++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีป้องกันและตัดวงจรด้วงหนวดยาว

พืช)ด้วงหนวดยาวตัวเต็มวัยจะทำลายต้นไม้ผล โดยเจาะเข้าวางไข่-ฝักตัวกัดกินเนื้อไม้ภายใน วิธีป้องกันและตัดวงจร ใช้ตาข่ายดักปลาเก่าๆ พันรอบต้น

from sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: