++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ธรรมะ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ.....

ธรรมะ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ.....
" คิดถึงอายุของตน
วันนี้อายุเท่าใด
วันไหนจะตาย
ตายไปด้วยอะไร
ตายแล้วถืออะไรไป .
วันหนึ่งวันหนึ่ง
นึกถึงตนกี่ครั้ง
นึกถึงความตายกี่ครั้ง
รู้ไหมว่าตัวเองมันแก่เฒ่าทุกวัน
อะไรบ้างจะเป็นสมบัติของตน .
คนได้สุขก็เมาสุข
คนได้ทุกข์ก็เมาทุกข์
คนเมาก็เมา
คนศึกษาก็เมาศึกษา
คนปฏิบัติก็เมาปฏิบัติ
ความรู้สึกตัวมันมีน้อย
จึงไม่ค่อยรู้จักตนเอง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น