++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

@ ภัยใกล้ตัว…มลพิษขณะใช้รถใช้ถนน เปิดแอร์ช่วยได้

@ ภัยใกล้ตัว…มลพิษขณะใช้รถใช้ถนน เปิดแอร์ช่วยได้
1 มีงานวิจัยหนึ่งของเยอรมนีที่พบว่าผู้คนที่ติดอยู่ในการจราจรที่คับคั่งมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า ที่จะเกิดภาวะหัวใจพิบัติในช่วงเวลารถติดนั้น แม้นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ชัดว่า ภาวะหัวใจพิบัตินั้นเกิดจากความเครียดที่ต้องติดอยู่บนท้องถนน หรือเป็นเพราะได้รับมลพิษในอากาศมากเกินไป นอกจากนี้ฝุ่นและก๊าซโอโซนมีผลต่อระบบทางเดินหายใจผิดปกติ โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และผู้เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นจากผลกระทบนี้อีกด้วย
2 ผลการทดลองหลังจากให้กลุ่มตัวอย่างในไต้หวัน ให้เปิดแอร์ในรถยนต์ไว้ในระหว่างการเดินทาง 2 ชั่วโมง พบว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจพวกเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพหลอดเลือดหัวใจ ดีขึ้นกว่าคนที่เปิดหน้าต่างรถแทนถึง 32 เปอร์เซ็นต์ ดร.ไค-เจน เชือง ผู้เขียนรายงานวิจัย กล่าวว่า แอร์จะช่วยกรองอนุภาคไอเสียจากควันรถ ซึ่งเป็นมลพิษที่ทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างการอย่างต่อเนื่อง เมื่อผ่านไปนานๆ การอักเสบนี้อาจทำให้สัญญาณไฟฟ้าของหัวใจขัดข้อง
ที่มา http://nstda.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น