++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มีชีวิตอย่างผู้ที่รู้ตื่น

มีชีวิตอย่างผู้ที่รู้ตื่น
มีความชื่นบานในหัวใจยิ่ง
มีความรักเผื่อแผ่ไปจากใจจริง
มีทุกสิ่งจากใจที่ให้พอ

มีศรัทธาชีวิตด้วยจิตพ้น
มีความสุขที่ล้นหลั่งเพราะยั้งขอ
มีปัญญาตรองดูรู้จักพอ
มีสติถักทอใจให้มั่นคง

มองรอบตัวให้รู้อยู่ทุกสิ่ง
ว่าเป็นจริงหรือหลอกตัวให้มัวหลง
รู้ด้วยจิตด้วยความคิดอันมั่นคง
รู้ดำรงชีวิตจิตเบิกบาน

แม้พบพานมารให้ใจหมองเศร้า
ครอบงำเราหาได้มิดด้วยจิตหาญ
รู้ชีวิต รู้ตื่น รู้เบิกบาน
จิตตระการเพราะเท่าทันด้วยปัญญา

แต่งโดย ผู้ใช้นามปากกาว่า "ครูนาย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น