++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เคล็ดลับ กินทุเรียน ไม่เป็นร้อนใน

พืช)เอาใจสาวกราชาผลไม้ไทย ด้วยเคล็ดลับจากชาวสวนที่แนะนำให้ใส่น้ำในเปลือกทุเรียน แล้วดื่มก่อนกินเนื้อทุเรียน ช่วยให้กินได้เยอะ ไม่เป็นร้อนใน

from sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: