++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

"ปาฏิหาริย์แห่งการให้" : - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี

"ปาฏิหาริย์แห่งการให้"
: - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี
♈ ๑ ให้ "เวลา" แก่คนที่คุณรัก
♉ ๒ ให้ "ความรัก" แก่คนในครอบครัว
♊ ๓ ให้ "ความกตัญญู" แก่บุพการี
♋ ๔ ให้ "ความรับผิดชอบ" แก่การทำงาน
♌ ๕ ให้ "อภัย" แก่คนที่หลงผิด
♍ ๖ ให้ "ความรู้" แก่ผู้ที่ยังเขลา
♎ ๗ ให้ "ทาน" แก่คนที่ยังขัดสน
♏ ๘ ให้ "อนาคตที่ดี" แก่คนรุ่นหลัง
♐ ๙ ให้ "มิตรภาพ" แก่คนทั้งโลก
♑ ๑๐ ให้ "ความทุ่มเท" แก่งานที่ทำ
♒ ๑๑ ให้ "ความจริงใจ" แก่สัมพันธภาพ
♓ ๑๒ ให้ "ความซื่อสัตย์" แก่การทำงาน
⛎ ๑๓ ให้ "ความเสียสละ" แก่ประเทศชาติ
🔯 ๑๔ ให้ "ความยินดี" แก่ผู้ประสบความสำเร็จ
 ๑๕ ให้ "ความปล่อยวาง" แก่สิ่งสุดวิสัย
❇ ๑๖ ให้ "ความเป็นธรรม" แก่ผู้ถูกรังแก
 ๑๗ ให้ "มรรคา" แก่ผู้ที่ยังหลงทาง
 ๑๘ ให้ "ที่พึ่งทางใจ" แก่ผู้สับสน
✅ ๑๙ ให้ "อิสรภาพ" แก่ผู้ถูกกิเลสครอบงำ
 ๒๐ ให้ "โอกาส"แก่ตนเองได้ลิ้มรสพระธรรม
"ปาฏิหาริย์แห่งการให้"
: - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี

3 ความคิดเห็น: