++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันเวลาที่ผ่านไป ปัญหา กับความคิด...

ดูเวลา นาทีนี้ วินาทีนี้ ตอนนี้ วันนี้ เวลานี้
... จะมีคน ร้อน หนาว เจ็บ ปวด มึน ทุกข์.. มากๆ หนักหนาแค่ไหน...
... เมื่อ เวลาผ่านไป นาทีโน้น วินาทีโน้น ตอนโน้น วันโน้น เวลาโน้น....
.. ที่เคยร้อน หนาว เจ็บ ปวด มึน ทุกข์ ... คงจะหายไป ... ลดน้อยลง...

..ถ้า คิด แก้ปัญหา ได้ ถูกต้อง!!

1 ความคิดเห็น: