++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คำคมของพี่เสือ.. ในกลุ่มชุมชนพลเมือง

- คนมีเงินมาก หากขาดใจเพื่อผู้อื่นก็คือ คนจน
- คนมีอำนาจมาก หากขาดความรักในผู้อื่น ก็คือ คนอ่อนแอ
- คนมีพวกมาก หากขาดจริยธรรม ก็คือโจร
- คนมีความรู้มาก หากขาดความจริง ก็ไร้ค่า
* พึงประสานความจริง ความดี ความงาม ความรัก และความศรัทธาไว้เป็นหนึ่ง อาจทำให้พวกเราทุกคนดีได้

8.26น 6มิ.ย.2557
พี่เสือ ในไลน์ กลุ่มชุมชนพลเมือง

1 ความคิดเห็น: