++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปฐมเหตุที่หลวงพ่อคูณได้รับพระราชทานสมณศักดิ์

ปฐมเหตุที่ ห ล ว ง พ่ อ คู ณ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์

ปฐมเหตุที่หลวงพ่อคูณ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ หลวงพ่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากพระอธิการขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ หลวงพ่อมีผลงานด้านบริจาคทรัพญ์ อันได้มาจากผู้เลื่อมใสศรัทธามาร่วมทำบุญกับท่านเพื่อการก่อสร้าง เพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ ตามหลักฐานที่ปรากฏตั้งแต่ ปี ๒๕๑๓ ถึงเพียงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีมูลค่าถึง ๖๐ ล้าน ๗ แสนบาท หากจะเชื่อมโยงมาเข้ากับเหตุการณ์ก็จะพอดีกับพระชนมายุของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี โรงพยาบาลด่านขุนทด ซึ่งหลวงพ่อเป็นผู้สร้างถวายเมื่อแล้วเสร็จจะมีมูลค่ามากขึ้นจากเดิมรวมเป็น ๖๙ ล้านบาทเศษ ก็จะพอดีกับอายุของหลวงพ่อขณะนั้น จึงตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะเป็นสิ่งประจวบเหมาะน่าอัศจรรย์ในตัวท่านมากทีเดียว

ดังนั้น กุศลผลบุญที่หลวงพ่อคูณได้บำเพ็ญไว้ตั้งแต่อดีต จวบจนถึงปัจจุบันจึงได้รับการตอบสนองแล้วในชาตินี้และคงได้รับต่อเนื่องไปในภายหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย สมกับฉายาของหลวงพ่อคูณว่า

“ปริสุทฺโธ”

ซึ่งแปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองดำรงชีวิตอยู่ในวิหารธรรมเป็นนิจ

ที่มา http://www.พระใหม่พลาซ่า.com/


คำสอนที่ตรงไปตรงมา เรียบง่าย หลวงพ่อคูณได้รับฉายาว่า “ปราชญ์แห่งที่ราบสูง” จากที่ได้กล่าวเตือนสติบุคคลหลายสาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ นักการเมือง

“กูต้องพูดออกมา ออกมาเทศน์เตือนสติกันอยู่บ่อยๆ เพราะว่าหลายคนนั้นฟังชนิดที่เรียกว่า เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา แล้วเลยไปเข้าหูไอ้ตูบ มิฉะนั้นนักการเมืองโกงชาติจะเพิ่มขึ้น คนผลิต คนค้า และคนเสพยาบ้ากันมากขึ้น เมื่อมีคนชั่วอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง พระอย่างกูอาจจะไม่มีคนใส่บาตรข้าวให้กิน กูอาจจะไม่มีที่ซุกหัวนอน ที่ร้ายไปกว่านั้นอาจไม่มีวัดให้อยู่ก็อาจเป็นได้”

“นักการเมืองมีหน้าที่รับใช้ประชาชน ไม่แตกต่างกับพวกข้าราชการ แต่นักการเมืองเขากลับทำตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เขาปกครองข้าราชการทุกระดับ ถ้าใครไม่ทำงานสนองนโยบาย หรือไปขวางทางกินมัน มันก็เด้ง มันก็ย้ายให้ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ชนิดไม่ให้เห็นดาวเดือนกันเลยทีเดียว”

อีกหลายคำคมที่ผู้คนนึกถึง ไม่ว่า “กูให้มึง” “กูทำดี เขาจึงให้ของดีกูมา” “กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ” “กูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจน เพราะได้สร้างทานบารมี ถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้คำว่าบุญก็ไม่รู้จักกัน”

“เงินเป็นทาสกู กูไม่ยอมเป็นทาสเงิน”

“การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่าย แต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยาก”

การให้ของหลวงพ่อคูณเป็นการให้เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ที่ไม่สิ้นสุด สมกับภาษิตโบราณที่ว่า อยู่เพื่อตัว อยู่แค่สิ้นลม อยู่เพื่อสังคม อยู่ชั่วฟ้าดินสลาย แม้แต่ชีวิตสุดท้ายยังบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ศึกษาด้วย.......

ที่มา http://www.posttoday.com/
(from ONE Browser)

1 ความคิดเห็น: