++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

4 อ. คาถารักษารักให้ยั่งยืน (อสมท.)

อ. แรก คือ อ. อดออม

หมายถึง การรู้จักใช้เงิน และรู้จักออมเงินไว้ พูดง่ายๆ ถ้าผัวหา เมียก็ต้องรู้จักเก็บหรือช่วยกันหาช่วยกันเก็บ แต่มิใช่ต่างคนต่างเม้มไว้ใช้เอง การรู้จักอดออมจะมีส่วนช่วยให้ชีวิตคู่ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ที่จะนำปัญหาอื่นๆ ตามมา เป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาด และจะทำให้ชีวิตในครอบครัวมีความราบรื่นยิ่งขึ้น

อ. ที่สอง คือ อดกลั้น

เมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานๆ เข้า มักหนีไม่พ้นมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างตามธรรมดาของลิ้นกับฟัน ถ้าต่างฝ่ายต่างมีความอดกลั้น รู้จักสะกดอารมณ์ไว้ รอให้ใจเย็นแล้วค่อยคุยกัน ไม่ทุ่มเถียง ด่าว่า ประชดประชันกันเมื่ออยู่ในอารมณ์โกรธแล้ว ก็จะช่วยให้ครอบครัวไม่ร้าวฉาน เพราะคำพูดที่ไม่ดี แม้ไม่ตั้งใจ เมื่อพูดออกมาแล้วก็จะทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกัน ความอดกลั้นจึงมีส่วนยืดชีวิตคู่ให้ยาวนานมากขึ้น และหากจะรู้จักใช้ปิยวาจา คือ คำพูดที่ไพเราะ นุ่มนวล หรือรู้จักชมๆ กันบ้างบางวัน ก็จะยิ่งทำให้ต่างฝ่ายต่างฟังแล้วเกิดความชุ่มชื่นหัวใจ มีกำลังใจ ชีวิตคู่ก็จะสดชื่น แจ่มใสยิ่งขึ้น

อ. ที่สาม คือ อดทน

หมายถึง การมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่น การที่คนเรามาจากต่างครอบครัว แม้บางคู่จะมีพื้นฐานคล้ายกัน แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน ดังนั้น นอกจากจะต้องมีความอดกลั้นแล้ว ยังต้องมีความอดทนต่อกันด้วย เพราะอยู่ๆ ไปก็อาจมีการล่วงล้ำก้ำเกินกันบ้าง เช่น สามีบางคนชอบเลี้ยงเมียด้วยลำแข้ง หากเมียไม่อดทนพอ ลุกขึ้นมากะซวกสามีตายไป แบบนี้ก็จะลำบากกันไปตามๆ กัน แต่ที่สำคัญคือ ผัวเมียต้องร่วมกันอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากที่จะต้องฟันฝ่า และพยุงนาวาชีวิตไปด้วยกัน เพราะความอดทน จะทำให้เราภาคภูมิใจเมื่อก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างเห็นอกเห็นใจต่อกันยิ่ง ขึ้น

สำหรับ อ. สุดท้าย คือ อ.อภัย

หมายถึง การให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องแปลกที่ว่า เมื่อเรารักใครแล้ว หากเขาทำผิดทำพลาด เรามักโกรธเขามากกว่าคนอื่น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเรามีความคาดหวังในคนที่เรารักไว้สูง พอไม่ได้ดังใจก็จะโกรธหรือน้อยใจเขามากกว่าคนอื่น ดังนั้น อ. ให้อภัยนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตคู่ เพราะหากเราไม่รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดที่อาจจะมีขึ้นได้ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ชีวิตคู่ก็จะล้มเหลวได้ง่าย ดังนั้น เราจึงควรให้โอกาสและให้อภัยแก่สามีหรือภริยาที่เรารัก เพื่อชีวิตคู่จะได้เป็นสุข และที่จะขาดไม่ได้ก็คือ ต่างจะต้องจริงใจและซื่อสัตย์ต่อคู่ของตนด้วย จึงจะทำให้การครองรักครองเรือนมีความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริง

เขาบอกว่าเคล็ด (ไม่) ลับ ของคาถานี้ก็คือ ห้ามร่ายมนตร์เพียงลมปาก แต่ให้ลงมือทำจริงๆ ก็จะได้ผลสมปรารถนาทุกประการ

อ้อ! มีเกร็ดนิดหน่อยสำหรับบรรดาเมียๆ ด้วยว่า อ. สำคัญที่อย่าปล่อยให้เกิดขึ้น คือ อ.อวบอ้วน เพราะอาจจะมีส่วนให้สามีเอือม แล้วเอาใจออกห่าง ส่วนสามีทั้งหลายก็อย่าไปหา อ.อวบอั๋น นอกบ้านมาทำให้ภริยาอึดอัด มิฉะนั้น ท่านอาจจะเจอ อ.อาบเลือด ได้ (ฮิฮิ) เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

1 ความคิดเห็น: