++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เทคนิคเลี้ยงหนอนนก

สัตว์)เทคนิคเลี้ยงหนอนนก ฝานมะละกอชิ้นบางๆ ใส่กระบะเลี้ยงเพียง 1 ชิ้น มะละกอมีส่วนประกอบของน้ำ เมื่อหนอนกินจะช่วยทดแทนน้ำ โตเร็ว น้ำหนักดี

ที่มา sms farmerInfo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น