++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จะอยู่อย่างไร เพื่อให้ได้ชื่อว่า ทำหน้าที่ลูกผู้ชาย

ได้แชร์โพสต์ของ สมุดบันทึก เล่มใหม่ ลงในกลุ่ม: มุมมองเศรษฐกิจการเมือง
25 นาที · มีการแก้ไข ·
ถ้าประเทศ เกิด สันติภาพ...
ทหาร ที่ วิวัฒน์ มาจาก การทำหน้าที่ ของ สัตว์เพศผู้ สู่ ความเป็น ลูกผู้ชาย
และรับใช้ ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ในการ ปกป้องรักษา ทรัพยากร ความมั่งคั่ง ไม่ให้ อริราชศัตรู ผู้ที่คิดคด เป็น กบฏแผ่นดิน ได้แย่งชิงเอาไปเป็นของตัว

ไพร่(ทหารโดยสถานะไม่ใช่ทหารรับจ้าง) ลูกผู้ชาย หรือ ทหารหาญ
ควรปรับเปลี่ยน บทบาท อย่างไร ให้เข้ากับ สถานการณ์บ้านเมือง
ทำอย่างไรที่จะตามโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุนวัน ได้ทันการณ์
จะทำอย่างไร ในยุคที่ ต่อสู้กันด้วย ข้อมูลข่าวสาร
จะสู้อย่างไร เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ

จะอยู่อย่างไร เพื่อ ให้ได้ชื่อว่า ทำหน้าที่ ลูกผู้ชาย รับใช้ ครอบครัว สังคม ประเทศชาติบ้านเมือง พิทักษ์ทรัพยากรของรัฐ สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้ประเทศ

จะทำอย่างไร ?
HOW TO ?
(from ONE Browser)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น