++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

๕๓ "ชีวิตใหม่ที่บ้านขุนแตะ" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๕๓ "ชีวิตใหม่ที่บ้านขุนแตะ"
ในปีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ แรงงานชาวไทยภูเขาต่างตกงาน ต้องอพยพขึ้นดอย กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอันแล้งแคลน อดยาก ที่พวกเขาเคยจากไป จนกระทั่งในวันที่ชาวบ้านต่างพากันมารอรับ?เสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือและได้ทรงจั?ดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น ดังมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้ว่า "...ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างนี้ เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้น จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินและต้องก?ารให้ทุกๆ คน ที่ข้าพเจ้าพบเห็นได้มีอาชีพ ได้มีทางทำมาหากิน..." โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มต้?นขึ้นที่หมู่บ้านขุนแตะเป็นแห่งแรกและขยาย?ผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๙๐ แห่ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ด?ีให้กับชุมชนสืบไป
https://www.youtube.com/watch?v=RIabp0lc6EUไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น