++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ด้วยพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยพระบารมี..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวมบทความที่พระเถระและพระอริยสงฆ์
กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. “พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก
ฉันเองยังสู้ท่านไม่ได้
เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่
พระองค์ปรารถนามานาน แต่เวลานี้
บารมีเป็น “ปรมัตถบารมี” เหลืออีก ๕ ชาติ
และที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้ว
ไม่ใช่ไม่สำเร็จ!!
พุทธภูมินี่ต้องบำเพ็ญกันมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็น “วิริยาธิกะ”
ต้องบำเพ็ญถึง ๑๖ อสงไขยกำไรแสนกัป
นี่เกิน ๑๖ อสงไขยแล้ว
'แสนกัป' อาจยังไม่ครบ จึงต้องเกิดอีก๕ชาติ"
-หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

2. “นี่รูปพระเจ้าแผนดิน เก็บดีๆ
เอาไว้ในห้องพระ กราบไหว้บูชา
พระพุทธเจ้านะนั่น”
-พระครูภาวนาภิรัต วิ. - หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)
วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่

3. “ก็มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นแหละ
ถึงไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีดีอะไร”
-พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
(พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร)
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
พระอุปัฏฐาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ที่ทำหน้าที่ยาวนานที่สุด

4. หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่า
“ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม
เคยเป็นช้างนาฬาคิริง
ส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์”
(ช้างป่าเลไลยก์คือพระโพธิสัตว์)
-หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

5. “วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก
ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์
ปรารถนาพุทธภูมิ”
-หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

6. “หากไม่มีในหลวง
พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้”
-หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

7. “พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น
แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย...”
-หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

8. “ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะ"
-ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

9. “...การดูหมิ่นในหลวง ก็คือโค่นชาติบ้านเมือง
เพราะนี่คือหัวใจของชาติ
ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
...โลกอยู่ได้ด้วยของดี คนดี
ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยของชั่ว คนชั่ว...

ในหลวงเป็นคนดีมากที่สุด
เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรานี้
พระองค์เสด็จนู้นเสด็จนี้ เราก็เห็นไม่ใช่เหรอ
ไม่ได้หยุดเลย เหมือนกังหัน
เพราะความห่วงชาติบ้านเมือง
รักประชาราษฎร เพราะเป็นลูกของท่าน
เราจะหาใครได้อย่างในหลวง
ทำไมไปตำหนิในหลวงได้ลงคอ
คนๆนั้น (ผู้ดูหมิ่นในหลวง)
เป็นคนประเภทใดพิจารณาดูเถิด

...พึงบูชาคุณของคนดี เคารพ เลื่อมใส ยินดี
ไปตำหนิในจิตเช่นนั้นแล้ว แสดงว่าคนนั้น
เป็นคนที่ทำลายโลกได้อย่างร้ายแรงมาก
เป็นคนเลวมาก อย่าถือเป็นคติตัวอย่าง ไม่ดี"
-หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ)
อ.เมือง จ.อุดรธานี

1 ความคิดเห็น: