++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สูตรอาหารหยาบสำหรับโคนม

สัตว์)สูตรอาหารหยาบสำหรับโคนมช่วงรีดนม นำสับปะรดสับ4-5กก. ต้นข้าวโพดหวานสับ10กก. คลุกผสมแล้วให้กิน10กก./โคนม1ตัว เช้า-เย็น หลังรีดนมเสร็จ

ที่มา sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: