++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันปาล์ม เชื้อเพลิงตะเกียงยามฉุกเฉิน

พืช)ฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ อาจทำให้ไฟฟ้าดับ ชีวิตต้องการแสงสว่างเสมอ การใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงตะเกียง จึงเป็นตัวช่วยยามฉุกเฉินที่ดี

จาก sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: