++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คลิป แมวปฏิบัติธรรมที่ เกาหลี

ที่เกาหลีมีแมวปฏิบัติธรรมและปฏิบัติมาได้สี่ปีแล้วนับจากที่เจ้าอาวาสได้ช่วยชีวิตไว้โดยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเจ้าอาวาส ๓ ข้ออย่างเคร่งครัดคือ
๑.ไม่ส่งเสียงรบกวนในห้องพระ
๒.ไม่ล่าสัตว์
๓.ไม่กินเนื้อสัตว์
คำสั่งสอนเหล่านี้ล้วนฝืนสัญชาตแมว แต่แมวตัวนี้ก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยิ่งกว่านั้นยังหมอบทำสมาธิเพ่งพระพุทธรูปนานประมาณ ๔ ชั่วโมงทุกวัน เวลากินอาหารในมือเจ้าวาสน้ำตามักจะไหลเหมือนสำนึกในบุญคุณ

https://youtu.be/lAaOeL8b7PM

1 ความคิดเห็น: