++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 205 - เมืองน่าอยู่จากสายพระเนตรของในหลวง

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 205 - เมืองน่าอยู่จากสายพระเนตรของในหลวง

http://youtu.be/jmzHs43MVEI


รายการรักพ่อ205  เมืองน่าอยู่จากสายพระเนตรของในหลวง

ฟังรายการทั้งหมด http://www.youtube.com/playlist?list=PLVsD_y46lu19IBjGZuLlduIOhOAgJrXSq

พบกับสารคดี  เมืองน่าอยู่ -เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา, เสียงการปฏิญาณตนของกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ, คำกลอนสอนธรรมะ -  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน,   , กลเมล็ดเคล็ดลับ กับการพึ่งตนเอง, ช่วงรักพ่อ-มุสลิม "คบคนอย่างไร เป็นคนอย่างนั้น",
คติเตือนใจและพระราชดำรัส, ฟังเพลง บทเพลงของพ่อ (อัลบั้ม Classicnova), พระภูมิพล, ผนึกแรงแสดงพลัง,


มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น