++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งานโลกทะเลชุมพร" : 1 - 31 มี.ค. 54 ณ จ.ชุมพร

"งานโลกทะเลชุมพร" : 1 - 31 มี.ค. 54 ณ จ.ชุมพร พบกิจกรรมท่องเที่ยวทะเลชุมพร ดำน้ำชมปะการัง Music On The Beach และกิจกรรม Big Cleanning Day องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โทร. 0-7750-3035 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด โทร. 08-1968-6533

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น