++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาติ

สัตว์)สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. ชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ คือ กำลังการผลิตผู้มีความอดทน ส่งต่ออาหารคุณภาพดีสู่ตู้กับข้าวคนไทย

จาก sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: