++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ใบหมี่ - พรรณพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่น่าสนใจ

ใบหมี่ - พรรณพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่น่าสนใจ

ใบหมี่ - พรรณพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่น่าสนใจ ใบนำมาทำเป็นส่วนผสมของแชมพู มีความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมกับเส้นผม ช่วยให้เส้นผมแข็งแรง

จาก SMS FarmerInfo - DTAC - 4 ต.ค2553 13.43 น.

2 ความคิดเห็น: