++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รับมือกับเด็กซน : ท่องสูตรคูณ

รับมือกับเด็กซน : ท่องสูตรคูณ
ยากเหมือนกันนะ กับการอบรมสั่งสอนเด็กซน เด็กวัยประถม ที่พ่อ แม่เลี้ยงดู ดูแลไม่เป็น ลูกเลย ซุกซน ชอบเล่น ไม่ตั้งใจเรียน เมื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรม ก็ต้องทน และพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของเด็กกันก่อน


การท่องสูตรคูณ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ถ้าจดจำได้ ก็สามารถคิดเลข คิดคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้ เป็นพื้นฐานที่เด็กๆต้องมี ความพยายามให้เด็กๆท่องสูตรคูณได้ จึงบังเกิดขึ้น

เด็กแต่ละคน ต่างกันน คนหนึ่ง สมองดี ตั้งใจเรียน อีกคนไม่เก่งเท่า แต่ถนัดทางด้านกีฬาและศิลปะมากกว่า การให้ท่องสูตรคูณ ก็ต้องพยายามหาวิธีการให้เด็กไม่เก่ง เท่าทันเด็กที่เก่ง

การมีรางวัลจูงใจ เป็นอีกหนึ่งวิธี ให้ได้ลองใช้ความพยายาม ถ้าท่องสูตรคูณได้ทั้ง 12 แม่ ท่องได้คล่องก็จะให้กินพิซซา หรือขนมที่อยากกิน งั้น ไปพยายามท่องให้ได้

การมีแรงจู.ใจ ก็เป็นสิ่งที่ดี เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น