++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สันดานที่แก้ไม่หาย...

สันดานที่แก้ไม่หาย

ขึ้นชื่อว่า สันดาน มันเป็นสิ่งที่ฝังลึกลงไปในตัวตน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถ้ามีอุปนิสัยบางอย่างที่ฝังลึกลงไปในระดับสันดาน มันก็คงยากที่จะแก้สันดานให้หายได้ ...

นอกจากจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ช็อก ตกอยู่ในสภาพที่จะใช้สันดานแบบเดิมๆ ใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้

หากเกิดมาเป็นคนเกียจคร้าน ไม่ชอบทำการทำงานอะไร แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จนตรอก ขยับไปทางไหนลำบาก ต้องมาพึ่งพา พึ่งพิง ญาติพี่น้อง แรกๆ อาจจะทำตัวดีขึ้นมาบ้าง คนที่ให้โอกาส เห็นแล้ว ก็รู้สึกดี ที่เขากำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง กลับตัวกลับใจมาทำอะไรที่ดีๆ เข้าท่าเข้าทางได้บ้าง แต่ ถ้าสิ่งนั้น ฝังลึกในระดับ สันดานแล้ว มันย่อมแก้ยาก

เวลาผ่านไปสักพัก สันดาน เดิม ก็ออกมาอีก ต้องใช้ความอดทนในการตักเตือน ในการแนะนำสั่งสอน พูดแล้วพูดอีก จนเหนื่อย

ในที่สุด ก็คงจะต้องยอมรับ เพราะสันดานมันแก้ยากจริงๆ

นี่ละชีวิต...

1 ความคิดเห็น: