++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สูตรประหยัดต้นทุนปุ๋ย + ทำให้มะพร้าวลูกดก

พืช)สูตรประหยัดต้นทุนปุ๋ยและทำให้มะพร้าวติดลูกดก ด้วยการหยอดน้ำต้มปลาจิ้งจั้ง(กะตัก)1ลิตร ลงในหลุม(ขุดหลุมลึกราว1ศอก)ระหว่างแถว/ต้น แล้วกลบ

จาก sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: