++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปฏิบัติได้ครบครัน รับรองสุขสันต์ปลอดโรค

ขอแบ่งปันอีกครั้ง สำหรับสิ่งดีๆสู่พี่สู่น้อง...

คาถาอายุยืนยง..จร้า
๑ ดื่มน้ำเป็นยา
๒.กินปลาเป็นหลัก
๓.กินผักเกินครึ่ง
๔.ไข่ไก่ฟองหนึ่ง
๕. อย่าพึ่งกาแฟ
๖.อย่าแก่ของเค็ม
๗.อย่าเข้มของหวาน
๘.อย่าทานของทอด
๙.อย่ากอดแต่เหล้า
๑๐.อย่าเฝ้าสูดควัน
๑๑.สุริยันต์วันทา
๑๒.เริงร่าออกกำลังกาย
๑๓.ยืดเส้นสายเป็นนิจ
๑๔.สมาธิจิตประจำ
๑๕.สำคัญ"ปล่อยวาง"
ปฏิบัติได้ครบครัน รับรองสุขสันต์ปลอดโรค
?(•?•)?.....?(•?•)?
.._/?\_........._/?\_
__-?.?-_______-?.?-__

?.•??.•*??) ?.•*?)
(?.•? (?.•` วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยัง

1 ความคิดเห็น: