++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เคล็ดลับการย่างเนื้อสัตว์

สัตว์)เคล็ดลับการย่างเนื้อสัตว์ หั่นก้านกล้วยเป็นชิ้นๆ 3-4 ท่อน ใส่ในเตาไฟ แล้วนำเนื้อไปย่างตามปกติ เพียงเท่านี้เนื้อสัตว์ที่ย่างก็จะไม่ไหม

from sms farmerInfo ้

1 ความคิดเห็น: