++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

"ประเพณีบุญผะเหวด" : 4 – 6 มี.ค. 54 ณ จ.ร้อยเอ็ด

"ประเพณีบุญผะเหวด" : 4 - 6 มี.ค. 54 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรมในงานชมขบวนแห่ทั้ง 15 ขบวน การแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน พิธีแห่พระอุปคุต เทศน์ มาลัยหมื่นมาลัยแสน งานพาแลงการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร พิธีแห่ข้าวพันก้อน บริการขนมจีนฟรีตลอดงาน

1 ความคิดเห็น: