++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนะนำเวบใหม่ Theขี้ฝุ่นข้างทาง

มีหลายสิ่ง หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป..
..คนที่เคยร่วมทำงาน เมื่อวันเวลาผ่านเลย เงื่อนไขหลายอย่างของชีวิต ก็เปลี่ยนไป. มาทำแบบเดิม ไม่ได้อีกแล้ว...

เช่นเดียวกับทีมงาน "กลุ่มจุดตะเกียง" หลายคนมีภาระหน้าที่มากขึ้น ไม่มีเวลามาดูแล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในกลุ่มจุดตะเกียง อีกแล้ว.. แต่ก็มีบางคน อยากทำต่อ แต่ทำในแนวทางของตัวเอง.. เขาถือว่า ที่นี่ เหมือนครู เป็นเหมือนโรงเรียนเล็กๆที่บ่มเพาะประสบการณ์ให้พวกเขา...

มีหลายบล็อก หลายเวบ เกิดขึ้นใหม่ จากคนที่เคยร่วมทำ "กลุ่มจุดตะเกียง" วันนี้ ขอแนะนำ บล็อกแรก

Theขี้ฝุ่นริมทาง
Http://soilontheway.blogspot.com

ข้อมูลที่อยากจะบอก.. บอกในแนวทางของเค้า ถือว่าเป็นหนึ่งบล็อก ที่ต่อยอด จาก "กลุ่มจุดตะเกียง" ที่ปัจจุบัน ไม่ค่อยได้อัพเดทอะไรบ่อยๆ เช่นวันวาน...

ฝากติดตาม Theขี้ฝุ่นริมทาง
http://soilontheway.blogspot.com
ไว้เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจด้วยนะคะ

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

40 ภาพบรรยากาศ ปั่นเพื่อแม่ Bike For MoM จ.กาฬสินธุ์ 16 ส.ค.2558

40 ภาพบรรยากาศ ปั่นเพื่อแม่ Bike For MoM จ.กาฬสินธุ์ 16 ส.ค.2558

ถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่พี่น้องประชาชน ชาว จ.กาฬสินธุ์ ก็ออกมาร่วมปั่นเพื่อแม่ กันอย่างคับคั่ง ดังภาพที่นำมาฝากกันนี้

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์

Bike for Mom kalasin, ปั่นเพื่อแม่ กาฬสินธุ์