++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กระดูกไดโนเสาร์...130ล้านปี ที่ภูเวียง

กระดูกไดโนเสาร์...130ล้านปี ที่ภูเวียง
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) เป็นชื่อของไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งมีความหมายว่า "สัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง" เป็นชื่อสกุลของไดโนเสาร์ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในหมวดหินเสาขัว อายุราวยุคครีเตเชียสตอนต้น ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด (sauropod - ไดโนเสาร์กินพืชคอยาว) จัดอยู่ในกลุ่ม Titanosaur ซึ่งเป็นซอโรพอดขนาดกลาง ความยาวประมาณ 15-20 เมตร โดยตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) พบที่ภูเวียง อำเภอภูเวียง (อำเภอเวียงเก่า ในปัจจุบัน) จังหวัดของแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2525
................................................................................................................
ข้อคิด... ไดโนเสาร์ ขนาดใหญ่โต ยังสูญพันธุ์ไปนานแล้ว ประสาอะไรกับร่างกายอันน้อยนิดของเรา ฤาจะทานทนไปอีกสักเท่าไหร่ วันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแน่นอน ทิ้งร่างลงผืนปฐพีเฉกเช่นไดโนเสาร์นี้แล...ทำดี ทำดี ทำดี ทุกวันเถอะ)

1 ความคิดเห็น: