++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครคนทำงานจิตอาสา ของสโมสรมิตรภาพ

รับสมัครคนทำงานแบบจิตอาสา ทำงานกิจกรรมซึ่งจะมีกิจกรรม สโมสรเสวนา-จัดการเอกสาร-ผู้สืีอข่าวอาสา และกิจกรรม "ร่องรอยกาลเวลา" และดูแล เว็บไซต์ของมูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล http://icfc.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น