++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแถลงข่าวของกลุ่มปฏิรูปพลังงานไทย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ช้ัน 2 ราชวิถี ซอย 7
กลุ่มปฎิรูปพลังงานไทยจัดแถลงข่าว เรื่องกรณีที่รัฐบาลเห็นชอบ กรณีเปิดสัมปทานปิโตเลี่ยมรอบที่ 21 แกนนำร่วมแถลงข่าว
1.นายอิฐบูลณ์ อ้นวงษา
2.นางบุญยืน ศิริธรรม
3.นางรจนา โตสิตระกูล
มวลชนร่วมกิจกรรม 30 ตน สื่อ 30 คน รวม 60 คน โดยทั่วไปในการแถลงข่าว เป็นการกล่าวอ้างถึง ข้อมูล , เหตุผลการคัดค้าน การให้สัมปทานครั้งที่21 ที่ได้อนุมัติไป กล่าวโจมตีกระทรวงพลังงาน บ้าง เป็นบางครั้ง ไม่พบการกล่าวโจมตี คสช.
เวลา 11.19 น.นางรจสนา โตสิเจริญ กล่าวถึง
1.การบิดเบือนราคา
2.องค์ประกอบของราคา
3.ราคาแอลพีจี
4.ถ้าไม่รีบให้สัมปทานปิโตรเลี่ยม จะไม่มีพลังงานป้อนโรงไฟฟ้า ต้องนำเข้สแอลเอ็นจีซึ่งมีราคาแพง แต่ไม่พูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เรามีมากมายและราคาได้ถูกลงมากแล้ว
เวลา 11.40 น.นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล กล่าวว่า การสัมปทานรอบที่ 21 ไม่ควรจะเกิดขึ้น จนกว่าจะ แก้กฎหมายเสร็จ รัฐบาลทหารไม่ควรใช้อำนาจ ที่มีอยู่ในการตัดสินใจ กฎอัยการศึกยังไม่สำคัญ เท่าเราลุก ขึ้นมาปกป้องพลังงาน
เวลา 11.44 น.นางบุญยืน ศิริธรรม กล่าวว่า ทหารยืดอำนาจ เรามีความหวัง แต่เราคงหวังไม่ได้อีกแล้ว ขนาดบ้านตนเองยังโดนค้นบ้าน และจะโดนจับ
รัฐบาลอ้างว่าจะอยู่ปีเดียว ทำไมคุณมาทำอย่างนี้ ประยุทธ จันทร์โอชา พูดเสมอว่า จะไม่เดินทางทุนนิยม แต่กลับเดินตามราชการนิยม ทหารดีแต่พูด เก่งแต่จับแม่ค้า
เวลา 11.50 น.อาจารย์เดชรัตน์ สุขกำเนิด กล่าวว่า บริมาณการใช้แอลพีจีกลุ่มต่างๆ แต่ว่าภาค อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีผู้ใช้เยอะแต่กลับไม่เคยพูดถึง รัฐบาลกล้าบอกใหมว่า ใช้ปิโตรเคมีเท่าใหร่ ของทวงถามความเป็นธรรม โรงแยกก๊าซ โรงกลั่น นำเข้า ถ้าจะขึ้นราคา กำไรส่วนนี้จะเป็นของใคร ส่วนนี้ ต้องเป็นของรัฐไม่ใช่บริษิท
เวลา 11.58 น.อาจารย์ประสาท มีแต้ม กล่าวว่า แอลพีจี ยุโรปถูกกว่าประเทศไทย นี่คือการบิดเบือน ราคา เพราะมีกองทุนน้ำมัน จึงมาการบิดเบือนราคา ถ้าติดโซล่าเซลจะประหยัดก๊าซธรรมชาติ 29%/ปี เรา เรียกร้องระบบสัมปทาน เป็นระบบการแบ่งปันผลผลิต หรือระบบอื่นๆ
เวลา 12.03 น.อาจารย์ศุภกิจ นันทวรการ กล่าวว่า แผนพีดีพี กลุ่มทุนพลังงาน
- พยากรณ์สูงๆสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็น
- เป้าหมายการอนุรักษ์เป้าหมายพลังงานหมุนเวียน
- สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนำเข้า
- และเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน
- ประชาชารับภาระท้ังหมดในค่าไฟฟ้า
แผนพีดีพี เพื่อปชช
- พยากรณ์หลายแหล่งมาเทียบกัน
- เน้นอนุรักษ์พลังงาน
- เร่งเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน
- ลดละเลิกสร้าฃโรงไฟฟ้านำเข้า
เวลา 12.13 น.ให้สื่อมวลชนซักถาม

1 ความคิดเห็น: