++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 210 เก้าตามรอยพระราชา

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 210  เก้าตามรอยพระราชา
รายการรักพ่อ210 เก้าตามรอยพระราชา
ฟังรายการทั้งหมด http://www.youtube.com/playlist?list=PLVsD_y46lu19IBjGZuLlduIOhOAgJrXSq


พบกับสารคดี สงครามกับตัวยึกยือที่เชิงคีรี -เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา, เสียงการปฏิญาณตนของกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ, คำกลอนสอนธรรมะ - ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา
, กลเมล็ดเคล็ดลับ กับการพึ่งตนเอง, ช่วงรักพ่อ-มุสลิม "เอาชนะการล่อลวงได้อย่างไร", คติเตือนใจและพระราชดำรัส, ฟังเพลง เก้าตามรอยพระราชา-คณาคำ อภิรดี _ ธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม, ต้นกล้าพอเพียง, คนมีน้ำยา


มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ


1 ความคิดเห็น: