++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

๕๔ "คืนชีวิตสู่สายน้ำ" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๕๔ "คืนชีวิตสู่สายน้ำ"
ความสมบูรณ์ของสายน้ำเจ้าพระยาแหล่งกำเนิด?และหากินของชีวิตน้อยใหญ่ กำลังเสื่อมถอยลงไปทุกขณะ จึงทำให้กุ้งก้ามกรามขยายพันธุ์เองตามธรรม?ชาติไม่ได้ ชาวบ้านแถวบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เคยยึดอาชีพตกกุ้งเรื่อยมา จึงประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ แต่แล้วชีวิตน้อยๆ รุ่นใหม่ก็ได้ปรากฎสู่สายน้ำอีกครั้ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปราถนาให้สายน้ำเจ้าพระยากลับมาเป็นแหล?่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครั?ว จึงมีแนวพระราชดำริให้หาวิธีฟื้นฟูวงจรของ?ชีวิตกุ้งก้ามกราม ด้วยการเพาะพันธุ์และปล่อยลงสู่แม่น้ำไป นับถึงวันนี้ก็หลายสิบล้านตัว จนชาวบ้านแถวนี้ขนานนามว่า "กุ้งสมเด็จ" สายน้ำเจ้าพระยากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง กุ้งสมเด็จกลายเป็นแหล่งรายได้ให้กับชาวบ้?านบางไทร จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระ?นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
https://www.youtube.com/watch?v=BOf2iCP3s6cไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น