++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ข้อคิด การเลือกคบคนต้องดูดีๆ

"...คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
การเลือกคบคนต้องดูดีๆ เพราะหากคบคนชั่วหรือคนไม่ดีเป็นมิตร
ก็มักชักพาเราจูงเราไปในทางไม่ดี แต่ถ้ารู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี มีความรู้
ก็จะพากันชักจูงให้เรามีความรู้และสิ่งดีๆ ตามมา..."

การคบคนอย่างไร เราก็เป็นเช่นนั้น
คบคนดีก็ทำให้เราดูดีมีหลักการ เป็นคนที่น่าเชื่อถือ น่าคบหาด้วย

คบคนพาลก็มีแต่เรื่องร้าวราญใจ มีแต่สีงที่ไม่สบายใจให้กัน
สร้างแต่เรื่องขัดเคืองใจให้ต้องทุกข์ร้อนใจอยู่ประจำ

การคบคนดี...ย่อมเป็นศรีแก่ตัว การคบคนชั่ว...พาตัวอัปราชัย

(อธิษฐาน)(ขอร้อง)(ไหว้)(ไหว้)(ไหว้)(คิด)(สบาย)(สบาย)

1 ความคิดเห็น: