++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

๗๖"นาฬิกาชีวิต" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๗๖"นาฬิกาชีวิต"
เพราะโชคชะตากำหนดให้มาอยู่ในโลกของคนพิกา?ร นาฬิกาชีวิตในแต่ละวันก็ช่างเชื่องช้ายาวน?านไม่สิ้นสุด จนวันที่มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานอาชีพจักรสานย่านลิเภามาให้คน?พิการเหล่านี้ เปรียบดั่งส่งมอบนาฬิกาชีวิตเรือนใหม่ นำคุณค่ากลับคืนมาให้กับชีวิตของพวกเขาเหล?่านี้ ให้ได้มีอาชีพและสร้างคุณค่าให้กับชีวิตที?่เหลืออยู่ของพวกเรา
https://www.youtube.com/watch?v=3bceXaiTSdYไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น