++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สาเหตุที่สามีมักจะกลัวเมีย...

นักศึกษาระดับปริญญาเอกไปทำการศึกษาวิจัย โดยตั้งสมมุติฐานในการวิจัยว่า "ทำไม?สามีจึงมักจะกลัว เมีย" ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า มีสาเหตุที่สามีกลัวเมีย หลัก ๆ อยู่ 4 ประการ
1. บรรพบุรุษพากลัว
2. ผู้บังคับบัญชา พากลัว
3. เมียมันไม่กลัวเรา และ
4.เป็นสาเหตุที่น่าเห็นใจที่สุด คือ "เมีย มันน่ากลัว" 555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น