดฝากระป๋องน้ำอัดลม... ก่อนดื่ม

ีเตื่อนเพื่อนๆ อย่าลืม ! เช็ดฝากระป๋องน้ำอัดลม ... ก่อนดื่ม !
เพื่อนคนหนึ่งเป็นคนระยอง เดินทางไปเยี่ยมญาติป่วยที่โรงพยาบาลจันทบุรี ด้วยความหิวน้ำจึงได้ซื้อน้ำอัดลม (ยี่ห้อหนึ่ง) มากินดับกระหาย และเมื่อเดินทางกลับบ้านที่ระยอง ตกกลางคืน จู่ๆก็มีไข้แล้วชัก ภรรยานำส่งโรงพยาบาลระยอง นอนอยู่สามวัน หมอหาสาเหตุไม่พบ มีอาการไม่รู้ตัวตาถลน ญาติจึงนำเข้าโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ เพราะสงสัยเป็นโรคฉี่หนู ปรากฏเป็นเช่นนั้นจริงๆ นอนไม่รู้ตัวอยู่สองอาทิตย์หลังจากนั้นค่อยดีขึ้น รักษาตัวอยู่หนึ่งเดือนครึ่ง หมดค่ารักษาแปดแสนกว่า แต่ความจำเสื่อม ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างฟื้นฟูความจำ พูดจาวกวน
*เพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวได้เสียชีวิต หลังจากดื่มโซดากระป๋องโดยไม่ได้ล้างฝากระป๋องก่อนดื่ม! ปรากฎว่าที่ฝากระป๋องเต็มไปด้วยฉี่หนูที่แห้งแล้ว และเป็นพิษซึ่งมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต!!
*เครื่องดื่มกระป๋องและอาหารกระป๋อง มักถูกเก็บไว้ใน โกดังเก็บของ และตู้ container ซึ่งมีหนูเข้ามาอยู่เต็มไปหมด และของเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปจำหน่ายยังร้านค้าปลีกต่างๆ โดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง!
*ซื้อเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องชนิดใด?ก็ตาม ก่อนดื่มคุณต้องแน่ใจว่าได้ล้างฝากระป๋องด้วยน้ำก๊อก และสบู่แล้ว หรือถ้าไม่มีก็ขอให้ใช้หลอดดูดแทน
ท่านนักดื่มเบียร์กระป๋องเปิดฝาแล้วยกซด แล้วน้ำอัดลมด้วย ระวัง!!!
ด้วยความปรารถนาดี

จรรยา ไทยรัฐ

แก้ปัญหารูขุมขนกว้าง ผิวหน้าไม่กระชับ

พืช)แก้ปัญหารูขุมขนกว้าง ผิวหน้าไม่กระชับ ด้วยสูตรสวยใสจากน้ำมะเขือเทศน้ำ+น้ำมะนาว อย่างละลูก ทาทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น

from sms farmerInfo

The wet: เวลาฝรั่งถามจะได้ตอบถูก ว่า คือ ที่ไหน?

** เวลาฝรั่งถามจะได้ตอบถูก the wet คือ อะไร ?

เรื่องมีอยู่ว่า ระหว่างที่เรากำลังเดินไปกินข้าว ก็มีแหม่ม ฝรั่งอยู่คนหนึ่ง เป็นนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็ค เดินเข้ามาถามเราว่า
"Execute me. How can I go to the wet?"
"Hmm? What wet?"
"No. I mean the place." สถานที่...แล้วสถานที่ไหนเปียกวะ?
"Pub right?" ชื่อผับหรือเปล่าหว่า
"No."
"You mean... WEST?"
"No, I said THE WET not THE WEST!"
"So what would you do on the wet?" จากนั้นแหม่มจึงหยิบแผนที่มา ให้ดู
"I'll like to go this place. It's said there's near the wet."
เธอชี้ไปที่ๆแห่งหนึ่ง ซึ่งเราอ่านไม่รู้เรื่อง เพราะแผนที่มันเป็นภาษาอังกฤษและบอกชื่อสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาคาราโอเกะ แถมลายมือก็สุดยอดด้วย อ่านยากโคตรๆ ! ม้วนตีลังกาได้ตั้งหลายตลบ
"Do you know how could I go this place?"
"..."
เดิน ถนนสายนี้มา 5-6 ปี ยังไม่เคยรู้จักเลยว่าเดอะว้งเดอะเว็ดอยู่ที่ไหน สงสัย แหม่มจะมาผิดที่ ซะแล้วล่ะมั้ง
กินข้าวเสร็จเดินกลับมายังเห็นเธอเดินอยู่เลย
............. ใครรู้มั่ง Thewet อยู่ที่ไหน ...........!

มันคือที่นี่ค่ะ = เทเวศร์

วิธีทำให้ปลาดุกผอม และยืดตัวออก

สัตว์)เมื่อปลาดุกอายุประมาณ 2 เดือน หยุดให้อาหาร 7 วัน วิธีนี้จะทำให้ปลาดุกผอมและยืดตัวออก แล้วจึงให้อาหารต่อ ปลาดุกจะตัวใหญ่ยาวน้ำหนักดี

จาก sms farmerInfo

ทุกขลักษณะสังคมไทยด้านสุขภาพ 10 ประการ โดย นพ. สุรพงษ์ อึ้งศรีวงษ์

@ ทุกขลักษณะสังคมไทยด้านสุขภาพ 10 ประการ โดย นพ. สุรพงษ์ อึ้งศรีวงษ์
1. นอนดึกตื่นเช้ามืดพักผ่อนไม่พอ
2. ไม่กินมื้อเช้าไม่มีแรงทำงาน
3. ทานอาหารรสจัด ไม่สนใจเลือกอาหาร
4. ขาดการออกกำลังกาย
5.. กินข้าวเย็นดึก นั่งแล้วก็นอนจึงลงพุง
6 เรากินแต่อาหารสำเร็จรูป ไม่มีคุณค่าโภชนาการ
7. ดื่มเหล้า-เบียร์ เที่ยวผู้หญิง ยาเสพติด
8. เป็นทุกข์กังวล มองโลกในแง่ร้าย ท้อแท้ ซึมเศร้า
9. มีแต่การแข่งขัน แก่งแย่ง เห็นแก่ตัว ขาดน้ำใจ
10. ไม่ดูแลสุขภาพ ไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิต มีความเชื่อผิดๆ ได้แก่..
1. ตื่นนอนเช้ามืด นอนดึก อยู่แต่ห้องแอร์ ขาดการออกกำลังกาย อากาศมีมลพิษ อาหารมีสารตกค้าง สิ่งเหล่านี้ทำให้สุขภาพของเราอ่อนแอ เป็นภูมิแพ้ง่าย เป็นหวัดบ่อย ไม่สบายก็หายช้า
2. ทานอาหารไม่เลือก ทานแต่ฟาสต์ฟู้ด ทานแต่นอกบ้าน ทานอาหารหวาน มัน เค็ม เผ็ด นำมาซึ่งโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต อีกมากมาย
3. ภาวะการแข่งขัน กดดัน เครียด ทำให้สุขภาพจิตเสื่อมเป็นโรคจิต โรคประสาท มีแนวโน้มเป็นความดันสูงเพิ่มขึ้น
4. มีสิ่งยั่วเย้ามัวเมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ สุรา ยาเสพติด เที่ยวผู้หญิง การพนัน ทำให้ครอบครัวแตกแยก ผู้คนเห็นแก่ตัวมีปัญหา สังคม อาชญากรรม ติดโรคเอดส์ โรคต่างๆ จากยาเสพติดมากมาย
5. และสุดท้ายคือ ผู้คนขาดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง มองไม่เห็นความสำคัญที่จะรักษาสุขภาพชีวิตที่ดีให้คงอยู่ยาวนานที่สุดเพื่อความสุขและมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวประเทศชาติ

ที่มา http://www.mahachaihospital.com