++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

นักวิชาการติง"ของขวัญ 9 ข้อ"อาจส่งผลเกิดข้อผูกพันการชำระหนี้ในอนาคต

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า กลุ่มคนที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ และหาบเร่แผงลอย เพื่อให้ได้รับสวัสดิการและสินเชื่อจากธนาคารของรัฐด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน หรือมีเงินทุนหมุนเวียน แต่การแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม เพื่อให้คนอาชีพอิสระดังกล่าวมาเป็นสมาชิก หรือทำให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิต่างๆ อาจจะทำให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมาย แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไป แต่ยังคงต้องชำระหนี้จนครบกำหนด หรืออาจทำให้เกิดช่องว่างให้นักการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการ ต่างๆ อย่างเช่น กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทร
ขณะที่นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ นักวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า จากการที่รัฐที่ต้องจ่ายค่าไฟให้กับประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยนั้น เป็นเงินภาษีของประชาชนเอง ส่วนการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องมีกฎหมายรองรับให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่แน่นอนในระยะยาว ว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะสามารถส่งเงินคืนกองทุนได้อย่างไร
สำหรับนโยบายปรับราคาก๊าซภาคอุตสาหกรรมแบบลอยตัวของรัฐบาล นายณัฐชาติ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ บมจ.ปตท. ว่า ต้องรอรายละเอียดจากกระทรวงพลังงาน แต่ตามหลักการราคาพลังงานควรปรับให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง
ขณะเดียวกัน นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรhttp://www.blogger.com/post-create.g?blogID=2296070279884517158วงพลังงาน ขอรอดูมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวก่อน โดยในส่วนของก๊าซครัวเรือน และก๊าซรถยนต์ ไม่ได้หมายความว่าหลังหมดเวลาตรึงราคาในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้ว ราคาจะไม่ขยับขึ้นอีก และต้องรอการหารือกับภาคอุตสาหกรรมในส่วนของก๊าซเพื่ออุตสาหกรรมในช่วง เปลี่ยนถ่าย ก่อนที่จะปรับราคาลอยตัวตามนโยบายของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น