++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

?#?พ่อแม่ที่ทำบุญคุณกับลูก?...ไม่ขึ้น

?#?พ่อแม่ที่ทำบุญคุณกับลูก?...ไม่ขึ้น
หดหู่ใจและเห็นใจทุกครั้งที่มีพ่อหรือแม่มาปรึกษาเรื่องลูกไม่รู้จักบุญคุณ แสดงพฤติกรรมเป็นเด็กอกตัญญู บางรายถึงขั้นด่าทอทำร้ายพ่อ-แม่ให้อับอายหรือเสียใจ
พ่อ-แม่พวกนี้มักจะบอกคล้ายๆ กันว่าเขาทำบุญคุณไม่ขึ้นโดยเฉพาะกับลูกที่เขารักมาก
ก็เป็นได้ที่เขารักลูกมาก ส่วนใหญ่รักมากเกินพอ รักเพราะคิดว่าตัวเองมีความผิดกับลูก (Guilty Love) เช่น คิดว่าตัวเองผิดที่เลิกกับสามีทำให้ลูกไม่มีพ่อจึงตามใจมาก หรือคิดว่าตัวเองมีการศึกษาน้อย ไม่มีหน้าตาในสังคม จึงส่งเสียช่วยเหลือและตามใจลูกมากเพื่อให้ลูกได้เรียนดีๆ มีหน้าตาจะได้มีอนาคตดีๆ ...ไม่เหมือนตน เด็กที่มาจากครอบครัวแบบนี้จะมีลักษณะเอาตัวเองเป็นใหญ่ (Self Center) มักเป็นคนใจแคบและไม่รู้จักโต และมักเป็นคนมองใกล้ ใฝ่ต่ำ คุณธรรมน้อย และขาดวินัยในตัวเอง
ซึ่งตรงข้ามกับลักษณะดีๆ ที่เราตั้งใจพัฒนาลูกให้เป็นคนมองไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรมและมีวินัย
มีแนวคิดสำหรับพ่อแม่ที่ทำบุญคุณไม่ขึ้นกับลูก จนลูกแสดงความเนรคุณไม่กตัญญูกตเวที ดังนี้
1.คนที่กตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคนชนิดดีที่หายาก ไม่ได้มีได้ง่ายๆ หรอก
คนแบบนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนชนิดดีและหายากเช่นกันคือผู้คนจะสรรเสริญ อยากให้ความช่วยเหลือ ยกย่องว่าเป็นคนดี แม้ว่าคนนั้นจะจน มีการศึกษาน้อย
ตรงข้ามกับคนที่อกตัญญู แม้เป็นคนรวย มีการศึกษาสูง มีเกียรติยศ ผู้คนก็จะประณามว่าเป็นคนเลว เป็นลูกอกตัญญู ไม่อยากส่งเสริม เป็นการถูกลงโทษทางสังคมตามกฎแห่งกรรม
2.ลองถามตัวเองซิว่าเป็นคนกตัญญูหรือเปล่า และเคยแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีให้ลูกเห็นบ้างไหม ส่วนมากถ้าเราเป็นคนกตัญญูก็จะดึงดูดคนกตัญญูเข้าหาเราตามกฎแห่งแรงดึงดูด ลูกก็มักกตัญญูด้วย
3.คุณบังคับให้ลูกกตัญญูกับคุณก็ไม่ได้ แต่คุณต้องบังคับใจและพฤติกรรมของตัวเองให้ได้มากขึ้นนะครับ
ทางกาย ก) ให้ทำทานให้มากขึ้น ข) พูดจาเพราะๆ กับบุคคลทั่วไป
ค) ทำตน บำเพ็ญประโยชน์ให้มากขึ้น ง) และให้ทำอย่างสม่ำเสมอไม่เลือกข้างไม่เลือกคน
ทางใจ : ก) ให้มีความรักมนุษย์ อยากให้เขามีความสุขให้มากขึ้น
ข) ช่วยเหลือผู้คนที่มีทุกข์ ค) แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี มีสุข ไม่อิจฉา และ
ง) ทำจิตใจให้เป็นกลางๆ ไว้ ไม่รักมากหรือชังคนใดมาก เพราะรู้ว่าทุกคนมีที่มาที่ไปจากกรรมเก่าของเขา การรักใครมากจะทำให้ผิดหวังเสียใจได้ง่าย และการชังใครมากทำให้ใจไม่สบาย
เมื่อทำเช่นนี้แล้วโอกาสที่คุณจะได้กัลยาณมิตรดีๆ เข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณจะมีมากขึ้นตามกฎแห่งกรรมและกฎแห่งแรงดึงดูด ที่จะดึงดูดคนดีๆ เข้ามาหาคุณ
4.เคยฟังพระบอกว่าลูกทั้งหลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพ่อ-แม่ที่เกิดมาเพื่อชำระหนี้กัน และมูลหนี้ก็มากน้อยต่างกัน พ่อ-แม่ใช้หนี้กรรมให้ลูกไม่เท่ากัน พ่อ-แม่บางคนทำดีให้ลูกนิดเดียวลูกก็รู้คุณและตอบแทนคุณ แต่พ่อ-แม่บางคนทำดีให้ลูกมากมายลูกก็ไม่รู้คุณและอกตัญญู
แต่เมื่อพ่อแม่ทำดีทั้งกายและใจตามข้อ 3 แล้ว ผลแห่งกรรมจะทำให้พ่อ-แม่สบายใจ มีสุขมากขึ้น
ส่วนลูกนั้นพ่อแม่ช่วยไม่ได้มากหรอก เขามีกรรมของเขาเป็นตัวกำหนดชีวิตปัจจุบันและอนาคต ถ้าเขาบาปหนา แม้จะเรียนเก่งหรือร่ำรวยก็เอาตัวไม่รอด ทำงานไม่ก้าวหน้า มีทุกข์ทั้งชีวิต เป็นที่ติเตียนรังเกียจของสังคม พ่อ-แม่หรือใครช่วยเขาไม่ได้หรอก
กรรมของใครก็ของใคร รับแทนกัน ช่วยแทนกันไม่ได้หรอก พ่อ-แม่ทำใจให้สบาย ทำความดีต่อไปให้มากขึ้นดีกว่าครับ
ศ.นพ.วิทยา นาควัชระ

1 ความคิดเห็น: