++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

๔๙ "ชีวิตใหม่" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๔๙ "ชีวิตใหม่" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๔๙ "ชีวิตใหม่"
วันนั้นเสียงปืนเพียงนัดเดียว ได้เปลี่ยนอนาคตของเด็กหนุ่ม ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวไปทั้งชีวิต คืนวันยิ่งผ่านไป ความหวังยิ่งจางหาย ความโหดร้ายยิ่งชัดเจน นายสุภวัฒน์ เสมอภาค โดนลูกหลงกระสุนเข้าคอจากเหตุการณ์ช่างกัน?ตีกัน ส่งผลให้ต้องนอนเป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยเห?ลือตนเองได้นานนับปี แต่แล้ววันหนึ่งความหวังของสุภวัฒน์ก็กลับ?มาเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันนี้สุภวัฒน์ไม่เพียงกลับมามีชีวิตใหม่อ?ีกครั้ง แต่ยังเป็นชีวิตที่มีคุณค่า มุ่งมั่น ตอบแทนพระเมตตา ด้วยการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังค?มสืบไป
https://www.youtube.com/watch?v=ox2SRTfH3K4ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น