++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ค้นพบแล้ว ดีปลีดินพืชวงศ์พริกไทยชนิดใหม่ของโลก

พืช)คณะวิทย์ฯ มก.-มข.ค้นพบดีปลีดิน พืชวงศ์พริกไทยชนิดใหม่ของโลก อยู่ระหว่างศึกษาลักษณะทางกายวิภาคฯ พบมีลักษณะคล้ายกับดีปลี แต่เป็นพืชล้มลุก

เป็นข่าวดีในวงการวิชาการเกษตรของไทยเลยทีเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น