++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

ประโยชน์ของการเรียน

 ตอนที่ฉันเป็นเด็กยังเล็กอยู่
ยังไม่รู้โน่นนี่ประสี

ประสา
แต่ตอนนี้ ฉันนั้น โตขึ้นมา
จึงรู้ว่า การเรียนเป็นสิ่งดี

  หนึ่งนั้น ทำให้เราเข้ากับเพื่อน
สองช่วยเตือนจิตใจไม่

หมองศรี
สามความรู้ ปัญญา พาชีวี
ให้รู้ดีรู้ชั่ว ประกอบกัน

   อุกฤษ จิตพิลา
สมุทรปราการ 26 ม.ค.2541

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น