++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วันพืชมงคล 13 พค 2558

พืช)พระยาแรกนา พระราชพิธีแรกนาขวัญ หยิบผ้านุ่งได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมาก นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ ในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที

สัตว์)พระโคเลิศ-พระโคฟ้า พระราชพิธีแรกนาขวัญ กินหญ้า กินงา พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

จาก sms farmerInfo ่

1 ความคิดเห็น: