++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอแบ่งปันธรรมะ.....และ....ชวนสวดมนต์กันครับ

ขอแบ่งปันธรรมะ.....และ....ชวนสวดมนต์กันครับ
?#?ธรรมะในศาลา? วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ “บ้านของใจ”
โดยพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ที่อยู่อาศัยของใจนั้นคืออะไร ที่อยู่อาศัยของใจก็คือความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิ ที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ เพราะเมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วใจของเราก็จะไม่มีอะไรมารบกวน ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรต่างๆมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนได้ เหมือนกับร่างกายที่มีบ้านอาศัยอยู่ ฝนฟ้าแดดลมก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวาย สร้างความลำบากให้กับร่างกายได้ ฉันใดความสงบของใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นเหมือนกับบ้านของใจ เราต้องพยายามสร้างบ้านของใจให้เกิดขึ้นให้ได้ เผื่อเวลามีพายุอะไรมารุมเร้าจิตใจเราจะได้มีที่หลบภัยได้ เช่นเวลามีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ถ้าเรามีบ้านของใจเราก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านของใจความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไป
ดังนั้นเราจึงควรจะหัดฝึกทำจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ก็ดี ด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธๆก็ดี หรือด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกด้วยสติก็ดี ข้อสำคัญขอให้เราทำด้วยสติคือให้เราระลึกรู้อยู่ทุกขณะว่า เรากำลังสวดมนต์อยู่ หรือเรากำลังบริกรรมพุทโธๆอยู่ หรือเรากำลังดูลมหายใจเข้าออกอยู่ อย่าให้ใจหลบไปคิดเรื่องต่างๆ ต้องบังคับให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์ ถ้าสวดอะระหังสัมมาก็ให้มีแค่อะระหังสัมมาไปเรื่อยๆ อย่าสวดไปแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ ที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดถ้าคิดแล้วใจจะไม่สงบเหมือนกับสร้างบ้านพอปักเสาไว้ต้นหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยว ไปกิน ไปเล่นอย่างนี้เมื่อไหร่บ้านมันจะเสร็จ ......

1 ความคิดเห็น: