++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แยกทางกับสามี ทำให้ลูกมีปัญหาเรื่องการเงินปุจฉา - กราบเรียนท่านพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันได้แยกทางกับสามีมานานเกือบ 9 ปีนะค่ะ แยกกันอย่างสันติ และมีลูกด้วยกัน 1 คน เป็นหญิงค่ะ ต่างคนก็มีครอบครัวใหม่ แต่ดิฉันไม่มีลูกใหม่ แต่สามีเก่ามีลูกใหม่ 2 คน จึงมีภาระและหน้าที่มากมาย รวมลูกสาวอีกเป็น 3 คน ซึ่งลูกเก่ากำลังเรียนมหาลัย ปี 3

ดิฉันทุกข์ใจเกี่ยวกับลูกสาวค่ะ มีปัญหากับพ่อตลอด ไมค่อยได้เจอพ่อสักเท่าไร ถ้าจะเจอก็ต้องอ้อนวอนให้มารับ จะขอเงิน หรือ สิ่งของต่างๆๆ จนสงสารลูก พ่อชอบอ้างว่า "ไม่มีเงิน " แต่พ่อจะไปเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศบ่อย จนลูกรู้ว่าพ่อพูดไม่จริง เวลาลูกขอไปเที่ยวบ้างพ่อกลับไม่ให้ อ้างว่าส่งเสียค่าใช้จ่ายในเรืองการเรียนแล้วลูกไม่มีสิทธิขอเพิ่ม ทุกครั้งที่พ่อไปเที่ยวลูกไม่มีโอกาสไปกับพ่อเพราะพ่อไปกับครอบครัวใหม่ มีญาติพี่น้องไปมากมาย

บางครั้งวัตถุเงินทองไม่สามารถแลกกับความสุขได้เลย แต่ดิฉันก็ส่งเสียให้ลูกเช่นกันนะค่ะไม่ใช่ให้พ่อส่งเสียผู้เดียว การเรียนลูกก็ดี อุปนิสัยดี มีสัมมาคาระวะ รู้ถูกผิด แต่สำหรับพ่อแล้ว ลูกเหนื่อยมากค่ะ ร้องไห้กับแม่มาตลอด จนดิฉันทุกข์ไปกับลูก พ่อมีโรงงานมีฐานะทางสังคมพอประมาณ แต่บีบคั้นการเงินกับลูกมาก เวลาลูกไม่มีคนเป็นแม่ก็ทุกข์นะค่ะ เราจะทานอิ่มทานเต็มได้อย่างไรในเมือลูกต้องลำบาก เราจะเที่ยวสนุกทำไมในเมื่อลูกไม่ได้ไปกับเขาเลย พระอาจารย์ช่วยกรุณา ตอบปัญหาในสิ่งที่ดิฉันข้องใจด้วยนะค่ะ

1. พ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดุลูกไม่เต็มที่ไม่ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์บาปไหมคะ
2. ในกรณีนี้ดิฉันควรจะช่วยลูกให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรบ้างคะ
3. ดิฉันได้แต่เพียงสอนลูกว่าให้เข้มแข็งอดทนไว้เพื่ออนาคตของลูกแม่จะอยู่เพื่อลูกตลอดไป แต่ใจดิฉันนั้นทุกข์มากมายค่ะ ถูกต้องไหมคะที่สอนลูกแบบนั้น
4. ความรู้สึกของดิฉันที่คิดว่าเป็นเพราะเราที่เลิกกับพ่อเขาลูกถึงได้เป็นเช่นนี้คือสิ่งที่ถูกหรือผิดคะ

ท้ายนี้ขอกราบรบกวนพระอาจารย์ให้ความกระจ่างกับลูกและดิฉันด้วยนะคะ ขอให้พระอาจาร์ยมีสุขภาพแข็งแรง อยู่คู่ความดีและพระพุทธศาสนาตลอดไปนานแสนนานนะค่ะ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - พ่อแม่ควรมีความรักความเมตตาต่อลูก พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลให้ลูกมีความสุขความเจริญ คำนึงถึงประโยชน์สุขของลูกมากกว่าของตน หากพ่อแม่ไม่มีสิ่งนี้ ก็ถือว่าไม่ทำหน้าที่ ไม่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรม

สามีเก่าของคุณคงทำเช่นนี้มานานจนไม่รู้ว่ามันส่งผลเสียต่อลูกสาวอย่างไร แต่ก่อนเธอเป็นเด็ก อาจไม่คิดอะไรมาก แต่พอโตเป็นวัยรุ่น ก็จะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้ สามีเก่าของคุณอาจจะคิดว่าแกยังเป็นเด็กอยู่ หรือติดอยู่กับภาพเก่า ๆ จนลืมไปว่าลูกโตเป็นสาวแล้ว มีความรู้สึกนึกคิดแต่งต่างจากตอนเป็นเด็ก หากคุณมีโอกาส น่าจะเตือนสติหรือขอร้องเขาให้สนใจความรู้สึกของลูกสาวบ้าง

ขณะเดียวกันก็พยายามให้กำลังใจลูกสาว ชวนเขามองเห็นสิ่งที่มีบ้าง อย่ามองเห็นแต่สิ่งที่ขาดหรือไม่มีเหมือนคนอื่น เช่น ชี้ให้เห็นว่าเธอยังโชคดีที่ได้เรียนหนังสือ วิชาความรู้ที่ได้มานี้แหละจะเป็นที่พึ่งสำคัญ ควรแนะนำให้เธอขยันเรียน ถือเอาอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความพากเพียรพยายาม จะได้พึ่งตนเองได้ ต่อไปอยากได้อะไร ก็ไม่ต้องขอใคร อีกไม่นานเธอก็จะจบการศึกษา มีอาชีพการงานของตนเอง หากพึ่งตนเองได้ ความสุขก็จะหาได้ไม่ยาก

หมายเหตุ คำถามได้ถูกปรับทอนให้สั้นลง เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

ทำอย่างไรกับคนเข้าวัด ทำบุญ แต่ไม่มีเมตตาปุจฉา - กราบนมัสการครับ ผมมีความสงสัยและปัญหาบางอย่างอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ

๑. คนที่เข้าวัด ทำบุญ สวดมนต์เป็นประจำ ทุกคืน เวลามีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว ทำไมชอบใช้กำลังใช้ความรุนแรง ซึ่งผมไม่เคยโต้ตอบเลย ไม่อยากให้เป็นเหมือนศึกสายเลือดทำให้รู้สึกว่า การมีจิตใจดี ชอบทำบุญ สวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้เป็นคนดีมีเมตตาเลย ถ้ายังต้องเจอกันกับคนแบบนี้ควรคิด และปฏิบัติตัวอย่างไรครับ

๒. เวลามีปัญหา อธิบายเหตุผล กับพ่อแม่ แต่ถูกหาว่าพูดไม่จบซักที สุดท้ายโดนพ่อตบ ควรทำอย่างไรครับ

กราบขอบคุณพระอาจารย์ครับ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - การเข้าวัด ทำบุญ สวดมนต์เป็นประจำ ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า จะทำให้บุคคลเป็นคนมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะผู้คนทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลที่หลากหลาย บางคนเข้าวัดเพราะต้องการหนีปัญหามากกว่าเปิดใจฟังธรรม ทำบุญเพราะใจที่มุ่งอยากได้เข้าตัว (เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ)มากกว่าอยากสละออกไปเพื่อการลดละกิเลส สวดมนต์เพื่อหวังการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หากเข้าวัด ทำบุญ และสวดมนต์ด้วยแรงจูงใจดังกล่าว หรือทำแค่รูปแบบ โดยไม่สนใจฝึกฝนตนเพื่อลดโลภ โกรธ หลง หรือเห็นแก่ตัวให้น้อยลง ก็ย่อมมีพฤติกรรมไม่ต่างจากคนทั่วไปที่ไกลวัด หรืออาจแย่กว่าด้วยซ้ำหากหลงตนว่ามีธรรมะมากกว่าผู้อื่น เกิดอาการยกตนข่มท่าน หรือมองผู้อื่นแบบติดลบ เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำได้ง่าย เพราะคิดว่าตนนั้นถูกไปหมดทุกเรื่อง เมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลแบบนี้ จึงไม่ควรคาดหวังเขามากเกินไป แต่ควรมองเขาตามความเป็นจริง รวมทั้งมีเมตตาต่อเขาให้มาก เช่นเดียวกับที่พึงมีต่อคนทั่วไป

การอธิบายเหตุผลของคุณ พ่อแม่อาจมองว่าเป็นการโต้เถียงก็ได้ หากพ่อแม่เป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตน และเห็นว่าตนถูกเสมอ ก็จะไม่ฟังเหตุผลของลูก และอาจอารมณ์เสียได้ง่ายเพราะรู้สึกลูกกำลังเถียงพ่อแม่ ทางที่ดีคุณควรดูว่าท่านพร้อมจะฟังหรือไม่ หากยังไม่พร้อมควรหยุดก่อน แล้วค่อยหาโอกาสอธิบายให้ท่านฟังเมื่อท่านอารมณ์ดีหรือพร้อมจะฟังมากขึ้น หาไม่จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี

ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

คนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไร

คนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไร
มากไปกว่าความรัก
และความเอื้ออาทรจากคนใกล้ชิด

ยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยแล้ว
อะไรเล่าที่จะสำคัญไปกว่า
สายตาและสัมผัส
ที่เปี่ยมด้วยความรักจากคนรู้ใจ

พระไพศาล วิสาโล

ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

ยายไม่เอาอะไรอีกแล้ว

ทุกวันยายจะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ หลังจากสวดมนต์และทำกิจส่วนตัวเสร็จ ก็จะออกมาเตรียมอาหารใส่บาตรโดยมีลูกสาวช่วยอีกแรง

วันหนึ่งหลานสาว ซึ่งต้องออกไปทำงานก่อนฟ้าสาง สังเกตว่าตีห้าครึ่งแล้ว ยายไม่ออกมาเตรียมอาหารเหมือนเคย มีแต่แม่ทำงานอยู่ในครัวคนเดียว จึงมาเคาะประตูห้องยาย พร้อมกับถามว่า “ยายจ๋า ไม่ใส่บาตรเหรอ?”

ยายตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่า “วันนี้ไม่ใส่หรอก เดี๋ยวยายจะนั่งสมาธิต่อสักหน่อย”

หลานสาวถามต่อว่า “งั้นหนูไปทำงานนะ ยายจะเอาอะไรไหม?”

ยายตอบว่า “ไปเหอะ ยายไม่เอาอะไรอีกแล้ว”

จนสายยายก็ยังไม่ออกมาจากห้อง ลูกสาวรู้สึกผิดสังเกต จึงทั้งเรียกทั้งเคาะประตูห้องอยู่นาน แต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงไปเรียกคนมาช่วยงัดประตูห้องเข้าไป ภาพที่ปรากฏก็คือ ยายนุ่งขาวห่มขาว หลังพิงฝาอยู่ในท่านั่งสมาธิ ดวงตาปิด มีรอยยิ้มน้อย ๆ คล้าย ๆ คนนั่งหลับ แต่พอมีคนมาแตะตัว ร่างของยายก็เอียงกระเท่เร่ลงมา ถึงตอนนั้นทุกคนจึงรู้ว่ายายหมดลมแล้ว...

ยายจากไปอย่างสงบและดูเหมือนจะรู้ตัวล่วงหน้าด้วยว่าจะจากไปในเช้าวันนั้น จึงนุ่งขาวห่มขาวและเลือกที่จะทำจิตให้สงบ แทนที่จะออกไปใส่บาตรเหมือนเคย ธรรมดาคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย ย่อมอยากให้คนรักหรือลูกหลานอยู่ใกล้ ๆ เพื่อเป็นกำลังใจ แต่ยายกลับปรารถนาที่จะอยู่ลำพัง ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับการสวดมนต์ รำลึกถึงพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ

คนที่จะทำเช่นนี้ได้ย่อมไม่อาลัยในชีวิตและไม่กลัวความตาย ทั้งนี้เพราะเชื่อมั่นว่าได้ทำความดีมาโดยตลอด และได้ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์คุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ จึงแน่ใจว่ามีสุคติเป็นเบื้องหน้า ขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าหน้าที่ที่สมควรทำก็ทำเสร็จสิ้นแล้ว จึงหมดห่วงไร้กังวล ดังนั้นจึงพร้อมที่จะจากไปอย่างเงียบ ๆ โดยไม่จำเป็นต้องสั่งเสียหรือล่ำลาลูกหลาน...

เช้าวันที่ยายจะจากไป ประโยคสุดท้ายที่ยายตอบหลานก็คือ “....ยายไม่เอาอะไรอีกแล้ว”ข้อความนี้มีนัยยะลึกซึ้งมากเพราะเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจของผู้ที่ปล่อยวางทุกอย่าง จึงพร้อมที่จะตายอย่างสงบ ใช่หรือไม่ว่า ต่อเมื่อเราสามารถพูดประโยคนี้ได้จากก้นบึ้งของหัวใจ จึงจะพร้อมรับความตายได้ด้วยใจสงบ

พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo
http://www.visalo.org/article/secret255305.htm
ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

โดนโกงเงินจำนวนไม่มาก จากการค้าขายออนไลน์ ควรแจ้งความ หรือถือว่าฟาดเคราะห์ปุจฉา - กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันขอคำแนะนำค่ะ คือดิฉันถูกโกงเงินจากการขายสินค้าทางอินเตอร์เนต ดิฉันกลัวว่าเค้าจะโกง เลยบอกว่าให้ส่งของก่อนแล้วจะโอนเงินให้ เค้าบอกถ้ากลัวโอนมัดจำมาก่อนได้ค่ะ พอได้ของค่อยโอนที่เหลือ พอดิฉันโอนไป สักพักก็ติดต่อไม่ได้ เลยทราบว่าถูกโกงเงิน ๑๐๐๐ บาท จำนวนไม่เยอะ

ดิฉันอยากจะแจ้งความ แต่มีคนบอกว่าถือว่าฟาดเคราะห์ ตำรวจเห็นยอดเงิน คงไม่ทำอะไร ไม่ตามเรื่องให้เสียเวลา ซึ่งเค้าคงทำมานานมาก เลยไม่มีใครจับตัวได้ และกล้าท้าทาย ไม่เกรงกลัวต่อบาป ดิฉันสืบข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างแล้ว ที่อยู่ที่เปิดบัญชีนานแล้วค่ะ โทรไปคนที่รับบอกย้ายออกไป ๑๐ ปีแล้ว มีแต่คนโทรมาตามเงิน..เหตุนี้เค้าจึงกล้าท้าทายค่ะ...

ดิฉันควรแจ้งความดีหรือไม่คะ ถึงแม้ว่าจะตามจับยากค่ะ โปรดแนะนำด้วยเจ้าค่ะปกติดิฉันทำงานค้าขายทาง internet ระวังอย่างมากแต่ยังพลาดเจ้าค่ะ ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - สาเหตุที่เขาประกอบมิจฉาชีพเช่นนี้มาได้นาน ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะผู้เสียหายทั้งหลายไม่คิดจะเอาเรื่องเนื่องจากเห็นว่าเป็นเงินจำนวนเล็กน้อย หรือไม่อยากเสียเวลา ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ อย่างที่มีคนแนะนำคุณเช่นนั้น การปล่อยวางไม่โกรธเคืองนั้นเป็นเรื่องดี

แต่นอกจากการ “ทำจิต”แล้ว การ”ทำกิจ” ก็เป็นสิ่งสำคัญ อาทิเช่น การทำหน้าที่ต่อส่วนรวม กล่าวคือ ช่วยกันป้องกันมิให้มิจฉาชีพกำเริบ อันจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนอีกมากมาย การแจ้งความเป็นวิธีหนึ่งในการทำกิจในฐานะพลเมืองดี แม้ว่าความหวังที่จะได้เงินคืนจะมีน้อยก็ตาม แต่อย่างน้อยก็ทำให้ตำรวจมีหลักฐานเพิ่มขึ้นในการดำเนินการกับเขา (หากคิดจะทำ) แต่ถึงแม้ตำรวจจะไม่กระตือรือร้น ก็ไม่ควรเสียใจ เพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว

ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

ฉีกหน้ากาก แชร์ลูกโซ่ในยุคนี้ (money game)

ยุคนี้ แชร์ลูกโซ่มาหลายรูปแบบ จนหลายคนยังเผลอเข้าร่วม แล้วยังบอกว่า ไม่ใช่แชร์นะ ลักษณะที่เข้าข่าย แชร์ลูกโซ่ (Money Game)
1.กำไรสูงเว่อร์ ผลตอบแทนสูง ธุรกิจมหัศจรรย์
2.,ให้ผลตอบแทนสูงมาก ไม่ถึงปี จัดหลักความจริง เช่น รวยเห็นๆ 6 เดือน ได้ 200% .. ธุรกิจปกติ ทำกำไร 20% ก็ยากแล้ว
3.ไม่ต้องลงแรง แต่ลงเงินอย่างเดียว มีการพลิกแพลงให้เข้ากับยุคสมัย ทั้ง ธุรกิจขายตรง, น้ำมัน, ยางพารา,ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ

- ธุรกิจขายตรง รายได้มาจากการขายสินค้า
- ธุรกิจเล่นแชร์ รายได้มาจากหาสมาชิกเพิ่ม

ลักษณะแชร์
- กินอิ่มแล้วตีจาก
- หาสมาชิกไม่ได้ก็ล้ม
- กินไม่อิ่ม แต่หมุนเงินไม่ทัน

เหตุผลที่หลายคนเชื่อ + เล่นแชร์ลูกโซ่
- ก็เค้าจ่ายจริงนะ
- ความโลภ
- ได้เยอะ นึกถึงเพื่อน.. ก็บอกเพื่อนๆต่อ

อยากรู้ ก็ฟังต่อกันเอง...

ฉีกหน้ากาก แชร์ลูกโซ่ (Money Game) (MS20/08/57-1): http://youtu.be/pm-S2IT-LtA

ยิ้มและทักทาย มีค่ามากมาย

ยิ้มและทักทาย มีค่ามากมาย

ชายคนหนึ่งทำงานที่โรงงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป วันหนึ่งหลังเลิกงาน เขาเข้าไปในห้องเย็นแช่แข็งเพื่อดูอะไรบางอย่าง ด้วยความโชคร้าย ประตูห้องเย็นปิด และ เขาถูกขังอยู่ภายใน ถึงแม้ว่าเขาจะตะโกนและเคาะประตู ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา คนงานส่วนใหญ่กลับบ้านไปแล้ว

5 ชม.ต่อมา ขณะที่เขาเริ่มหมดหวังและนอนรอความตาย พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทได้เปิดประตูมาช่วยเขาได้ทัน เขาถามผู้มาช่วยเหลือว่า ทำไมถึงมาเปิดประตูให้เขาได้

 พนักงานผู้นั้นตอบว่า “ฉันทำงานโรงงานนี้มา 35 ปีแล้ว พนักงานหลายร้อยคนเข้าและออกโรงงานทุกวัน คนส่วนใหญ่มองฉันเหมือนไม่มีตัวตน แต่เธอเป็นหนึ่งไม่กี่คนที่ทักทายฉันทุกวันในตอนเช้า กล่าวลาฉันตอนกลับบ้าน แล้วพูดว่า พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้า ฉันมีความสุขที่ได้รับคำทักทายจากเธอทุกๆวัน เพราะเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีตัวตน และวันนี้ก็เหมือนทุกวัน ที่เธอทักทายในตอนเช้า แต่จนดึกแล้ว ฉันก็ยังไม่ได้ยินเสียงเธอกล่าวลา ฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติ จึงตามหาเธอตามที่ต่างๆ จนกระทั่งได้พบเธอในที่สุด”

บทเรียนสำคัญ : จงอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ความรัก ความนับถือกับผู้คนรอบๆตัวคุณ
                            เพราะว่า ชีวิตนี้สั้นนัก สิ่งที่เรากระทำอาจมีผลต่อผู้คนเหล่านั้น
                            ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยที่เราอาจคาดไม่ถึง

5 ข้อคิด วันสิ้นเดือนสิงหาคม 2557

1.เส้นทางใดนำไปสู่ความสำเร็จ เส้นทางนั้น ต้องใช้ "ความพยายาม" ในการเดินเสมอ
2.ถ้าคุณหาทางเป็นอิสระจากความเครียดไม่ได้ โลกทั้งใบ ก็ไม่ต่างอะไรจากคุก - ดังตฤณ
3. บนทางเดินของชีวิต บางครั้ง... คุณก็รู้สึกว่า คุณอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่คุณไม่รู้จักเลย ซึ่งสถานที่เหล่านี้แหละ ที่ทำให้คุณได้รู้จักตัวเอง
4. คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่ติดค้างอะไรคุณ แต่เขาเห็นคุณเป็นเพื่อน..
5. มองอะไร ให้เห็น เป็นครูสอน.. มองไม้ขอน หรือมองคน ถ้าค้นหา.. มองไม่เป็น จะโทษใคร ที่ไหนมา.. มองถูกท่า ทุกข์ก็คลาย สลายเอง.. - พุทธทาสภิกขุ

เปลี่ยนได้...ไม่ต้องรอชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะโดยไม่ต้องรอเทศกาลปีใหม่ หรือรอให้ใครเปลี่ยนแปลงเสียก่อน สิ่งสำคัญ อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด และสร้างคุณภาพใหม่ให้แก่จิต เพื่อให้มีความตื่นรู้และเท่าทันความเป็นจริงของชีวิต พร้อมกับมีน้ำใจเกื้อกูลผู้อื่น หากทำได้เช่นนี้ ชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำ และทุกข์ภัยใด ๆ ก็ไม่อาจแพ้วพานได้

พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo
ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

VDO เพลง บ่องตรง เจ็บจริงนะ MV Review 2(HD) วิ่งหนีรถไฟ - นาท ซูดาน


วิดีโอ ก่อนไปทำการตัดต่อ เป็นมิวสิควิดีโอที่สมบูรณ์ ของ ศิลปินที่โลกลืม " นาท ซูดาน" ซึ่ง นี่นับเป็นครั้งแรก ที่ได้ถ่ายทำมิวสิควิดีโอ ที่มีทีมงานแต่งหน้า แปะแป้ง เพื่อให้ภาพที่ถ่ายทำออกมาดูดี
ขอบคุณ พรรคพวกเพื่อนฝูง จากนครราชสีมา ที่ร่วมเป็นทีมงานในการถ่ายทำครั้งนี้

นี่เป็นการไปถ่ายทำบนทางรถไฟ และคิดพล็อตเรื่อง และถ่ายทำกันสดๆ ตามเวลา และสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งมีรถไฟ กำลังแล่นผ่านมาพอดี ทำให้นาท ซูดาน ต้องรีบวิ่งหลบรถ ด้วยความกลัว แต่ในโอกาสนั้น ทีมงาน บอกให้เดินกล้อง ถ่ายทำมิวสิควิดีโอนี้ ต่อไป

http://youtu.be/SP10Gln3gUA
การถ่ายทำมิวสิควิดีโอ บนรางรถไฟ ขณะที่รถไฟวิ่งผ่าน ที่ ต. วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เพลง บ่องตรงเจ็บจริงนะ โดย ศิลปิน นาท ซูดาน
 Music Video Review (HD)
ขนาดวิดีโอ 1280 x 720, อัตราบิท 5000 KB/s , FPS 29.970 ขนาด 16 :9


ปฏิบัติธรรมอย่างไร ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์Montree Khemthong ปุจฉา - กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ ถ้าผมจะปฏิบัติที่สุดแห่งทุกข์ ผม จะปฏิบัติธรรมตัวไหนครับ สติปัฏฐานสี่หรือไม่ ถ้าใช่ช่วยบอกวิธี ลำดับขั้นตอนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - สติปัฏฐานสี่เป็นการปฏิบัติที่ถือว่าเป็น “หัวใจกรรมฐาน”แบบพุทธ ครั้งหนึ่งเคยมีคนถามหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก อยุธยาว่า “หลวงพ่อครับ ขอธรรมะสั้น ๆ ในเรื่องวิธีปฏิบัติ เพื่อให้กิเลส ๓ ตัว คือ โกรธ โลภ หลง หมดไปจากใจเรา จะทำได้อย่างไรครับ”หลวงปู่ตอบเสียงดังฟังชัด “สติ”

สติปัฏฐานนั้นมีสี่ขั้นตอน คือ

๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณากาย เห็นกายตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่ตัวเราของเรา

๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณเวทนา เห็นเวทนาตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่ตัวเราของเรา

๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาจิต เห็นจิตตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่ตัวเราของเรา

๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาธรรม เห็นธรรมตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่ตัวเราของเรา

กล่าวอย่างย่อ ๆ คือ มีสติรู้กายและใจ เมื่อเคลื่อนไหว ก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหว เมื่อใจเผลอคิดนึกหรือมีอารมณ์ใดเกิดขึ้น ก็รู้ว่ามีความนึกคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้น แค่เห็นหรือรู้เฉย ๆ ก็พอแล้วในการนำจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันและเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม สติยังช่วยให้เห็นกายและใจตามความเป็นจริง จนเกิดปัญญาและละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตน

การปฏิบัตินั้นมีเทคนิคมากมายหลายวิธี คุณควรหาครูบาอาจารย์และทดลองปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน จะดีกว่าปฏิบัติเอง เพราะอาจทำไม่ถูกต้องก็ได้


ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 182 รักพ่อ รักในหลวง โดย กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ - ปกป้องทุกคนชาติไทยรายการรักพ่อ182 ปกป้องทุกคนชาติไทย
http://youtu.be/C_bUFdVh174 พบกับ สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง 4.ประโยชน์สุขแห่งแผ่นดิน ผู้พิชิตยาเสพติด 1  , เพราะพ่อเหนื่อยมามากแล้ว, เพลงพระภูมิพล-สุเวศน์ ภู่ระหงษ์, ทีนพลัสรักพ่อ จากชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.ชลบุรี (กนกพรรณ รัตนวิเวก), ช่วงในหลวงในดวงใจ,
บทกวีจากณุ บูรพา - ฝืน, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว,มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

การพูดตรงๆ ไม่ถนอมน้ำใจ ดีกว่า การพูดอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ คิดแบบนี้ถูกหลักไหม ?ปุจฉา - มีหลายคนชอบพูดว่า ตนเองเป็นคนตรงไปตรงมา ก็เลยพูดจาไม่ถนอมน้ำใจคน ซึ่งดีกว่าคนพูดอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ รู้สึกว่าตรรกะนี้ไม่ถูก แต่ไม่ทราบจะอธิบายอย่างไร ขอรบกวนคำแนะนำด้วยค่ะ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - การพูดความจริงนั้น ใช้ปิยวาจาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่แข็งกร้าว ในเมื่อจะพูด ก็ควรหวังให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และหากหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจถูกต้องว่าเราต้องการบอกอะไรแก่เขา ก็ควรคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาด้วย วิธีการพูดรวมทั้งการตั้งจิตให้ถูกต้องระหว่างพูดจึงมีความสำคัญ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า การพูดที่ดีนั้น นอกจากพูดความจริงแล้ว ควรเป็นประโยชน์ ถูกเวลา ใช้ปิยวาจา และมีเมตตากรุณา หาไม่แล้วจะเกิดโทษทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟัง

การพูดอ่อนหวาน แต่ไม่เป็นความจริง ย่อมไม่ดีแน่ แต่การพูดจาอ่อนหวานที่ดีก็มี โดยเฉพาะการพูดที่มีคุณสมบัติทั้ง ๕ ประการดังที่กล่าวมา

ที่มา https://www.facebook.com/visalo?fref=ts

หนึ่งไร่ ก็พอเพียงได้ : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 68


ตอนที่ 68 : หนึ่งไร่ ก็พอเพียงได้
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรนักคิด นักพัฒนา ผู้มุ่งมั่นเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ และการปลูกข้าวที่เขาศึกษาอย่างลึกซึ้ง และด้วยบุคลิกของคนที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาด?้วยปัญญา แนวคิดการทำเกษตรพอเพียงบนพื้นที่เพียง 1 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยจึงเกิดขึ้น ภายใต้มันสมองที่เปรื่องปราชญ์นี้ ความมหัศจรรย์ของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ด้วยความจริงของชีวิตที่ปรากฏอยู่ในแก่นแล?ะหลักการ ดังนั้น ไม่ว่าจะนำไปใช้ในรูปแบบใด เศรษฐกิจพอเพียงย่อมเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำ?หรับทุกโจทย์ของชีวิต
http://www.youtube.com/watch?v=CJRkodufarM


ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรนักพัฒนา : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 67


ตอนที่ 67 : ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรนักพัฒนา
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรดีเด่น เจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตร ผู้คิดค้นการวิธีการเลี้ยงจุลินทรีท้องถิ่?น คืนกลับชีวิตให้แผ่นดิน ด้วยการนำดินจากป่าอันอุดม มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ก่อนคืนกลับสู่ดิน?ผ่านหลากกระบวนการ จนกลายมาเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ และปราชญ์ชาวบ้านด้านการปลูกข้าวอินทรีย์
หนึ่งในความมหัศจรรย์จากมันสมองคนไทย ทีหันกลับมาศึกษา
และพัฒนาอาชีพดั้งเดิมของคนไทยอย่างจริงจั?ง เป็นคำตอบที่ชัดเจนของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี?ยง ที่ไม่เพียงแต่จะ พอกิน พออยู่แล้ว
ยังวางแนวทางเพื่อความพอเพียง และมั่งคั่งได้ด้วยตนเอง
http://www.youtube.com/watch?v=tcn-VNrcvYE


วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมายเลข ช่องรายการทีวี ของ MT CABLE TV กาฬสินธุ์

เปิดทีวี สำรวจดูเคเบิ้ลทีวี กาฬสินธุ์ มีช่องอะไรดูมั่ง วันนี้ 30สค57 เจอช่อง NEWS1 (31) , วันฟ้าใหม่ (25), new)tv (23), สปริงนิวส์ (24), วอยซ์ทีวี (26), เนชั่น (27), PPTV HD(28), ไทยรัฐทีวี (6), OneHD (5)

ไวเหมือนกันนะ MT Cable TV กาฬสินธุ์ ..ช่อง NEWS1 พึ่งเริ่มกลับมาออกอากาศ เมื่อวาน .. รีบเชื่อมสัญญาณให้คนกาฬสินธุ์ ดูช่อง NEWS1 อย่างรวดเร็วทันใจ...

หมายเลขช่องที่ เอ็มทีเคเบิ้ลทีวี กาฬสินธุ์ กับช่องต่างๆ

1.NBT
2.สำรวจโลก
3.Gang Cartoon
4.MT Radio / MT Cable
5. OneHD
6. ไทยรัฐ ทีวี
7. ช่อง 3 HD
8. CTH stadium 1
9. Ftv
10. SMMTV
12. FAN TV
13. ช่อง 3 ออริจินอล
14. ททบ. 5
15.ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ
16. โมเดิร์นไนน์ ทีวี
17. ไทย พีบีเอส
18-19 ช่องหนัง
21. TNN 24
22. ไทยทีวี
23. new) tv
24. สปริงนิวส์
25. วันฟ้าใหม่
26. วอยซ์ทีวี
27. ช่องเนชั่น
29. PPTV HD
30. NEWS1
44. WORKPOINT
47. NOW26
48. ช่อง8
49. ช่อง 3 HD
50. MONO29
57. TNEWS TV

VDO เพลง บ่องตรง เจ็บจริงนะ Music Video Review1 (HD) บนตึกก่อสร้าง- นาท ซูดาน

VDO เพลง บ่องตรง เจ็บจริงนะ Music Video Review1 (HD) บนตึกก่อสร้าง-  นาท ซูดาน

วิดีโอ ก่อนไปทำการตัดต่อ เป็นมิวสิควิดีโอที่สมบูรณ์ ของ ศิลปินที่โลกลืม " นาท ซูดาน" ซึ่ง นี่นับเป็นครั้งแรก ที่ได้ถ่ายทำมิวสิควิดีโอ ที่มีทีมงานแต่งหน้า แปะแป้ง เพื่อให้ภาพที่ถ่ายทำออกมาดูดี
ขอบคุณ พรรคพวกเพื่อนฝูง จากนครราชสีมา ที่ร่วมเป็นทีมงานในการถ่ายทำครั้งนี้http://youtu.be/1KuuVeXjkXA
การถ่ายทำมิวสิควิดีโอ บนตึกก่อสร้าง ที่ ต. วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เพลง บ่องตรงเจ็บจริงนะ โดย ศิลปิน นาท ซูดาน
 Music Video Review (HD)
ขนาดวิดีโอ 1280 x 720, อัตราบิท 5000 KB/s , FPS 29.970 ขนาด 16 :9


ช่องจอสี จอการเมือง ทีวีดาวเทียมวันนี้ 29สค2557

ช่องทีวี จอสี (การเมือง) ที่หลายคน กลุ่มต่างๆ รอดูชม
1. สถานีอิสระธรรม ช่องหลวงปู่พุทธอิสระ ดูจากจาน psi ช่อง 235
2. ช่องบุญนิยมทีวี (FMTV) เดิม ดูจากจานดำทุกยี่ห้อ จูนความถี่ 348081 H 30000
3. ช่อง NEWS1 (ASTV) ตอนนี้ดูทางจานส้ม IPM ช่อง 64
4. ช่องวันฟ้าใหม่ (บูลสกาย) ดูทางจานดำทุกยี่ห้อ

5.ช่อง 24TV (DNN เดิม) ออกอากาศ 1 ก.ย. จาก อิมพีเรียล ลาดพร้าว
6.ช่อง PeaceTV ของ จตุพร พรหมพันธุ์ ออกอากาศ 15 ก.ย.
7. ช่อง 13 สยามไท + ช่องสุวรรณภูมิ + ช่องทีนิวส์ ออกอากาศอยู่แล้ว....

คนเข้าใจผิดเรื่องการสร้างความร่ำรวยจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมานักต่อนัก

คนเข้าใจผิดเรื่องการสร้างความร่ำรวยจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมานักต่อนัก

ทุกวันนี้เรามีเครื่องมือมากมายในการใช้เป็นช่องทางขายของ ตั้งแต่ Website, Weblog, Facebook, Instagram, Pinterest, ยัน Line shop และต่อไปก็คงจะมีมาอีก แต่คนยังวนเวียนกลับมาที่คำถามเดิมๆ เปิดร้านออนไลน์แล้วเงียบ ขายไม่ได้ ขายไม่ดี ฯลฯ

การเปิดขายของออนไลน์ไม่ได้แปลว่ารวย เปิดขายของออนไลน์ก็คือเปิดขายของออนไลน์ ขายได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่อง โจทย์คือขายอะไร ขายให้ใคร ทำยังไงคนถึงจะรู้จักและขายได้ งานที่ต้องทำมันมีอีกมากจริงๆ

เรื่องของเรื่องคือเพื่อนบอกว่าขายของผ่าน Instagram ว่าคนทำกันเยอะแต่สำเร็จมีไม่มาก ที่ขายได้ๆดีๆ กันก็เป็นดารา Celeb ฯลฯ -- Bingo! นั่นแหละคนขายได้คือดาราและ Celeb ที่ขายได้เพราะเขาสร้าง Platform ที่เอื้อต่อการประชาสัมพันธ์ มีตัวเองเป็น Product ambassador มีผู้ติดตาม มี Potential buyer ในมือซึ่งทั้งหมดนี้มันมาจากการทำงานอย่างหนักในการสร้างฐาน จาก Offline สู่ Online และจาก Online สู่ Offline

แต่หากคนโนเนมไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลย เปิด Instagram ขายของตู้ม! เป็นยังไงครับ.... เงียบฉ๊่ ก็ไม่มีใครรู้จักอ่ะ

อินเตอร์เน็ตคือช่องทางการทำธุรกิจ แต่ไม่ใช่ทางลัดทางวิเศษในการสร้างความมั่งคั่ง ทุกอย่างยังคงต้องอาศัยการทำงานจริงจังหากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำ

ที่มา https://www.facebook.com/theceoblogger?fref=ts

มิวสิควิดีโอเพลง เธอเจ็บ ฉันเจ็บ (HD) ศิลปิน จีน ปุุชน 2557 พร้อมเนื้อเพลง

เพลง : เธอเจ็บ ฉันเจ็บ
ศิลปิน : ปุถุชน
อัลบั้ม : หนึ่งชีวิตหนึ่งจิตวิญญาณ
เนื้อร้อง..

 จะรู้ได้ไง ว่าเขารักเธอจริง
จะรู้ได้ไง ว่าเค้าไม่มีเจ้าของ
หรือเธอเต็มใจ ทั้งๆก็รู้
หรือเธอแกล้งทำให้ฉันช้ำใจ


เธอเจ็บ ฉันก็เจ็บ
หากเธอชอกช้ำ ฉันหรือจะทำใจได้
เสียตัวเสียใจ ไม่นานก็คงหายดี
ขอร้องเถิดหนา อย่าทำร้ายตัวเอง


อยากบอกให้รู้ ว่าฉันรักเธอหมดใจ
ไม่ทำร้ายเธอ ให้ช้ำทรวง
หากเธอชอกช้ำ คงไม่ใช่ฉันแน่นอน
เสียตัวเสียใจ ร้องไห้ออกมา ฉันจะรับเอง

-- โซโล่ ++++


เธอเจ็บ ฉันก็เจ็บ
หากเธอชอกช้ำ ฉันหรือจะทำใจได้
เสียตัวเสียใจ ไม่นานก็คงหายดี
ขอร้องเถิดหนา อย่าทำร้ายตัวเอง

อยากบอกให้รู้ ว่าฉันรักเธอหมดใจ
ไม่ทำร้ายเธอ ให้ช้ำทรวง
หากเธอชอกช้ำ คงไม่ใช่ฉันแน่นอน
เสียตัวเสียใจ ร้องไห้ออกมา ฉันจะรับเอง

อยากบอกให้รู้ ว่าฉันรักเธอหมดใจ
ไม่ทำร้ายเธอ ให้ช้ำทรวง
หากเธอชอกช้ำ คงไม่ใช่ฉันแน่นอน
เสียตัวเสียใจ ร้องไห้ออกมา ฉันจะรับเอง

เสียตัวเสียใจ ร้องไห้ออกมา ฉันจะรับเอง

ติดต่องานแสดง ปุถุชน โทร 089-211-9302
facebook จีน ปุถุชน / ปุถุชนแฟนคลับ
"อยากบอกให้รู้ ว่าฉันรักเธอหมดใจ ไม่ทำร้ายเธอ ให้ช้ำทรวง
หากเธอชอกช้ำ คงไม่ใช่ฉันแน่นอน เสียตัวเสียใจ ร้องไห้ออกมา ฉันจะรับเอง"
 http://youtu.be/eZQ69hU23go
เพลง : เธอเจ็บ ฉันเจ็บ
ศิลปิน : ปุถุชน
อัลบั้ม : หนึ่งชีวิตหนึ่งจิตวิญญาณ

(เนื้อเพลง เธอเจ็บ ฉันเจ็บ) 

รายงานสรุปเสวนาปฏิรูปพลังงานของกลุ่มวิศวะจุฬาฯ

""รายงานสรุปเสวนาปฏิรูปพลังงานของกลุ่มวิศวะจุฬาฯ "" บ่ายเมื่อวานนี้ ที่โรงแรมสุโกศล ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาเผยแพร่ ดังนี้:

1. ประเทศไทยมีปิโตรเลียมหรือไม่?
มีกำลังการผลิตปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลวันละเกือบ 1 ล้านบาร์เรล
75%เป็นก๊าซธรรมชาติ 10%เป็น ก๊าซเหลว และ 15%เป็น น้ำมันดิบ
ประเทศไทยให้สัมปทานมาตั้งแต่ปี พศ.2514 ถึงปัจจุบันรวม 20 ครั้ง 110 สัมปทาน 157 แปลง ผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับที่ 25 ของโลก และอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย
โอกาสความสำเร็จในการเจาะพบปิโตรเรียม 71% จึงถือว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนน้อย และส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ำตื้น ทำให้ต้นทุนในการขุดสำรวจต่ำ(ตามเอกสารของบริษัทต่างชาติ)
มีทั้งหมด 6,854 หลุม ในอ่าวไทย 5,785 หลุม ในทะเลอันดามัน 19 หลุม อยู่บนบก 1,050 หลุม
ปริมาณสำรองของประเทศคลุมเครือไม่ชัดเจน ตามเอกสารของบริษัท ปตท จำกัด “ปตท. สผ. จะไม่ถือว่าปริมาณสำรองที่สำรวจพบทั้งหมด เป็นปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว จนกว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้า และ ปตท. สผ. อาจปรับปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นเมื่อ ปตท. สผ. คาดว่าปริมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นสามารถนำมาใช้ได้อย่างแน่นอน……” เราจึงไม่รู้ปริมาณสำรองที่แท้จริง!
เหลือเชื่อที่ไทยส่งออกน้ำมันดิบมาตั้งแต่ พศ. 2553 ทั้งที่เรามีไม่เพียงพอ ในปี พศ.2556 เราขายให้จีน สหรัฐอเมริกา และ เกาหลีใต้ 35,014 ล้านบาท โดยมีคำอธิบายว่า น้ำมันจำนวนนี้ไม่เหมาะกับโรงกลั่นภายในประเทศ แถมไทยส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปด้วย ในปี พศ.2556 สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน ซื้อรวมกัน 386,002 ล้านบาท การส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี พศ.2535
ค่าภาคหลวงที่รัฐได้มีอัตราเท่าเดิมมา 30 ปี ในขณะที่ราคาปิโตรเรียมสูงขึ้นมาก มาเลเซีย พม่า เวียตนามได้มากกว่าเรา 4-5 เท่า
ประเทศโดยรอบประเทศไทยเปลี่ยนไปใช้ระบบสัญญาแบ่งผลประโยชน์หรือ Production Sharing กันหมดแล้ว แต่ไทยยังยึดติดกับระบบสัมปทานอยู่

2. ระบบท่อก๊าซธรรมชาติเป็นของใคร?
ยังมีข้อขัดแย้งการตีความทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลปกครองระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับกระทรวงการคลัง ซึ่งฝ่ายหลังคิดว่าจบแล้ว แต่ฝ่ายแรกไม่เห็นด้วย เพราะส่วนที่อยู่ในทะเลนอกเขตชายฝั่งเกิน 22 กิโลเมตร ยังไม่ได้คืนให้รัฐ ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย ตามพระบรมราชโองการประกาศโดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2524 จึงต้องรอคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ขาด มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554

3. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยเหมาะสมเป็นธรรมหรือไม่?
ราคาน่าจะถูกกว่าสิงคโปร์เพราะค่าแรงขั้นต่ำสิงคโปร์สูงเป็น 6 เท่าของไทย แต่กลับไปอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์

4. รัฐจัดสรร LPG ให้ทุกภาคส่วนอย่างไร?
ผลิตภายในประเทศ 78% นำเข้า 22%
ผู้ใช้ – ครัวเรือน 40% ปิโตรเคมี 34.44% ขนส่ง 13.52% อุตสาหกรรม 12.03% แนวโน้ม 10 ปี ครัวเรือนใช้เป็นสัดส่วนน้อยลง แต่ปิโตรเคมีใช้เป็นสัดส่วนมากขึ้น
ปัจจุบันส่วนที่ผลิตภายในประเทศ ขายให้กับภาคครัวเรือนกับปิโตรเคมีก่อน ส่วนที่เหลือและนำเข้าจึงขายให้อุตสาหกรรมและขนส่ง ควรจะจัดความสำคัญใหม่โดยเน้นภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม ก่อนภาคปิโตรเรียม

5. เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1 แก้ไข พรบ.แข่งขันทางการค้า 2452 ให้ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้ว และมีบทลงโทษที่แรงกว่าเดิม
5.2 ตรา พรบ. ป้องกันการผูกขาด ( Thai Antitrust Law) โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระใหม่ “คณะกรรมการป้องกันการผูกขาดแห่งชาติ”
5.3 กำหนดคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2518 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
การเอื้อประโยชน์กลุ่มธุรกิจพลังงาน การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทับซ้อนของภาครัฐ
5.4 ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยสํญญาสัมปทานทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต เพื่อให้ตรวจสอบได้ โปร่งใสเป็นธรรม และเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของสัญญา

ข้อคิดสังเคราะห์จากคำสนทนานักธุรกิจ

วันนี้ผมไปงานสัมมนา AEC และ Krungsri Business Matching ที่โรงแรม S31 ได้ข้อคิดสังเคราะห์จากคำสนทนานักธุรกิจมาหลายเรื่อง เด็ดๆทั้งนั้น แต่ผมเกริ่นสองเรื่องก่อน...

1. ไม่มีธุรกิจใดในโลกที่ไม่มีใครทำ

คือคุณคิดจะทำอะไรมันมีคนทำหมดแล้วนั่นแหละ ฮาาา ฉะนั้นหากคิดจะออกแบบสินค้าและบริการใน Category เดียวกับของที่มีอยู่ในตลาด คุณต้องมี Story ในสินค้า เพราะเอเย่น ค้าส่ง ค้าปลีก เขาต้องถามว่าทำไมเขาถึงต้องเอาของคุณมาขายล่ะ ในเมื่อเขามีคู่ค้าคู่ขาของเขาอยู่แล้ว... ฉะนั้นสิ่งที่คุณขายมันไม่ใช่แค่ขายขนม ขายน้ำส้ม แต่คุณต้องขายไอเดียขายเรื่องราวเบื้องหลังผลิตภัณฑ์

ผมในฐานะเคยทำจัดซื้อค้าปลีกและโมเดิร์นเทรด ผมบอกเลยคำว่า "สินค้าของเราคุณภาพดี" เก็บไว้ใช้ปิดฟินนาเล่เพราะคนเป็นจัดซื้อฟังคำนี้แล้วไม่อยากฟังต่ออีกแล้วครับ มันไม่มันส์ แต่ครั้งหนึ่งคนขายปลาแซลมอนเล่าการผจญภัยหาปลาโครตมันเลย เอ้อนั่นแหละ! กรูเชื่อแล้วของเค้าดีจริงๆ

2. เปิดช่องทางออนไลน์อย่างเดียวเปรียบกับพืชที่ไม่มีรากและโคน

น่าจะเหมือนกับพืชล้มลุกโตเร็วแต่ล้มง่าย นักธุรกิจมืออาชีพบอกเลยสมัยนี้เห็นคนขายของที่พึ่งพาบนเฟซบุ๊กเพียงอย่างเดียวแม้แต่เว็บไซต์ตัวเองก็ไม่มีนี่น่ากลัวสุดๆแล้วแม้คุณจะขายได้เดือนละแสนเดือนละล้านผ่านเฟซบุ๊กนั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นฮีโร่ เพราะ!.... มันไม่ใช่ Platform ของคุณ หากพรุ่งนี้เฟซบุ๊กเปลี่ยนระบบ เฟซบุ๊กตกกระแส เฟซบุ๊กหายไปจากโลก ฯลฯ ธุรกิจของคุณก็จบทันที แม้แต่ Amazon.com ผู้เป็นเจ้าของ E-Commerce platform ของตัวเองปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยับเข้าไปลงทุนในกิจการ Off-line อย่างห้างสรรพสินค้าแล้วจ้า ข้อคิดที่ได้คงไม่พ้นคอนเซปต์ สร้างแลนด์มาร์ก 55

ก็สำหรับให้ Potential Entrepreneur ทุกคนนำไปต่อยอดกันนะครับ โย่ว

เดี๋ยวผมจะมี Epic content งานนี้มาให้ ขอเวลาหน่อยเพราะเนื้อหาเยอะจริงๆ คือบทความออกแล้วอ่านจบผมว่าคนมีทุนเอาไปสร้างธุรกิจใหม่ได้เลยอ่ะ

ที่มา https://www.facebook.com/theceoblogger?fref=ts

คนเราเกิดมาแล้วหยุดไม่ได้ หากต้องการความสำเร็จต้องทำๆๆ

Salary man มี Comfort zone เมื่อติด Comfort zone ก็จะหยุดนิ่งไม่พัฒนาตัวเอง เงินเดือนและตำแหน่งก็เท่าเดิมไปเรื่อยๆ

Entrepreneur ก็มี Comfort zone เว่ยเฮ่ย แต่ผลลัพธ์นั้นโหดกว่าตรงที่กิจการไม่ขยายแถมระดับรายได้อาจลดหดลงได้ไม่ตายตัวเหมิอนมนุษย์เงินเดือน

คนเราเกิดมาแล้วหยุดไม่ได้ หากต้องการความสำเร็จต้องทำๆๆแล้วก็ทำพัฒนาอย่าหยุดเพื่อไปให้ถึงที่สุดของที่สุดของขีดจำกัด

ที่มา https://www.facebook.com/theceoblogger?fref=ts

เรามองที่เป้าหมาย ไม่ใช่ตัวบุคคล ..

เรามองที่เป้าหมาย ไม่ใช่ตัวบุคคล ..

Peter Anti-Abhisit

สำหรับผม ผมเคยเขียนไปแล้วว่า ผมยังมองหลวงปู่ในแง่บวก เพราะที่ผ่านมาเวทีกปปส ย้ำนะครับ เวที กปปส เกือบทุกเวที โดยเฉพาะเวทีใหญ่ จะห้ามพูดเรื่องพลังงานเด็ดขาด ถ้าจะพูด มีแต่ปิยสวัสดิ์กับเมียเท่านั้น พอโดนอัดหนัก ๆ มันแก้เกี้ยวให้พูดบ้าง แต่ไปพูดในเวลาที่คนส่วนใหญ่หลับ แต่เวที กปปส ของหลวงปู่พูดได้ที่เดียว อันนี้ต้องให้เครดิตหลวงปู่ แล้วที่หลวงปู่จี้คำถาม หลวงปู่อัดทั้งสองฝ่าย

ภาคประชาชนต้องยอมรับว่า มีหลายกลุ่ม ความเป็นเอกภาพยังไม่ลงตัว คำถามจึงไม่เป็นไปในทางเดียวกัน เวลาที่ให้เตรียมพร้อมก่อนงานเสวนามีไม่กี่วัน แล้วคุณวีระกับคณะถูกจับไปด้วย แม้ว่าจะคำถามตรงประเด็น แต่ความต่อเนื่องไม่มี
ส่วนปตท มันมีเอกภาพแน่นอน เพราะมันรู้จุดอ่อนของมัน มันเตรียมมาแถลูกเดียว ปัญหาคือ ข้อมูลสำคัญหลายอย่างภาคประชาชนยากที่จะรู้ได้ นอกจากต้องอาศัยคำสั่งศาลลากพวกนี้ออกมา

ผมยังมองในแง่ดีของหลวงปู่ บางท่านคิดว่าหลวงปู่เสนอตัวมาเป็นคนกลางแต่เพื่อทำลายเครดิตภาคประชาชน ผมยังไม่มองขนาดนั้น แต่ผมเก็บความสงสัยไว้ เพราะสิ่งที่หลวงปู่ทำในอดีตมีคุณกับภาคประชาชนไม่น้อย
ผมเห็นด้วยกับคุณ Kob Phuket ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาถล่มวัดอ้อน้อย ทำไปแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมา นอกจากทำให้คนที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้ ไป ๆ มา ๆ เลยไม่รู้ว่า ตกลงเราจะทวงความเป็นธรรมเรื่องพลังงาน หรือทวงคืนลูกนิมิตนะครับ

งาน "รวมใจรักษ์ ครั้งที่ 1" 30 ส.ค.2557 13.30- 22.00 น.

งาน "รวมใจรักษ์ ครั้งที่ 1"  30 ส.ค.2557 13.30- 22.00 น.

การจัดงาน คณะทำงานขอแสดงจุดยืนและความชัดเจนต่อสังคมว่า ... การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อนโยบายของ "คสช." และ สนับสนุนการจัดตั้ง "สภาปฏิรูปแห่งชาติ" ... โดยได้เรียนเชิญผู้ที่ลงสมัคร สมาชิกสภาปฏิรูป และผู้สนับสนุนการจัดจั้งสภาปฏิรูป เข้าร่วมกิจกรรมนี้ อาทิเช่น

"คุณวีระ สมความคิด",
"ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี",
"ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร",
"อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" เป็นต้น ...

โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

13.30 น. ลงทะเบียน
14.00 น. เริ่มงาน ผู้ลงสมัคร "สปช." ที่ได้รับเชิญ ขึ้นแนะนำตัว
16.30 น. เริ่มการเปิดประมูล -- รายได้สนับสนุน ASTV และ สนับสนุนการจัดทำสื่อข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ความรู้ด้าน "พลังงาน" กับประชาชน
18.30 น. รับประทานอาหาร ร่วมกัน (โต๊ะจีน)
19.30 น. เริ่มการ Talk ช่วงที่ 1 ในหัวข้อ "เส้นทางสู่ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ"
20.15 น. การแสดงดนตรี ของ "บี๋ - คณาคำ อภิรดี" และเพื่อน
20.45 น. เริ่มการ Talk ช่วงที่ 2 ในหัวข้อ "ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
22.00 น. ปิดกิจกรรม

จำกัดจำนวน 200 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถ ซื้อบัตร ได้ที่
คุณณัฐธนนท์ โทร 086-3397383, 0877159789
คุณกันทร โทร 081-3461875

สรุปข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2557


สรุปข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2557
1. พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สนช. และรองเสนาธิการทหารบก ลาออกจาก สนช. เป็นรายที่ 5 ของวัน ทำสมาชิก สนช.เหลือเพียง 192 คน http://www.thairath.co.th/content/446445
2. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ สนช.เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิ้งเก้าอี้ สนช. อีกรายแล้ว ทำสมาชิก สนช.เหลือเพียง 193 จาก 197 คน http://www.thairath.co.th/content/446439
3. อุเทน”อัด กองสลากฯ รู้เห็นปล่อยขายล็อตเตอรี่เกินราคา เผย ราคาพุ่งแตะใบละ 100-110 บาท อีกแล้ว หลังคสช.มีมาตรการควบคุมไม่นาน ฝากถามซื้อแพง ทำไมรางวัลไม่สูงตามไปด้วย สงสัยส่วนต่างไปอยู่ที่ใคร จี้ ภาครัฐแจงให้ชัด ห่วงปัญหาซึมลึกจนเกินจะแก้ไข http://www.thairath.co.th/content/446478
4. วันที่ 28 ส.ค. นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับมีมติร่วมกันแล้วว่า จะให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสนช.ทั้งหมด 15 คณะ แบ่งเป็น 11 คณะ ให้เป็นไปตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 http://www.thairath.co.th/content/446446
5. คสช.ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันทุกชนิด ลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้นราคาดีเซล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตรึงค่าไฟฟ้า (เอฟที) เดือน ก.ย.-ไว้ที่ 69.00 สตางค์ต่อหน่วยเท่าเดิม แบ่งเบาภาระผู้ใช้ไฟ โดยให้ กฟผ.รับภาระส่วนต่างแทนชั่วคราว “พาณิชย์” ยันขึ้นดีเซลไม่กระทบสินค้า สรรพสามิตคุยรายได้เพิ่ม 5 พันล้าน http://www.thairath.co.th/content/446521
6. ธปท.เชื่อมั่น ศก.ไทยโตต่อเนื่อง คาดไตรมาส 1-2 ปีหน้าจีดีพีขยับ 4-5% แต่ห่วงศก.นอกประเทศ ส่งผลต่อย้ายเงินทุน และหนี้ครัวเรือน ชี้ลดจัดเก็บกองทุนน้ำมันฯ ทำราคาน้ำมันลด อาจเพิ่มกำลังซื้อบ้าง http://www.thairath.co.th/content/446422
7. ปตท.-บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ยกเว้น E85 เบนซิน 95 เหลือลิตรละ 44.86 โซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.80 บาท โซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.78 บาท E20 ลิตรละ 33.98 บาท ดีเซล ขึ้นลิตรละ 29.99 บาท http://www.thairath.co.th/content/446440
8. ปตท.แจ้งความไม่สะดวกเติมก๊าซ NGV ระหว่าง 8-12 กันยายน เหตุแหล่งสินภูฮ่อม ปิดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ http://www.thairath.co.th/content/446405
9. กบง.มีมติปรับอัตราจัดเก็บกองทุนน้ำมันฯทุกชนิดใหม่ ลดเก็บภาษีเบนซิน-โซฮอล์ เว้นดีเซล ส่งผลให้ราคาเบนซินลดลงลิตรละ 3.89 บาท โซฮอล์ 95 ลดลง 2.13 บาท โซฮอล์ 91 ลดลง 1.70 บาท E20 ลดลง 1 บาท ส่วน E85 ราคาคงเดิม ดีเซลขึ้น 14 สต http://www.thairath.co.th/content/446419
10. กกพ. ตรึงค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 57 ที่ 69.00 สตางค์/หน่วย ให้ กฟผ.รับภาระส่วนที่เหลือชั่วคราว หวังแบ่งเบาภาระผู้ใช้ไฟฟ้า http://www.thairath.co.th/content/446421
11. หนูชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษคะ/ครับ เรียนผ่านทีวีสนุก ไม่น่าเบื่อ” เสียงใส ๆ ที่แย่งกันแสดงความรู้สึกของหนูน้อยชั้น ป.1 โรงเรียนวัดบางคูบัว ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี http://www.dailynews.co.th/Content/education/262686/ปูพรม+‘ครูตู้+%3A+ครูพระราชทาน’
12. สกอ." ระดมผู้เชี่ยวชาญจัดสัมมนาวิชาการ สร้างบัณฑิต เพื่ออนาคตประเทศไทย หวังได้บัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพแข่งขันในเวทีโลก ย้ำประเทศที่เคยล้าหลังแซงไทยไปหมดแล้ว http://www.dailynews.co.th/Content/education/262753/จี้พัฒนาบัณฑิตไทยแข่งเพื่อนบ้าน
13. กมล" แจง ออกแนวปฎิบัติแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศเรื่องลดการบ้านเด็กแล้ว ชี้การมีการบ้านช่วยเพิ่มทักษะและวินัยเด็ก แต่การให้การบ้านของครูที่มากเกินไปต้องลดลง http://www.dailynews.co.th/Content/education/262747/สพฐ.สั่งลดให้การบ้านเด็ก
14. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบทุนเล่าเรียนหลวงให้พระสงฆ์ไทย ย้ำต้องตั้งใจเรียน และประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สนองพระราชประสงค์ในหลวง http://www.dailynews.co.th/Content/education/262745/มอบทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย

ประสบการณ์ ขอขมาเจ้ากรรม นายเวร

เรื่อง ประสบการณ์ ขอขมา เจ้ากรรมนายเวร และบทขอขมา อโหสิกรรม

ปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบท "นโมตัสสะ ฯลฯ" กราบ 3 ครั้ง แล้วนอนเลย แต่เมื่อก่อนปีใหม่ ได้หนังสือสวดมนต์มา ก็เลยได้สวดบทขอขมาอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร

ตอนสวดครั้งแรก ก็ไม่คิดอะไรมาก คิดแค่ว่า เป็นบทที่น่าสวดดี
หลังจากสวดเสร็จ คืนนั้น ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดง มานั่งคุยด้วย เธอบอกว่า เมื่อก่อนโกรธเรามาก แต่มาวันนี้ ไม่โกรธแล้ว พอเราตื่นขึ้นมา เรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูก คุยกับแม่ แม่ว่า คงเป็นเจ้ากรรมนายเวร เขามาอโหสิกรรมให้ ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง เพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดบทนั้นให้ พอเพื่อนเราสวด เธอก็ฝันเห็น เด็กตัวเล็ก ๆ บอกเธอว่า เขากำลังจะไปเกิด เธอบอกว่า เธอรู้สึกดีมาก ๆ

ก็เลยอยากจะแชร์บทสวดมนต์ให้เพื่อนๆ เผื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ

แบ่งปันบุญกุศลนี้ ให้คนที่คุณรัก และให้กับคน ที่รักคุณ รวม 9 คน ชีวิตคุณ จะดีขึ้น ทันที ครับ สาธุๆๆ

วิธีป้องกัน โรคหัวเน่าระบาด

พืช)โรคหัวเน่า มักระบาดและสร้างความเสียหายมากในข่าเหลือง วิธีป้องกัน ควรปรับสภาพดินด้วยปูนขาวให้เป็นด่างเล็กน้อย+ฉีดพ่นไตโคเดอร์มาควบคุมโรค

ที่มา sms farmerinfo

ดื่มน้ำเย็น กับ อาการปวดหลัง

#ดื่มน้ำเย็น&อาการปวดหลัง#

ใครจะไปเชื่อว่า..การดื่มน้ำเย็นจะมีพิษมีภัย
และให้โทษได้ถึงขนาดนี้

หมอ ได้พบผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง
หรือ ที่เรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์
ซึ่งสืบค้นต้นตอไปๆมาๆ
ก็พบว่า สาเหตุมาจากพฤติกรรมการดื่มน้ำเย็น
หรือ น้ำแข็งเป็นประจำนั่นเอง
ผู้ป่วยเล่าให้ฟังว่า ไม่กินผักมาตั้งแต่เล็กๆ
รับประทานแต่เนื้อสัตว์
ที่สำคัญคือชอบดื่มน้ำเย็นเป็นประจำมาตั้งแต่เด็ก
และ ต้องเป็นน้ำเย็นจากตู้เย็นเท่านั้น

ก่อนที่จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้น
ร่างกายผู้ป่วยได้ส่งสัญญาณเตือนมาหลายครั้ง
เช่น มึนเวียนศีรษะง่าย
เห็นเหมือนแสงไฟแวบๆขณะกระพริบตา
การพูดเริ่มติดๆขัดๆ สุดท้ายเกิดอาการวูบกะทันหัน
ต้องนำส่งโรงพยาบาล เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งผู้ป่วย
ก็ไม่สามารถขยับร่างกายซีกซ้ายได้แล้ว
นี่คืออาการของโรคเส้นเลือดตีบที่สมองในวัยเพียง
40 ปี ที่ชอบทานแต่น้ำเย็นมาตลอดเวลา

การดื่มน้ำเย็น สำหรับคนไทยนั้น ทำให้ ไต
ต้องรับกำจัดความเย็นออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว
ขับน้ำเย็นมากักเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ
เตรียมขับออกเป็นน้ำปัสสาวะ
ทำให้ผู้ที่ชอบทานน้ำเย็นก็ยิ่งขาดน้ำ
จนเลือดข้นหนืดไปหมด
ประกอบกับหลอดเลือดที่เริ่มแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่น
ทำให้มีคราบไขมัน และ
ของเสียไปยึดเกาะตามผนังหลอดเลือด
จนเกิดการพอกพูนกลายเป็น
โรคหลอดเลือดตีบ
ก็เพราะน้ำเย็นที่ชอบทานเป็นประจำนั่นเอง

ไตของเราเปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำอันน่าอัศจรรย์
ทำหน้าที่ช่วยกรองของเสียออกจากเลือด
แล้วขับออกทางปัสสาวะ การทำหน้าที่ตลอด 24 ชม.
ไม่มีวันหยุดของไตนั้น ถ้าเราไปซ้ำเติม
ด้วยการรับประทานสิ่งที่เป็นพิษ
ต่อร่างกายรวมทั้งน้ำเย็นด้วย
ก็จะทำให้เกิดภาวะไตอ่อนแอ
และ จะส่งสัญญาณร้องให้เราทราบดังนี้

1.ปัสสาวะบ่อยขึ้น อั้นปัสสาวะไม่ได้นาน
ดื่มน้ำเข้าไปแล้วต้องวิ่งเข้าห้องน้ำบ่อยๆ
กลางคืนก็ต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำหลายเที่ยว

2.มีอาการปวดหลัง ปวดเอวบ่อยๆ
โดยเฉพาะเวลานั่งนานๆ

3.ปวดเมื่อยตามข้อ และ ร่างกายง่าย
เช่น ปวดข้อเข่า ปวดต้นคอ

4.หลอดเลือดตีบตัน
หรือ หลอดเลือดแข็งได้ง่าย

หากใครยังทานน้ำเย็น นมเย็น
กาแฟเย็น น้ำอัดลม น้ำหวานเย็น
ชาเย็น อยู่เป็นประจำ มีอาการปวดหลังแน่ๆ

ก็ต้องดูแลตนเองง่ายๆ ดังนี้

1.ปรับเลือดที่หนืดข้นให้หายข้น
ด้วยการเพิ่มน้ำเข้ากระแสเลือด
โดยทานน้ำอุ่นให้ได้ 8-10 แก้ว ทุกวัน

2.ทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการออกกำลังเป็นประจำที่สามารถทำได้
หรือ อาจใช้การจัดกระดูก
ช่วยให้เลือดไหลเวียนสม่ำเสมอ

3.ไม่กินอาหารเนื้อสัตว์ ของทอด
ของหวานจัด เพราะทำให้เกิดอนุมูลอิสระปริมาณมาก
จนทำให้หลอดเลือดแข็ง หรือ ตีบตันได้ง่าย

4.งดการทานน้ำเย็นเด็ดขาด. รู้แล้วอย่าเฉยเมยนะ. ควาปฎิบัติด้วยและรู้แล้วอย่าเก็บไว้คนเดียว. โปรดแบ่งปันให้คนรอบข้างของตัวเรา/

ภรรยาทำศัลยกรรม (เรื่องแปล)

ภรรยาทำศัลยกรรม
(แปลโดย Choco Lee/BAND@IYF Thailand) มีผู้ชายคนหนึ่งเจอกับผู้หญิงที่สวยแล้วก็ชอบเลย
'ฉันจะสามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้หรือเปล่า'

เขาก็ถ่อมใจลงแล้วลองขอเธอแต่งงาน แล้วก็ได้รับคำตอบที่เหมือนกับความฝัน แต่วันหนึ่งเมื่อผู้หญิงคนนี้คลอดลูกสาวมา ถึงจะมองยังไงก็ไม่เหมือนแม่ที่สวยเลย

'เป็นแบบนี้ไม่ได้...'

วันหนึ่งเขาได้ยินคำสารภาพของภรรยา ภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่ผ่านการทำศัลยกรรมหลายครั้ง การศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงภายนอกของแม่ได้ ้แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงDNAของแม่ได้ สามีของเขาโมโหมาก "คุณหลอกลวงผมตั้งแต่แรก การแต่งงานนี้ก็ไม่เป็นความจริง" เขาก็ได้ฟ้องร้องขอหย่า และกฎหมายก็เข้าข้างผู้ชายคนนั้นครับ ถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของทองได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนธาตุของมันได้ เหมือนกับที่มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกระทำของตนเองด้วยความพยายามได้ เพราะมนุษย์ไม่สามารถเปลียนตัวตนที่แท้จริงได้
พระเจ้าจึงทรงให้พระคุณในการชำระบาปกับเราครับ

/ อาจารย์ซูยอน คิม

เมียกับผี

เมียกับผี
"เมีย"....ฉบับวงเหล้า
เปรียบเปรย.."เมียกับผี"
ฟังใว้ดี ๆ นะ!!

"แรกจีบ" เหมือน "ผีอำ"
ดึกๆ ดื่น ๆ ยังตื่นและฝันถึง

"แรกจูบ" เหมือน "ผีพราย"
อ่อนระทวยไปทั้งตัว

"แรกแต่ง" เหมือน "ผีตานี"
อ่อนหวานโสภาน่าทะนุถนอม

"หนึงปีถึงห้าปี" เหมือน "ผีปอบ"
กินจุ ดุดัน กำลังน่าฟอนน่าฟัด

"ห้าปีให้หลัง" เหมือน "ผีกระสือ"
ไส้พุงกี่ขดกี่ขด เห็นหมด

"สิบปีขึ้นไป" เมียกลายเป็น "ผีบ้านผีเรือน"????

ส่วนสามี กลายเป็น "ผีไม่มีศาล"
ไม่ค่อยอยากจะเข้าบ้าน..55555

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการแสดงสด เพลง เคยรู้ว่ารัก - เดช อัสดง (Live) 27 กค2557

บันทึกการแสดงสด เพลง เคยรู้ว่ารัก - เดช อัสดง (Live) 27 กค2557

เพลง เคยรู้ว่ารัก - เดช อัสดง (Live) 27 กค57
ในงาน 2 ปี กิจกรรมปล่อยหนังสือ สู่สังคม ที่ หอศิลปะ วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
http://youtu.be/MOBYVSmV1-w
บันทึกการแสดงสด เพลงฉันอ่านเธอ - เดช อัสดง (Live) 27 กค2557


ผลงานเพลงใหม่ ที่เดช อัสดง เขียนให้กับ เครือข่าย "เพื่อนหนังสือ" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 2 ปี กิจกรรมปล่อยหนังสือ
จึงได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษนี้ให้ จากใจศิลปิน....
เพลงฉันอ่านเธอ - เดช อัสดง (Live) 27 กค57
ในงาน 2 ปี กิจกรรมปล่อยหนังสือ สู่สังคม ที่ หอศิลปะ วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร


http://youtu.be/hDE-EU7_bDs

10 ClipVDOแสดงสด นาท ซูดาน และผองเพื่อน ในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
รักริงโง (Cover) - นาท ซูดาน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิสัญญารักทุ่งดอกกระเจียว - นาท ซูดาน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิกิ๊กใครกิ๊กมัน - นาท ซูดาน 9สค57 สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part3


เมียฝรั่ง - นาท ซูดาน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


พิษรักที่ภูแลนคา
https://www.youtube.com/watch?v=ZmARHnhuHho
รักแท้คือแม่เรา
https://www.youtube.com/watch?v=xYV_pPjn5hw
ยามยาก
https://www.youtube.com/watch?v=ZvkVQvEkGSI
https://www.youtube.com/watch?v=oiRhQq4VZ1Y


 ของดีบ้านโหล่น - นาท ซูดาน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมินักเดินทาง  - นาท ซูดาน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3


นักเดินทาง  - นาท ซูดาน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


http://youtu.be/C_bcuA_QOaU
คำสัญญา(ปิดเวที) รวมศิลปิน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3


คำสัญญา(ปิดเวที) รวมศิลปิน  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิสาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : สุดยอดวิธีดับกลิ่นคาวกุ้ง - ปลาหมึกสด

สาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : สุดยอดวิธีดับกลิ่นคาวกุ้ง - ปลาหมึกสด

 - การป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดโตเต็มวัยหนีออกจากบ่อ ใช้เทปกาวใสติดปากบ่อ / ภาชนะที่เลี้ยง เวลาที่จิ้งหรีดไต่ขึ้นมาบนปากบ่อ ก็จะลื่นตกลงไปในบ่อ
- สุดยอดวิธีดับกลิ่นคาวกุ้ง - ปลาหมึกสด ขณะล้างทำควาสะอาดให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไป 2 ช้อนชา แช่ไว้ 10 นาที แล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง
- ทุบรากผักสาบพอแตก แล้วแกว่งที่รังผึ้งหรือนำไปต้ม พักให้เย็น แล้วฉีดพ่นรังผึ้ง ผึ้งจะมึนชา บินไม่ได้ ช่วยให้เก็บรังผึ้งได้ง่าย
- เทคนิคง่ายๆ ช่วยให้มะนาวชำติด ลูกดก คือ  หากพบว่า รากกิ่งชำที่นำไปแช่น้ำ / ล้างดินออกนั้น ขดอยู่ ต้องจัดรากให้แผ่กระจายออก ก่อนนำไปปลูก
- เลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว นำไส้ปลาทูให้ปลาดุกอายุ 1 เดือน กินตอนเช้า 100 กก./ ปลาดุก 5,000 ตัว ตอนเย็นให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป +หอยเชอรี่ทุบละเอียด
- คุณแก้ว สิทธิโรจน์ จ.เชียงราย ผู้รู้ลึกรู้จริงเรื่องกล้วย แนะนำให้ชาวสวนตัดต้นกล้วย เป็นท่อนๆ ทิ้งไว้ในสวน 7 วัน ช่วยล่อแมลงมาให้เรากำจัด

8 ClipVDOแสดงสด จีน ปุถุชน และผองเพื่อน ในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
จีน ปุถุชนกับเรื่องเล่า 9 นาที + เพลงสหายปุถุชน 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เสือตัวเก่า  จีน ปุถชน 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
วีรบุรุษบูโด-   จีน ปุถชน 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หัวใจนักสู้ + หนุ่มพเนจร - จีน ปุถชน 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
อ.เต๋อ เดินดิน (อนุศาสน์ พลธรรม)  แจมกับจีน ปุถุชน 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
Jack Firestone แร็พเพื่อชีวิต แจมกับจีน ปุถุชน 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เช้าวันใหม่ -   จีน ปุถชน 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

คู่รักและสายน้ำ -  จีน ปุถุชนการสร้างความสุขให้กับตนเอง จากคำสอนของ หลวงพ่อนัทฮันห์

***ความสุขง่ายๆที่เราสร้างได้ทุกขณะ...

วันนี้ขอยกตัวอย่าง การสร้างความสุขให้กับตนเอง จากคำสอนของ หลวงพ่อนัทฮันห์ ที่เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดสำหรับการภาวนาเจริญสติอย่างง่าย 2 วิธี

1. ยิ้มน้อยๆ
- ยิ้มน้อยๆ เมื่อเธอตื่นนอนในตอนเช้าใช้เวลาชั่วขณะจิตก่อนที่จะลุกขึ้นตื่นในตอนเช้า ยิ้มน้อยๆ หายใจเข้าและหายใจออกอย่างนุ่มนวล 3 ครั้ง ขณะที่ยังคงรอยยิ้มไว้ จากนั้นก็ตามลมหายใจเรื่อยไป
- ยิ้มน้อยๆ เมื่อเธอมีเวลาว่างยิ้มเล็กน้อยเสมอ ยิ้มแล้วก็มองไปยังเป้าสายตาที่ค่อนข้างจะนิ่ง เช่น ใบไม้หรือรูปเขียนบนผนัง คงรอยยิ้มเอาไว้
- ยิ้มน้อยๆ ยามที่เธอฟังดนตรีตั้งใจฟังเพลงสัก 2-3 นาที เอาใจใส่เนื้อร้อง เสียงดนตรี จังหวะ และทำนอง ยิ้มไว้และสังเกตลมหายใจเข้าออก
- ยิ้มน้อยๆ เมื่ออารมณ์ขุ่นมัวเมื่อเธอตระหนักว่าอารมณ์ขุ่นมัว ให้ยิ้มน้อยๆ ทันที หายใจเข้าและหายใจออกอย่างสงบสัก 3 ครั้ง คงรอยยิ้มเอาไว้

2. เจริญสติโดยอาศัยอิริยาบถ และการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย
- มีสติรู้พร้อมถึงอิริยาบถต่างๆ ของร่างกายเพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจ หายใจอย่างเบาและลึกกว่าปกติ มีสติรู้พร้อมถึงอิริยาบถของร่างกายของเธอ ไม่ว่าเธอกำลังเดิน ยืน นอน หรือนั่ง มีสติรู้สึกจุดประสงค์ของอิริยาบถนั้นๆ
- มีสติขณะล้างถ้วยชามล้างถ้วยชามอย่างสบายๆ ผ่อนคลายเต็มที่ ให้เหมือนกับว่าถ้วยชามแต่ละใบนั้นเป็นวัตถุของการภาวนา พิจารณาให้เห็นธรรมชาติที่แท้ ความเป็นพุทธของชามแต่ละใบ ตามลมหายใจไปด้วย รำลึกเสมอว่า การล้างถ้วยชามนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตในขณะนั้น
- มีสติในขณะซักเสื้อผ้าแปรงหรือขยี้ผ้าอย่างช้าๆ สบายๆ ให้จิตจดจ่ออยู่ที่การเคลื่อนไหวของแขนและมือของเธอในแต่ละครั้ง สนใจอยู่กับฟองสบู่และน้ำ เมื่อขยี้และบิดผ้าเสร็จแล้ว จิตใจและร่างกายจะสะอาดและสดชื่นเหมือนผ้าที่ซักแล้ว อย่าลืมกลับมาจดจ่อที่ลมหายใจและยิ้มเล็กน้อยทุกครั้ง
- มีสติขณะทำความสะอาดบ้านทำงานให้ช้ากว่าปกติสัก 3 เท่า จดจ่อจิตอยู่ที่งานแต่ละอย่างอย่างเต็มที่ เวลาจะเอาหนังสือเข้าวางบนหิ้งก็ให้มองที่หนังสือ รู้ว่ามันเป็นหนังสืออะไร รู้ว่าเธอกำลังวางมันลงบนหิ้งตรงนั้นๆ รู้ว่ามือของเธอกำลังยื่นไปจับหนังสือ หยิบขึ้นมา ตั้งสติ รู้ลมหายใจเสมอ
- มีสติขณะอาบน้ำตั้งแต่เริ่มเตรียมน้ำอาบ จนกระทั่งสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เป็นไปอย่างช้าๆ สบายๆ เบาๆ จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวทุกอย่าง เอาใจใส่กับทุกส่วนของร่างกาย มีสติรับรู้ถึงน้ำที่รดลงมาถูกตัวทุกครั้ง ใจสงบและเบา ตามลมหายใจอยู่ตลอดเวลา นึกสมมติให้ตัวเองอยู่ในสระบัวใสสะอาดที่ส่งกลิ่นหอม

ลองฝึกทำดูนะครับ!

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน โดย รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

การดูแลสุขภาพอาจดูเป็นเรื่องน่าเบื่อและยุ่งยาก แต่ที่จริงช่วงเวลาเล็กๆ น้อยๆ แค่ 5 -15 นาที
ก็ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นได้แบบง่ายๆ โดยแบ่งเวลาก่อนหรือหลังกิจกรรมที่คุณทำอยู่แล้วประจำวัน
แล้วเพิ่มรายละเอียดที่เราแนะนำเข้าไปอีกนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
...
- ดื่มน้ำ 1 นาที ตอนตื่นนอน เมื่อตื่นนอนแล้วควรดื่มน้ำ1-2 แก้ว เพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะ และระบบขับถ่าย ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้น หากกลัวลืมให้วางขวดและแก้วน้ำไว้ที่หัวเตียงก่อนนอน เพื่อที่จะดื่มได้ทันทีที่ตื่นขึ้น

- หัวเราะ 15 นาที ก่อนอาหารเย็น ผลัดกันเล่าเรื่องตลกกับคนในครอบครัวคนละ 1 เรื่องทุกวัน และหัวเราะเต็มเสียงให้ลมผ่านปาก ลำคอ ปอด กระเพาะ ลำไส้ใหญ่ - เล็ก จนรู้สึกว่าอวัยวะทุกส่วนเคลื่อนไหว หรือจนรู้สึกเกร็งหน้าท้อง เพื่อให้ร่างกายได้ออกซิเจนมากขึ้น ฟอกปอด ป้องกันการเวียนหัว อ่อนเพลีย แถมยังเพิ่มความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วย

- เดินเพิ่มขึ้น 15 นาที ก่อนเริ่มงาน เปลี่ยนจากใช้ลิฟท์เป็นเดินขึ้น-ลงบันไดแทน หรือขยับไปจอดรถไกลขึ้นอีกหน่อย เพื่อให้เดินไกลขึ้น โดยเดินให้เร็วขึ้นกว่าปกติ และเพิ่มระยะทางการเดินขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน หากมีเวลาอาจไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ นอกจากได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้รับอากาศบริสุทธิ์ด้วย วิธีนี้เหมาะสำหรับคนทำงาน ที่ต้องนั่งโต๊ะทั้งวันจะช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและออกแรงบ้าง

- กะพริบตาทุก 15 นาที เมื่ออยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ กะพริบตาเพิ่มขึ้น 1-2 ครั้ง ทุก 15 นาที และเมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์ให้กระพริบตาถี่ๆ เพื่อให้แก้วตาสะอาดและมีน้ำหล่อเลี้ยงมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ยิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยให้ตาไม่แห้ง เกินไป

- ล้างมือ 1 นาที ก่อนเข้าห้องน้ำ มีงานวิจัยพบว่าคนเข้าห้องน้ำโดยไม่ล้างมือ มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกมากว่าคนที่ล้างมือก่อนเข้าห้องน้ำ แม้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน แต่การล้างมือก่อนเข้าห้องน้ำก็ช่วยให้มือคุณสะอาดจากเชื้อโรคหากต้องสัมผัส กับจุดซ่อนเร้นและไม่ก่อโรคให้ตัวเองแบบไม่ตั้งใจ ที่สำคัญออกจากห้องน้ำแล้วอย่าลืมล้างมืออีกครั้ง

- หยุดกิน 5 นาที ก่อนอิ่มจริง ทุกครั้งเวลากินอาหารมื้อหลัก ให้หยุดกินก่อนอิ่มจริง 5 นาที และควรกินอาหารแค่ "เกือบอิ่ม" เท่านั้น กระเพาะอาหารจะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป

3 ClipVDO แสดงสด ศิลปินวงฟ้าใหม่ (FA Mai) ในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
มโหรี อีสานใต้ - ศิลปิน ฟ้าใหม่  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
จำต้องจาก - จีน ปุถุชน + ศิลปินฟ้าใหม่ 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
แร้งกระพือปีก + ค้างคาวกินกล้วย  - ศิลปิน ฟ้าใหม่  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : วิธีรักษาคุณภาพหัวพันธุ์กระเทียมไว้นานข้ามปี

สาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : วิธีรักษาคุณภาพหัวพันธุ์กระเทียมไว้นานข้ามปี

- ใช้น้ำแข็งหลอด 2 กก. ผสมน้ำพอท่วม แช่ให้เย็นจัด นำกุ้งก้ามกราม 1กก. ใส่ตะกร้า จุ่มลงไป ทิ้งไว้ 2 นาที กุ้งจะน็อคแน่นิ่ง นำมาทำอาหารได้ง่าย
- วิธีรักษาคุณภาพหัวพันธุ์กระเทียมไว้นานข้ามปี แบบไม่มีแมลงรบกวน ให้แขวนห่อผ้าที่บรรจุกำมะถัน แทรกระหว่างหัวกระเทียมที่ตาก 4-5 ห่อ / 10กก.
- กลิ่นตัวอันไม่พึงประสงค์ จะจางหายไป ผิวใต้วงแขนของคุณจะขาว และเรียบเนียนขึ้น เพียงขัดผิวใต้วงแขนด้วยสัปปะรด + ดินสอพอง (เล็กน้อย) เป็นประจำ
- ปัญหาเชื้อราเข้าทำลายกิ่งชำมะนาวในกระบะทราย จะหมดไปในทันที แค่เพียงล้างทรายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้ (ในสภาพโรงเรือนแบบปิด)
-  คุณเกษม วงเวียน เกษตรกร จ.เชียงราย เจ้าของวิธีประหยัดหน่อพันธุ์ตะไคร้ โดยใช้เหง้าตอที่เหลือจากการตัดต้นไปจำหน่าย มาปลูกขยายพันธุ์ต่อ
- คะน้าจะแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดียิ่งขึ้น เพียงรองพื้นก่อนหว่านแมล็ดลงแปลงปลูกด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักสูตรที่มีส่วนผสมของ พด.1

4 ClipVDO แสดงสด เหลียว มโหรี + ครูเบื้อก บุรีรัมย์ ในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
ครูเบื้อก บุรีรัมย์ (แสดงสด) 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ช่วยฉันด้วย -  เหลียว มโหรี 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิกอไผ่ -  เหลียว มโหรี 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สังคมสังคังวัตถุนิยม -  เหลียว มโหรี 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

คำสอน...หลวงปู่เทสก์

คำสอน...หลวงปู่เทสก์
เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

@ ศรัทธา มีมากเกินไป
ขาดปัญญา กลายเป็น
“งมงาย”
@ ปัญญา มีมากเกินไป
ขาดศรัทธา กลายเป็น
“ทิฏฐิมานะ”
@ สมาธิ มีมากเกินไป
ขาดปัญญา กลายเป็น
“โมหะ”
@ ปัญญา มีมากเกินไป
ขาดสมาธิ กลายเป็น
“ฟุ้งซ่าน”
@ วิริยะ มีมากเกินไป
ขาดสมาธิ กลายเป็น “เหน็ดเหนื่อย” ...
@ สมาธิ มีมากเกินไป
ขาดวิริยะ กลายเป็น
“เกียจคร้าน”
@ สติ มีมากเท่าไหร่ยิ่งดี
มีแต่คุณไม่มีโทษ

สาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : ขับไล่แมลงวัน ไม่ให้มารบกวนปลาตากแห้ง

สาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : ขับไล่แมลงวัน ไม่ให้มารบกวนปลาตากแห้ง

- ขับไล่แมลงวัน ไม่ให้มารบกวนปลาตากแห้ง นำพริกแห้งหลายๆเม็ดวางใกล้ๆตัวปลา เมื่อพริกโดนความร้อนจากแสงแดด จะมีกลิ่นฉุนที่แมลงวันไม่ชอบ
- น้ำมันมะพร้าว สุดยอดเครื่องสำอางจากพืช ช่วยฟื้นฟูผมเสีย หลุดร่วงได้ผลดีเยี่ยม เพียงใช้หมักผมก่อนสระ 1-2 ชม. เป็นประจำ หรือ 3 ครั้ง/ สัปดาห์
-  บำรุงกล้วยไม้แบบลดต้นทุน แต่ได้ผลดี ด้วยปุ๋ยมูลโค + ใบก้ามปูแห้ง + แกลบเก่าอย่างละ 1 ส่วน หมักกองเตี้ย + รดน้ำพอชุ่ม นาน 1 เดือน ใช้ 25 กรัม/ต้น/ เดือน
- วิธีให้อาหารปลาสวยงาม เพื่อให้เจริญเติบโตดี พ่อแม่ปลาให้วันละหนึ่งมื้อ ลูกปลาให้วันละ 2 มื้อ ส่วนปลาที่เร่งสี ควรให้ 7-8 มื้อ/ วัน
-  วิธีถ่ายพยาธิในหมู นำเปลือกมะกอกป่าตากแห้ง บดละเอียด 1 ขีด ผสมรำ 1 ปี๊บ ให้หมูกินทุก 7 วัน นอกจากถ่ายพยาธิแล้ว ยังช่วยให้หมูเจริญอาหารอีกด้วย
-  แพทย์ยืนยัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแบคทีเรียกินเนื้อคน เตือนระวังการบริโภคและสัมผัสสัตว์ที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อ เช่น ปลา กุ้ง วัว หมู

4 ClipVDO บันทึกการแสดงสด ต่อ ข้างทาง + ตุ้ม คาราวาน ในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3กูละเว้ยเฮ๊ย - ตุ้ม คาราวาน+ ต่อ ข้างทาง  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3


เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สถาพร (cover) - ต่อ ข้างทาง 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
กินกันให้พอดี  - ต่อ ข้างทาง 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

คนข้างทาง  - ต่อ ข้างทาง 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 181 รักพ่อ รักในหลวง โดย กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ - พระบารมีคุ้มเกล้าชาวไทย


รายการรักพ่อ181พระบารมีคุ้มเกล้าชาวไทย
http://youtu.be/wNBisr6UXRc
 พบกับ สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง 3.ประโยชน์สุขแห่งแผ่นดิน โรงหมอเคลื่อนที่ , เพราะพ่อเหนื่อยมามากแล้ว, เพลงพระภูมิพล-สุเวศน์ ภู่ระหงษ์, รักพ่อ-มุสลิม12,
บทกวีจากณุ บูรพา - เสภาอาลัยน้าแดง อินโดจีน เป็นครั้งสุดท้าย, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว,
มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

ดูสด NEWS1 (ASTV เดิม) 29สค57 และไฮไลท์รายการวันแรก

วันนี้ เริ่มการออกอากาศช่อง NEWS1 ทาง IPM64 และชมสดทางยูทูป ที่
News1 Live: http://youtu.be/eWRei_9cEO8

รายการช่อง NEWS1 ที่คุณไม่ควรพลาด

06.00 น. เริ่มจาก ยามเช้าริมเจ้าพระยา กับ ปุ้ย วรรษมน ช่างปรีชา และ นุ๊ก กรองทอง เศรษฐสุทธิ์

หลังเคารพธงชาติ 08.02 น. อัปเดตข่าวกีฬา กับ ขอบสนามยามเช้า

08.40 น. พบกับข่าวต่างประเทศ ใน รอบบ้านเรา ทุกวันศุกร์มี อ.สุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร

09.30 น. คอข่าวไม่ควรพลาด กับ คุยมันส์ทันข่าว พบกับ อ.สุนันท์ ศรีจันทรา และ โสภณ องค์การณ์

10.30 น. เจาะลึกประเด็นเศรษฐกิจ กับ iBiz Insight กับ รัชชพล เหล่าวานิช

11.00 น. ติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ กับ Business Headlines

ติดตามข่าวสารในรอบวัน กับ รอบวันทันเหตุการณ์ 2 ช่วงเวลา 11.35 น. และ 17.05 น.

พบกับรายการใหม่ เวทีชาวบ้าน 14.35 น.

ไฮไลท์ช่วงค่ำ พบกับ NEWS HOUR กับ เติมศักดิ์ จารุปราณ และ อุษณีย์ เอกอุษณีย์

แต่สำหรับศุกร์นี้ ชมเทปการเสวนาปฏิรูปพลังงานไทย หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

อัพเดทแค่นี้ก่อน อย่าพลาด ทาง IPM ช่อง 64 และ www.manager.co.th

สาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : วิธีกำจัดเห็บโค-กระบือ

สาระน่ารู้ + เคล็ดลับ : วิธีกำจัดเห็บโค-กระบือ

- สมุนไพรบำรุง ป้องกันโรคสุกร นำขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร (สดหรือแห้ง) อย่างละ 1 ส่วน บดใส่ในอาหารทุกมื้อ 1 ช้อนแกง ต่อการให้อาหารสุกร 5 ตัว
- การปลูกองุ่นเขียว สมุทรสาคร ในพื้นที่อากาศร้อนให้ได้ผลดี นอกเหนือจากนี้ให้ดูแลตามปกติแล้ว ต้องให้น้ำสม่ำเสมอและดินปลูก ไม่ควรแฉะเกินไปด้วย
- วิธีกำจัดเห็บโค-กระบือ นำบวบขม 3-5 ผล ตำละเอียด ผสมแอลกอฮอล์ 10% จำนวน 1ลิตร กรองเอาน้ำฉีดพ่นที่ตัวโค -  กระบือ ต่อเนื่อง 7 วัน เห็บจะหายไป
- ปัญหาน้ำตาไหลขณะปอกเปลือก หรือหั่นหัวหอม แก้ได้ด้วยการโรยเกลือป่นบนภาชนะที่ใช้รองหั่น หรือ วางเกลือไว้ด้านหน้าขณะปอกหัวหอม
- วิธีบำรุงเส้นผมให้มีน้ำหนัก ใช้น้ำผึ้ง 1 ช้อนชาผสมน้ำอุ่น 4 ถ้วย เติมน้ำมะนาว 1 ช้อนชา ผสมให้เข้ากัน ชโลมผมหมักไว้ 15 นาที แล้วสระผมตามปกติ
- ตัวช่วยให้ผักไม่เหี่ยว - เน่าเร็วในช่วงอากาศร้อน เพียงแช่ผักที่ล้างสะอาดในน้ำ 10 ลิตร + หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ช้อนชา+ กากน้ำตาล 1 ช้อนชา นาน 15 นาที

2 ClipVDO กิจกรรมการแสดงชุดชัยภูมิบ้านพี่ + จีน ปุถุชน สอนศิลปะให้นักเรียนบ้านโนนสวรรค์


การแสดงชุด ชัยภูมิบ้านพี่  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
การแสดงของคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในชุด "ชัยภูมิบ้านพี่"เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิจีน ปุถุชน สอนศิลปะ โชว์การวาดภาพแบบเฉียบพลัน ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ชุมชนเกษตรอินทรีย์ หนองกระโดนมน : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 66


ตอนที่ 66 : ชุมชนเกษตรอินทรีย์ หนองกระโดนมน
เกษตรกร อาชีพที่เคยมีเกียรติ ได้รับการยกย่องให้เป็นกระดูกสันหลังของชา?ติ แต่วันนี้ กระดูกสันหลังของประเทศไทย กลายเป็นกระดูกที่ผุกร่อน เมื่อปัญหาสารพัดถาโถม หนี้อันเกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าราค?าขาย การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงที่นอกจากจะฆ่าสิ่งมีชีวิตในดินแ?ล้ว ยังพรากเอาชีวิตของพวกเขาเองไปพร้อมกัน
วันนี้ชาวบ้านหนองกระโดนมน มีชีวิตที่คืนกลับสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ พวกเขามีความสุขกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์กับอาชีพเสริมที่หลากหลาย มีความภูมิใจกับวิถีเกษตรกรรมที่ไม่ทำร้าย?ทั้งธรรมชาติ ตนเอง และเพื่อนมนุษย์ ความมหัศจรรย์ ของการคิดอย่างมีเหตุผล ทำอย่างพอประมาณและมีความรู้จริงในสิ่งที่?ทำ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนที่พอเพียง เข้มแข็งและยั่งยืนแห่งนี้
http://www.youtube.com/watch?v=IQnQYyNlVzc


คืนชีวิตให้สู่ดิน กลับคืนสู่เกษตรอินทรีย์ : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 65


ตอนที่ 65 : คืนชีวิตให้สู่ดิน กลับคืนสู่เกษตรอินทรีย์
ชาวบ้านหนองกระโดนมน ชุมชนที่มุ่งมั่นคืนกลับชีวิตให้แผ่นดินด้?วยการเลี้ยงจุลินทรีย์ และต่อยอดสู่การทำเกษตรอินทรีย์ จากจุลินทรีย์ที่เกิดในบ่อหมัก กลายเป็นน้ำหมักชีวภาพ ที่นำไปใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลง และฮอร์โมนเพื่อเร่งการออกดอกออกผลให้กับพ?ืช ความมหัศจรรย์ของการเดินตามเศรษฐกิจพอเพีย?ง โดยมีเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทาง เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่างของชาวบ้าน ที่เริ่มจากการคิดอย่างพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก ลดรายจ่ายจากปุ๋ยเคมี สารฆ่าแมลง ฮอร์โมน และสารพัดผลิตภัณฑ์เพิ่มต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างอาหารที่ปลอดสารพิษให้กับครอบคร?ัว ชุมชน สังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยทั้งประเทศ
http://www.youtube.com/watch?v=B6D99Jt9kqA


วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5 ClipVDO บันทึกการแสดงสด ช่วงเปิดเทศกาลดนตรีและศิลปะ สัญญารักทุ่งดอกกระเจียวpart 3Soundcheck เฮ้ย เฮ : น้าตุ้ม คาราวาน + ต่อ ข้างทาง 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3soundcheck เฮ้ย เฮ : น้าตุ้ม คาราวาน + ต่อ ข้างทาง
เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิดีเจตุ๊กตา พูดเปิดเวที 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3
ดีเจตุ๊กตา ร้องเพลงพิเศษร้องสด 9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


นกเขาไฟ (Cover) กาน พงพนาไพร  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3จดหมายถึงพ่อ (Cover) กาน พงพนาไพร  9สค57 : สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3เทศกาลดนตรีและศิลปะ "สัญญารักทุ่งดอกกระเจียว part 3"
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ณ มอกระต่ายเต้น รีสอร์ท บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


สิ่งที่งดงามที่สุด คือ แสง

สิ่งที่งดงามที่สุดคือ "แสง"
อยากจะบอกว่าสิ่งที่งดงามที่สุดคือ 'แสง' ผู้เขียนได้ใช้เพชรพลอยและหินวาดภาพแทนสีน้ำมานานแล้ว ผงเพชรที่ถูกโปรยบนผ้าใบวาดภาพก็เปร่งประกายระยิบระยับอย่างสวยงาม แต่ถ้าไม่มีแสงความสวยงามทั้งหมดก็จะหายไป ในตอนเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น สรรพสิ่งล้วนตอบสนองต่อแสงนั้นและทำให้เห็นสีสันของตนเอง เหมือนกับเพชรทั่สามารถเห็นความสวยของมันโดยผ่านทางแสง คุณค่าของทุกอย่างก็เห็นผ่านทางแสง เหมือนกับความสวยงามต่าง ๆ ถ้าไม่มีแสงก็จะมองไม่เห็น เหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงจะปัดเป่าความมืดมนและช่วยนำทาง ถ้าในจิตใจของมนุษย์ที่มีพระคำแห่งความหวังที่ส่องแสงเข้ามาในจิตใจและชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เหมือนกับภาพวาดบนผืนผ้าใบของจิตรกรที่มีข้อความของเขาอยู่บนรูปภาพ ทางเดินของเราก็ขึ้นอยู่กับเรามีความคิดอย่างไร ที่ผ่านมาก็เดินในความคิดด้านชั่วร้ายมาตลอด แต่ตอนนี้คนที่ได้รับพระคำแห่งสัจจะ พระคำก็จะเป็นแสงสว่างและจูงนำเราไปในทางที่ถูกต้อง นักเขียนก็ได้บอกว่าโลกนี้ก็กำลังโดนแสงแห่งสัจธรรมส่องอย่างสวยงาม /จิตรกรคีชอล คิม-จิตรกรวาดภาพด้วยผงหิน /บันทึกโดย Choco Lee. / Band @ IYF Thailand

กระตุ้นปาล์มน้ำมัน ให้ผลดก

พืช)เคล็ดลับกระตุ้นปาล์มน้ำมันให้ผลดก น้ำหนักดี ทะลายปาล์มไม่มีหนาม เพียงบำรุงต้นด้วยปุ๋ยโบรอน 150 กรัม/ต้น/ปี ช่วงกลางปี ปีละครั้ง ทำทุกป

จาก SMS FarmerInfo

โลกช่างสับสนนะ

เออจริงแฮะ .....
โลกช่างสับสน
ไอซ์แลนด์ > มีแต่ป่า
กรีนแลนด์ > มีแต่น้ำแข็ง
ม.ศรีปทุม > อยู่ กทม.
ม.กรุงเทพ > อยู่ปทุมฯ
ครูลิลลี่ > สอนไทย
ครูสมศรี > สอนอังกฤษ
กินผัดไทย = ใช้ตะเกียบ
กินขนมจีน = ใช้ช้อนส้อม
สั่งส้มตำ = ได้มะละกอตำ
สั่งผัดไทยกุ้งสด = ได้ผัดไทยกุ้งสุก
สั่งข้าวราดแกง = ได้แกงราดข้าว
สั่งไข่ดาวน์ = แต่จ่ายสด

5 ข้อคิดเตือนสติ เช้า28สค2557

- จะนั่งหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่แปลก เหมือนเพชรนิลจินดา จะวางไว้ที่ไหนก็มีราคาเท่าเดิม - หลวงปู่ชา สุภทฺโท

- คนเราไม่ได้ทุกข์ เพราะได้ยินคำด่า แต่ทุกข์ เพราะคิดว่าเขาด่าเราได้ยังไง - ดังตฤณ

- คนเราไม่ค่อยซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนมี ต่อเมื่อสูญเสียมันไปแล้วจึงกลับมาเห็นคุณค่าของมันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ มิตรภาพ หรือแม้แต่คนรัก - fb

- อะไรที่เราคิดว่าทำ "เมื่อไรก็ใด้" เรามักจะทำมันเมื่อ "สายเกินไป" - via Pruk Wattanatadakul

- ผู้แพ้ สนใจ 100 หนทาง ที่ทำไม่ได้... ผู้ชนะ สนใจ แม้เพียง หนทางเดียว ที่ทำได้...

การกินผลไม้อย่างถูกวิธี

󾁁"การกินผลไม้อย่างถูกวิธี"(3 hearts)

󾀽พวกเราต่างคิดว่าการกินผลไม้เป็นเรื่องง่ายๆ แค่ซื้อมา แล้วก็ปอก จากนั้นก็หยิบเข้าปากเท่านั้น คุณจะได้รับประโยชน์มากกว่า ถ้าคุณรู้ว่าควร จะกินอย่างไร

󾁑ผลไม้นั้นควรกินในขณะท้องว่าง…ไม่ใช่เป็นของหวานหลังอาหาร อย่างที่เราทำกันประจำ!!
ถ้าคุณกินผลไม้ในขณะท้องว่าง มันจะช่วยคุณในการล้างพิษจากร่างกาย ให้พลังงาน สำหรับช่วงลดน้ำหนัก และ กิจกรรมอื่นในชีวิตประจำวัน

󾌧คุณกินขนมปังแล้วตามด้วยผลไม้หรือเปล่า...?

󾁑เนื่องจากผลไม้ย่อยได้เร็วกว่าขนมปัง ชิ้นผลไม้จะถูกย่อยอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะผ่านกระเพาะไปสู่ลำไส้ แต่เส้นทางของมันถูกขวางไว้โดยขนมปัง ซึ่งใช้เวลาย่อย นานกว่า…เป็นเวลาที่อาหาร ทั้งหมดผ่านกระบวนการหมักและเปลี่ยนสภาพเป็นกรด จากนั้นเมื่อผลไม้สัมผัสกับอาหารในกระเพาะและน้ำย่อย อาหารทั้งหมดก็จะเริ่ม บูดเสีย
[ハチミツ]ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าเรากินผลไม้ในขณะท้องว่างหรือก่อนมื้ออาหาร

󾍒คงมีคนเคยบ่นกับคุณแบบนี้...
ฉันเรอทุกครั้งที่กินแตงโม เวลาฉันกินทุเรียน กระเพาะฉันพองขึ้น เวลาฉันกินกล้วย ฉันรู้สึกอยากวิ่งไปห้องน้ำ เป็นต้น

󾮘ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณกินผลไม้ ในขณะท้องว่าง
ผลไม้รวมตัวกับอาหารอื่นที่ถูกย่อยทำให้เกิดแก๊สขึ้น จึงทำให้รู้สึก แน่น!

󾆩ผมหงอก หัวล้าน อาการหงุดหงิดเป็นกังวล รอยคล้ำใต้ดวงตา! ทั้งหมดนี้ จะไม่เกิดขึ้น ถ้าคุณกินผลไม้ในขณะท้องว่าง

󾮠การเข้าใจผิดว่าผลไม้บางอย่าง เช่น ส้ม มะนาว ซึ่งเป็นกรดจะทำให้ เกิดกรดในกระเพาะ...
นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า ผลไม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นด่างภายในร่างกายเรา

󾦂เมื่อคุณต้องการดื่มน้ำผลไม้ ให้ดื่มน้ำผลไม้สดเท่านั้น! อย่าดื่มน้ำผลไม้กระป๋อง อย่าดื่มน้ำผลไม้ที่ผ่านความร้อน อย่ากินผลไม้ที่ถูกปรุงเป็นอาหาร เพราะคุณจะไม่ได้คุณค่าทางโภชนาการเลย คุณจะได้เพียงรสชาติเท่านั้น

󾥱ดังนั้น ถ้าคุณต้องการคุณค่าทางโภชนาการ การนำผลไม้ มาปรุงเป็นอาหาร จะทำลายวิตามินทั้งหมด

[もも]การกินเนื้อผลไม้หรือผลไม้ทั้งลูกจะดีกว่าการดื่มน้ำผลไม้ เพราะเส้นใยจากเนื้อผลไม้จะดีสำหรับคุณ

󾦂ถ้าคุณดื่มน้ำผลไม้ ให้ดื่มช้าๆทีละคำ เพื่อให้น้ำผลไม้รวมกับน้ำลาย ของคุณก่อนที่จะกลืนลงไป

󾌳“การกินแต่ผลไม้” เป็นเวลา 3 วันเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างมาก ในการทำความสะอาดและล้างพิษในร่างกาย

󾁓เพียงแต่กินผลไม้ และดื่มน้ำผลไม้ตลอด 3 วัน คุณจะแปลกใจเมื่อเพื่อนคุณบอกคุณว่า คุณดูสดใสดีจัง!

󾁕[パイナップル][さくらんぼ]ระหว่าง “การกินแต่ผลไม้” คุณสามารถกินผลไม้ได้หลากหลาย ในเวลาต่างๆ แม้แต่สลัดผลไม้ ซึ่งเป็นเมนูที่น่าสนใจ

󾮟ถ้าคุณกินผลไม้อย่างถูกวิธีเป็นประจำ คุณก็จะมีเคล็ดลับของความงาม อายุยืน สุขภาพ พลังงาน ความสุขและน้ำหนักตัวที่เป็นปกติ

󾍛ขอให้สุขภาพดี สวย หล่อ กันทุกคนนะครับ (บทความนี้ผมได้รับจากศาสตราจารย์นายแพทย์ท่านหนึ่งของร.พ.ศิริราชครับ)
(happy)(sun)(tulip)(star)󾀽🌝󾠨( อ่านแล้วนำมาเป็นประโยชน์กับตัวเอง ส่งต่อให้คนที่รู้จักเป็นความรู้แก่คนไม่รู้มาก่อน)

ฝนตกยามเช้า รับอรุณที่กาฬสินธุ์

ฝนตกยามเช้าที่กาฬสินธุ์ 28สค57: http://youtu.be/Hcabs-MRGtY

ลดต้นทุน ค่าอาหารของโคเนื้อ

สัตว์)นำเปลือกเสาวรส(กระทกรก)ปริมาณเท่าใดก็ได้ ให้โคเนื้อกินเสริมควบคู่กับการให้อาหารข้น วิธีเจ๋งๆ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโรค

จาก Farmer Info

กลอนขำขันของพวกชีวิตติดไลน์

กลอนขำขันของพวกชีวิตติดไลน์...

เคยส่งไลน์ ส่งยิ้ม ให้เพื่อนเพื่อน
ยามรถเคลื่อน ไปช้าช้า ยังจิ้มไหว
พอเร็วหน่อย ได้แต่อ่าน ก็ชื่นใจ
สุขสมใจ คนวัยทอง ท่องแต่ไลน์

มาวันนี้ เขาห้ามหมด แม้รถหยุด
ใจแทบหลุด ลอยหาย ให้สั่นไหว
จะเช็คข่าว จะเม้าท์มอย กันอย่างไร
คงสิ้นใจ คาพวงมาลัย กันแน่เอย

อานิสงฆ์ ของ line ได้ทายทัก
เพื่อนฝูงทั้ง ที่รู้จัก ไม่รู้จัก
แม้ห่างหาย กันไป หลายปีนัก
ได้ตระหนัก ถึงตำนาน ที่ผ่านมา

อาจหลงลืม กันไปบ้าง ต่างวิถี
เมื่อเล่นline กลับยินดี ที่พบหน้า
แม้รูปทรง จะเปลี่ยนไป ไม่คุ้นตา
ดูจากรูป ที่โพสต์ท่า พางวยงง

ได้ถามไถ่ สาระทุกข์ ทั้งสุกดิบ
จะอยู่ใกล้ หรือไกลลิบ มิลืมหลง
ได้รับรู้ ความผูกพัน ยังมั่นคง
มีทั้งส่ง รูปภาพ กับข้อความ

มีสัปดน วันละนิด จิตแจ่มใส
เรทเอ็กซ์อาร์ ว่ากันไป ใจวาบหวาม
มิถือสา ก็เพราะว่า อายุอานาม
ต่างก้าวข้าม ความเดียงสา มานานวัน

เศรษฐกิจ การเมือง เรื่องจุกจิก
ได้หัวร่อ ต่อกระซิก ร่วมสังสรรค์
คติธรรม ล้ำค่า สาระพัน
มีขำขัน ให้ข้อคิด แก่มิตรรัก

สรุปว่าหาก ขาด line ใจคงเหงา
ยิ่งกว่าเสพย์ ยาและเหล้า ขนาดหนัก
ขอฝากถ้อย ร้อยมาลัย ด้วยใจภักดิ์
เพื่อทอถัก เป็นสายใย....ไปชั่วกาล

โอ้ชีวิต ต้องใช้ไลน์ ในตอนแก่
สุดจะแย่ แก้ไม่หาย ไลน์ไม่ห่าง ก่อนจะหลับ ต้องส่งไลน์ จึงได้วาง
อยู่ข้างๆ ไม่ห่างไลน์ ให้ไกลตา

พอตื่นมา ก็คว้าไลน์ มาไล่อ่าน
ใครส่งสาส์น อ่านแล้วไลน์ กลับไปหา
ถ้าไม่มี มันน่าเศร้า เปล่าอุรา
ไลน์ไม่มา หน้าไม่ล้าง ช่างหัวมัน

ไลน์ตอนแก่ แย่ชิบ_า_ไม่มีแว่น
มองหาแป้น รีบพิมพ์ จิ้มจนสั่น
อยากจะแอ๊พ ทำไม่ถูก ถามลูกมัน
จิ้มผิดถูก ก็จิ้มกัน มันจุงเบย

28สค. วันนี้ในอดีต จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดีย สารานุกรมเสรี
• พ.ศ. 2388 (ค.ศ. 1845) - นิตยสาร Scientific American ฉบับแรก วางจำหน่าย
• พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) - Lohengrin อุปรากรจินตนิยมโดย ริชาร์ด วากเนอร์ เปิดการแสดงรอบแรกในเยอรมนี
* พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) - กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทิวงคต เลิกประเพณีวังหน้าในวันนี้
พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) - วิทยุที่เป็นเชิงพานิชย์ครั้งแรกออกอากาศทางสถานีวิทยุ WEAF ในกรุงนิวยอร์คซิตี้ (โฆษณา 10 นาทีสำหรับ บริษัท อสังหาริมทรัพย์) (สถานีใช้ค่าใช้จ่าย $ 100)
พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) - มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของพลเมือง กล่าวสุนทรพจน์ "I Have a Dream" ต่อหน้าฝูงชนในบริเวณอนุสรณ์สถานลิงคอล์น วอชิงตัน ดี.ซี. เรียกร้องให้ชาวอเมริกันยุติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
• พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) - ลอบสังหารนายจอห์น กอร์ดอน เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกัวเตมาลา
พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) - มาร์ค สปิตซ์ ได้เหรียญทองเจ็ดเหรียญจากกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งกันกีฬาโอลิมปิกที่เมืองมิวนิก
* พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น เป็นจังหวัดที่ 72 (ในเวลานั้น) ของประเทศไทย โดยแยกมาจากจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) - ซัดดัม ฮุสเซน ผู้นำอิรัก ประกาศว่าคูเวตเป็นจังหวัดใหม่ของอิรัก
พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) - เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ หย่าขาดจากไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์
* พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) - มนัส บุญจำนงค์ คว้าเหรียญทองเหรียญที่ 3 ให้ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ เอเธนส์ ประเทศกรีซ
(from ONE Browser)

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

15 จังหวัด ระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง

ปภ.เตือน15จว.ระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือน 15 จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก เฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 27-29 ส.ค. นี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการตรวจสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทยและประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 27-29 ส.ค. นี้

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแจ้งเตือน 15 จังหวัดแยกเป็น ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน 8 จังหวัด ให้ระวังภัยจากฝนตกด้วย ด้านเจ้าหน้าที่ได้ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต, จังหวัดในพื้นที่ หรือ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช.ม. เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

11ข้อ โภชนาบำบัด

โภชนาบำบัด
1.ดื่มน้ำร้อนปลอดทุกโรค
2.กินไข่วันละฟอง ไม่ต้องไปหาหมอ
3.หยุดกินน้ำตาลทราย เพราะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆ
4.กินทุเรียน ช่วยรักษาโรคมะเร็ง และแก่ช้า
5.กินแตงโม ช่วยแก้เลือดอุดตัน ลิ่มเลือด และช่วยบำรุงเลือด ถ้าเป็นผู้ชาย จะทำให้สมถรรพภาพทางเพศแข็งแรง
6.สตรีกินสับปะรด ช่วยกระช้บช่องคลอด
7.กินกล้วยไข่ ช่วยบำรุง ตับ ไต ผิว ตา กระดูก (เหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมส์) ทำให้หน้าอกโตด้วย
8.กล้วยน้ำหว้านำไปเผาทั้งเปลือก ช่วยรักษา ปวดหัว ตัวร้อน และเบาหวาน
9.กล้วยหอม เด็กถ้ากินช่วยให้ความจำดี และสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนให้กินกับน้ำมพร้าวอ่อน จะดีมาก ช่วยรักษาโรคฮันจิสัน (สตรีถ้ากินมากจะเซ็กส์จัด)
10.น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ใช้กินและทาหน้า ร่างกายทำให้ดูอ่อนกว่าวัย รักษา ฝ้า กระ ดีมาก เพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางค์ทุกชนิด
11.กินน้ำมันหมูดีที่สุด
ส่งต่อเป็นธรรมทาน

วิธีปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนัก


การปั่นจักรยานเป็นทางเลือกที่ดีที่จะได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อได้รับอากาศที่สดชื่น เเถมยังได้ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพรอบข้างไปพร้อมกัน และยังถือว่าเป็นการเผาผลาญพลังงานและลดไขมันที่ดีทางนึง นอกจากนี้ จักรยานถือว่าเป็นพาหนะที่เหมาะในยุคนี้ เพราะมีคุณสมบัติ 3 ส. คือ สะดวก สิ้นเปลืองน้อย และ สุขภาพดี ทำให้เราผ่อนคลายและยังช่วยให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเพื่อนำไปสร้างเม็ดเลือดขาวใน กระแสเลือดได้ดีขึ้น และส่งผลให้เราอารมณ์ดีจากการเพิ่มของระดับฮอร์โมนแอนเดอร์ฟินอีกด้วย

การปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ช่วยอย่างมากต่อการไหลเวียนของเลือด ซึ่งนั่นก็เท่ากับช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงไปด้วย ที่สำคัญคือตะกรันไขมันที่จับอยู่ตามเส้นเลือดของเราก็พลอยจะถูกกำจัดออกไป จึงสามารถป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันได้อีกทางหนึ่ง ส่วนอวัยวะอื่นๆ ก็ไม่ต้องพูดถึง ย่อมส่งผลดีไปด้วยโดยเฉพาะปอด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยพัฒนาระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย สำหรับการปั่นจักรยานนั้นโดยปรกติจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ 400-500 kcal ต่อหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและความหนักของการปั่นด้วย

ทางด้านกล้ามเนื้อ การปั่นจักรยานมีประโยชน์ทำให้กล้ามเนื้อขา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาหน้าและหลังมีความแข็งแรง เป็นการยืดเส้นยืดสาย โดย เฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณเอว สะโพก ทำให้ป้องกันปัญหาปวดกล้ามเนื้อขาได้ นอกจากนี้ ยังช่วยในการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย ทำให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดได้เป็นอย่างดี และหากเราออก กำลังกายด้วยการปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้น

ปั่นจักรยานลดความอ้วน
การปั่นจักรยานให้ผลลัพธ์ที่ดีมากเพราะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก หากทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องจะช่วยเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อช่วงขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหน้าท้อง ก้น และหากใช้อุปกรณ์บางอย่างเพิ่มจะช่วยบริหารแขนได้ด้วยเพียงแค่มีแท่งยกน้ำ หนัก 1 คู่ ที่หนักไม่มากก็เพียงพอแล้ว

การปั่นจักรยานนั้นดีกว่าการวิ่งเพราะจะไม่ส่งผลกระทบกับข้อเท้า หัวเข่า และหลัง คุณอาจเริ่มจากการปั่นแบบช้า ๆ โดยไม่มีแรงเสียดทานหรือเรียกว่าขั้นพื้นฐาน แล้วค่อยเพิ่มความเร็วในการปั่นและน้ำหนักที่แป้นถีบมากขึ้นเหมือนปั่นขึ้น เขาและเช่นเดียวกับการออกกำลังกายทุกประเภท เคล็ดลับที่จะบริหารร่างกายให้ได้ผลก็คือ ทำทุกวันบ่อย ๆ แม้จะใช้เวลาไม่มากก็ตาม

วิธีการปั่นจักรยานลดความอ้วน
• อบอุ่นร่างกาย - ปรับที่นั่งให้สูงพอที่จะเหยียดขาเวลาปั่นได้ เมื่อวางเท้าบนแป้นขนานกับพื้นหัวเข่าจะต้องทำมุม 10-15 องศา ถ้าที่นั่งอยู่ต่ำเกินไปจะทำให้รู้สึกเหนื่อยมากขึ้นและทำให้หัวเข่าต้อง ออกแรงมากกว่าปกติ ถ้าอยู่สูงเกินไปทำให้ต้องเคลื่อนไหวส่วนอุ้งเชิงกราน ทำให้หลังส่วนล่างต้องรับน้ำหนักมากที่จับสามารถปรับระดับได้ ขั้นแรกเริ่มจากระดับ “สูง” ก่อนวางมือทั้งสองข้างขนานกันบนที่จับจากนั้นค่อยลดระดับลงเพื่อเพิ่มความ โค้งให้แผ่นหลัง
• ความเร็วและแรง - ถ้าคุณ ยังไม่ชินเริ่มจากการปั่นแบบธรรมดาที่ความเร็ว 60 รอบต่อนาที (1 รอบต่อวินาที) นาน 10 นาที จากนั้นเริ่มปรับให้ชันมากขึ้น ปั่น 10 นาที สลับกลับไปที่แบบธรรมดาอีก 10 นาที ทำแบบนี้อาทิตย์ละ 3 ครั้ง 3 วัน เป็นเวลา 3 อาทิตย์ ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมถัดไป
• เมื่อเริ่มชำนาญมาก ขึ้นแนะนำให้เริ่มปั่น 80-90 รอบต่อนาที สลับกับแบบธรรมดา 15 นาที และแบบชัน 15 นาที และแบบธรรมดา 15 นาที ทำ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าโปรแกรมที่สูงขึ้นต่อไป หลังจากชินกับระดับ ต่าง ๆ แล้ว ลองเปิดเพลงเพื่อกำหนดความเร็วสำหรับการปั่นแบบธรรมดาและแบบชัน ในขั้นนี้อาจสลับด้วยการเดินได้และเพิ่มเวลาขึ้นอีก 2 อาทิตย์

ขี่จักรยานแค่ไหนดี
ถ้าขี่จักรยานบนทางราบด้วยความเร็วน้อยกว่า 20 กม./ชม. อย่างนี้เราถือว่าช้าไป จะไม่เกิดสภาพแอโรบิคที่ต้องการ อย่าลืมว่าการขี่จักรยานเป็นการออกกำลังที่ตัวจักรยานมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมาก ถ้าขี่ช้าๆ ตัวจักรยานจักเป็นตัวช่วยเสียส่วนใหญ่ ประโยชน์ต่อหัวใจก็ไม่มี หรือมีก็น้อย
แต่ผู้รู้กล่าวได้ว่า ถ้าขี่จักรยานด้วยขนาดความเร็วกว่า 30-32 กม./ชม. ก็จะเทียบได้เท่ากับการวิ่งความเร็วประมาณ 3 นาทีเศษต่อกิโลเมตร (อันนี้เป็นการวิ่งที่เร็วมากสำหรับนักวิ่งส่วนใหญ่ในบ้านเรา) ซึ่งน้อยคนนักที่จะทำได้

โดยสรุป เราจึงควรถีบจักรยานอยู่ในช่วงความเร็วประมาณ 25 ถึง 28 กม./ชม. จึงจะได้ออกแรงสมกับที่ตั้งใจมาออกกำลังกันความเร็วที่พูดถึงในตอนนี้ เป็นความเร็วเฉลี่ยที่ฝรั่งเขาทำได้กัน แต่คนไทยเราโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ออกกำลังมานาน ก็อย่าได้เผลอไผลยึดข้อมูลนี้เป็นบรรทัดฐานในการฝึกเป็นอันขาด ทางที่ดีควรจะลองขี่ไปลองจับชีพจรไป ก็จะรู้ได้ว่าแค่ไหนจึงจะได้ 75-80% ของอัตราหัวใจเต้นสูงสุดของตัวเอง ดังได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นๆ
วิธีการขี่ให้ถูกต้อง
พวกขี่จักรยานใหม่ๆมักเข้าใจผิดและพยายามใช้เกียร์สูงสำหรับการขี่โดยส่วนใหญ่ ไม่พิจารณาว่าทางจะเป็นอย่างไร ทางที่ถูกแล้วควรเลือกเกียร์ต่ำไว้ก่อน และถีบให้วิ่งไปเรื่อยๆอย่างราบเรียบ โดยถีบซอยขาด้วยความถี่ประมาณ 70 รอบต่อนาที พยายามถีบให้ขาซอยคงที่ขนาดนี้ ถ้ามีทางขึ้นเนินลงเนินหรือมีลมต้าน ก็ค่อยสับเกียร์ต่ำเกียร์สูงตามไปอีกที คือพยายามปรับการซอยให้คงที่อย่างที่ว่าไว้
ไอ้รอบซอยขาคงที่ขนาดนี้ นักจักรยานฝรั่งเขาเรียกว่า ‘เคเดนซ์’ หรือ cadence แปลตรงตัวว่า จังหวะเคาะตอนเล่นดนตรี ในที่นี้คงหมายถึงการทำอะไรให้เป็นจังหวะคงที่สำหรับพวกเราๆ เอาเป็นว่าพยายามซอยขาให้คงที่ด้วยความถี่ประมาณ 70 รอบต่อนาทีที่ว่านี้ก็แล้วกัน
ตอนเริ่มใหม่ๆ ถีบไปสัก 20 นาทีก็พอ แล้วพักจนชีพจรกลับมาเป็นปกติ แล้วก็เริ่มซอยขาใหม่ต่ออีกจนคุณรู้สึกเหนื่อยแบบสบายๆ คือเหนื่อย แต่ไม่ใช่เหนื่อยจนเดินไม่ได้ หัวใจแทบจะเต้นออกมานอกอกหล่นไปกองกับพื้น จนเกือบถูกจักรยานที่ขี่อยู่ทับเอา อย่างนี้ใช้ไม่ได้ มันเหนื่อยเกินไป เอาแค่เหนื่อยไม่มากก็เป็นพอ

ระยะเวลาในการปั่น
พยายามให้เหมือนกับการคารร์ดิโอทั่วไป อยู่ที่ ครั้งไม่ต่ำกว่า 40 นาที 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ค่ะ การขี่จักรยานโดยเฉลี่ยจะใช้พลังงานประมาณ 300 แคลอรี/ชม. ซึ่งการใช้พลังงานขนาดนี้ถ้าทำสม่ำเสมอก็จะสามารถลดความอ้วนได้อีกด้วยค่ะ

******* *******
ชีวอโรคยา แบ่งปันความรู้ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อความพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี โปรดใช้วิจารณญาณ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ไม่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ประจำหน้าเพจ

เครดิต: เรื่อง ชีวอโรคยา นำมาจาก lovefitt.com อ้างอิง thailandbiketrip.com, หมอชาวบ้าน, hibalanz.com, answer.com ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

ชีวอโรคยา อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่พึ่งสารเคมี ไม่ต้องรอให้ป่วยไปเสียค่ารักษาพยาบาลแพงๆ

ติดตามข้อมูลข่าวสารการดูแลตัวเองวิถีธรรมชาติ ไม่พึ่งสารเคมีได้ที่ Facebook ชีวอโรคยา
www.facebook.com/pages/ชีวอโรคยา/135957369811772

ประโยชน์ของพิซซ่า ป้องกันมะเร็งได้

ประโยชน์ของพิซซ่า ป้องกันมะเร็งได้
เราได้รู้กันมาว่าอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ส่วนใหญ่มีแต่โทษ ไม่มีประโยชน์ แต่ในพิซซ่าหากคุณใส่ใจกับการกิน “ผัก” ต่างๆ ที่เป็นส่วนผสมหน้าพิซซ่าไปด้วย ไม่เขี่ยทิ้ง เช่น มะเขือเทศ ร่างกายคุณจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ป้องกันมะเร็งได้ รู้อย่างนี้ หากพิซซ่าเป็นของโปรดของคุณ กินพิซซ่าครั้งต่อไป ควรกินมะเขือเทศหน้าพิซซ่าด้วยนะคะ ถ้าเขี่ยทิ้งไปคุณก็กินแต่แป้ง แฮม เบคอน ชีส ฯลฯ ของพวกนี้กินมากไปก็เป็นโทษต่อร่างกายนะคะ

******* *******
ชีวอโรคยา แบ่งปันความรู้ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อความพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี โปรดใช้วิจารณญาณ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ไม่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ประจำหน้าเพจ

เครดิต: โดย ชีวอโรคยา ภาพ manager infographics ที่มา legendnews.net

ชีวอโรคยา อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่พึ่งสารเคมี ไม่ต้องรอให้ป่วยไปเสียค่ารักษาพยาบาลแพงๆ

ติดตามข้อมูลข่าวสารการดูแลตัวเองวิถีธรรมชาติ ไม่พึ่งสารเคมีได้ที่ Facebook ชีวอโรคยา
www.facebook.com/pages/ชีวอโรคยา/135957369811772

ข้อเสนอของวีระ สมความคิด ในเวทีเสวนาปฏิรูปพลังงาน

อยากให้สังเกตข้อเสนอของพี่วีระ ที่เน้นหนักไปการทำงานของหน่วยงานรัฐ ก็ถ้าไม่ปกป้องประโยชน์ชาติ ภาคประชาชนจะฟ้องหน่วยงานรัฐ

รัฐต้องดำเนินคดีกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. - วีระ สมความคิด
รัฐต้องเรียกค่าเสียหายจาก ปตท.ตั้งแต่ปี 2550 ที่นำท่อก๊าซโดยเฉพาะในทะเล เรียกค่าเสียหายคืนรัฐให้หมดก่อนเดินหน้าตั้งบริษัทท่อก๊าซ - วีระ

ท่อส่งก๊าซจะต้องกลับคืนมาสู่รัฐทั้งหมดเสียก่อน ถ้าจะตั้งบริษัทดูแล รัฐต้องถือหุ้น 100% - วีระ สมความคิด

อยากให้สะสางข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกันระหว่าง ก.คลัง กับ สตง.ให้ยุติ ชัดเจนเสียก่อนเดินหน้า - วีระ สมความคิด

เก็บประเด็นจากเวทีเสวนาพลังงาน 13.25-13.50น

บางส่วนจากเวทีเสวนาพลังงานภาคบ่าย
13.25-13.50น

“ขอให้ลดราคาอ้างอิงราคาสิงค์โปร์ และค่าหลอกลวงอื่นๆ” #ภาคประชาชน 13.28

หลวงปู่:คุณเก็บราคาแบบสิงค์โปร์จริงมั้ย จริงมั้ย... ท่านมนูญ: จริงครับ

“การตั้งราคาสิงคโปร์เป็นการประกันให้ผู้ประกอบการ” ไพลินทร์ ชูโชติถาวร

เท่านั้นละ เสียงฮื้อออดังอีกครั้ง ตกลงการตั้งราคาน้ำมันอ้างิงราคาสิงคโปร์คือการปกป้องผู้ประกอบการนะ #ชัดเจนนะ


ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง เห็นแต่ต้องแบกรับค่าก๊าซแทนภาคปิโตรเคมี แบกรับแทนความเสี่ยงของผู้ประกอบการ


RT “@araya132: ปตท.ยอมรับไปปลูกปาล์มไว้ที่อินโดนีเซียจำนวน1,000,000ไร่จริง แต่ ก.พลังงาน ห้ามนำเข้าและมีนโยบายจะขาย (ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้)

ปลูกปาร์มที่อินโดฯ บอกว่าจะไม่ทำธุรกิจนี้ต่อ จะขาย /จะไม่ขายได้อย่างไร ข่าวว่าขาดทุนบักโกรกนิ


พรบ.จัดตั้ง ปตท.ต้องการให้มีบริษัทน้ำมันแห่งชาติคานอำนาจบริษัทค้าน้ำมันข้ามชาติ เรามีบริษัทพลังงานแห่งชาติซึ่ง ปชช.เป็นเจ้าของ - ดร.ไพรินทร

" ปตท.ลงทุนแค่หลอดดูดน้ำ แต่ขายน้ำขวดล่ะสิบบาท " ผู้ถามคนหนึ่ง

ถาม : 77 วินาทีขายหุ้นหมด! คนไทยทั้งประเทศไม่ได้ซื้อ ผมเลยจะมาขอถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาน้ำมันกับแก๊สกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศ

ถาม : ทำไมรถเมล์ฟรี ไฟฟ้าฟรี รัฐบาลทำได้ น้ำมันทำไมเราจะขายเท่าทุนหรือเอากำไรนิดหน่อย เพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ทำไมถึงจะทำไม่ได้

“สามารถทำน้ำมันให้ลิตรละบาทได้ ถ้าเอาเงินงบประมาณไปอุดหนุน แต่งบเหล่านั้นอาจไม่ได้ไปดูแลการศึกษา ด้านอื่นๆ” #ปิยะสวัสดิ


หลวงปู่ถามบ้าง... เป็นได้ไหมว่าพลังงานภายในประเทศสามารถ พอเพียงที่จะใช้กับคนในประเทศแบบสบายๆ แต่ถ้าเอื้อต่ออุตสาหกรรมมันไม่สบาย

เมียทอดไข่ให้ผัวกิน บริษัทเอาพลังงานในประเทศไปใช้ได้กำไร เป็นไปได้ไหมว่าจะทำให้พลังงานในประเทศใช้ภายในภาคครัวเรือน ภาค ปชช.เท่านั้น-หลวงปู่

ฉันถามว่า...อย่าเอาพลังงานตัวนี้ไปใช้กับอุตสาหกรรมได้ไหม ถ้าต้องการใช้ให้ไปสั่งจากเมืองนอกใช้ เพราะเขามีเงินของเราอยู่แล้ว - หลวงปู่

เป็นไปได้ แต่เราจะต้องทำเข้าทุกๆ อย่าง นำเข้าขวด แว่น - ดร.ไพรินทร์ ์

ภัยใกล้ตัวมนุษย์ออฟฟิศ

ภัยใกล้ตัวมนุษย์ออฟฟิศ
ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ทำให้ดวงตามีการใช้งานอย่างหนัก เพราะต้องจับจ้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ส่งผลให้เสี่ยงเกิดโรคที่เป็นอันตรายกับดวงตา 4 โรค ดังนี้

1.โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของโรค“ออฟฟิศซินโดรม” จะมีอาการมองเห็นภาพซ้อน ตาโฟกัสช้ากว่าปกติ เคืองตา แสบตา ตาแห้ง ดวงตาล้า

2.โรคประสาทตาเสื่อม จะมีอาการภาพมีสีซีดจางไป อ่านหนังสือลำบาก แยกแยะใบหน้าคนยากขึ้น เห็นจุดดำบริเวณศูนย์กลางของภาพ

3.โรคต้อหิน มีอาการตาพร่ามัว เวียนหัวคลื่นไส้อาเจียน เห็นดวงไฟที่มีแสงจ้าเป็นรัศมีกระจาย

4.โรควุ้นในตาเสื่อม มีอาการเห็นคราบดำๆเหมือนหยากไย่ลอยไปมา หากมองแบ็คกราวน์ที่มีสีสว่างอาการจะชัดยิ่งขึ้น

วิธีการดูแลรักษา "สายตา" เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคมนุษย์ออฟฟิศ ด้วยวิธีง่ายๆ มาฝากกัน

1.ควรพักสายตาทุก 15 นาที ถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ด้วยการมองออกไปไกลๆ จะทำให้ดวงตาไม่เกิดอาการล้า อย่าขยี้ตา หากรู้สึกอ่อนล้าให้นวดคลึงเบาๆ และควรบริหาร ดวงตาเพื่อคลายความตึงเครียด

2. ปรับแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้รู้สึกสบายตาโดยดูจากสภาพแวดล้อมในห้องด้วยว่า เมื่อส่องมากระทบจะมีแสงจ้าเกินไปหรือไม่ เพราะแสงที่สว่างมากจะส่งผลเสียต่อตาได้ง่าย อาจทำให้รู้สึกแห้งและแสบตา

3.หมั่นตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำสม่ำเสมอ ควรมีแบบ ทดสอบ Amsler grid ไว้ที่บ้านเพื่อจะได้ทดสอบสายตาด้วยตนเอง และที่สำคัญควรหันมารับประทานผักและผลไม้ที่มีสีส้มและสีเหลืองเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการใช้สายตาท่ามกลางแสงแดดจ้าเป็นเวลานาน ๆ และให้ใส่แว่นตากันแดดที่มีระบบป้องกันรังสียูวีด้วย

4. หลังทำงานเสร็จ หลับตา แล้วใช้น้ำเย็นชโลมดวงตาหรือหาผ้าชุบน้ำหมาด ๆ มาปะคบประมาณ 5 นาที จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา และทำให้เลือดหมุนเวียนมาเลี้ยงดวงตาได้ดี

5. สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์อาจจะเกิดอาการตาแห้งเพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยง เพราะห้องที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ก็มักจะมีเครื่องปรับอากาศอยู่ด้วย เมื่อบวกกับความร้อนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้อากาศแห้งการหยอดน้ำตาเทียมจะช่วยได้

6. ควรกะพริบตาให้บ่อยครั้งกว่าปกติเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาอยู่เสมอ ภายใน10วินาที ลองพยายามกะพริบตาสัก1-2ครั้ง จะช่วยลดความอ่อนล้าของสายตาได้มาก

7. ใช้เลนส์แว่นตาที่มีคุณสมบัติ ในการตัดรังสี ยูวี เวลาใช้งานหน้าคอมฯ นานๆ

อย่างไรก็ตาม การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ช่วยให้ดวงตาไม่เมื่อยล้าจนเกินไป และต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้มีความสมดุลด้วย

******* *******
ชีวอโรคยา แบ่งปันความรู้ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อความพอเพียง และสุขภาพที่ดี โปรดใช้วิจารณญาณ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ไม่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ประจำหน้าเพจ

เครดิต: ชีวอโรคยา นำมาจาก เดลินิวส์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 เวลา 03.00 น.
ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

ชีวอโรคยา อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่พึ่งสารเคมี ไม่ต้องรอให้ป่วยไปเสียค่ารักษาพยาบาลแพงๆ

ติดตามข้อมูลข่าวสารการดูแลตัวเองวิถีธรรมชาติ ไม่พึ่งสารเคมีได้ที่ Facebook ชีวอโรคยา
www.facebook.com/pages/ชีวอโรคยา/135957369811772

งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 27-31 ส.ค.

สัตว์)กระทรวงเกษตรฯและกรมปศุสัตว์ เชิญร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 27-31 ส.ค.นี้ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

บางประเด็นจากเวทีเสวนาพลังงาน

บางประเด็นจากเวทีเสวนาพลังงาน!!

บางจาก บอก เราส่งออกเบนซินประมาณลิตรละ18บาท ขายในประเทศประมาณกว่า20บาท

พระพุทธอิสระ ถาม อ้าว..ทำไมคนไทยใช้แพงกว่าต่างชาติ #SpringNews


RT “@jin_nation: ปตท.เอาเปรียบ ปชช.ไหม?
ปิยสวัสดิ์ ตอบ ถ้าจะถามใครเอาเปรียบต้องไปถาม ก.คลัง เพราะเป็นคนเก็บภาษี
#nna #เวทีเสวนาพลังงาน”

หลวงปู "เราส่งออกน้ำมันเตาราคาเท่าไหร่" ก.พลังงาน " เราขายราคาตลาด " หลวงปู่ " แล้วฉันจะรู้มั้ยล่ะ "

ใครถือหุ้นยกมือขึ้น หลวงปู่บอก บนเวทีฝั่งปตท.ยกมือขึ้นเป็นแถว แล้วเอาลงเร็วมากๆ


RT “@Outlaw_TH: ฟังตอบคำถามมาครึ่งวัน เริ่มสงสัยและสงสัยจริงๆไม่ได้ประชดประชันว่า สรุป ก.พลังงาน กำกับดูแล ปตท. หรือ ปตท.กำกับ ก.พลังงาน??”


ปิยสวัสดิ์ แจง ราคาส่งออกน้ำมันแตกต่างกันแต่ละตลาด ไม่เหมือนกัน และต้องดูที่คุณภาพด้วย

ปิยสวัสด์ บอกที่เรามีเบนซินส่งออก เพราะคนให้ไปใช้LPG,NGV ที่มีราคาถูกกว่า ก็เลยมีเบนซินเหลือ

ผมว่า นายกฯประยุทธนั่งฟังไป คงเกาหัวแกร๊กๆๆ ว่าทำไมปตท.ไม่พูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจ เลี่ยงไปเลี่ยงมา #พลังงาน

กฎของการใช้ในชีวิตวัยทองอย่างมีความสุข

กฎของการใช้ในชีวิตวัยทองอย่างมีความสุข
1. อาศัยอยู่ในบ้านของ ตัวเองอย่างเป็นส่วนตัว และอิสระ
2. ถือครองสมุดเงิน ฝากธนาคารและทรัพย์สินทั้งของตัวเองและคู่สมรสไว้กับตัว
3. อย่าไปคาดหวังว่าลูกเต้าจะดูแลตอนแก่ เพราะลูกยิ่งโต ลำดับความสำคัญของชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
4. หาเพื่อนเพิ่มคบทั้ง คนวัยเดียวกันและแก่กว่าเรา
5. อย่าเปรียบตัวเองกับ คนอื่น และอย่าไปคาด หวังอะไรกับคนอื่น
6. อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับ
ชีวิตลูก เพราะมันเป็น ชีวิตของเขา ไม่ใช่ของ เรา
7. อย่าเอาความชรามา เป็น ข้ออ้าง เพื่อเรียก ร้องความเคารพนับถือและความสนใจ
8. ให้ฟังเสียงผู้อื่น แต่ให้คิดวิเคราะห์และปฏิบัติตามที่คิดอย่างอิสระ
9. ให้สวดมนต์ แต่อย่าร้องขอจากพระ (เจ้า)
10. และขอสุดท้ายอย่า เพิ่งตาย (สำคัญที่สุดเลย)

******* *******
ชีวอโรคยา แบ่งปันความรู้ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อความพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี โปรดใช้วิจารณญาณ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ไม่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ประจำหน้าเพจ

เครดิต: โดย ชีวอโรคยา นำมาจาก Best Radio 87.75 FM เบสท์ เรดิโอ ที่มาจากอินเตอร์เน็ต
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

ชีวอโรคยา อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่พึ่งสารเคมี ไม่ต้องรอให้ป่วยไปเสียค่ารักษาพยาบาลแพงๆ

ติดตามข้อมูลข่าวสารการดูแลตัวเองวิถีธรรมชาติ ไม่พึ่งสารเคมีได้ที่ Facebook ชีวอโรคยา
www.facebook.com/pages/ชีวอโรคยา/135957369811772

ชาวสวนควรเร่งป้องกันการระบาดของศัตรูพืช

พืช)ทุกภูมิภาคฝนตกต่อเนื่อง ชาวสวนผลไม้ควรป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนกัดกินทำให้ผลผลิตเสียหาย หากพบศัตรูพืชเข้าทำลาย ควรรีบกำจัด

ที่มา sms farmerInfo

ปลาวาฬ มันหนีอะไรมา ?

วันที่ 26 ส.ค.57 ปลาวาฬบลูดา มาเป็นฝูงที่บางขุนเทียน ปากอ่าวไทย

เมื่อวานนี้ พบปลาวาฬบลูด้า ฝูงใหญ่จำนวนมากกว่า 20 ตัว ขึ้นมาป้วนเปี้ยนหาอาหารกินที่ทะเลแถวบางขุนเทียน อ่าวไทย เป็นเรื่องที่แปลกมาก เพราะฝูงมันใหญ่ผิดปกติ ที่เคยพบเห็นแต่ละปีที่ผ่านมา แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น

มันขึ้นมาทำอะไรที่อ่าวไทย ใกล้ฝั่งซะขนาดนี้ เพราะตัวมันใหญ่มาก ช่วงน้ำขึ้น น้ำลง จากอิทธิพลดวงจันทร์ มันเสี่ยงจะมี โอกาสจะโดนคลื่นซัดเข้าฝั่งจนเกยตื้นและตายได้ เหมือนกรณีเคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่นาน ที่พระสมุทรเจดีย์

จะว่ามันมาหาอาหารกิน มันก็ไม่จำเป็นต้องมาใกล้ชายฝั่งขนาดนี้ นี่มันเล่นขึ้นมาเป็นฝูงเลย..ราวช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา เพิ่งเกิดแผ่นดินไหว ที่อินโดนีเซีย ขนาด 4.7 ริกเตอร์..

พบฝูงปลาวาฬในทะเล ก่อนแผ่นดินไหว ปลามีประสาทสัมผัสคลื่นเสียงในน้ำชั้นเยี่ยม มันหนีอะไรมา ??..

@ เสธ น้ำเงิน2

ประเด็นข่าวเช้า 27สค2557

ข่าวเช้า 27สค2557

1.คสช. เทงบอุดหนุน อปท. 8.5 พันล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-คุณภาพชีวิต สั่งห้ามนำไปใช้ศึกษาดูงาน

2.ปล่อยตัว "วีระ สมความคิด" พร้อมพวก 27 สิงหาคมนี้

3.คสช.เทงบกว่า 5 พันล้าน แก้ปัญหาราคายางตก ชี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยในการประชุมก.ต.ดังกล่าวมีมติ ไม่เห็นชอบรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น , มหาวิทยาลัยสยาม , มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังมีมติให้เพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยตาปี , มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

5.ป.ป.ช.เปิดกรุ พ้น "ครม.ปู" ครบ 1 ปี รวยสุด พงศ์เทพ 3,014 ล้าน จนสุด สันติ 14 ล้านบาท

6.ลือมหาดไทยมีรมต.ช่วยแค่คนเดียว อดีตผู้ว่าฯโคราช รุ่นน้องอำนวยศิลป์คณะเรา"พล.อ.อนุพงษ์"มีลุ้น เจ้าตัวทำเนียน

ป้องกันความแสบร้อนของพริก

พืช)หากต้องใช้ชีวิตอยู่กับความแสบเผ็ดร้อนของพริกตลอดเวลา แนะนำให้ทาผิวหนังบริเวณที่ต้องสัมผัสพริกด้วยน้ำมันพืชก่อน ความแสบร้อนจะไม่เกิดขึ้น

ที่มา sms farmerInfo

9 กระบวนท่าสุดฟิต พิชิตอาการปวดหลัง

9 กระบวนท่าสุดฟิต พิชิตอาการปวดหลัง
นั่งอยู่ทั้งวันตั้งแต่เริ่มงานจนเลิกงาน ไหนเวลาเดินทางยังต้องเจอกับการจราจรที่ติดขัดสุดๆ นี่แหละคือวิถีชีวิตของคนกรุง ที่ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงยากเสียแล้ว วันๆ นึงถ้าลองคำนวน เราใช้เวลาไปกับการนั่งเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ใครจะคิดว่าการนั่งนานๆ นี่จริงๆ แล้วเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการปวดหลัง ที่อาจลุกลามและเรื้อรังใหญ่โตเป็นโรคอื่นได้

ทำงานติดต่อกันหลายวัน ช่วงวันหยุดหลายคนคงหาเวลาได้เอนกายพักผ่อนสมองกันอย่างเต็มที่ และทางที่ดีก็ควรแบ่งเวลามาออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อกันบ้าง โดยเฉพาะใครที่ต้องนั่งบ่อยๆ ลองมาฝึกการบริหารกล้ามเนื้อหลัง และหน้าท้องตาม 9 ขั้นตอนนี้กันเลย

1.นอนหงายชันเข่า 2 ข้าง แขนแนบข้างลำตัว จังหวะที่ 1 เกร็งกล้ามเนื้อท้อง เพื่อกดหลังให้แนบกับพื้น นับ 1-3 ช้าๆ จังหวะที่ 2 คลายกล้ามเนื้อปล่อยพักตามสบาย ทำ 5-6 ครั้งในวันแรก แล้วเพิ่มขึ้นในวันต่อไป

2.นอนหงายชัยเข่า 2 ข้าง ผงกศีรษะค้างไว้นับ 1-2 แล้วเอาลง เริ่มทำครั้งแรก 10 ครั้ง แล้วค่อยเพิ่มจนถึง 25 ครั้งในวันต่อไป

3.นอนหงายเหยียดขาทั้ง 2 ข้าง ยกขาข้างหนึ่งให้ตั้งฉากกับลำตัว โดยเข่าไม่งอ แล้วค่อยๆ เอาลง จากนั้นยกอีกข้างหนึ่งสลับกัน เมื่อเอาลงแล้วยกพร้อมกันทั้ง 2 ข้างอีกครั้ง เริ่มทำ 3 ครั้ง แล้วค่อยเพิ่มให้ถึง 10 ครั้ง

4.นอนคว่ำขาเหยียดตรงแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้นค้างไว้ นับ 1-3 จังวางลงสลับกับยกขาอีกข้าง ทำเหมือนกันโดยที่เข่าไม่งอขณะยกขาประมาณ 5 ครั้ง ต่อไปค่อยเพิ่มขึ้น

5.ยืนหลังตรง งอเข่า งอสะโพกลงนั่งให้ชิดพื้นมากที่สุดโดยหลังไม่งอ เริ่มทำ 3 ครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 10 ครั้งในวันต่อๆไป

6.นั่งหลังตรง ขาข้างหนึ่งเหยียดยาวเข่าตรง ขาอีกข้างงอขึ้นมาตั้งไว้ เริ่มทำโดยเหยียดแขนทั้งคู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด จนรู้สึกตึงที่หลังขาข้างที่เหยียด นับ 1-3 จึงค่อยเอนหลังกลับเท่าเดิม ทำ 5-6 ครั้ง ต่อไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

7.นอนหงายงอเข่าขึ้นตั้งไว้ 2 ข้าง มือประสานไว้ตรงเข่า จากนั้นดึงขาเข้ามาชิดอก พร้อมกับยกศีรษะขึ้นด้วย นับ 1-3 แล้วกลับไปอยู่ที่เดิม

8.นอนหงายงอเข่าขึ้นตั้งไว้ จังหวะที่ 1 เกร็งกล้ามเนื้อท้องไว้หลังติดพื้น จังหวะที่สองยกก้นขึ้นพ้นพื้นในเวลาเดียวกัน นับ 1-3 ค่อยกลับมาอยู่ในท่าเดิม

9.ยืนตรงมือทั้งสองข้าง เหยียดกำแพงไว้เท้าทั้ง 2 ห่างจากกำแพงครึ่งเมตร จังหวะที่ 1 โน้มตัวไปข้างหน้า ขณะที่ตัวตรงอยู่ส้นเท้ายังคงแตะอยู่ที่พื้นเช่นเดิม นับ 1-3 จากนั้นค่อยดันตัวกลับมายืนเท่าเดิม

ทั้งนี้การบริหารร่างกายต้องทำทุกวันถึงจะได้ประโยชน์ หากมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นควรหยุดทันที

******* *******
ชีวอโรคยา แบ่งปันความรู้ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อความพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี โปรดใช้วิจารณญาณ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ไม่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ประจำหน้าเพจ

เครดิต: เรื่อง ผู้จัดการออนไลน์ อ้างอิง: ข้อมูลจากศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี
ภาพ: ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

ชีวอโรคยา อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ไม่ต้องรอให้ป่วยไปเสียค่ารักษาพยาบาลแพงๆ

ติดตามข้อมูลข่าวสารการดูแลตัวเองวิถีธรรมชาติ ไม่พึ่งสารเคมีได้ที่ Facebook ชีวอโรคยา
www.facebook.com/pages/ชีวอโรคยา/135957369811772