++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคโนฯสยามจับมือมธ. พัฒนาภาษาอังกฤษสู่เวทีอาเซียน

\

สถาบันเทคโนฯสยาม ร่วมกับ สถาบันภาษา มธ. จัดโครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษวิชาชีพ เพื่อทดสอบความรู้ความสามารทางภาษาของเด็กไทย เตรียมพร้อมในเวทีเสรีทางการค้า ก้าวสู่การแข่งขันระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2558) ประเทศไทยจะก้าวสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC ) ซึ่งเป็นเวทีเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า ภาคบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะอย่างอิสระ รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญของอาเซียน ทั้งประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนฯ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ต่างต้องเตรียมรับมือและรองรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย

ในการนี้ ผศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผอ.สถาบันเทคโนฯสยาม กล่าวถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ว่า ทางสถาบันมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาและประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษาสากล และยุทธศาสตร์สมรรถนะ WISE Model ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (English and Language Skills) โดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ จัด‘โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษวิชาชีพ (Vocational English Proficiency Examination -VEPE)’ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทางอังกฤษตามสาขางานที่เรียน และสามารถวัดประเมินผลความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียน

"มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียม ตัวให้พร้อมสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้ได้เปรียบเชิงการแข่งขันคือผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งภาษาอังกฤษนั้น เป็นภาษาทางการของประชาคมเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญมาก ทางสถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษที่จะสามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ศึกษาต่อ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาไทยได้แสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ"

จากนโยบายดังกล่าว จึงมีการจัดกิจกรรมโครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษวิชาชีพขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 ได้ร่วมแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ ทั้งทักษะการฟัง การใช้ไวยากรณ์ การอ่านศัพท์ รวมไปถึงการพูด การสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุดาทิพย์ พึ่งแสงจันทร์ นศ.ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เล่าว่า ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันในยุคนี้ ทั้งการดูหนัง ฟังเพลง และโดยเฉพาะการเล่นอินเตอร์เน็ตต้องใช้เป็นอย่างมาก ทั้งในการเรียนทางด้านคอมฯที่ต้องมีการออกแบบ การทำโปรแกรม การเขียนโค้ด ซึ่งตรงนี้ได้มาจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

"การเรียนการสอนของที่นี่ เขาจะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นมาก หากตั้งใจเรียนจะทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น การทดสอบภาษาอังกฤษครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก เราโต้ตอบได้ ทำได้ รู้สึกพอใจค่ะ สำหรับการที่จะฝึกภาษาอังกฤษ ก็จะท่องวันละ 4 ประโยคมาตั้งแต่เด็กๆ ก็ทำให้คุ้นเคย และฝึกดู UBC หนังฝรั่งบ้าง ก็ช่วยได้นะคะ"

ด้าน บุรินทร์ รามนันท์ นศ.ปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง กล่าวว่า แม้เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่ได้ชอบเล่นอินเตอร์แช็ทกับเพื่อนๆ โดยใช้เวลานั้นมาเสริมสร้างประโยชน์ให้กับสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกาย หรือฝึกทักษะภาษาอังกฤษดีกว่า

"ผมเป็นคนชอบเรียนรู้อะไร ใหม่ๆ เมื่อมาเรียนเราก็ต้องฝึกฝนในวิชาชีพของเรา แล้วภาษาอังกฤษกับเด็กอาชีวะต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับ ทั้งฝีมือทั้งภาษาก็ต้องได้ เพราะโลกสมัยนี้ก้าวหน้าไปมาก ต้องเจอกับลูกค้าต่างประเทศ ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานยุคนี้ ส่วนการทดสอบทางภาษาครั้งนี้ ก็พอทำได้ครับ เขาถามชื่อ-ประวัติ ทำไมมาเรียนที่นี่ งานอดิเรกทำอะไร ประมาณนี้ครับ"

ส่วน จิรายุ โพธิ์ไพโรจน์ ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวว่า คุ้นเคยภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะจบมาจากโรงเรียนสองภาษา จึงมีสำเนียงการพูดค่อนข้างดี บวกกับมีความกล้าและไม่กลัวที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติ

"การทดสอบครั้งนี้สบายมากครับ ผมพอพูดได้อยู่แล้ว เพราะเคยเรียนมาแล้วตอนเด็กๆ ครับ แล้วเขาถามเรื่องทั่วไปๆ เช่น ชื่ออะไร งานอดิเรกทำอะไรบ้าง จบแล้วจะไปทำงานอะไร ประมาณนี้ครับ ส่วนตัวมองว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในยุคสมัยนี้มากครับ หากใครพูดได้ก็ได้เปรียบในการแข่งขันในการทำงานครับ"


ด้าน ศิริรัตน์ ธงไสว ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เล่าว่า หลงรักภาษาอังกฤษ และชื่นชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษตลอดเวลา เนื่องจากมีความท้าทาย และมีคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก เพราะ มีพี่สาวเรียนทางด้านภาษา เวลาพูดคุยกันพี่สาวจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทำให้เกิดความสนใจทางด้านภาษาไปด้วย เมื่อได้มาทดสอบความสามารถทางภาษาในครั้งนี้ รู้สึกสนุกมาก เป็นการฝึกการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษา ส่วนตัวมองว่าหากเรียนจบแล้ว จะเข้าศึกษาต่อด้านภาษาภาคอินเตอร์

ทิ้งท้ายกับ ชัยพร โสตถิธรรมรักษ์ ปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เล่าว่า จบมาจากโรงเรียนสองภาษา ทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะต้องท่องศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก และศัพท์ที่เกี่ยวกับงานสายช่างก็มีความแตกต่างจากศัพท์ทั่วไป การเรียนทางสาขาไฟฟ้ามีความสนุกสนาน ได้ความรู้ทั้งทางช่างและได้ภาษาอังกฤษไปด้วย ส่วนตัวมองว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในโลกสมัยนี้ เพราะต้องใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ ทั้งการทำงานและการใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนการทดสอบวันนี้คิดว่าสามารถโต้ตอบได้ดี

หลากหลายความเห็นจากข้างต้น ทำให้เข้าใจได้ไม่ยากว่าภาษามีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการติดต่อสื่อสารสู่ยุคไร้พรมแดน วัยโจ๋รุ่นใหม่จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งความรู้และความสามารถ เพื่อรับมือกับการแข่งขันในโลกแห่งอนาคต และพร้อมที่จะก้าวสู่เวทีในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ

2 ความคิดเห็น: