++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เนื้อเพลง เกิดมาเป็นคน - ไก่ แมลงสาบ + สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

กับเพลง "เกิดมาเป็นคน"

เกิดมาเป็นคน รวยจนนั้นไม่สำคัญ ขอให้ใจยึดมั่น รังสรรแต่สิ่งดีดี

เกิดมาเป็นคน รวยจนต้องมีศักดิ์ศรี เสริมสร้างสุขให้ชีวี เพิ่มบารมีสู่วิถีแห่งธรรม

ธรรมะคือธรรมชาติ คนฉลาดไม่มีตกต่ำ ธรรมคือการกระทำ จะสูงจะต่ำคือการกระทำของเรา

รวยจนนั้นไม่สำคัญ ให้จิตยึดมั่นผ่านการขัดเกลา ลาภยศหากไปมัวเมา จะนำพาเราตกนรกอเวจี...

เพลงเกิดมาเป็นคน.. เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว 14 ต.ค.2553

1 ความคิดเห็น: